29. 12. – Sveta Družina: Sir 3, 2 – 6. 12 – 14 / Ps 128 / Kol 3, 12 – 21 / Mt 2, 13 – 15. 19 – 23
1.1. – Marija Sveta Božja Mati: 4 Mz 6, 22 – 27 / Ps 67 / Gal 4, 4 – 7 / Lk 2, 16 – 19
5. 1. – 2. nedelja po božiču: Sir 24, 1 – 4 / Ps 147 / Ef 1, 3 – 6 / Jn 1, 1 – 18
12. 1. – Jezusov krst: Iz 42, 1 – 4. 6 – 7 / Ps 29 / Apd 10, 34 – 28 / Mt 3, 13 – 17

29. 12. – SVETA DRUŽINA

Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.« Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina.
(Mt 2, 13 – 15)
Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.« Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan.
(Mt 2, 19 – 23)

Na praznik Svete Družine nas Matej postavi v čas po odhodu treh Modrih, ki so pobegnili pred Herodom po drugi poti nazaj v svoje dežele. Tudi Sveta Družina je moral še tisto noč na beg v Egipt. Pred stoletji je ravno iz Egipta Mojzes izpeljal Izraelce v svobodo. Sedaj so dobili ravno tam varen azil za nekaj let. Po Herodovi smrti so se vrnili v Nazaret, kajti v Judeji niso bili varni verjetno nit ravno zaželeni, ker so okrog Betlehema še vedno čutili strašno nesrečo ob pomoru otrok.

Vse to nam govori, da je Sveta Družina imela kar nekaj sitnosti in skrbi. Nekoliko čudno, mar ne. Gre za golobje sporočilo. Ne moremo preživeti brez skrbi, kar ne pomeni, da nas Bog skuša čez mero. Želi, da bi mu bili poslušni podobno kot Jožef in Marija ter tekoče probleme reševali z Njegovo pomočjo. Včasih je res nenavadno zapleteno, vendar se splača vztrajati v Božji navzočnosti. On vedno rešuje…

5. 1. – 2. nedelja po božiču

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Kateri pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.
(Jn 1, 1 – 18)

Letos nas šele na drugo nedeljo po božiču nagovori evangelist Janez s svojim prologom v 4. Evangelij. Po eni strani je tako še bolj primerno, da lažje malo globlje pomislimo, kaj se je na božič resnično zgodilo. Janez je bil nekaj časa pri Janezu Krstniku. Krstnik pa je verjetno po smrti staršev nekaj časa preživel pri Esenih. To so bili neke vrste starozavezni redovniki. Bili so zelo pobožni in svet dojemali bolj v črno beli tehniki. Tako je tudi Janez Krstnik zelo odločno in slikovito pridigal. Tudi on je slikal bolj črno belo, kot usmiljeno, do padlega človeka.

Apostol Janez je Janeza zapustil takoj, ko je spozna Jezusa. Saj mu ga je prav on pokazal: »Glejte Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta…«. Bil je najmlajši med apostoli in doživel je visoko starost. Ko je opazil, da verniki težko sprejemajo, da je Jezus Bog in človek. Zato je on napisal še četrti evangelij. Tu poudarja ravno to, da je Jezus pravi Bog in človek…

Na pričetku svojega poročila o Jezusu postavi teološki razmislek. Prične pri Bogu, ki je z Besedo vse ustvaril in uredil. Bog je tudi luč, ki sveti vsem, ki jo hočejo sprejeti. Boga res ni nikoli nihče videl, zato je sam povedal naprej po očaki in preroki, končno se je večna Beseda učlovečila, da nam je sam Bog povedal in pokazal, kdo je. Končno je dal še življenje za nas…

To je težko razumeti, vendar je res. Marsikaj ne razumemo, pa verjamemo in nam dobro služi. Tudi to verjemimo in vzemimo za res. Nam kristjanom je bog najbližje in v Cerkvi bomo najlažje izpolnili svoje dobre načrte ter potešili želje.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Vabilo na tradicionalno dekanijsko srečanje sodelavcev Karitas.
Četrtek 9. 1. 2020 ob 17.00
Zmeraj delamo za druge. Ta dan si vzamemo čas za sebe. Dragi sodelavci lepo vabljeni.

jaslice01

Ob koncu leta je dobro malo pogledati nazaj

Verska statistika je sicer suhoparna pa vendar zgovorne, kako nam gre.
Krsti 4, eden naš in trije od drugod.
Poroke ni bilo nobene.
Pogrebi 12, dve sta bivali drugje.
To kaže, da se število pristnih Polancev zmanjšuje z kar močnim tempom.

Kaj smo med letom počeli v naši župniji?

Glavno opravilo je bilo v Spodnjem Logu. Treba je bilo obdelati zabetonirani gsinc na zvoniku in nato postaviti novo streho. Kar nekajkrat je bilo treba v Spodnji Log po obvoznici čez Graščico. Zanimivo je , da se ni nihče 'drznil' gozdne ceste nekoliko vzdrževati.

Ko so kleparji dokončevali streho zvonika, so še pokrpali streho ladje, ki jo je malo potolkla toče, nekaj pa padajoči sneg z zvonika. Zadnji dan so predlagali, da bi še pokrili pokopališki križ. Rekli smo, ne starega. Do popoldne je že stal novi iz Jožefove delavnice.

Blagoslov je bil na Petrovo 29. 6. ob 15.00.

Res velika skrb, kako bo s plačilom. Še sam ne vem kako, vendar smo zmogli.

11. 6. nas je potolkla Toča

To je bila največja katastrofa, kar sem župnik. Tudi cerkve so bile dobro načete. Še najbolj Predgrad. Nekako smo pokrili, vendar strop v Predgradu bo na vrsti to zimo. Kaj bo z zvonikom, bomo pogledali, ko bodo postavljali oder za montažo stropa.

Karitas je imela zahtevno delo razdeliti izolacijo, ki jo je podarilo podjetje Ursa in denarno pomoč Škofijske karitas Novo mesto.

V Zagozdacu je Toni izdelal tri kipa Sv. Družine za v niše, ki so bili uspešno postavljeni in s steklom zaščiteni na pročelju cerkve. Stroške in ostalo skrb je prevzela vaška in agrarna skupnost. Čestitamo.

V Radencih smo naredili skupaj z Tonijem nova vrata za sv. Magdaleno.

Po teh velikih delih in skrbeh sem se hotel nekoliko oddahniti z bolj umirjenim delom opreme za kapelo v Preloki. V zahvalo za srečen prehod od mizarja v duhovništvo pred 40 leti. Blagoslov je bil 5. 12. 2019.

Res Bogu hvala za zelo naporno in predvsem uspešno leto!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 30. 12. 17.00 Pr † Teta Slava Majerle in rajni Pikeči n Anka Š.
T 31. 12. 17.00 Trg V zahvalo za vse dobro v letu 2019
S 1. 1. 14.00 Zg za mir in blagoslov v leto 2020
Č 2. 1. 7.00 Trg Martin Gorše in naši rajni dušni pastirji
P 3. 1. 17.00 Trg † Tonica Fugina 8. dan
S 4. 1. 17.00 Rd v po namenu N M
N 5. 1. 9.00
11.00
Trg
Čeplje
† Slavica Majerle 30. dan
za farane in dobrotnike
P 6. 1. 17.00 Trg † Ana Pešelj in rajni Klemenovi n Vincenc
T 7. 1. 17.00 Pr Po namenu N M
S 8. 1. 17.00 Črnomelj † rajni Gimpelj in Stegne
Č 9. 1. 17.00 Trg v zahvalo za sodelavce Karitas
P 10. 1. 17.00 Pr † Slavica Movrin 30. dan
S 11. 1. 17.00 Rd za tiste, ki še niso spoznali božje ljubezni
N 12. 1 9.00
11.00
Trg
SL
† Katica Štefanc n pevci
za farane in dobrotnike

31. 12. staro leto 17.00 zahvalna sv maša v kapeli J K
V iztekajočem se letu smo marsikaj doživeli in preživeli. Na prvi pogled nam ni bilo ravno naklonjeno. Po drugi strani moramo ravno za to še bolj biti hvaležni. Kljub temu nam je uspelo marsikaj popraviti in na novo ustvariti. Tudi pridelali smo kar nekaj zdrave hrane. Za vse je prav reči Bogu hvala. Pridite k sv. maši ob 17. 00 v večjo kapelo. Po maši pa bomo pokadili po župnišču in okoli njega tudi pokopališče…

1. 1. 2020 Zg 14.00:
Za Novo leto se tradicionalno zberemo v Zagozdacu da se na Marijin praznik priporočimo za vse kar nas čaka in kar prosimo, da bi doživeli v letu, ki ga pričenjamo. S strani raznih vedeževalcev napovedi niso kaj obetavne. Glede vremena in politike ni težko biti črnogled…
Toda! Verniki zaupamo v Božjo previdnost in Njegovo varstvo. Najbolje je, da se priporočimo Mariji. Z njeno pomočjo bomo tudi pri Bogu bolj uspešni.

6. 1. Trije Kralji: sv maša bo v kapeli J.K. To je 3. slovesni božični praznik. Pridimo v čim večjim št. s svojimi darovi in počastimo novorojenega Gospoda, ki bo moral še to noč na beg v Egipt, ali pa ga bomo mi zadržali pri sebi?!

V januarju skrbi za red v cerkvi in kapeli Stari trg ob Kolpi.