9. 8 – 19. nedelja med letom: 1Kr 19, 9a. 11- 13 / Ps 85 / Rim 9, 1 – 5 / Mt 14, 22 – 33
15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE: Raz 12, 1 – 6a / Ps 45 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 – 56
16. 8. – 20. nedelja med letom: Iz 56, 1. 6 – 7 / Ps 67 / Rim 11, 13- 15. 29 – 32 / Mt 15, 21 – 28
23. 8. – 21 nedelja med letom: Iz 22, 19 – 23 / Ps 138 / Rim 11, 33 – 36 / Mt 16, 13 – 20

9. 8. - 19. nedelja med letom – hoja po vodi

In takoj je primoral učence, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovoril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvomil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično si Božji Sin.«
(Mt 14, 22 – 33)

Ko je Jezus nahranil skoraj 10 tisoč glavo množico je apostole poslal na drugo stran morja. Sam je verjetno moral pokramljati z Očetom. Sredi noči se jim približa kar peš po vodi. Vihravi Peter prosi, naj tudi njemu omogoči enako hojo po vodi in Jezus ga enostavno povabi, voda drži tudi Petra…

Potem se je zgodil veter in val za Petrom pa strah. Peter prične toniti!?

Jezus pojasni: »Malovernež, zakaj si podvomil?«

Ja. Naš poglavitni problem in vir težav je dvom. Dvom pa vzbuja strah. To dvoje je tako zelo povezano med seboj. Pridružuje se jima nezaupanje. Apostoli so se še enkrat več prepričali, da sledijo Božjemu Sinu. Za nas odločilnega pomena zaupati, da sledimo Božjemu Sinu, nam utrjuje vero, ki je lahko še kako učinkovita. V tem stanju duha in sveta je vera nujna, da naredimo preobrat in stopimo iz čolna!?

15. 8. – Marijino vnebovzetje

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«
(Lk 1, 39 – 45)

Edini zapovedan Marijin praznik nas utrjuje v prepričanju, da je naša vera še kako učinkovita. Odgovarja nam na osrednje bivanjsko vprašanje, kaj je po smrti. Po smrti so nebesa za dušo in ob dovršitvi sveta tudi za poveličano telo. Marija je bila obojega deležna takoj po 'smrti'. Teologi zatrjujejo, da je zaspala za ta svet in se zbudila v nebesih.

Kaj naj naredimo mi, da bi se utrdili v veri in brez pogojno sledili Marijinemu zgledu? Ona je ob ponudbi iz nebes sprejela izziv in postala najbolj zvesta in dosledna 'Dekla Gospodova'. Običajno se izgovarjamo, da je ona bila nekaj posebnega in izziv je bil enkraten. Odgovor je pomenljiv. Vsak izmed nas je v Božjih očeh in načrtih nekaj posebnega izziv pa je isti – izpolniti Božjo voljo in osvojiti nebesa!!!

16. 8. – 20. nedelja med letom

Jezus je odšel od tam in se umaknil v tirsko in sidónsko pokrajino. In glej, prišla je kánaanska žena iz tistih krajev in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.« Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: »Odpravi jo, ker vpije za nami.« Odgovoril je in dejal: »Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše.« Prišla je, padla predenj in rekla: »Gospod, pomagaj mi!« Odgovoril ji je in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom.« Ona pa je rekla: »Tako je, Gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus odgovoril. Rekel ji je: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro.
(Mt 15, 21 – 28)

Jezus je najprej zelo 'služben'. Najprej je treba poskrbeti za izvoljeno ljudstvo. Pusti, da žena vpije in apostoli posredujejo. Ko pade pred njega, ji tako rekoč poočita, da se ne sme kruh jemati otrokom in dajati psom. Mati se ne da odgnati, dokler ne dobi pravega odgovora, ki se glasi: »O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« Ves ta dolgi in grobi uvod je bil potreben, da bi izstopila vera te preskušane poganke. Hčerka je bila osvobojena in ozdravela, apostoli in po njih tudi mi smo dobili lekcijo, da je Bog usmiljen z vsemi, ki ga v zaupanju prosijo. Torej se ne bojmo prositi za vsako dobro stvar. Kaže, da je Bog še posebej pozoren, ko prosimo ali se žrtvujemo za koga drugega. Žal so naše molitve običajno samo na ustnicah, brez potrebne gorečnosti. Kakor, da bi čakali na še večjo stisko in še huje preizkušnje. Verjetno se večinoma strinjamo, da je na svetu zadosti stisk. Kaj potem še čakamo? Obrnimo se na Gospoda in ga prosimo za zavoženi svet.

Nedeljske sv. maše samo v farni cerkvi

O tem sem že pisal, ker že dolgo čutim potrebo, da bi se vsi farani zbirali k skupni nedeljski in praznični sv. maši. Sedaj nas je ravno ta epidemija nekako prisilila. Tako malo nas je ostalo, da moramo strniti vrste. Torej pridimo in sodelujmo, da bo naše bogoslužje lepo in pestro. Bolezen nas sili, da se sicer držimo čim bolj na razen, vendar tudi to se bo enkrat končalo.

Jaz se bom potrudil, da bodo obiskane tudi vse druge podružnice, kot je to vedno bilo v Zagozdacu.

Starejši ljudje, ki ste brez prevoza, pridite tam, kam Vam je najbližje. Mlajši pa se le potrudite v farno cerkev, ker Vas veže zapoved, da posvečujete Gospodov dan tudi z udeležbo pri nedeljski sv. maši.

Sv. maša za farane in dobrotnike vedno ob nedeljah

Lani nam je na seji duhovniškega sveta škof msgr. Andrej zatrdil in strogo naročil, da mora župnik vsako nedeljo in zapovedan praznik po službeni dolžnosti opraviti sv. mašo za zaupane vernike - farane in dobrotnike – žive in pokojne. To mora biti ob uri, kjer se zbere največ vernikov. Naslednje sv. maše pa so lahko po namenu darovalcev za rajne, ali katerikoli drugi dober namen. Tega sem se skušal čim bolj držati pa vendar me je kdo vedno znova pretental. Zadnje čase sem bil kar nekajkrat celo ozmerjan, 'zakaj še ni prišla na vrsto naša sv. maša?!'

Skrajni čas je, da se držimo predpisov. Najprej bodo vedno prišli na vrsto farani in dobrotniki tako živi, kakor rajni in vsi prisotni. Pri naslednjih sv. mašah pa se lahko mašuje tudi po naročenih namenih. Med tednom imajo prednost pogrebna, 8. dan, 30. dan in zlasti 1. obletna. Ravno tako je dobro naročiti sv. mašo za zdravje in po drugih dobrih namenih za žive ter za duhovne poklice.

Pri nas je prišlo do pritiska na nedeljo in praznike zaradi razseljenosti. Vendar se tudi tu da pomagati. Naša Oznanila so tiskana in objavljena na spletu, da lahko vsak ugotovi, kdaj je na vrsti naročena sv. maša in gre pač tam, kje mu je možno, ko pride v našo faro, naj obišče pokopališče in pomoli na grobu ter v domači cerkvi.

Vedno so nas učili in nas še vedno opozarjajo, da sv. maša ni tržno blago, ampak gre za najvišjo obliko molitvene in daritve, ki se ne da 'plačati', ampak damo dar za duhovnika, ki jo je daroval. Zato Cerkev gleda najprej na celotno občestvo, potem šele na posameznike. V vsakem primeru je tega zaklada vsakič deležen vsak, ki je pri sv. maši prisoten ne glede po katerem namenu se daruje. Gre za obnavljanje Kristusove daritve na križu. Zato je tudi delavniška sv. maša ravno tako sveta in od Boga darovana ter sprejeta, kar pomeni, da se tudi med tednom potrudite in pridite.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 8 19.00 Pr † Jože Kapš 3. obl.
T 11. 8. 19.00 Čeplje † Vlado Perić obl. n. sestra K.
S 12. 8. 17.00 Pr † Ana in Pavel Majerle Kukini n. Jure
Č 13. 8. 19.00 Butoraj v dober namen za zdravje
P 14. 8. 19.00 Rd † Anka Grenc n. brat Jože ZDA
S 15. 8. 10.00 Zg za farane in dobrotnike
N 16. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 17. 8. 19.00 Pr Marijan Kalčevič n. m. cvetja
T 18. 8. 19.00 Čeplje † Cilka Rauh n. Štaudohar
S 19. 8. 19.00 Trg † Slavko Mihelič in Jurij Mašič
Č 20. 8. 7.00 Trg † g. Anton Pust lazarist ljudski misijonar
P 21. 8. 19.00 Rd † Marija Kobe 3. obl.
S 22. 8. 19.00 SL† Katarina Konda n. Milka Č.
N 23. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

15. 8. ob 10.00 Marijino vnebovzetje: Zadnja leta za vsako osrednje žegnanje v Zagozdacu blagoslovimo novo pridobitev. Tako bo tudi letos. Po sv. maši bomo blagoslovili novo sliko na pročelju cerkve. Uprizorjeno je Gospodovo oznanjenje Mariji – prva skrivnost veselega rožnega venca in vsebina angelovega češčenja.  Marija je 'izpadla' zelo zaskrbljena, kar jo je 'postaralo'. Marijo smo navajeni videti mladostno in razigrano, žal je sedanje stanje vere  in sveta na sploh zaskrbljujoče. Naj nas nova podoba opozarja, in vabi, da naredimo vse tisto, kar zmoremo, da bi se razmere na svetu in v nas spreminjale na bolje.

Epidemija se ponavlja in zaostruje: Novost!?
Pri vstopu  na listek napišemo svojo telefonsko številko in jo oddamo v škatlico. Če pride družina skupaj, je dovolj ena številka. Župnik mora listke shraniti po vsaki sv. maši v kuverto in opremiti z datumom in krajem maševanja ter hraniti en mesec. (če bi se izkazalo, da je kdo od prisotnih zbolel, bi zdravstvena ustanova lažje preverila še druge udeležence in jih opozorila na realno nevarnost.
Ker je le v Starem trgu dovolj velika cerkev in dosledno jemanje predpisov do sedaj, bodo nedeljske sv. maše samo v farni cerkvi. Na podružnicah bodo med tednom. Med tednom ni treba oddajati tel. številk, je pa treba upoštevati vsa druga navodila. Torej maske, razkuževanje in razdaljo.
Otroci sicer ne rabijo mask, je pa lepo, če se na njih pripravijo, ker jih bomo verjetno v prihodnje morali pogosto uporabljati.

V avgustu skrbijo za urejenost farne cerkve Radenci.