12. 7. – 15 nedelja med letom: Iz 55, 10 – 11 / Ps 65 / Rim 8, 18 – 23 / Mt 13, 1 – 23 19. 7. – 16. nedelja med letom: Mdr 12, 13. 16 – 19 / Ps 87 / Rim 8, 26 – 27 / Mt 13, 24 – 43 26. 7. – 17. Krištofova nedelja: 1 Kr 3, 5. 7 – 12 / Ps 119 / Rim 8, 28 – 30 / Mt 13, 44 – 52

12. 7. – 15. nedelja med letom

»Poslušajte torej pomen prilike o sejalcu. K vsakemu, ki posluša besedo kralj¬estva in je ne razume, pride hudič in mu ugrabi, kar je vsejano v njegovo srce. Ta človek je tisti, ki je vsejan ob poti. Na kamnita tla je vsejan tisti, ki posluša besedo in jo takoj z veseljem sprejme, nima pa v sebi korenine, ampak je ne¬sta¬noviten. Ko nastane zaradi besede stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Med trnje vsejan je tisti, ki posluša besedo, toda posvetna skrb in zapeljivost bogastva zadušita besedo in postane nerodovitna. V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume. Ta zares obrodi in daje sad: eden stoternega, drugi šestdeseternega in spet drugi trideseternega.«
(Mt 13, 18 – 23)

S temi prilikami je Jezus nazorno pojasnjeval, kako deluje Božje kraljestvo. Prav s tem pojasnilom tolaži nas duhovnike in misijonarje, da ne izgubimo živcev in potrpljenja. Veliko namreč sejemo, a le nekaj obrodi dober sad. Kot sem nedavno zapisal, 'Božji mlini meljejo počasi', ko pa premeljejo je to moka za večno življenje. V pandemiji se je že pokazalo, še več bo razkrito v nadaljevanju. Enim so nove razmere pomagale do globlje in bolj predane vere. Veliko pa je takih, ki so ostali doma tudi potem, ko je zopet možno priti k nedeljski sv. maši. Menim, da bo odpadlo precej 'verske folklore'. Ostalo bo tisto, kar je vsejano na dobro in obdelano zemljo.

Dobra zemlja se podeli otroku ob krstu. Starši in botri pozneje kateheti in duhovniki se moramo potruditi, da se ta zemljica redno obdeluje, plevi, okopava in zaliva. Kako to v resnici poteka? Družina naj bo otroku varen i topel dom ter dober zgled poštenega in Bogu predanega življenja. Otroka učimo in vzgajamo. – Pokažemo mu, kaj je prav in kje so nevarnosti. Navajamo ga na spoštovanje in povabimo, da tudi sam opravi tisto delo, ki mu je dorasel. Pri otrocih gre predvsem vse skupaj skozi igro. Igrice še tako preproste imajo jasna pravila, ki jih je treba upoštevati, da pride do zadovoljstva …

Pravila upoštevamo skozi vse življenje, čeprav se večkrat izkaže, da imajo več od tega tisti, ki jih kršijo. Morda, vendar daljno ročno tako podjetje prej,ali slej propade, kakor tista hiša, ki je postavljena na pesek. Ena takih priložnosti je ORATORIJ. Tu otrokom skozi igro na lep pošten način lahko marsikaj pojasnimo in ga pritegnemo k sodelovanju. Letos je osrednji lik kraljica Estera…???

19. 7. – Magdalenina nedelja

Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.«
In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.«
(Mt 13, 24 – 33)

Nadaljujemo s prilikami. Človek poseje dobro seme in kar naenkrat se pojavi ljuljka. Hudič vedno najde poti, da nam zakomplicira življenje. Eni se hitro in redno izkopljejo iz grehov, žal mnogi tonejo vse globlje in globlje.

To se je pripetilo tudi Mariji Magdaleni. Njo je obsedlo sedem hudih duhov, torej 'polna kapa'. Jezus ji je pomagal in jo osvobodil hudih duhov ter pridobil, da mu je sledila vse do križa in naprej do praznega groba. Zato je bila nagrajena, da je prva videla vstalega Odrešenika.

Magdalenina zgodba je eden svetlih primerov in dokazov, kako si Bog želi, da bi nam lahko odpusti in nas sprejel v nebesa. Tudi ona druga zgodba o javni grešnici, ki si je drznila priti k Jezusu, ko ga je gostil imenitni farizej Simon. Ta se pripisuje tudi Magdaleni, čeprav ni nikjer omenjeno njeno ime. Tam Jezus s prispodobo o dveh dolžnikih (50 proti 500 talentov) pojasni Simonu in vsem nam, da je logično več razlogov za hvaležnost tam, kjer je bilo več odpuščeno …

Vrnimo se k prilikam. Vsi krščeni smo dobro seme 'tretirano' z posvečujočo milostjo. Vsi bi morali obroditi vsaj trideseteren sad. Hudič pa bo vse naredil, da bi nam pokvaril letino. Po drugi strani nam prihaja na proti usmiljeni Bog po Cerkvi in svojih oznanjevalcih. Hudič je nasilen in neusmiljen. Bog od nas zahteva potrpežljivost in vztrajnost, kljub trenutno 'pičlim' uspehom, da postajamo kvas, sol in luč. Na nedeljo jubilejnih maš –srebrnih, zlatih, bisernih, celo železnih nam prihajajo bogate življenjske zgodbe. Kaj vse se zgodi oznanjevalcu in posvečevalcu, koliko 'Magdalen' je potolažil, koliko ljuljke iztrebil in kolikim je posvetil v njihovo temo, ali posolil žaltave odnose. To je delo nas posvečenih pa tudi vseh drugih osveščenih kristjanov ter ljudi dobre volje. Tudi nas zanese zdaj tu, zdaj tam. Opogumlja nas, da je nad nami neizmerna ljubezen in usmiljenje, ki je o grešnici dejala: »Ker je mnogo ljubila, ji je mnogo bilo odpuščeno« …

20. do 26. 7. Oratorij

Čeprav nas malo skrbi ta zlobna bolezen, bomo letos izpeljali celoten oratorij.

Za kaj gre pri oratorijih?

Pričel jih je že slavni sv. Janez Bosko, ko je pričel zbirati razpuščeno mladino in jim skozi igro kazal lepoto življenja. Na pričetku je imel ogromno težav z okolico. Porivali so jih sem in tja, dokler se niso ustalili na določenem mestu in tam postavili svoje stavbe, delavnice in končno cerkev Marije Pomočnice, ki stoji še danes v Torinu. Mnogi animatorji so postali salezijanci in animatorke hčere Marije pomočnice.

Sedaj skušamo malo posnemati to mlado druščino en teden. Zbere se domača mladina, lahko tudi kdo od drugod in se preživi počitniški teden pod vodstvom animatorjev, ki jih usmerjajo in ob zgodbi izbranega 'junaka' iščejo sporednice.

Letos bo glavna junakinja kraljica Estera, ki je v pregnanstvu prišla na dvor in postala kraljica. Ob usodnem času je tvegala in prišla pred kralja brez povabila. Pridobila ga je, da je dovolil Judom obrambo in rešitev pred genocidom …

26. 7. Krištofova nedelja

Po godu sv Krištofa zavetnika šoferjev in potnikov obhajamo njegovo nedeljo. Letos je to zopet na god sv. Ane in Joahima. Ta dan blagoslavljamo avtomobile, molimo za varno vožnjo in darujemo v sklad Miva za pomoč misijonarjem. Misijonarji so že stoletja tisti najbolj učinkoviti delavci, ki skrbijo, da bi ljudje spoznali našo vero in boljše življenje ter ostali doma. To pomeni, da ne bi bežali iz svoje domovine in migrirali k nam oziroma v bolj razvit del sveta.

Po mnenju našega dekana A. G. za misijone damo kar veliko denarja, kljub temu akcijo toplo priporočam. Korona bolezen nas je precej zaustavila. V misijonih so take razmere, da se ne dajo primerjati z ničemer pri nas. Tudi tam je ta bolezen prisotna in misijonarjevo vozilo je nepogrešljivo.

Sveti Krištof, varuj nas na naših poteh in pomagaj misijonarjem doma in po svetu!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 13. 7. 20.00 Pr † Jože in Elizabeta Mihelič obl.
T 14. 7. 20.00 Zg † Štefanija 1. obl. in Peter Frice d. Podgora
S 15. 7. 20.00 Pr † Ferdinand Kuk obl.
Č 16. 7. 20.00 Jakovini † rajni sosedi iz minulega leta
P 17. 7. 20.00 Rd † družina Mušič obl.
S 18. 7. 11.00 Trg za zdravje v družini ob krstu Filipa Butala
Čeplje † Cilka Rauh 8. dan
N 19. 7. 9.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike
Rd † rajni Gorički
P 20. 7. 20.00 Pr † Pavel Majerle Paka n I. K.
T 21. 7. 20.00 Trg † Lucija Butala in Marija Nemec obl.
S 22. 7. 20.00 Rd † Anka Grenc n. Mimica Štefanič
Č 23. 7. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnica
P 24. 7. 20.00 Rd † družina Švegelj obl.
S 25. 7. 20.00 Trg † Angela in Lojze Koce obl.
N 26. 7. 9.00
11.00
Trg † rajni Bižalovi Dol 2
Sv. Ana Kov. Vas za farane in dobrotnike

Epidemija se ponavlja:
Upam, da spremljate dogajanje glede epidemije, ki se nevarno zopet širi po celi državi in vsem svetu. Temu primerno se odziva tudi naša država in sprejema vedno strožje ukrepe za preprečevanje.
Glede sv. maše ostaja kot do sedaj, le dosledna uporaba maske in sedenje čim bolj na razen. Bodimo odgovorni za svoje zdravje in zdravje bližnjega.

16. 8. ob 19.00: Jakovini tradicionalni križev pot in žegnanje.

19. 7. ob 11.00: Radenci magdalensko žegnanje.

26. 7. ob 11.00: sv. Ana žegnanje nad Kovačo vasjo.

20. 7 do 26. 7. - II. oratorij v naši fari:
Kljub epidemiji bomo izpeljali naš drugi oratorij. Seveda ga bi bilo najlažje odpovedati, vendar se velja potruditi in mladim omogočiti vsaj nekaj druženja pod verskim vidikom.
Staršem in animatorjem zaželimo skrajno previdnost in veliko iznajdljive ljubezni, da bi se naši najmlajši verniki čim bolje počutili. Tema o kraljici Esteri je kar primerna za ta čas in razmere. Tudi ona je bila proti svoji volji odpeljana na kraljevi dvor in postala kraljice. V kritičnem trenutku je tvegala življenje in rešila svoj judovski narod… Tudi mi zaupajmo…

V juliju skrbijo za urejenost farne cerkve Sodevci.