26. 1. – 3. nedelja med letom: Iz 8, 9, 1 – 3 / Ps 27 / 1Kor 1, 10 – 13 / Mt 4, 12 – 23
2. 2. – svečnica – Jezusovo darovanje: Mal 3, 1 – 4 / Ps 24 / Heb 2, 14 – 18 / Lk 2, 22 – 40
9. 2. – 5. nedelja med letom: Iz 58, 7 – 10 / Ps 112 / 1 Kor 2, 1 – 5 / Mt 5, 13 – 16

26. 1. – 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma

Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju: Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva, ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.«
Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim.
Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne slabosti med ljudstvom.
(Mt 4, 12 – 23)

Po tednu molitve za krščansko edinost obhajamo nedeljo Svetega pisma. To nekako sodi skupaj, saj nas ravno Sveto pismo najbolj povezuje najprej nas kristjane, ki smo žal še vedno razdeljeni na mnogo sestrinjskih Cerkva, potem z raznimi ločinami in tudi z bratranci Judi.

Sveto pismo je naša temeljna knjiga, ki jo moramo vedno upoštevati. Nastala je pred tisočletji v takratnih časih in kulturnih ter družbenih razmerah. Zato ji je treba posvečati še več pozornosti in resnega študija.

Kot verniki pa je prav, da jo imamo vedno pri roki in jo redno beremo.

Naš papež Frančišek večkrat poudari, da je vsaj Novo zavezo dobro imeti vedno pri sebi in v uporabi.

Smo na pričetku Jezusovega javnega delovanja.

Po štirideset dnevnem postu se je napotil v domačo Galilejo in tam pričel zbirati apostole. Med njimi je bil tudi evangelist Matej, ki je vse povezoval s starimi prerokbami. Danes uporabi citat iz preroka Izaija. Kot smo lahko slišali je imel Izaija podobno kot drugi Judje dokaj slabo mnenje o Galilejci. Prav tam v Galileji v deželi smrtne sence je bi Jezus spočet in preživel v Nazaretu svojo mladost. Tu sedaj pričenja ob jezeru. Pridiga in zbira množice ter izbira apostole. Tako prihaja v to mračno deželo oddaljeno od Boga velika Luč.

Sedaj je ta luč prav Sveto pismo. Mi oznanjevalci smo dolžni to luč še bolj negovati in jo posredovati naprej vsem ljudem…

2. 2. – Jezusovo darovanje – svečnica

Ko so se dopolnili dnevi njenega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak moški prvorojenec naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi: dve grlici ali dva golobčka.
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Mesija. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega služabnika po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo pripravil pred obličjem vseh ljudstev: luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva.« Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema.
Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim.
(Lk 2, 22 – 40)

S svečnico dokončno mine božični čas. Jaslice je treba pospraviti in živeti do pepelnice normalno krščansko življenje. Če zopet malo poškilimo na prejšnjo nedeljo, lahko opazimo povezavo. Tam govori Izaija o luči, ki je zasvetila v poganski Galileji. Sedaj pa starček Simeon zatrjuje, da je novorojenec luč v razsvetljenje poganom.

Kakor se mesto na gori ne more skriti pogledom, tako se kristjani ne moremo izmuzniti dejstvu, da moramo nositi luč vere vsem narodom. Da bi to obvezo lažje razumeli, se spomnimo na bistvo praznika. Vsakega prvorojenca so morali starši dokupiti z nekim darom, ali pa pustiti dečka v službi templju – Bogu. Zadeva je nekako brez predmetna, ker je Jezus Božji Sin in Bog sam. Zaradi 'ljubega miru' sta Marija in Jožef opravila vse po Postavi. Bog pa je pristavil srečanje s starčkom Simeonom, ki je Jezusa prepoznal in pravilno naslovil. To pomeni, da smo se tudi mi dolžni držati predpisov naše vere ne glede na položaj in stan. Bog nam bo gotovo naklonil svoj blagoslov, če bi slučajno naredili kaj 'preveč', kot je predpisano.

Skratka. Kakor je bilo rečeno prejšnjo nedeljo, da naj ima vsak kristjan vedno pri roki Sveto pismo, pravimo danes: »Vsak kristjan naj ima ob sebi tudi blagoslovljeno svečo. Še več. Vsak kristjan, naj bo luč tistim, ki še tavajo v temi«. Matej je zapisal Jezusove besede: »Tako naj sveti vaša luč, da bodo videli vaša dela in slavili Očeta, ki je v nebesih.«

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Konec tega meseca bo minilo 14 let od ustanovitve naše Ž K. Ustanovili smo jo predvsem, da bi lahko pričeli z komuno. Sedaj je to že preteklost. ŽK pa nam je ravno tako potrebna še zlasti, ker se župnija stara. Bodimo na uslugo potrebnim!

Na pokopališču se je pričelo za res

Hvala Bogu, ki nam je dal tako milo zimo, da dela na pokopališču lepo napredujejo. Kmalu se bo pričelo končno nasipavanje.

Dela je res veliko več, kot sem prvotno laično ocenil, vendar bo opravljeno temeljito in učinkovito. Morali se bomo navaditi na dokaj visoke škarpe, da kdo ne pade čez. Zlasti ponoči bo potrebno izven stez hoditi previdno.

Nagrobne sveče – sveče!?

Vsako leto po treh kraljih do svečnice se ubadam s svečami. Pri tem so mi pomagali fantje iz komune, sedaj sem sam in šele vidim koliko je tega. Zlasti ob pogrebih je nekako 'naredno' prinesti za pokojnika nekaj sveč. Za domače pa je to velik problem, kam jih pospraviti. Potem je problem nam, ki jih moramo pospraviti iz pokopališča. Končno ima velike probleme komunala in država, kam s tolikimi odpadki. Mi te odpadne sveče delno recikliramo, vendar je odpadka že vedno več kot preveč.

Ob pogrebu Kondine mame so hčere in sorodniki zbrali za 23 sv. maš. Tu ni nobenega odpadka, a velika korist za pokojnika in duhovnika, ki mu primanjkuje mašnih namenov. Kaj vam brani, da bi tudi vi tako ravnali v bodoče?

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 1. 17.00 Pr † rajni Klemenovi n. Viktor
T 28. 1. 17.00 Trg † vsi rajni Konda Dol 6. n. Mija
S 29. 1. 17.00 Čeplje † Katarina Murn
Č 30. 1. 7.00 Trg † Micka in Pepca Bevc n. F. S.
P 31. 1. 17.00 Trg † Marija in Marko Šterbenc obl. Močile 2
S 1. 2. 17.00 Rd † Jože obl. in rajni Mihelič D. Radenci
N 2. 2. 9.00
11.00
Trg
Zg
za farane in dobrotnike
† Ivan in Katarina Mihelič n. F. S.
P 3. 2. 17.00 Pr † mama Katica Konda n hčere
T 4. 2. 17.00 Trg † teta Slavica Majerle n družina Kobe Trg
S 5. 2. 17.00 Drugje za duhovne poklice
Č 6. 2. 7.00 Trg † Katica Konda n hčere
P 7. 2. 17.00 Trg † Janez Dimnik
S 8. 2. 17.00 Rd v zahvalo angelom varuhom za varstvo
N 9. 2. 9.00
11.00
Trg
SL
† Pavel Župan 25. obl. Predgrad
za farane in dobrotnike

2. 2. Svečnica: letos pade na nedeljo. Sveče bomo blagoslovili pri sv. maši ob 9. 00 v kapeli J K in še bolj slovesno v Zagozdacu. V Zagozdacu bo blagoslov pred cerkvijo in potem procesija v cerkev. Tako predvideva obrednik. Predvsem pa poskrbite , da bo vsaka hiša imela blagoslovljeno svečo. To prižgite ob obisku duhovnika, ob nedeljskih kosilih in predvsem ob hudi uri. Ko se prižge sveča, samoumevno sledi molitev. Kristjani moramo biti luč v razsvetljenje poganov, ki jih je čedalje več v naših vrstah, čeprav so bili krščeni, sedaj žal živijo na poganski način.

Kaj je bilo 24. 1. 2020 ob 17.00 na seji Ž P S in Ž K?
Pogovarjali smo se o imenovanju novega Ž P S.
Potem pa o nalogah Ž P S v novih razmerah.
Predvsem si želimo, da bi se novi svet pomladil, kar bi prineslo svežino in novega zagona. Na koncu vizitacije je škof zapisal: »Gospodu župniku in sodelavcem se zahvaljujem za vse opravljeno delo na teritorialno obsežni župniji, ki jo najbrž v prihodnje čaka souprava in oskrba v bolj skromnem obsegu. Želim, da ob postavitvi novega ŽPS dobi župnija delavne in spodobne  sodelavce, ki se bodo čutili sposobne za oznanjevanje, bogoslužje in karitativno delo v župniji. Ne bojmo se. Če storimo svoj del. Tudi Božji blagoslov ne bo nikoli izostal.«

V februarju skrbijo za red v cerkvi in kapeli Močile in oba bloka.