1. 11. – VSI SVETI: Raz 7, 2 - 4. 9 – 14 / Ps 24 / Dan / 1 Jn 3, 1 – 3 / Mt 5, 1 – 12a
3. 11. – 31. nd. Zahvalna: Mdr 11, 22 – 12, 2 / Ps 145 / 2 Tes 1, 11 – 2, 2 / Lk 19, 1 – 10
10. 11. – 32. navadna nedelja: 2Mkb 7, 1-2.9-14 / Ps 17 / 2 T3e 2, 16 – 3, 5 / Lk 20, 27 – 38
17. 11. – 33. navadna nedelja: Mal 3, 19 – 20a / Ps 98 / 2 Tes 3, 7 – 12 / Lk 21, 5 – 19

1. 11. – VSI SVETI

Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
(Mt 5,9-12)

Obhajamo slovesni in zapovedan praznik vseh tistih, ki so že dosegli nebesa. Tistih, ki so se dokončno združil z troedinim Bogom, nebeškimi duhovi in med seboj. To so dosegli po neizmerni božji milosti in svojem sodelovanjem v nebeškem kraljestvu, ki se je z Jezusovim rojstvom naselilo med nami.

Za nas katoličane je to dejavna vključitev v Cerkev. To se zgodi ob krstu in poglablja ob vsakem prejemanju ostalih zakramentov ter v dejavni ljubezni do Boga in bližnjega. Zgoraj sem objavil samo tri zadnja blagra, ki se nanašajo prav na vztrajanje v delu za mir, ki je pogoj za ostalo uspešno delo. Predvsem pa gre za vztrajanje v pravi veri in naši Cerkvi s papežem na čelu. Oboje je zadnje čase vse težje, ker se je tako rekoč vse zarotilo proti nam. Zato mnogi nekako opravičujejo svojo mlačnost, ko zatrjujejo: »Kristus da, Cerkev pa ne, ker je preveč grešna in omadeževana z vsemogočimi aferami…«

Tu moramo jasno povedati, da krščen kristjan ne more biti bolj povezan s Kristusom razen prav v naši Cerkvi. Cerkev je Kristusovo skrivnostno telo, ki mu je prav on Kristus glava. Kako ga boš potem lažje našel in ljubil, če se sam ločiš od telesa. Če si nekdo odžaga roko in jo vrže stran, mu ta ne bo več služila…

Torej. Blagor Vam vsem, ki vztrajate v Cerkvi in si po svojih močeh prizadevati storiti kaj dobrega za sebe in bližnjega! Vsi smo grešniki, ki prispevamo k slabši podobi naše Cerkve, hkrati pa z molitvijo in rednim naporom za poboljšanje to podobo izboljšujemo. Zato se danes priporočimo našim nebeščanom, naj nam bodo v pomoč, spodbudo in izziv za vztrajanje na pravi poti za Gospodom, dokler se jim ne pridružimo.

3. 11. – Zahvalna nedelja

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.« Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«
(Lk 19, 1 – 10)

Pričujoči evangeljski odlomek nam zelo nazorno kaže, kaj pomeni spreobrnjenje in hvaležnost za to. Višji cestninar Zahej je bil sicer bogat vendar majhne postave, še manjši pa v očeh pravovernih domoljubov. 'Davkarji in cariniki pač niso bili nikoli priljubljeni, kaj šele, če so obogateli na tuj račun'. Zahej se je tega zavedal, zato se je skril v krošnjo smokve, da bi vendarle videl Gospoda. Nekaj ga je vleklo in to je začutil mimoidoči Gospod. Lahko bi mirno nadaljeval pot tako, kot je upal skriti grešnik pa ni, ampak ga je poklical ter se povabil k njemu v goste. To je pripomoglo tisti majhni iskrici upanja, da bi mu ta učitelj lahko pomagal. Zgodilo se je 'nemogoče' iz skopušnega iz zakrknjenega tirana se je rodil spreobrnjeni in radodarni Jezusov učenec. Vsako krivico je 4 x povrnil in polovico ostanka takoj dal za reveže…

Dragi moji to je smisel in model zahvalne nedelje in vsake svete maše, da se Bogu konkretno zahvalimo za spreobrnjenje ter predvsem odpuščanje. Prejšnjo žegnanjsko nedeljo smo slišali, da se pred Bogom ne gre 'napuhnjevati', ampak vedno znova in sproti priznavati svojo nedoslednost ter grešnost. Ko začutim, da se me je Bog usmilil in mi omogočil poboljšanje, da lahko poleg svojih grehov ter vsemogočih nesmislov, lahko naredim še kaj dobrega, ja zahvala samoumevna.

Letos je bilo kar naporno leto zaradi težkih vremenskih razmer. Kljub temu smo nekako dokaj mirno preživeli in si nekaj le tudi pridelali. Bodimo hvaležni in prosimo, da bi tudi v naprej nekako šlo. Kot župnik sem iskreno hvaležen, da nam je uspelo srečno pokriti zvonik v S L in pokrpati vse cerkvene ter farovške strehe. V Zagozdacu so pridobili velike jaslice na pročelju cerkve, v Radencih nova vrata.

Bog bodi zahvaljen tudi za vse Vaše pridobitve in za gasilce, za Karitas, rdeči kriz in druge ustanove, ki so priskočili na pomoč od blizu in daleč, ko nam je teklo za vrat in po vseh prostorih…

Prosimo dobrega in usmiljenega Boga, da bi nam bilo v bodoče čim bolj prizaneseno, le tako bomo lahko tudi mi komu vrnili v njegovi stiski.

10. 11. – 32. navadna nedelja

Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Vprašali so ga: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato jo je vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Čigava bo torej žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«
(Lk 20, 27 – 38)

Ta tema bi bolj sodila ob prazniku vseh svetih, ki pa ni tako daleč vstran, da se lahko malo pomudimo ob temeljnem vprašanju: »Kaj se zgodi po smrti?« Vsak normalen človek se mora to spraševati. Farizeji so verjeli v posmrtno življenje saduceji pa ne. Oni so bili praktični materialisti. (Verjetno prav od tod Judom izjemna nadarjenost za finance in zaslužek). Ker je Jezus delal velika znamenja in celo mrtve obujal k življenju ter izganjal hude – nečiste duhove, jih je verjetno vsaj malo skrbelo…

Tako so k njemu prišli z prefinjeno zgodbo o ženi, ki je sedem krat ovdovela in nazadnje umrla še ona. Čigava bo sedaj v nebesih? Matej je natančneje zapisal: Jezus jim je odvrnil: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje moči. (Mt 22, 29). Ob vstajenju torej v nebesih ne bo potrebe po ženitvi, ker bomo živeli večno. Ne bo potrebno skrbeti za potomstvo.

Tudi nas vabi Jezus po Cerkvi, naj bomo preudarni in vzamemo vse razodetje v premislek, preden zaključimo, da ni Boga niti nič po smrti. To pišem na dan reformacije. Včeraj 30. 10. sem zvedel, da se je v Ameriki protestantska družina priključila nam katoličanom. Razlog je bil zelo dramatičen. Otrok jim je klinično umrl. Hvala Bogu se je vrnil v življenje in povedal domačim, da je videl Jezusa in Marijo. Ker imajo protestanti do Marije dokaj hladen odnos, so se odločili za našo Cerkev, kjer ima Marija mesto Jezusove in naše mame ter Kraljice nebes in zemlje. Podobnih pričevanj o onostranstvu je vse več. Nikar ne trmoglavimo in ne iščimo 'kunšunih' dokazov. Raje verjemimo Svetemu pismu in nauku Cerkve ter svojim staršem, da pridemo za njimi.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

V torek 29. 10. nas je obiskal nadškof msgr. S. Zore in rektor semenišča g. Peter K. Pogovarjali smo se o naši skupnosti in o nadaljnjem bivanju g. Branka pri nas. Za nekaj časa pojde v tujino, potem se nam bo zopet pridružil. Molimo, da bi še komu pomagali.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 4. 11. 17.00 Pr † vsi rajni Andrejevi
- †mama Ana in brat Marko Petrakovi
T 5. 11. 17.00 Trg † Ana, Peter obl. in rajni Majerle Dol 7
- † Rajni Miklarčevi Trg 25
S 6. 11. 9.00 Vinica † Maksim Sedej
- † Brane Setnikar
Č 7. 11. 7.00 Trg družina Lilijak za potrebne milosti
Za duhovne poklice
P 8. 11. 17.00 Trg † družina Kapš Prelesje 1
- † Stjepan Lesac
S 9. 11. 17.00 Rd † starši in oba brata Butala D. Radenci
- † starši in brat Peter Gorički
N 10. 11. 9.00

11.00
Trg

Čeplje
† Jože in Marija Kobe obl. Sodevci 3
- † Janko Kapš in Peter Šterk
za farane in dobrotnike
P11. 11. 17.00 drugje † Maksim Sedej
T 12.11. 17.00 drugje družina Lilijak za potrebne milosti
S 13.11. 17.00 Pr † Mimica Rade 1. obl.
Č 14. 11. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
P 15. 11. 17.00 Trg †Peter Muhvič
S 16. 11 17.00 Rd v zahvalo za vse dobro v letu 2019
N 17. 11. 9.00
11.00
Trg
SL
za farane in dobrotnike
† Matjaž Hliš n. m. cvetja

Od 10. 11. bodo nedeljske sv. maše v kapeli Janeza Krstnika
Ker nas je vse manj, je lepše, če smo na manjšem prostoru pa sliši se bolje. To pa pomeni, da bomo namesto farne cerkve čistili in krasili obe kapeli ter hodnike. Pač bogoslužni prostor mora biti primerno urejen in vzdrževan.

Ob prazniku vseh svetih, še bolj ob 2. 11.  na vernih duš dan lahko tudi duhovno pomagamo sebi in našim rajnim, da izpolnimo pogoje za odpustek spoved, sv. maša, obhajilo, obisk pokopališča in molitev po papeževem namenu: vera, očenaš, zdrava Marija in čast bodi). Komunalna podjetja tarnajo in nas rotijo, da raje svoj težko prihranjen denar namenimo za kaj bolj okolju prijaznega. Molitev nima nobenih negativnih stranskih učinkov.

Bodimo ekološki in hvaležni našim prednikom na duhovni način.

V novembru skrbijo za farno cerkev in kapele Sodevci.