28. 6. – 13. nedelja med letom: 2Kr 4, 8 – 16 / Ps 89 / Rim 6, 3 – 4 . 8 – 11 / Mt 10, 37 – 42 5. 7. – Ciril in Metod: Ezk 34, 11 – 16 / 1Ps 23 / 1 Tes 2, 2b – 8 / Jn 10, 11 – 16 12. 7. – 15 nedelja med letom: Iz 55, 10 – 11 / Ps 65 / Rim 8, 18 – 23 / Mt 13, 1 – 23

28. 6. – 13. nedelja med letom

Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden; in kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.«
»Kdor sprejme vas, sprejme mene; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka; in kdor sprejme pravičnega, ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor dá piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.«
(Mt 10, 37 – 42)

Smo dan pred slovesnim praznikom sv. Petra in Pavla. Gornji odlomek Evangelija lažje razumemo ravno ob zgledu apostolov, ki so vse zapustili in se podali za Gospodom. To ni bila ravno lahka odločitev za nekaj lahkotnega, ampak za precej naporno pot, ki se je za vse apostole in večino prvih krščanskih svetnikov končala z mučeništvom. Tudi skozi zgodovino Cerkve je preganjanje neka stalnica. V sedanjem času pa je letno tri mestno število mučencev.

Ta dejstva nam pomagajo do spoznanja, kaj hoče Jezus povedati s trditvijo, da moramo Boga in tudi njega bolj ljubiti, kot vse drugo. Vse kar imamo na tem svetu, je omejeno krajevno in časovno. Samo duša je neumrljiva in edino Bog ji lahko omogoči srečno večnost. Zato moramo postaviti Boga nad vse drugo. Torej ne na 'prvo mesto', ampak nad vse drugo. Potem je lahko na prvem in naslednjimi mesti tisto, kar čutimo, do svojih najbližjih.

Ko sem se pred 42. leti odločal, da stopim za Gospodom v Njegovo službo, mi je bilo naj huje pustiti mamo na milost in ne milost zapitemu očetu. Še huje pa je bilo razočarati toliko ljudi, ki so ostali brez iskre upanja, da se bo vas obdržala… Vendar sem čutil, da je treba stopiti na pot za Gospodom. Vse se je dobro izteklo, le demografija je neizprosna, kot ob vsej Kolpi. Bog bodi zahvaljen!

5. 7 – sv. Ciril in Metod

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
(Jn 10, 11 – 16)

Letos sem ponovno prebral knjigo o blagovestnikih naših dedov sv. Cirilom in Metodom. Kaj sta ta dva brata iz Soluna prehodila in preživela, je skoraj neverjetno. In vendar je res. Konstantin potem Ciril je veliko pretrpel zaradi slabega zdravja. Res so mu zelo zavidali veliko modrost in znanje. Torej je trpel tudi od zavisti drugih. Brata Metoda je skrbelo Konstantinovo zdravje in izčrpanost. Ko je v Rimu umrl, ga je moral pustiti pri sv. Klimentu. Potem so se na njega zgrnila nemška zavist. To je šlo tako daleč, da so ga celo zaprli za tri leta na Bavarskem. Po smrti so učence pregnali iz Panonije nekaj v Dalmacijo večino pa v Bolgarijo. Tu so jih z veseljem sprejeli, da so obrodili bogate sadove.

Sveta brata in njih učenci so bili resnično pravi pastirji po vzoru Dobrega Pastirja Jezusa Kristusa. Njihovo delo je obrodilo bogate sadove za vse Slovane. Za brate pravoslavne je še vedno njihov prevod Sv. Pisma podlaga bogoslužju. V katoliški Dalmaciji so uporabljali ta jezik do II. vatikanskega koncila. In ravno ta praksa je bila dobra podlaga, da so sprejeli odlok o bogoslužju v domačem jeziku. Še zanimivost. Ko smo bili na novoletnem srečanju mladine v Rimu, smo imeli sv. mašo ob Cirilovem grobu. Po sv. maši je rimski študent sedaj dr. msgr. Janez Gril povedal, da je tisti dan papež sv. Janez Pavel II. razglasil sv. brata za sozavetnika Evrope. To je bilo zadnje dni lata 1980.

Božji mlini meljejo počasi, vendar ko premeljejo, je to koristno za široko uporabo. To pomeni, da je najpametneje zaupati Bogu in pravim pastirjem. Zadnji papeži od Pija XII. So se zelo trudili za Cerkev. S sv. Janezom Pavlom II. še toliko bolj. Sedanji Frančišek je pa itak nekaj posebnega, ki se zavzema za ves svet preko katoliških in krščanskih meja.

Gre za ekumenizem in za napredek narodov ne glede na vero in položaj. Zato smo dolžni moliti za njega in njegove načrte. On nam nakazuje smer, kako bi lahko zaščitili okolje in omogočili preživetje čim več ljudem življenje na svojih ognjiščih. Tistim, ki pa res morajo od doma zaradi preživetja, moramo omogočiti, da si najdejo primerno mesto in tam poskrbijo za vsakdanji kruh.

Ko smo 'gostili' komuno smo marsikaj naredili in pripravili dovolj prostora za koga, ki bi mu bilo potrebno. Bodimo odprti za Božje pozive, ali navdihe, da bomo lahko izkoristili priložnosti, ki se nam bodo gotovo še ponudile.

Sveti Ciril in Metod varujta slovenski rod!!!

Praznovali smo 70 župnikovih let

zupnik 70let 1
Čestitka od Jožeta Š. Jožetu P.
zupnik 70let 2
Zahvalna sv. maša ob nadškofu msgr. s. Zoretu

Za nami je zelo pomenljiv teden. Praznovanje rojstnega dne ni ravno prvenstveno kristjanovo opravilo. To velja še toliko bolj za župnika. Kljub temu sem se odločil, da ob 70 letnici povabim sošolce na srečanje letnika in dekanijske sobrate na rojstni dan. Ker duhovniki brez vernikov nimamo pravega dela, sem povabil tudi domače vernike in nekaj prijateljev od drugod. Meni gre predvsem za zahvalo Bogu za to svetopisemsko življenjsko dobo. Nadškof msgr. Stanislav je omenil nekaj dejstev, ki me je zaznamovalo med kolegi bogoslovci pa tudi med sobrati duhovniki v dekaniji. V bistvu gre za neštete podrobnosti, ki jih dnevno doživljam, ko se je potrebno odločati v dobro župnije in širše. Vedno gledam, da ne bi bilo pretežko za farane, ki nas je vse manj. Raje se sam potrudim in seveda prispevam pri plačilu računov.

Tudi praznovanje je nekaj stalo. Tokrat sem ravnal po Jezusovem navodilu, ki ga je povedal starejšemu pridnemu bratu, ko je ta bojkotiral proslavo ob najdenju izgubljenega sina: »Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹« (Lk 15, 28 – 32).

V trinajstih letih smo sprejeli in pogostili krepko čez sto tako ali drugače izgubljenih sinov. Nekaterim smo pomagali na normalno življenjsko pot. Pomagamo tudi v misijonih in na mnogih drugih področjih. Vsaj na deset let pa si je treba vzeti nekaj časa in denarja, da damo čast in zahvalo Bogu in se poveselimo s svojimi prijatelji.

Čeprav je treba v življenju marsikaj potrpeti in se odreči mnogim rečem, smo vendar ustvarjeni za srečo na tem svetu in za nebesa. Sreča pa ni v poležavanju in izkoriščanju naivnih ljudi. Sreča je, ko nekaj koristnega narediš, ko komu pomagaš, ali mu pokažeš pravo pot. Višek sreče je, ko občutiš, da Bog blagoslavlja tvoja prizadevanja. Povečanje sreče pa je, ko se znaš konkretno zahvaliti dobrotnikom in Bogu.

Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in mi pripravili tako lepo praznovanje. Večina udeležencev je bila prijetno presenečena z mano vred. HVALA, HVALA, HVALA!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 29. 6. 20.00 SL za farane in dobrotnike
T 30. 6. 20.00 Pr † Marijan Kalčevič 30. dan
S 1. 7. 20.00 Trg † Peter 3. obl. in rajni Muhvič Prelesje
Č 2. 7. 20.00 Zg † Nežka Kobetič obl. in rajni Movrin
P 3. 7. 20.00 Rd † Roza Mihalić n. sosedje
S 4. 7. 20.00 Trg za farane in dobrotnike
N 5. 7. 9.00
11.00
Trg † Mimica Šmalcelj obl.
SL † Marja in Anton Ficko
P 6. 7. 20.00 Pr † Marijan Kalčevič namesto sveč in cvetja
T 7. 7. 20.00 Čeplje † Katarina Konda n. hčere
S 8. 7. 20.00 Trg na čast srcu Jezusovemu in Mariji. za spreobrnjenje
Č 9. 7. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnica
P 10. 7. 20.00 Trg † Julijana Butina obl.
S 11. 7. 20.00 Trg za farane
N 12. 7. 9.00
11.00
Trg † Katarina in Jože Majerle obl. Dol 1
Sl † Matjaž Hliš n. Urška

Epidemija se ponavlja:
Vlada je zopet ukazala dosledno umivanje rok, razkuževanje in nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih. Najenostavnejša zaščita pa je primerna razdalja in biti čim več doma. Razen v Čepljah je v naših cerkvah dovolj prostora, da sedimo dovolj na razen.
Lepo prosim, da se tega držite. Tisti, ki pride prej najlažje izbere sebi primeren prostor, ostali pa se temu prilagodite.
Na našem koru je pač težko biti na razen. Z masko pa je težko peti. Predlagam, da zasedete prostor na levi strani spredaj.
Če se drugi val okrepi, bodo dopusti splavali po vodi in tudi po domovini bodo potovanja omejena.
Najhuje je za tistega, ki zboli za res in bi lahko bilo zanj celo usodno. Gre za nas, naše zdravje in dobro počutje.

29. 6. 20.00 SL Sv. Peter in Pavel. Ker bo duhovniško in diakonsko posvečenje ob 16.00 bo v S L sv maša ob 20.00. Po sv. maši bomo blagoslovili novi križ nad kapelico. Lepo povabljeni k praznični sv. maši in k blagoslovu.
Tudi na Vidmu smo postavili novi križ in obnovili korpus. Tudi okna in vrata bodo vzidana v naslednjih dneh. Blagoslovili bomo vse med devetdnevnico pred birmo 23. 9. ob 18.00.

V juliju skrbijo za urejenost farne cerkve Sodevci.