11. 8. – 19. navadna nedelja: Mdr 18, 6 – 9 / Ps 33 / Heb 11, 1 – 2. 8 – 19 / Lk 12, 32 – 48
15. 8. – Marijino vnebovzetje: Raz 11, 19a;12, 1 – 6 / Ps 45 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 – 56
18. 8. – 20 navadna nedelja: Jer 38, 4 – 10 / Ps 40 / Heb 12, 1 – 4 / Lk 12, 49 – 53
25. 8. – 21. navadna nedelja: z 66, 18 – 21 / Ps 117 / Heb 12, 5 – 13 / Lk 13, 22 – 30

11. 8. - 19. navadna nedelja – o zvestobi

»Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?« Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali.«
(Lk 12, 32 – 48)

Jezus nas opozarja, da naj le ne izigravamo Božje potrpežljivosti, ko z nami potrpi, da bi krenili po pravi poti proti večnosti. V Evangeliju je več prilik, ki se jih je Jezus sproti izmislil in poslušalcem ponazarjal bistvo Božjega kraljestva. Gre za to, da bi se že tu na zemlji vsi čim bolje počutili in gotovo prišli v nebesa brez večjih težav.

Žal smo ljudje dobesedno čudni, da hitro pozabimo navodila, kako naj ravnamo, da nam bo lepo in bo lahko Bog z nami zadovoljen. Bog nam je dal priliko biti odgovoren za veliko stvari. Adamu in Evi je naročil naj si podvržejo vse in gospodujejo. Te izročitve ni prekinil niti izvirni greh, le malo bolj težavno je vse postalo. Namesto, da bi lepo ravnali en z drugim. Zlasti vodilni mora biti z podrejenimi prijazen in spoštljiv. Če je tako, se lažje dela in več naredi. Samo kričanje in nerganje pač vse upočasni in priskuti.

Sveti Ignacij Lojolski je povzel Pavlove besede in priporočil svojim sobratom jezuitom tako nekako: 'Vse kar delate in za kaj si prizadevate, delajte v večjo čast in slavo Božjo.' Torej vzemimo Gospoda zares in se potrudimo, da bomo na smrt lepo pripravljeni ter jo budni pričakali. Potem nam bo tudi Gospod odprl nebeška vrata.

15. 8. Marijino vnebovzetje

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.« Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
(Lk 1, 39 – 56)

Ko je nadangel Gabriel zadovoljen odšel od Marije, se je onna hitro odpravila na daljši obisk k tisti, ki je edina najbolj razumela njen položaj izbranke od Boga samega za rojstvo Božjega Sina. Marija gotovo še zdaleč ni vsega razumela, je pa čutila, da je izvoljenka zato je ob Elizabetinem pozdravu zapela svojo hvalnico. Iz te hvalnice žari Božje kraljestvo. Poveličuje Boga, ki je usmiljen in blizu tistim ljudem, ki jih človeška družba tako hitro spregleda. To je pričetek Marijinega vzpona. Kljub edinstvenega mesta v zgodovini ji ni bilo prizaneseno z raznimi zagatami in skušnjami. Vse je uspešno prestala in zasedla mesto v nebesih.

18. 8 . – 20. navadna nedelja – Jezus zahteva odločitev

Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplam-tel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; - razdelili se bodo: oče proti sinu in sin proti očetu; mati proti hčeri in hči proti materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«
(Lk 12, 49 – 53)

To je eden bolj grobih odlomkov, ko Jezus naravnost pove, da se bodo zaradi njega marsikje odnosi zelo poslabšali. Iz tega bi lahko sklepali, da Božje kraljestvo ni dobro, ker povzroča razprtije. Tako zgleda z naše človeške porabniške perspektive. Iz vidika odrešenja pa je pogled povsem normalen. Ko se zavestno odločiš za Boga in za srečno večnost v nebesih, ni logično iti nazaj v negotovost. Žal se taka zavestna odločitev ne pojavi pri vseh družinskih članih hkrati, ampak običajno posamič. Za spreobrnjenje je potrebna milost. Brez Milosti enostavno ne razumeš tistih 'gor' …

Prvi ponedeljek v oktobru 1979 torej pred 40 leti sem potihoma odšel v bogoslovje. Dama sem pusti očeta in mamo ter tri delavce. Od očeta se nisem niti poslovil, ker bi se gotovo skregala. To je bilo veliko presenečenje za večino sosedov in številnih strank, ki je kmalu poleglo. Oče pa je doživljal hude krize, ker se je njegov sin odločil za duhovnika. Ko si je prizadeval za pokojnino, je vero opustil in podoživljal trenutke iz partizanov, sedaj pa tole!? Dokler je bi trezen se o tem nisva menila, končno je prišel 6. 2. 1980, ko sva se morala soočiti in odločiti, kako naprej. Po dveh urah sva prišla do rešitve. 'Obrt bom zaključil in študiral naprej' … Milost je delala naprej, da se je povsem spreobrnil in prav on je bil eden najsrečnejših ob novi maši. Vem, da me mnogi niso razumeli niti odobravali takega koraka. Kljub temu sem se takrat pravilno ravnal in se odločil sebi v prid ter drugim pripravil pot do globlje vere. Ko Gospod pokliče, je treba iti za njim ne glede na trenutne okoliščine.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Ker je naša farovška ekipa premajhna, da bi obvladovali plevel na vrtu, nas je že nekajkrat rešila ekipa »Anka, Anica in Katica«. Pridejo zjutraj in se zakadijo na gredice, da je veselje pogledati. Po dveh urah je stanje povsem drugačno. Bog jim povrni!

Poročilo o prvem oratoriju v naši župniji

Prvi oratorij je bil podoben našim razmeram. Nekaj otrok se je le zbralo. Upam, da so v glavnem zadovoljni in bodo drugo leto še koga pridobil. Ob liku Petra Klepca smo spoznavali, da je življenje sicer zahtevno, lahko celo kruto. Vendar z Božjo pomočjo in lastno ponižno vztrajnostjo ter prizanesljivostjo se da marsikaj dobrega doseči. Bog vsem nam daje moč in z dobrimi ljudmi pomoč za doseganje trenutnih in življenjskih ciljev.

Hvala Luciji za pobudo in silno moč volje, da nas je zbrala in obdržala…

Spored sv. maš in bogoslužja

P 12. 8. 20.00 Pr † rajni Rupe in Ivan Delač
V zahvalo
T 13. 8. 20.00 Trg po namenu darovalca
V zahvalo
S 14. 8. 19.30 Žeželj za farane in dobrotnike
Za telesno zdravje
Č 15. 8.
Velika maša
10.00 Zg †Mimica rade
† Rajni Movrin in Frice D. Podgora
P 16. 8. 20.00 Trg za pravilno usmeritev otrok
† Helena Svobodnik
S 17. 8. 20. 00 Rd † Vili Kobe 30. dan
† Starši Perše
N 18. 8. 9.00

11.00
Trg

Čeplje
za farane in dobrotnike
† starši Henigman in Kavšek
† starši Kure, brat Jože in Marija n. A. Kure.
P 19. 8. 20.00 Pr po namenu Š. Lj.
Po namenu darovalca
T 20. 8. 20.00 Trg po namenu Š. Lj.
V zahvalo
S 21. 8. 20.00 Zg v dober namen župnika
v zahvalo
Č 22. 8. 7.00 Trg po namenu Š. Lj.
† rajni duhovniki
P 23. 8. 20.00 Trg po namenu Š. Lj.
S 24. 8. 20.00 Rd † starši Hrovatin
N 25. 8. 9.00
11.00
Trg
SL
za farane in dobrotnike
v zahvalo

15. 8. ob 10.00 Zagozdac Velika Maša:
Obhajamo največji slovesni in zapovedan Marijin praznik. Ta dan se radi namenimo v Zagozdac k naši Mariji v nebesa vzeti. Letos bo še posebej doživeto, ker nas bodo na pročelju cerkve pričakali trije novi kipi in sicer na vrhu Jezus, spodaj Marija in sv. Jožef.  Lani prav na dan žegnanja smo se za to odločili in domenili, da letos zadevo blagoslovimo. Kipe smo že blagoslovili, dokler so bili še v cerkvi na tleh. Letos bomo še enkrat rekli Bogu hvala, da se je stoletja doga želja vendar uresničila. Ko so cerkev zidali so pripravili tri niše, ki so samevale do letos. Sedaj nas iz lin pozdravlja Sveta Družina. Le kdo ne bi bil vesel.

V avgustu skrbijo za farno cerkev Predgrad in Jelenja vas.