23. 2. – 7. nedelja med letom: 3Mz 19, 1 – 2.18 – 18 / Ps 103 / 1 Kor 3, 16 – 23 / Mt 5, 38 – 48
1. 3. – 1. postna nedelja: 1 Mz 2, 7 – 9; 3,1 – 7 / Ps 51 / Rim 5, 12 – 19 / Mt 4, 1 – 11
8. 3. – 2. postna nedelja: 1. Mz 12, 1 – 4a / Ps 33 / 1 Tim 1, 8b – 10 / Mt 17, 1 – 9

23. 2. – 7. nedelja med letom

»Slišali ste, da je bilo rečeno: Oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.«
»Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«
(Mt 38 – 48)

Nadaljujemo od prejšnjih nedelj. Na pričetku nam je pribil, da smo sol zemlje in luč sveta. Sedaj nam natančno razlaga, kako delujeta luč in sol v božjem kraljestvu. V prvi vrsti se moramo odreči maščevanju. Na mesto maščevanja mora kristjan dati na prvo mesto odpuščanje. Če te kdo izsiljuje za nekaj, mu navrzi še enkrat toliko. Gre za popolnoma drugačno prakso, ki se odpove sebičnosti, kar moremo razumeti, da sol ni sama sebi namen. Ravno tako luč ne rabi svetiti sama sebi. Oko veliko vidi, ampak ne samega sebe.

Od tega čisto osebnega ravnanja, ki se mora podrediti dejstvu božjega otroštva in oznanjevalca, gre dalje. Tu zopet vnese v naše mešetarske odnose ljubezen do bližnjega. Največja novost evangelija je LJUBEZEN!

Čeprav težko razumemo, je vendar le res, da drugače ne gre. Sedaj lahko opazujemo v vseh medijih, kako se vse vprek obtožuje, ovira, izključuje… Vse 'skrbi' naša prihodnost, a malokdo je pripravljen vsaj malo popustiti v korist naše skupne domovine. Kdo drugi naj tu pomaga, kakor mi praktični verniki? Sedaj imamo enkratno priložnost, da se izkažemo v vsej svoji krščanski drži in MOČI. Samo jadikovanje in vzdihovanje je mazohizem prve vrste. Strnimo svoje vrste in molimo za našo domovino za voditelje naše domovine take in drugačne, da se zavedo svoje odgovornosti in končno naredijo tisto, kar so jim polna usta in nehajo zastrupljati še tisto kar je zdravega…Bog se nas usmili in nam pomagaj!?

1. 3. – 1. postna nedelja

Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli.
(Mt 4, 1- 11)

Z pepelnico smo vstopili v postni čas 2020. Današnji odlomek Evangelija nam kaže smisel posta in način, kako premagati skušnjave. Osebni - telesni post nam je s strani zdravja še kako potreben, da se telo malo očisti in notranji organi nekoliko opomorejo, koliko bolj nam je potrebno očistiti svojo dušo…

Na pričetku bomo naredili neki postni načrt in se zaobljubili, da ga v potankosti izpeljemo. Prve dni še nekako gre, potem pa se počasi pričnejo vrivati nedolžne skušnjavice. Pa saj to ni tako pomembno; saj to ni nič posebnega; saj ti ni nihče ukazal, ampak si se sam odločil…. Vse je res. Vendar je to hudičeva strategija, da te z malenkostmi od vrne od prvotne 'zagnanosti'. Končni cilj pa je, da po šestih tednih ugotavljaš svoj postni neuspeh. Za uspeh je potreben prvi korak in nato vsi ostali mali koraki v pravo smer. Tudi športnik ne gre po nekaj treningih že na svetovno prvenstvo ampak stanovitno trenira in se zadovoljuje z majhnimi uspehi.

Jezus zavrne hudiča takoj na pričetku in v vseh naslednjih poskusih, dokler ni odnehal hudobec. Takrat so pristopili angeli in Jezusu postregli. Tudi jaz Vam želim, da bi v svojih dobrih sklepih in namenih uspeli v tem letošnjem postu in skozi vse leto živeli bolj zavestno svoje krščanstvo, kar vas bo osrečevalo in spodbujalo vztrajati v dobrem čedalje bolj in lažje. Podarjam, post ni sam sebi namen, ampak resen trening za zdravo in uspešno delo v božjem kraljestvu!

kdor je iz boga

Skušajte ugotoviti od kod je ta posnetek.
Še bolj pomembno je spraviti svoje žitje in bitje, da skladno s tem zapisom.
Postni čas nam ponuja pomoč s tolikimi izzivi in predlogi.
Kaj nam brani, da ne bi posnemal Jezusa v puščavi, ki se je upr hudičevim provokacijam?
Kaj mi brani, da ne bi pomagal bližnjemu, ko se znajde v težavah?

Za koristno preživetje postnega časa nam prihajajo pobude z raznih strani.

40 dni
Bi poskusili in še koga pridobili!?

Že kar stalna je pobuda Slovenske karitas
To akcijo že dobro poznamo. Vprašanje pa je, koliko se je držimo. Gre za osebno premagovanje in solidarnost s tistimi družinami, ki že leta trpijo zaradi te hude in uničujoče nadloge.

Novomeški bogoslovci so nam poslali svojo pobudo - delo za duhovne poklice:
Tako predlagajo.
Vsak petek post ob kruhu in vodi.
Vsak dan rožni venec, ob sredah, petkih in nedeljah dva.
Miloščina: Trudimo se za dobra dela, ki ustvarjajo spodbudno okolje.

franc bole

Umrl je ustanovitelj revije Ognjišče in Radio ognjišče msgr. Franc Bole. Že k vojakom sem prejemal Ognjišče zastonj. Osebno sem se spoznal že v bogoslovju, še bolj kot kaplan i sedaj kot župnik.
Po svoje sem sodeloval v njegovih nekaterih dejavnosti.
Ko sem hodil po oljke, je bil reden obisk v njegovi pisarni.
Bog mu povrni za vse dobro, ki ga je nam podaril!

pater leopold

p. Leopold si je zapomnil moj stavek, ko sem kot novomašnik na Brezjah pričeval ob dnevu molitve za duhovne poklice. Še bolj sva se spoznala na romanju k sv. patru Pij-u leta 2005. Kmalu sem se vključil v Frančiškov III. red. Kot ljubitelj jaslic je občudoval tudi naše jaslice in nad skupaj z tretjeredniki dvakart obiskal.
V Jakovini je blagoslovil križev pot, ki je sedaj v naši kapeli Janeza Krstnika. Bog mu obilo povrni!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 24. 2. 17.00 Pr † Anica in Ivan Štefanc n, Anka
T 25. 2. 17.00 Zg † msgr Franc Bole ustanovitelj Ognjišča
S 26. 2. 17.00 Trg †Katarina Konda n Lovšin , Slatnik in Koželj
Č 27. 2. 17.00 Trg † p. Leopold Grčar Brezje
P 28. 2. 17.00 Trg † Jožef Lukanič 25. obl.
S 29. 2. 17.00 Rd † Katarina Konda n Lovšin Breže
N 1. 3. 9.00
11.00
Trg
Čeplje
† Jože in Katarina Kuk Sl. Konjice.
za farane in dobrotnike
P 2. 3. 18.00 Pr † po namenu N M
T 3. 3. 18.00 Zg po namenu N M
S 4. 3. 18.00 Trg † mama Katarina Konda n. hčere
Č 5. 3. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovniki
P 6. 3. 18.00 Trg † Julijana in Jurij Mihelič Sodevci 11
S 7. 3. 18.00 Rd † Janez Dimnik. Jana
N 8. 3. 9.00
11.00
Trg
SL
† Katarina Konda n. pevci
za farane in dobrotnike

Še o pokopališču:
Glavno delo je pohvaljeno in pohvaljeno od večine, ki so videli koristne  spremembe. Sedaj bomo pustili, da se malo uleže in umiri. S strani zavoda za varovanje kulturne dediščine so med pogoji navedli, da je treba betonske škarpe ozeleniti. To bomo uredili, ko dobimo sadike bršljana. Če bo primerno vreme pred veliko nočjo  recimo 4. 4. v soboto pred cvetno nedeljo bomo udarniško nasuli še zahodno polovico. S strani zavoda ZVKD so nekako ukazali, da mora biti ves pesek enoten. Tako, da bo vse pokopališče osveženo in urejeno. 

Postna postava za letošnji post:
Vsak petek je zdržek od mesa. Na pepelnico 26. 2. in veliki petek10. 4. je strogi post. Ta dan ne jemo mesa in se samo enkrat do sitega najemo.
Včasih je bilo še več postov. Zato skušajmo vsaj to čim bolje opraviti.

Priprava ne praznovanje farnega praznika sv. Jožefa:
V Karlovcu je v novi cerkvi na Dubovcu hrvaško narodno svetišče sv. Jožefa. Oni se na sv. Jožefa pripravljajo z posebno devet dnevnico – 9 sred pred praznikom. Pa tudi po prazniku imajo vsako sredo poseben romarski shod, ko prihajajo romarji iz vse hrvaške izmenoma razne pokrajine in skupine. Prišla je pobuda, da bi mi opravili vsaj tridnevnico.  Zakaj pa ne? Lepo vabljeni že to sredo še toliko bolj, ker bo ravno 1 pepelnica.

V marcu skrbi za red v cerkvi Deskova vas.