15. 12. – 3. adventna nedelja: Iz 35, 1 – 6 / Ps 146 / Jak 5, 7 – 10 / Mt 11, 2 – 19
22. 12. – 4. adventna nedelja: Iz 7, 10 – 14 / Ps 24 / Rim 1, 1 – 7 / Mt 1, 18 – 24
25. 12. - BOŽIČ: Iz62, 11 – 12/ Ps 97 Tit 3, 4 – 7 / Lk 2, 15 – 20
29. 12. – Sveta Družina: Sir 3, 2 – 6. 12 – 14 / Ps 128 / Kol 3, 12 – 21 / Mt 2, 13 – 15. 19 – 23

15. 12. – 3. adventna – nedelja Karitas

Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano:Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.
(Mt 11, 2 – 11)

Še se mudimo pri Janezu Krstniku, ki je Jezusa predstavil prejšnjo nedeljo, kot večjega od sebe in predvsem bolj odločnega. Danes ga iz ječe po poslanci sprašuje, če je Jezus pravi, ali se je zmotil. Jezus predstavi Janeza, da je največji med rojeni od žena pa vendar ga v nebesih vsak presega…

Končno Jezus pojasni, da je Janez dobro opravil svoje poslanstvo, ker je v Elijevem duhu napovedal Odrešenika. Veseli december nas odvrača od resnobnega adventa, ki nas želi duhovno pripraviti na 'idiliko' svete noči. Vendar idilika ni bila v občasnem hlevčku, ampak v tem, da se je v tem hlevu rodil Odrešenik. Tako je pokazal in dokazal svoj pravi namen. Spustil se je med najbolj preproste ljudi, da bi nam čisto postal blizu. Da se ga ne bi bali, ampak se mu zaupali in ga sprejel. Mi si delamo vsemogoče imenitne jaslice… V bistvu pa nam morajo jaslice predvsem pritegniti pozornost na Božjo ljubezen in željo, da nas vse odreši ter pomiri – osreči.

22. 12. – 4. adventna nedelja

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi.
(Mt 1, 18 – 24)

Evangelist Matej ne poroča o Jezusovi mladosti, ampak samo pojasni, da je Jezus Božji sin in ne Jožefov. On je tisti napovedani Emanuel, ki so ga tako dolgo pričakovali. Matej večkrat opomni, da se je to in to zgodilo, da se je izpolnilo pismo torej napoved nekega dogodka v novih časih…

V teh novih časih smo že 2019 let. Kljub temu nas vsakdanji dogodki in okoliščine opozarjajo, da doživljamo poseben čas. To je sicer danost vsake generacije, vendar se nekako le vse skupaj hitro dogaja, da lahko vsak občuti nekaj posebnega.

Prav to nam lahko pomaga, da še bolj resno vzamemo dogodke in obrodimo pristen sad spreobrnjenja. To nam je potrebno na celi ravni. Odnos do Boga, do bližnjega in do okolja. Ne sme nam biti vseeno, kaj se dogaja okoli nas. Vsak dan lahko kaj doprinesemo k izboljšanju našega bivanja. Žal se glede okolja ne čuti takoj, ker se okolje odziva počasi. Tudi odnosi med nami, se lahko zelo hitro poslabšajo. Potem pa je treba veliko naporov, da pride do pomiritve. Odnos z Bogom se ravno tako počasi gradi. Tudi priprava na spreobrnjenje le lahko naporna in dolgotrajna. Z dobro odkrito in iskreno spovedjo, se z odvezo vse v trenutku uredi. To je dar Emanuela, ki prihaja med nas skozi revščino in preprostostjo betlehemskega hlevčka. To je bistvena razlika med našo vero in ostalimi religijami. Oni imajo za vsako potrebo svojega malika, ki lahko veliko stane in še več zahteva pa nič ne more. Emanuel odpušča, ozdravlja in pomirja.

Ne zamudimo letošnjega obiska.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

V letošnjem adventu nas Janez Krstnik opozarja, naj se pripravimo na sprejem Odrešenika, ki je tisti napovedani Emanuel – Bog je z nami. Sprejmimo ga s preprostim srcem.

janez

Kako je bilo ob Vizitaciji?

G. Škof je prišel k nam kot ordinarij in prijatelj. Ob pregledu knjig in izčrpnega zapisnika sva se odkrito pogovarjala in ugotavljala, kaj se bi še dalo postoriti, dokler sem še pri močeh. Tudi srečanje z člani ŽPS in ključarji je bilo sproščeno in nekako resnobno. Gre za veliko skrb Cerkve na slovenskem spričo vse večjim pomanjkanjem duhovnikov. To narekuje tudi nam starejšim, da naredimo kaj še zmoremo.

Škof priporoča vsem, zlasti ključarjem in članom Ž PS ter Ž K, da se vključijo v delo za dobrobit naše župnije. Pomagati si moramo med seboj pa tudi, da nam bogata kulturna in sakralna dediščina ne bo propadala. Skupnost Tav je naredila veliko dobrega. Žal se je nekako izživela. Sedaj se moramo sami potruditi po hrvaškem pregovoru: »ufaj use in svoje kljuse«.

Miklavž 2019

Letos smo naredili malo bolj centralno, samo v farnem središču. Mislim, da je bila to dobra odločitev. Tako škof celo ukazuje, da se vse bolj resne zadeve izpeljejo v na enem mestu. Za gobje doživetje je potrebno neko primerno število. Mi smo raztreseni po vsej župniji in ob svojih podružnicah. Tako ne pride do tiste prave 'sinergije'.

To tudi narekuje, da žegnanja – godove zavetnikov naših cerkva praznujemo na godovni dan. Na nedeljo pa naj bo maša v farni cerkvi. Sedaj je dovolj prevoznih sredstev, da ni več razloga, ko pred desetletjih, ko je bilo ljudi več pa samo par 'fićotov' v fari. Sv. maša na sv. Miklavža je bila zanimivo doživetje. Na Vidmu smo je opravili skoraj v temi. Kljub temu smo bili lepo razpoloženi in obdarovani.

jaslice za voscilo 2019 2 

Dragi moji!

Tudi v tem letu smo imeli veliko priložnost, da smo nekako poskrbeli za sebe in še utegnili kaj pomoči bližnjemu. Hvala Bogu in vsem Vam za vse!

Ob božiču Vam še posebej želim vsega tistega, kar nam ta svet nekako ne more dati.

To nam prihaja od Boga. Jezus se je ponižal v hlev ter pokoril Očetu za na križ. S tem nam je zaslužil in podaril odrešenje.

Bog Vas blagoslovi in varuj v letu 2020!

Vaš Jože Pavlakovič župnik polanski!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 16. 12. 17.00 Pr za zdravje Petra in Filipa Zabukovšek
Po namenu N M
T 17. 12. 17.00 Trg † Slavica Majerle 8. dan
S 18. 12. 17.00 Trg † Francka Štajdohar po 30. dnevu
† rajni iz družine Kastelic Deskova vas 23
Č 19. 12. 17.00 Trg † sestra dr. Ivanka Tadina
† Brane Setnikar
P 20. 12. 8.00 Preloka † Ane 3. obl in Jože Pavlakovič
† Majda in Ana Strugar
S 21. 12. 8.00 Rd v zahvalo Mariji Pomagaj n Bolha
- † Po namenu Lj
N 22. 12.
4. adventna
9.00

11.00
Trg

Čeplje
za farane in dobrotnike
† rajni Kljun, Pešelj in Šterk
- † Viktor Kalčič namesto cvetja
P 23.12. 17.00 Pr po namenu N M
T 24.12.
sveti večer
19.00 SL † Frančiška Škof, Frančiška in Justina Makše obl.
- †Anton in Marija Ficko
S 25.12.
BOŽIČ
00.01

10.00
Trg

Trg
za farane in dobrotnike
- † Ivan Špehar 20. obl.
† Jože Butala obl. Lj.
- v zahvalo B. S.
Č 26. 12.
Sv. Štefan
9.00
11.00
Trg
Zg
† Albina Štaudohar obl.
v čast sv. Štefanu za priprošnjo pri živalih
P 27. 12. 16.30 Pr na čast sv. Anžetu v zahvalo in v priprošnjo
S 28. 12. 17.00 Rd za vse nesrečne družine in zavržene otroke
N 29. 12
Sv.družina.
9.00
11.00
Trg
SL
za farane in dobrotnike
† Ciril Hrovat obl.

24. 12. ob 19. 00 SL večerna sv. maša: Že desetletja se na sveti večer zberemo pri sv. maši v Spodnjem Logu. Zelo lepo je predvsem, ker se maše udeleži kar lepo število otrok, ki pridejo tudi od drugod. Nič ne bo narobe, če pridete z otroci tudi iz Polanske doline. Splača se potruditi za naše male.

25. 12. ob 00.00 polnočnica: Lepo vabljeni domači in od drugod.
25. 12. ob 10.00 dnevna sv. maša; Lepo vabljeni tudi tisti, ki ste bili ponoči.

26.12. ob 9.00 Sv. Štefan sv. maša bo v kapeli Janeza Krstnika.
26.12. ob 11.00 Zg sv. maša ob blagoslovu konj.

27. 12 ob 16.30 Pr Anževo žegnanje

V decembru skrbijo za farno cerkev in kapele Radenci.