6. 9. – 23. nedelja med letom: Ezk 33, 7 – 9 / Ps 95 / Rim 13, 8 – 10 / Mt 18, 15 – 20
13. 9. – 24. nedelja med letom: Sir 27, 30 – 28 / Ps 103 / Rim 14, 7 – 9 / Mt 18, 21 – 35
20. 9. – 25. nedelja med letom: IZ 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20c – 24. 27 / Mt 20, 1 – 16a

6. 9. - 23. nedelja med letom

»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar. Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«
(Mt 18, 15 – 20)

Gre za zelo delikatno temo. Posvariti brata, ki se je pregrešil zoper tebe, ali je zavil na krivo pot, je resna in težka obveza nas kristjanov. Mimo grede omenim, da so naše pridige in velik del verouka namenjene prav temu. Ko opozarjamo na nevarnosti in napačna ravnanja v bistvu svarimo pred večjo nesrečo. Med 13 letnim spremljanjem gojencev v komuni smo se srečali z vsemogočimi problemi. Večino se je pričelo z majhno rečjo, majhno neposlušnostjo z majhnim prekrškom, kar ni bilo s strani staršev in vzgojiteljev pravočasno ustavljeno…

Zato pravim, da gre za zelo resno zadevo. Jezus nam pokaže postopek. Najprej na štiri oči torej osebno na samem. Če ne zaleže si najdi dve ali več prič – medijacija. Če tudi to ne uspe poskusi pred več verniki, ali na sodišču.

Pri vsem tem pa ne pozabimo na molitev, ki mora biti stanovitna in po možnosti skupinska. Najvišja oblika molitve je daritev sv. maše. Zato je dobro naročiti tudi sv. mašo za poravnavo medsebojnih razmer. Je že prav, da darujemo za rajne, vendar so živi ne tako redko v veliki nevarnosti, da se zapletejo v hude spore, ki poberejo veliko materialnih dobrin, še več pa duhovnih moči. Oboje lahko vodi v dosmrtno sovraštvo in toliko gorja. Torej molimo in modro svarimo.

13. 9. – 24. nedelja med letom – odpuščanju

Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.«
(Mt 18, 21 – 35)

Zopet imamo v ospredju Petra in Jezusa. Peter ponudi, kar veliko število 7 v upanju, da jo bo Jezus zmanjšal. Toda On preseneti s 7 x 70 torej vedno in zmeraj. To je Jezus dokazal ob pribijanju na križ, ko je prosil Očeta, naj jim odpusti, ker ne vedo, kaj mu delajo. Velikokrat pride do zamere, oziroma se zaplete, ker se ne zavedajo morebitnih posledic.

Nam ljudem se nekako upira, kar tako odpustiti, ali dopustiti očitno krivico. Zato Jezus pove zgodbo, kjer da ogromno razliko med vsotama. Velika je bila odpuščena, tako rekoč malenkost pa ne. Jezus govori o tem, da nam Bog vedno odpušča, zato tudi od nas pričakuje in celo zahteva, da ravnamo enako.

Tu gre za zelo konkretno zapoved, ki morda na pričetku zgleda zelo nepoštena… Če odpustiš tako veliko zadevo, je končno najmanjša 'škoda', kot običajno nastane če pride do raznih tožb in izgube časa ter sredstev. Nato je tu še duhovna škoda, ki je na verskem področju odločilna.

Jezus nas uči, kako moramo ravnati v Božjem kraljestvu, kot kristjani. On je odplačal vse naše dolgove Očetu. Pavel je zapisal, da je Jezus našo zadolžnico z vsemi negativnimi posledicami pribil na križ. Mi smo poklicani, da sedaj živimo svobodno in odgovorno predvsem pa prizanesljivo. Le tako se Božje kraljestvo med nami utrjuje in širi tudi med še ne krščenimi.

8. 9. ob 16.00 Marijin rojstni dan v Zagozdacu

Že kar nekaj let se na malo mašo podamo v Zagozdac in povabimo naše bolne in ostarele tudi osamele brate in sestre. Letos je bilo vseslovensko romanje bolnikov na Brezje in škofijsko romanje na Zaplaz prilagojeno nevarni pandemiji. Tako tudi nas zadeva opozarja na skrajno previdnost in krščansko srčnost.

Kaj to pomeni? Previdni moramo biti, da se ne okuži kdo med najbolj ranljivo skupino naših vernikov. Po drugi strani pa se moramo še bolj potruditi mlajši in bolj zdravi, da bolnim in ostarelim omogočimo vsaj udeležbo pri maši v Zagozdacu. Med sv. mašo je tudi bolniško maziljenje, ki ga lahko prejme tisti, ki bo lahko prejel tudi sv. obhajilo. Torej, da hodi redno k spovedi, da je starejši od 65 let, ali tudi mlajši, če je resno, ali kronično bolan. Sv. maziljenje se lahko prejme enkrat na leto. Če se stanje resno poslabša tudi prej.

Če bo le vreme držalo, bo sv. maša na prostem. To pomeni, da se temu primerno oblečete in vzamete s seboj tudi kaj za povrh, če pade senca.

Skratka lepo povabljeni vsi zdravi in mladi tudi in predvsem birmanci.

12. 9. 0b 19. 00 Seja Ž P S in Ž K

Zaradi epidemije je zastala obnova Ž P S. Ker je birma in obisk škofa pred vratih, je nujno, da se srečamo v čim večjem številu. Obnova Ž P S je bila načrtovana za spomlad. Potem je bilo vse preloženo na drugo leto. Kljub temu menim, da mi to lahko opravimo že to jesen, saj je bilo že vse skupaj dogovorjeno. Torej v petek 12. 9. zvečer. Lepo vabljeni vsi stari člani pa tudi novi k sv maši v farno cerkev, da se priporočimo Sveti Družini in sv. Roku. Potem pa se moramo pogovoriti o več stvareh.

Naj jih nekaj naštejem:

 • Razmislek o pandemiji in njenih posledicah.
 • O obnovljenem Ž P S in kaj bo z Ž K, ko več ni komune.
 • Kaj bomo povedali škofu ob srečanju 24. 9. 2020.
 • Kaj bo potrebno v bodoče narediti na podružnicah in doma v Trgu.
 • Kako in kaj naj pomagamo župniku pri urejanju farnega središča.
 • Kako naj obeležimo visoke jubileje župnije.
 • Razno. Dodajte

ŽPS je posvetovalni organ župnije, ki župniku pomaga reševati predvsem pastoralne zadeve in spodbuja farane, da se vključujejo v dogajanja na župnijskem in verskem področju.

Ureditev pokopališča in okolice župnišča pred birmo na soboto 12. ali 19. 9.

Župnik se trudi že vse leto in nekako zatira plevel na pokopališču. Še bi treba nasuti nekaj peska na preostalem delu in dodati kaj tam kjer se je pokazalo, da manjka. Tudi cerkev in obe stavbi je dobro malo prezračiti in omesti pajčevino ter tako pripraviti za prihod škofa in drugih gostov. Skratka dela je dovolj za več sobot. Če bi Vam bolje odgovarjalo, se lahko dogovorite in pridete ekipa nekaj pridnih rok tudi po 'šihtu' lahko marsikaj dobrega postori.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 7. 9. 19.00 Pr † Egon Petric 15. obl.
T 8. 9. 16.00 Zg † Jurij obl in Julijana Mihelič Sodevci 11
S 9. 9. 19.00 Trg † rajni iz družine Madronič Prelesje
Č 10. 9. 7.00 Trg v zahvalo I. K.
P 11. 9. 19.00 Rd † starši Simčič
S 12. 9. 19.00 Trg † Rajni Frice Podgora in Kocjan Jelševnik
N 13. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 14. 9 19.00 Trg †sestre in starši Bukovec d. Podgora
T 15. 9. 19.00 Čep Žal. M. B. v zahvalo I. K.
S 16. 9. 19.00 Pr † Anica in Pavel obl ter brat Pavel Majerle
Č 17. 9. 19.00 Videm v dober namen 1. dan 9dnevnice
P 18. 9. 19.00 Rd † Katarina, Anka in Jože Grenc 2. dan 9dnevnice
S 19. 9. 19.00 SL † Starši Škof 3. dan 9dnevnice
N 20. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike 4. dan 9dnevnice

8. 9. ob 16.00 Z g - Marijin rojstni dan: Na ta dan je redno letno srečanje bolnih in ostarelih v Zagozdacu. Naredimo vse, kar je v naši moči, da bi se sv. maše udeležilo čim več naših starejših in obolelih faranov.

11. 9. verouk za vse razrede:

 • 1. in drugi ob 14.30;
 • 3. r. prvoobhajanci 15.00;
 • 4. in 5. razred ob 15.30;
 • 7., 8. in birmanci ob 16.00.

Ker je birma kanonična je prav, da se tudi drugi otroci pripravijo na srečanje s škofom zato moramo pričeti z veroukom čem prej.

12. 9. ob 19.00 Seja Ž P S in Ž K. Ker se g. škof želi 24. 9. srečati tudi z ŽPS in ŽK, je nujno, da se prej srečamo sami in prej sami pregledamo temo o kateri se bi s škofom pogovorili.

Srečanje s škofom bo 24. 9. ob 18.30. Po srečanju bo sv. maša, med njo bo škof spovedoval starše in botre. Po sv. maši bo še srečanje za stare in nove člane Ž P S ter Ž K Naš škof je sicer zelo prijazen in uvideven, kljub temu rad sliši dobro poznavanje snovi in naše vere. Zato lepo prosim, da se z otroki čim več pogovarjate o bistvenih stvareh naše vere.
Glede ŽPS in ŽK pa je treba iskati načina, kako ponovno priti k nedeljski sv. maši. Bliža se nam 800 letnica prihoda prvega stalnega kaplana, ki bi jo treba nekako izkoristiti za poživitev vere.

V septembru skrbi za urejenost farne cerkve Stari trg ob Kolpi.