19. 4. – bela nedelja Božjega usmiljenja: Apd 2, 42 – 47 / Ps 118 / 1 Pet 1, 3 – 9 / Jn 20,19 – 31
26. 4.- 3. velikonočna nedelja: Apd 2, 14. 22 – 28 / Ps 16 / 1 Pet 1, 17 – 21 / Lk 24, 13 – 35
3. 5. – 4. velikonočna nedelja: Apd 2,14a. 36 – 41 / Ps 23 / 1 Pet 2, 20b – 25 / Jn 10, 1 – 10

19. 4. – nedelja Božjega usmiljenja

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
(Jn 20, 19 – 23)

V nadaljevanju odlomka je poročilo o apostolu Tomažu, ki je imel težave z vero apostolom. Vendar je letos veliko pomembneje prvi del poročila, ko Jezus pooblasti apostole in po njih tudi škofe tre duhovnike odpuščati grehe.

Pač. Letos večina nas še nismo opravili velikonočne spovedi.

Papež Frančišek nas je pomiril z nasvetom, naj Jezusu iskreno priznamo vse svoje grehe in se jih resno pokesajmo. Spoved bomo opravili, ko bo to zopet mogoče.

Nekaj zelo podobnega je sporočal Usmiljeni Jezus preprosti redovnici sv. Faustini Kovalski: Naj prihaja k njemu skesana in naj zaupa v njegovo usmiljenje. Dolgo je trajalo, da je že njo prepričal, ker se je čutila nevredna.

Potem je trajalo še dalj časa, da je ona prepričala nadrejene vse do papeža. Šele sv. Janeza Pavla II. je uvedel nedeljo Božjega usmiljenja. Prav on je s smrtjo simbolično izpričal pravilnost odločitve.

Sedaj po zopet toliko letih nam prihaja v tej svetovni preizkušnji naproti sedanji papež Frančišek. Naj se zanesemo na neskončno Božje usmiljenje, ko se nam grehi odpuščajo na drugačen način in prejemamo blagoslove ter celo obhajilo na daljavo.

Podobno kot Tomaž počasi dojemamo te dogodke pa se kaj od tega naučimo. V veri sprejmimo sedanje prilagoditve danim razmeram. Hkrati pa na moč hrepenimo in molimo, da bi se razmere čim prej normalizirale. Takrat bomo z veliko hvaležnostjo prečiščeni zopet prišli v naše lepe cerkve in opravili spoved. Pobožno prejeli sv. obhajilo in poskrbeli za prejem še kakšnega drugega zakramenta, ki je v 'lepih starih časih' sam Bog ve zakaj izostal. Kar nekaj otrok je ostalo ne krščenih. Tudi k verouku bi verjetno utegnili še koga pripeljati. Lahko bi me povabili na obisk k bolnikom in ostarelim ...

26. 4. – 3. velikonočna nedelja – pot v Emavs

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta: »Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom; kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih.
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
(Lk 24, 13 – 35)

Letos smo morali biti lepo doma. Ampak ona dva in On so le prišli v pravi Emavs ter opravili – prehodili potrebno pot. Kakšne pogovore imate med potjo sedaj doma med karanteno? Čudno vprašanje za ona dva in za nas sedaj nujno potrebno vprašanje!

Bog spremlja dogajanje na zemlji. Kakor je bilo potrebno, da je Mesija šel na tako grozen način v svojo slavo. Vse jima je pojasnil iz dogodkov stare zaveze. Mojzes, preroki in psalmi so dogodke napovedovali in celo zelo natančno opisali…

Sedaj pa se dogaja nam svetovna preizkušnja. Vas se je ustavilo, ali se šele ponekod prepočasi ustavlja. Le zakaj? Seveda se mi ubadamo z vprašanji, 'kdo je kaj in koliko zakuhal'. Ne. Vprašati se moramo. Zakaj se nam to dogaja? Kaj nam hoče Bog, ali za ne verujoče kaj nam hoče narava sporočiti? Kaj nam je storiti?!

Bolj ali manj uradni govorci nam počasi sporočajo, da tudi po pandemiji ne bo več tako, kot je bilo do krize. Nihče pa se ne upa niti nakazati, kako bo to izgledalo.

Jezus je posredno odgovoril v dogodku ob 'bogatem mladeniču', ko mu je dejal naj spolnjuje zapovedi pa bo živel. Ko pa je ta zatrdil, da to dela že od rojstva, mu je Jezus svetoval, naj vse proda in razdeli ubogim. Potem naj pride in gre za njim.

To je verjetno to. Vrnimo se k zapovedim. Gotovo imamo kaj za popraviti. Svoje bogastvo deliti z ubogimi, je še težji korak.

Sedaj mnogi ne morejo na delo, drugi pa delajo brez predaha, ne moremo do trgovin, do svojcev, do sv. maše in drugih zakramentov. Resnično kruto. Ostaja nam veliko časa za premislek za pogovor. Ja pogovor vpričo Jezusa, ki nas opozarja na nedoslednosti na marsikaterim področju. Narava vidno okreva, ker se je delo in promet precej zaustavilo. Marsikaj bi lahko mirovalo tudi po krizi, marsikaj bi pa kazalo po krizi zopet delati v naši stari Evropi. Ali je res treba toliko letal v zraku? Ali res moramo izkoriščati uboge delavce v tretjem svetu, ki garajo za pest riža…

Kaj pa glede vere in teh vprašanj, kako naj poteka ta pogovor?

Vprašajo me, kako mi je maševati sam, pa tolažim, da sem navajen, ker se tudi prej zlasti v Trgu ob delovniki večkrat maševal sam. Žal. Tudi jaz bi lahko uredil prenos sv. maše po spletu pa se nekako ne moremo odločiti. Morda je le potrebno tudi nekaj posta in puščave, da bi se povečalo hrepenenje.

V naši teritorialno veliki, a po ljudeh majhni župniji smo imeli najsvetejše na šestih krajih. Nedeljske sv. maše na petih krajih. Ko se zadeve nekoliko umirijo bo treba narediti pomemben korak, da bo nedeljska sv. maša samo v farni cerkvi, ali v kapeli J K. Med tednom pa bodo sv. maše tam, kjer bodo darovi za sv. mašo. Le tako se lahko farno občestvo nekako sestavi in okrepi, ki bo sposobno bolj svečanega bogoslužja.

Gospoda Kebe in Rajk sta šla na teren, ker takrat ni bilo prevoznih sredstev in udeležencev je bilo znatno več. Sedaj je prevoznih sredstev dovolj prebivalcev pa tako malo. Prosimo Gospoda, da bi ga čim prej lahko zopet slavili skupaj in mu darovali vse, kar premoremo. Ta čas pa le izkoristite priložnosti po radiu, Tv in spletu. S stanovitno molitvijo pa smo itak lahko vedno povezani z vsemi doma ter po svetu.

O tem se pogovorimo na poti v naš duhovni Emavs.

Po Njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 20. 4. 7.00 Trg † mama Ane Pavlakovič
T 21. 4. 7.00 Trg † nadškof msgr. Alojz Uran
S 22. 4. 7.00 Trg za zdravje n. S L
Č 23. 4. 7.00 Trg † Milka Šavrič obl. in starši Smuk
P 24. 4. 7.00 Trg † Katarina Konda in vsi rajni ter živi Dolani
S 25. 4. 7.30 Trg † teta Tatjana Založan n. m. sveč
N 26. 4. 9.00 Trg za farane in dobrotnike
P 27. 4. 7.00 Trg za zdravje Konda Dol
T 28. 4. 7.00 Trg † Slavica obl. in Peter Grzetič
S 29. 4. 7.00 Trg † Janez Dimnik n. Jana
Č 30. 4. 7.00 Trg † rajni duhovniki
P 1. 5. 7.00 Trg Na čast sv. Jožefu za delavce, ki se pošteno trudijo
S 2. 5. 7.00 Trg † Anka Grenc n. nečakinje
N 3. 5.
9.00 Trg za farane in dobrotnike

Krizna obvestila:

  • Kot kaže bomo še nekaj časa morali biti 'vsak sebi'. Svete maše moram še vedno opraviti sam. Tako bo tudi Jurjevo žegnanje na daljavo. Ko bodo zadeve zopet dovoljevale, se bomo dogovorili, kako bi skupaj proslavili sv. Jurija in se mu priporočili za v naprej.
  • Prvo obhajilo bomo poskusili opraviti do počitnic. Načrtovano je bilo 31. maja. Upajmo in molimo.
  • Birma bo prestavljena na poznejše mesece. Kar ne pomeni, da se o njej ni treba pogovarjati in pripravljati. Zlasti skušajte birmancem in otrokom praktično pokazati, da ste verni ljudje. To boste najlažje opravili z redno skupno molitvijo in poštenim govorjenje ter predvsem ravnanjem. Ob prenosu nedeljske sv. maše se sedite skupaj pred zaslon in pri maši dejavno sodelujte. Otrokom lahko tudi kaj dodatno pojasnite.
  • Glede verouka: Verjetno ga še kar nekaj časa ne bo. To pomeni, da je treba mladim pomagati doma pri spoznavanju naše vere. Kakor je organizirano poučevanje šolskih predmetov, skušajte tudi verouk nekako vključiti v sedanji vsak dan. Predvsem je primerno, da doma skupaj molite. Na vsakem učbeniku imate na zadnji strani najbolj osnovne molitvice, ki se jih sedaj lahko otroci navadijo in uporabljajo. Otrokom želim, da se dobro naspijo in prespijo. Starši pa jim vsak dan kaj lepega povejte o teh dneh velikega tedna in praznovanja velike noči.

V aprilu skrbi za red v cerkvi Kovača vas in Paka, v maju Predgrad in Jelenja vas.