5. 4. – Cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 Flp 2, 6 – 11 / Mt 26, 14 – 75; 5, 1 – 66
9. 4. – Veliki četrtek: 2 Mz 12, 1 - 8. 11 - 14 / Ps 116 / 1 Kor 11, 23 - 26 / Jn 13, 1 – 15
10. 4. – Veliki petek: Iz 52, 13 – 53, 12 / Ps 31 / Heb 414 – 16; 5, 7 – 9 / Jn 18, 1 – 19, 42
11. 4. – Velika sobota: Rim 6, 3 – 11 / Ps 118 / Lk 24, 1 – 12
12. 4 – VELIKA NOČ: Apd 10, 34a. 37 – 43 / Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9
19. 4. – bela nedelja: Apd 2, 42 – 47 / Ps 118 / 1 Pet 1, 3 – 9 / Jn 20, 19 – 31

5. 4. – Cvetna nedelja

»Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«
(Mt 21, 6 – 11)

Odlomek iz Evangelija po Mateju je od blagoslova zelenja pred sv. mašo. S tem se prične veliki teden. Prihajajočemu Jezusu je šla na proti velika množica. Tu je navdušenje nad Jezusom doseglo svoj vrhunec. Le kdo bi mogel predvideti, da se bo to navdušenje tako hitro zamenjalo občinstvo, ki je demonstracijo izsililo od Pilata potrditev smrtne obsodbe v najbolj kruti obliki. Takšni smo pač ljudje. Od navdušenja nas lahko kaj hitro pretkana politika popolnoma odrine. Drugačna struja vse uniči, vse dobro in zatre dobro prakso.

Ni pa nujno, da se damo zmanipulirati. Treba je malo poguma, treznega spomina in zaupanja v božjo pomoč. V življenju gre vedno za to, ali bom ostal trdno na Jezusovi strani, ali pa se bom obračal po vetru, 'kaj bolj nese'.

9. 4. – Veliki četrtek

Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil.
(Jn 13, 12 – 15)

Pred postavitvijo svete maše in posvečenjem v duhovnike, jim je Jezus – Učitelj umil noge. S tem je za vselej pokazal, da smo duhovniki služabniki in ne nikoli 'gospodje'. To naj ne pomeni, da ni treba svojih duhovnikov spoštovati. Nikakor – duhovnikom moramo dati tisto pravo mesto in težki si so med nami zaradi nas in za nas. Sedaj, ko ni možen direktni stik s sv. mašo in ostalimi zakramenti, bomo morda to lažje in globlje dojeli.

10. 4. – Veliki petek

Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha.
(Jn 19, 28 – 39)

Trenutek Jezusove smrti je tako pomemben, da po vsem katoliškem svetu vsak petek ob 15 h pozvoni veliki zvon. Povabi nas, da se zamislimo nad tem in zahvalimo za Jezusovo žrtvovovanje za nas. To je ključni trenutek našega odrešenja. Prav nič nebi nihče izgubil, če bi se ob zvonjenju za trenutek ustavil in poslal proti nebu vsaj vzdih, ali celo kaj več. Vsaj na veliki petek se ustavimo in v duhu spremljajmo dogajanja v cerkvah, kjer bomo letos sami duhovniki s svojim Bogom in z Vami žalostnih srcih.

11. 4. – velika sobota

Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: »Zares, ta človek je bil pravičen.« In vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale, in so videle, kar se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle po prsih.
(Lk 23, 47 – 48)

Na veliko soboto imamo duhovniki največ dela, ko je treba obiti vso župnijo in blagoslavljat jedila. Zvečer pa mnogi opraviti še dve vigiliji. Letos je virus vse ustavil. Kljub temu si le pripravite za praznik izbrane in tradicionalne jedi. Skušajte čim bolj vključiti otroke in jim razložiti, kaj vse to pomeni. Jaz bom opravil blagoslov ob 15.00, kot je to običajno v farni cerkvi. Vi pa postavite na družinsko mizo ob tej uri, ali takrat, ko bo po televiziji.

12. 4. – VELIKA NOČ

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih.
(Jn 20, 1 – 9)

Težko si predstavljamo, kako trdo so padale besede žena, ob sporočanju, da je grob prazen. Le počasi je nekako pronicalo sporočilo angelov, da je vendar vstal, da živega ni iskati med mrtvimi.

Po vsej tej skupni karanteni in osamitvah ne pozabimo, da je Kristus vstal in živi. Zvečer nas bo nagovoril z: »Mir vam bodi!«

Vsi se v resnici bojimo in smo žal še vse premalo previdni glede okužbe. Po drugi strani pa prihaja vstali Gospod, ki pravi 'ne bojte se, jaz sem smrt premagal.'

Žal bo naša osamitev trajala še kar nekaj časa. Toda praznovanje se mora pričeti na velikonočno jutro in nadaljevati do naslednje nedelje – do nedelje Božjega usmiljenja. Če si še malo prikličemo v spomin razočarana učenca na poti v Emavs. Kako jim Jezus začudeno zatrdi: Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« (Lk 24, 26). Tudi to trpljenje in vsa zmeda med epidemijo je na nek način potrebno in nam bo v odrešenje, če ga bomo pravilno doživeli in preživeli.

Naša doba je zaznamovana z stalnim pomanjkanjem časa. Vse je tempirano na neke določene roke, kar nas priganja k hitenju. To vodi v površnosti…

velika noc 2020

Spored sv. maš in bogoslužja

P 6. 4. 7.00 Trg † Jurij in Ljuba Šterk Sodevci
T 7. 4. 7.00 Trg † Pavel Majerle obl. Paka
S 8. 4. 7.00 Trg † Matjaž Hliš n Urška
Č 9. 4. 19.00 Trg v zahvalo za duhovništvo in evharistijo
P 10. 4. 15.00 Trg križev pot in obredi v. petka
S 11. 4. 19.30 Trg † Anka, Katarina in Vida obl. Grenc n. Janez
N 12. 4. 7.00 Trg za farane in dobrotnike
P 13. 4. 7.00 Trg na čast Jezusovemu vstajenju za prenehanje epid.
T 14. 4. 7.00 Trg † Janez Dimnik n. Jana
S 15. 4. 7.00 Trg † Katarina Konda n. Biserka z družino
Č 16. 4. 7.00 Trg † Rajni duhovniki in redovnice
P 17. 4. 7.00 Rd † Anka Grenc n. brat Janez
S 18. 4. 7.00 Trg v zahvalo za božje usmiljenje
N 19. 4. 9.00 Trg za farane in dobrotnike

Krizna obvestila:

V aprilu skrbi za red v cerkvi Kovača vas in Paka.