8. 9. – 23. navadna nedelja: Mdr 9, 13 – 18 / Ps 90 / Flm 10, 12 – 17 / Lk 14, 25 – 33
15. 9. – 24. navadna nedelja: 2 Mz 32, 7 – 14 / Ps 51 / 1 Tim 1, 12 – 17 / Lk 15, 1 – 32
22. 9. – 25. navadna nedelja: Am 8, 4 – 7 / Ps 113 / 1 Tim 2, 1 – 8 / Lk 16, 1 – 13

8. 9. - 23. navadna nedelja – mala maša – Marijin rojstni dan

Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga dokonča? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹ Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir. Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«
(Lk 14, 25 – 33)

Ko je Jezus opazil veliko in navdušeno množico, jim je naravnost povedal, da njegovo ali božje kraljestvo ni jed in pijača ter brezskrbno veseljačenja, ampak odgovorno ravnaje po Božjih zapovedi. Čeprav ne moremo v vsej popolnosti uresničiti Božje volje, se moramo kar se da potruditi, ds naredimo vsaj tisti, kar res zmoremo.

Minuli teden smo obhajali god sv. M. Tereze in Kalkute. Vsak kristjan bi jo moral poznati predvsem po tem, da se je odrekla uspešni karieri med redovnimi sestrami in pričela služiti in ljubiti najbolj uboge. Seveda je tudi to skoraj previsok ideal, da bi ga vzeli zares in skušali po tem modelu živeti. Tudi naša rajna Mimica se je vzdignila za nas navadne smrtnike skoraj previsoko. Kaj naj torej mi počnemo, da bo Gospod z nami vsaj malo zadovoljen? Utrnila se mi je misel, 'naj se potrudimo po svojih najboljših močeh in nikoli ne godrnjajmo nad Božjimi odločitvami. Še več. Vsak dan Sprejmimo ponujeno priložnost in naredimo nekaj malega pa lepega za Gospoda.

15. 9. – 24. navadna nedelja – Zalostna Mati Božja

Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.‹ Povem vam: Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.«
Prilika o izgubljeni drahmi
»Ali: katera žena, ki ima deset drahem, če izgubi eno, ne prižge svetilke in ne pomete hiše ter skrbno ne išče, dokler je ne najde? In ko jo najde, skliče prijateljice in sosede ter pravi: ›Veselite se z menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹ Povem vam: Prav táko veselje bo vpričo Božjih angelov nad enim grešnikom, ki se spreobrne.«
(Lk 15, 1 – 10…)

Med množico, ki je spremljala Jezusa, so bili tudi taki ljudje, ki so v javnosti veljali za prevelike grešnike. To so bili davkarji – cestninarji, odpadniki –Samarijani, nečistniki, obsedenci pocestnice… Te so pravoverni farizeji še posebej prezirali… Jezus pa je ravno take še posebej ljubil in jim bil vedno pripravljen pomagati. S tem si je nakopal prezir in nezaupanje, ker se ni hotel priključiti eliti pravovernih…

Ampak, Jezus je prišel s posebnim namenom, da bi nas vse odrešil. Njegova naloga je bila in je še sedaj poskrbeti za prav vse Zemljane in ostalo stvarstvo. Posebej je bil in je še sedaj pozoren do najbolj ranljivih. To so tisti, ki jih je 'družba' izrinila iz svoje sredine.

Človeštvo je po naravi grešno zaradi izvirnega greha. Odrešenik je vse odrešil in sedaj še vedno vse rešuje v nebesa…

Prav zaradi prezira 'pravovernih' si mnogi ne upajo bližje.

Prav to je smisel današnjih prilik. Moramo dati priložnost in pustiti oziroma pripeljati obrobne h Gospodu. Nikar si ne pustimo vzeti vere in zaupanja, da je 'možno še kaj popraviti'. Pred kratkim sem srečal svojega bivšega kolega na T F. Sedaj je župnik v koprski stolnici. Navdušeno in ponižno hvaležnostjo je zatrdil, da doživljajo versko pomlad. Povečalo se je število obiskovalcev nedeljske sv. maše in to za nekaj deset %. Le kdo ne bi bil tega vesel? Da se na obali vera povrača je veliko presenečenja ter dobra spodbuda tudi za nas, ko vse zelo hitro tone.

Na pričetku novega veroučnega in pastoralnega leta se priporočimo Svetemu Duhu ter delajmo na tem, da se ne bi nihče bal priti bližje Cerkvi in župniji. Molimo, da bi Oče čim več ljudi pritegnil k Sinu in Cerkvi.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

V župniji in okrog naših podružnic je veliko opravil, ki jih nekdo mora opraviti. Ker nas je v župnišču premalo. Da bi vse postorili, ste zelo lepo povabljeni, da pridite bližje in kaj prispevate, k skupnemu ugodju.

Kako bo z veroukom v birmanskem letu?

Ko izrečemo besedi birma in boter, nas običajno zaskrbi.
Prvo, da bi otroke in družine primerno pripravili na srečanje s škofom, še bolj pa z živim Bogom. Kako dati otrokom čim več znanja…?!
Drugo vprašanje pa je, kje dobiti primerne botre?
Dobili boste zgibanke, kjer je predstavljena služba botra. Hkrati pa nas opozori, kaj kristjanu lahko onemogoči postati boter.

Predvsem smo vsi toplo povabljeni, da bi se zavzeli za teh nekaj naših otročičev in jim omogočili, da bi našo vero pravilno dojeli in se v njej dobro počutili. Bog nas vse vabi, da bi se mu približali, ker bi nas rad osrečil in obvaroval velikih in raznolikih nevarnosti v življenju. Ne more nas oteti raznih življenjskih preizkušenj in naporov, Želi pa nas voditi skozi težave, da se v njih ne izgubimo, ali klonemo cenenim ponudbam sedanjega prenapihnjenega zunanjega sveta. V svetu je tudi veliko lepega in koristnega. Na nas je, da mladino naučimo izbirati in odkrivati, kje so nevarnost. Torej, lepo vabljeni!

Kako in kaj je bilo na seji Ž P S in Ž K. 30. 8. ob 19. 00 ?

Nekaj se nas je le zbralo. Malo smo se spomnili preteklih dogodkov in jih ovrednotili. Uspelo nam je narediti kar nekaj lepih, koristnih in dragih stvari. Najtežje je bilo glede zvonika v Spodnjem Logu. Hvala Bogu račun je skoraj pokrit in odplačan. Potreben je še samo dokončni poračun, ki bo urejen, ko bo župnik utegnil obiskati Logatec.

Tudi Zagozdac je dobil tri kipe na pročelju in dodobra pokrpano streho. Ni bilo poceni, a še ne vemo končne številke.

Radenska vrata so se že nekoliko 'razsušila' in delno poplačana. Župnik 'lahko malo počaka'. Skušali se bomo dogovoriti za poračun v drvi.

Ob ujmi smo razdelili, kar se je nabralo. Upamo brez večjih zamer.

Glede krašenja farne cerkve in podružnic je dejstvo, da se ene ženske lepo potrudijo, druge pa se enostavno ne zmenijo za sodelovanje. Opozorjeno je bilo, da župnik res ne bi smel pometati cerkve sv. Antona, ker ima kaj bolj koristnega za opraviti. Pospravijo in poskrbijo naj za lepoto cerkva verniki iz soseske, kakor to delajo pri vseh drugih podružnicah.

Skratka, če nas je vse manj to ne pomeni, da se moramo predati malodušju, ampak strniti vrste in si pomagati.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 9. 9. 19.00 Pr † Starši Majerle obl. in brat Pavel
- po namenu
T 10. 9. 19.00 S L v zahvalo sv. Antonu za najdenje stvari
- za zdravje
S 11. 9. 19.00 Rd za dobro poslovanje
- za telesno zdravje
Č 12. 9. 7.00 Trg † rajni duhovniki
Po namenu Lj
P 13. 9. 18.00 Trg večja kapela za srečen pričetek verouka
- za pravilno usmeritev otrok in družin
S 14. 9. 19. 00 Rd. † Jure in Anica Švegelj n Tončka
- Brezje za duhovne poklice B. S.
N 15. 9. 9.00

11.00
Trg

Čeplje
za farane in dobrotnike
- † Jurij obl. in Julijana Mihelič Sodevci 11
† Darinka Rogina r. Torbar obl.
P 16. 9. 19.00 Pr po namenu Š. Lj.
- Po namenu B. S.
T 17. 9. 19.00 Zg po namenu Š. Lj.
- v zahvalo
S 18. 9. 19.00 Zg v dober namen župnika
v zahvalo
Č 19. 9. 7.00 Trg po namenu Š. Lj.
† rajni duhovniki
P 20. 9 19.00 Trg po namenu B. S.
po namenu Š. Lj.
S 21. 9. 19.00 Rd za telesno zdravje
- Po namenu Lj
N 22. 9. 9.00

11.00
Trg

SL
za farane in dobrotnike
† Vsi rajni Šajnič D. Podgora
† Suzana Potočnik namesto cvetja

13. 9. ob 18. 00 Pričetek verouka v večji kapeli: 
Ker še ne vem natančno urnika, bomo verouk pričeli v kapeli Janeza Krstnika, kot smo ga tudi spomladi skupaj zaključili. Dragi starši pridita oba s svojimi otroki tudi mlajšimi. Bomo imeli skupno katehezo pa tudi  dogovor na pričetku birmanskega leta. Lepo vabljeni tudi bodoči botri!

V septembru skrbijo za farno cerkev Zagozdac in obe Podgori.