14. 6. – 11. nedelja med letom: 2Mz 19, 2-6 / Ps 100 / Rim 5, 6 -11 / Mt 9, 36 -38; 10, 1 – 8
21. 6. – 12. nedelja med letom: Jer 20, 10 – 13 / Ps 69 / Rim 5, 12 – 15 / Mt 10, 26 – 33
28. 6. – 13. nedelja med letom: 2 Kr 4, 8 – 16a / Ps 89 / Rim 6, 3 – 11 / Mt 10, 37 – 42

14. 6. – 11. nedelja med letom

Ko je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.
(Mt 9, 36 - 10,1)

Bližamo se prazniku apostolov sv. Petra in Pavla, ko se posvečujejo novi duhovniki in dijakoni. Ob tej priliki se vedno zamislimo, kako je z duhovnimi poklici danes. V naši škofiji imamo letos enega novomašnika in drugo leto še dva. Naprej ni nobenega na vidiku. Veselimo se teh treh in pomislimo, kaj lahko postorimo, da bi se še kdo odločil za duhovniški poklic.

Ko sem se jaz odločal, je trajalo kar nekaj let. Velike dileme so bile, ali bo zmogel študij? Kaj bo z delavnico in delavci? Ali lahko kot duhovnik kaj več postorim za demografsko ogrožene kraje?!...

Sedaj se sprašujem, kaj lahko še storimo skupaj, da vero ohranimo in v dolino prikličemo še kaj mladega življenja.

Če bi mi radi naredili kaj veselja ob prihajajočim jubileju, pridite čimbolj redno k sv. maši in ostalim zakramentom. Kar se tiče fizičnega dela, ga še kar nekako precej zmorem tudi sam. Tudi v jutranjih urah sem rad sam z Gospodom, vendar sv. maša in druga duhovniška opravila predvidevajo udeležbo vernikov. Več nas je skupaj lepše in lažje gre. Res nas marsikaj skrbi, kar pa ne sme biti povod za predajo, ampak strnimo vrste vsaj v Duhu in prosimo Gospoda žetve, naj nam pomaga.

21. 6. – 12. nedelja med letom

»Ne bojte se jih torej! Nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. Kar vam pravim v temi, povejte na svetlobi; in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklen¬ski dolini! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.«
»Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«
(Mt 10, 26 – 33)

Še malo se pomudimo ob duhovnih poklicih.

Morda se kdo sprašuje, kako je z tremo pred nastopom? Po moji osebni izkušnji gre za posebno milost. Včasih te res malo skrbi, kako bo kakšna stvar potekala, vendar, ko stopiš pred občestvo in vidiš pred seboj konkretne ljudi, se vse drugo nekam umakne. Če je več prisotnih, lažje gre. Mladi bi rekli, da se poveča energija, starejši bi pravilneje rekli, da se poveča milost – torej Božja energija. To so verjetno čutili, oziroma čutijo mučenci, da so lahko zdržali do konca.

Ja, dragi moji. Gre za milost, ki se deli vsakemu po njegovi moči in potrebi. Bog se ne da preseči, da ne bi mogel nadomestiti tistega, čemur si se moral odpovedati zaradi duhovnega poklica, ali katerega koli dobrega dela do bližnjega. To pa ne pomeni, da se ni treba pošteno potruditi in kaj potrpeti. Hudič ima vedno svoje mreže nastavljene in ne izbira sredstev, da bi nas pri tem onemogočil. Zato Jezus jasno zatrdi, naj se ne bojimo tistega, ki more celo usmrtiti telo. Bati se je treba Tistega, ki lahko dušo vrže v pekel. Bog je vedno prvi in zadnji. Toda Bog ne postavlja pasti niti nas nikoli ne zavaja. Predvsem je naredil vse za najvišjo ceno – smrt svojega Sina, da bi se mi lahko rešili. Kot smo slišali na praznik Svete Trojice, je Sina poslal, da bi nas rešil in ne obsodil.

Že stara zaveza pravi, da je strah božji pričetek modrosti. Ne gre za strah, kot ga poznamo, če naredimo kaj narobe pomotoma. Še hujši strah je, kdo nekaj zavestno naredi narobe, sedaj pa se boji, da ga bodo razkrili.

Strah božji se pojavlja, ko se zaveš, da si žalil neizmerno Božjo ljubezen in dobroto. On te je ustvari, podpira te v življenju, pokril je vse tvoje napake, grdobije in zavestne grehe. On te po Cerkvi vabi, da sprejmeš ponujeno roko… Tega ja ne boš žalil. Tega te je strah, da bi žalil Božjo Ljubezen. V tem kontekstu te ta strah dela modrega in ponižnega. Žal nam tako pogosto zdrsne, da padamo nazaj v greh, naj bo še tako majhen. On vedno čaka in kliče. Zato nas ta strah uči tudi hvaležnosti, ki jo izražamo z molitvijo in deli usmiljenja do Cerkve, bližnjega, do domovine, do stvarstva… Bog bodi zahvaljen, da je tako in bo tako ostalo!

Župnik sedemdeset letnik

V kresni noči na Ivanje večero bom dopolnil sedemdeset let bivanja na svetu. Sveto pismo v enem od psalmov pravi, da je todoba našega življenja. Zato se je ob tej priložnosti dobro malo ustaviti in premisliti, kako je minilo in kako bi kazalo živeti naprej, če nam bo še naklonjeno. Še ta mesec bo minilo 35 let od posvečenja in nove maše. Sredi avgusta pa še 30 let mojega bivanja med Vami, dragi Polanci.

Seveda sem za vse in vsako posebej iskreno hvaležen Bogu ter vsem vam, ki ste z menoj potrpeli, mi bili ob strani in pomagali, da smo kaj dobrega postorili. Vsake toliko časa se izkaže, da še tudi drugi obhajate svojo 70 letnico. (Do sedaj sem naštel že 5, krstna knjiga pa kaže št. 35). Vsem iskreno čestitam in želim čim bolj mirno, udobno ter dolgo starost. Lepo bi bilo, da bi se po božiču kje vsi srečali in se pomenili, kako je šlo ter kako dalje.

Ker sem pač župnik sem na praznovanje povabil Škofa Andreja, dekanijske duhovnike in svoje letnike iz bogoslovja in najožje sorodnike ter sodelavce. Upam, da bo utegnil priti nadškof Stanislav… Pri duhovniškem praznovanju je samo po sebi umevno, da se prične z zahvalno sv. mašo. Tako bomo naredili tudi mi ob 11h.

Po sv maši in opravilu v cerkvi se bomo vsi pred cerkvijo malo zadržali in med okrepčilom kaj pogovorili ter lahko tudi zapeli. Okrog enih se bomo duhovniki in vsi osebno povabljeni preselili na dvorišče na agape.

24. 6. me bodo obiskali duhovniki tretjeredniki sv. Frančiška. Ker imam redovniško ime Janez Krstnik, bomo somaševali ob 11 h v kapeli Janeza Krstnika.

Papež Frančišek pogosto poudarja, da je krstni dan bolj pomemben od rojstnega, zato bom 25. 6. na Preloki opravil zahvalno sv. mašo za milost sv. krsta z domačini.

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki se trudite, da bi to praznovanje lepo izpeljali.

Zahvale

V prvi polovici leta nam je uspelo narediti kar nekaj koristnih stvari.

  • V januarju smo temeljito uredili farno pokopališče. Hvala vsem, ki redno plačujete najemnino za grobe, da je bil račun pravočasno plačan.
  • V marcu smo sanirali streho zvonika in sanirali ter obnovili strop v cerkvi sv. Sebastjana. Zahvalim se agrarni skupnosti, ki je pokrila oba računa ter še nekaj dodala za kritje stroškov popravila cerkvene strehe poškodovane od toče. Hvala vsem, ki ste pomagali pospraviti oder in počistiti cerkev.
  • Med prvo skupno sv. mašo v cerkvi 10. 5. smo blagoslovili nov kip sv. Roka.
  • 18. 5. smo blagoslovili obnovljeno Bižalkotovo znamenje na predgrajskih njivah.
  • V Zagozdacu smo 23. 4. blagoslovili restavriran kip Marije Pomočnice.
  • 30. 5. smo blagoslovili obnovljen – nov križ z jaslicami za Gorenjo Podgoro.

Res bogato. Za vsem tem stojijo pridni in verni ljudje. Da bi jih še kdo posnemal. Bog bodi zahvaljen in vsi, ki se pošteno trudite še na neštetih drugih področjih.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 15. 6. 19.00 Laze žegnanje † rajni Rupe in Verderber
T 16. 6. 18.00 Portorož † živi in rajni sodelavci Karitas
S 17. 6. 20.00 Pr † Ana obl in Ivan Štefanc Predgrad 36
Č 18. 6. 7.00 Trg † Rajni duhovniki
P 19. 6. 20.00 Rd † rajni Stuparjevi
S 20. 6. 11.00 Trg živi in rajni rodbine Butala
N 21. 6. 9.00
11.00
Trg † Edo in Ivica Mihelić obl. Jelenja vas
Čeplje v dober namen za zdravje in potrpljenje Vimolj
P 22. 6. 20.00 Pr † Marko Elzner 30. dan
T 23. 6. 11.00 Trg v zahvalo za 70 let
S 24. 6. 11.00 Trg kap. J K na čast Janezu K. za farane in dobrotnike
Č 25. 6. 20.00 Preloka v zahvalo za milost sv. krsta
P 26. 6. 20.00 Zg † Rudi Mihelič 8. dan umrl v Švici
S 27. 6. 20.00 Trg † Ivan in Katica Medved poročena Klimczar ZRN
N 28. 6. 9.00
11.00
Trg † Ana in Peter Kavšek
Sl za zdravje n. Činkelj

15. 6. ob 20.00 Laze Vidovo žegnanje: Lepo vabljeni, da počastimo tega mladega mučenca. Dobro se mu je priporočati za vzdržnost, ko je treba potrpeti. To nam je sedaj v tej 'potajeni' epidemiji še kako potrebno, da se držimo priporočil za svojo zaščito in bližnjega.

23. 6. 11.00 zahvalna sv. maša za 70 let:
Vsi radi praznujemo obletnice, še posebej okrogle. Sedemdeseto omenja tudi psalm, ki navaja, da je to doba našega življenja, če smo krepki in zdravi, nam lahko Bog nakloni še kaj.

26. 9. ob 15.00 bo sveta birma:
Škof je s sodelavci določil novi datum sv. birme. Če se drugi val ne pojavi v premočni obliki, bo datum  in način izvedbe tale.
Pogoji za birmo so sicer, vseeno jih navedem: Vsaj 7 let aktivnega verouka in redno obiskovanje nedeljske sv. maše. Birmovalec se o znanju in pripravlje­no­sti prepriča med srečanjem z birmanci, starši in botri. Seveda se posvetuje tudi z župnikom, ali katehetom…
Ker je letos malo drugače zaradi 3 mesečne pavze in še dvomesečnih počitnic, se zahtevajo vsaj tri veroučna srečanja pred birmo in dosledna  dobro pripravljena devetdnevnica. Dragi birmanci in svojci pričnite hoditi redno k sv. maši in ne pozabite na učenje pa tudi kaj skupaj molite!!

V juniju skrbijo za urejenost farne cerkve Zagozdac in Podgori.