20. 9. – 25. nedelja med letom: IZ 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20c – 24. 27 / Mt 20, 1 – 16a
27. 9. – 26. nedelja med letom: Ezk 18, 25 – 28 / Ps 25 / Flp 2, 1 – 11 / Mt 21, 28 – 32
4. 10. – 27. nedelja med letom: Iz 5, 1- 7 / Ps 80 / Flp 4, 6 – 9 / Mt 21, 33 – 43

20. 9. - 25. nedelja med letom

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.«
(Mt 20, 1 – 16a)

Prejšnjo nedeljo nas je Jezus presenetil z zahtevo, da si vedno in dosledno odpuščamo, danes 25. nedeljo med letom pa nam ponuja nenavadno širino pri plačevanju delavcev. Tudi to vzbuja začudenje nad Božjo pravičnostjo. Eni so delali ves dan 12 ur od prve do 12 ure, zadnji pa le od 11. do 12. ure. Vse je šlo lepo in tekoče, dokler ni prišel čas plačila, ko tudi ta zadnji dobijo po en denarij. Toda ta prvi so prejeli enako en denarij, kot so se bili pogodili zjutraj. Ta 'nerazumna pravičnost' je užalostila delavce, ki so delali ves dan. Vendar se gospodar ne da zmesti niti razglasiti za nepošteno ravnanje. Eno je pogodba, ki se je je gospodar držal. Drugim pa je obljubil 'kar bo prav'. Prav pa je, da so vsi želeli pošteno zaslužiti. Gospodar jim je dal toliko, kot so rabili za preživetje svoje družine.

Jezus je povedat priliko, da bi ponazoril, kako bo v nebesih. Kdor tja pride je v nebesih, ne glede kdaj se je za njih odločil. Ali kot otrok, ali kot starček ob smrtni uri. Po naših izračunih je to nekako čudno, ker Bog uporablja matematiko usmiljenja. To nas sedaj sili, da bi bili tudi mi čim bolj široki in vsem privoščili priti v nebesa. Zato v ta namen molimo in se med seboj spodbujamo, da bi se vsak izmed nas potrudil in vstopil v 'vinograd' namesto da postava po trgih.

Žal se nahajamo v takem stanju duha, da se mnogim ne ljubi priti na trg, ker bi jih kdo najel in bi morali na delo. Sociala jim široko deli denar in tudi materialna sredstva, da jim ni treba redno delati… Še huje je na duhovnem področju. Propagandna mašinerija neusmiljeno napada vero pri na zlasti našo Rimo katoliško. Tako preglasi in potlači še tisto malo iskrico vesti, ki človeka opozarja na Stvarnika in njegovo povabilo.

Tudi nam gre vprašanje: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ Odločimo se in zavihajmo rokave tako za ta svet, kakor za nebesa.

27. 9. – 26. nedelja med letom

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.«
(Mt 21, 28 – 32)

Nenavadno lahko vprašanje - lahek odgovor. Eno je obljubiti, drugo pa izvršiti. Le kaj je Gospod hotel tem povedati? V bistvu je sam odgovoril. Jezusovo oznanilo – povabilo v Njegov vinograd – v Cerkev je tako jasna in enoumna.

Vsi smo Božji otroci in vsi smo povabljeni na delo v Božji vinograd. Eni se za to takoj opredelijo, obljubijo zvestobo in pridno delo, potem pa popuščajo in končno vse opustijo. Drugi pa na zunaj ne kažejo kaj dosti zanimanja, vendar počasi le spoznajo, da je dobro sprejeti ponudbo in vstopijo v Božji vinograd.

Kakor so bil v Jezusovem času zelo aktivni in po črki dosledni farizeji ter saduceji, ki so se s svojo zunanjo pobožnostjo povzdigovali nad grešnike, tako je tudi sedaj. Mnogo je krščenih ljudi, sedaj pa nekako vse opuščajo, ne prejemajo zakramentov, se ne poročijo Cerkveno. Če že krstijo otroke, jih versko ne vzgajajo. Gre za žalostno podobo naše verske 'transparentnosti'.

Po drugi strani se pa le sem in tja zgodi, da se za vero močno ogrevajo sicer posamezniki, vendar ti potem vztrajajo in obrodijo zelo dobre duhovne in konkretne sadove. Žal v naši zahodni družbi že dolgo pojema množično izpovedovanje vere. Ostajajo samo mali otočki, ker se le vzdržuje neko pristno krščanstvo…

To nas duhovnike žalosti in skrbi, vendar se moramo zanesti na Gospoda, ki je rekel, da tlečega stenja ne bo ugasnil, niti nalomljenega trsa nebo zlomil. Torej bodimo potrpežljivi in pomagajmo tistim, ki se počasi vračajo in iščejo načina za vstop v Božji objem.

Birma 26. 09. 2020

Žal nam je epidemija onemogočila redno kanonično birmo na god svetega Antona Padovanskega 13. 06. 2020. Sedaj se bojimo, kako se bo bolezen razvijala, da bi v najslabšem primeru morali še enkrat prestavljati. Upajmo, da bo vendar nekako zdržalo in birma bo 26. 9. ob 15.00. Če ne bo možno v cerkvi, bomo imeli zunaj.

Bistveno je, da se dobro duhovno pripravimo in z veseljem pričakamo škofov obisk že v četrtek 24. 9. 2020 na god blaženega Antona Martina Slomška. Škof se želi malo prepričati, koliko so birmanci doma v naši veri in vsakdanjem življenju. Potem bo spovedoval zlasti starše in botre. Končno še želi pokramljati z Ž P S in Ž K.

Na dan birme 26. 09. 2020 ob 14.30 se zberemo na dvorišču in ob treh krenemo proti cerkvi. Ob vstopu v cerkev mogočno zapojemo himno 'S skupno pesmijo prosimo'. Ker nas je vse skupaj malo, moramo dati vsi vse od sebe in podpreti peščico pevcev na koru, da cerkev vsaj malo zadoni.

Trdovratna in dolgotrajna bolezen nas je že vse nekam otopela. Kdo drugi kot Stvarnik Sveti Duh je tisti, ki nas želi in more poživiti in zopet dvigniti na kristjana vredno raven. Upali smo, da bomo dobili novega škofa pa se je nekako zavleklo. Zato z veseljem sprejmimo našega prvega novomeškega škofa Andreja. Tudi on si želi lepega srečanja. Hvala Bogu je še krepkega zdravja, kljub temu bi tudi on rad malo izpregel odgovornost in skrb za vse nas, da bi potem lahko še pomagal nasledniku in nam. Torej vsi lepo povabljeni k našemu skupnemu birmanskemu praznovanju.

Kaj je bilo na Ž P S?

Vsi se zavedamo, da se nahajamo v obdobju resnih sprememb. Pandemija nas je presejala. K sv. maši se zbere bistveno manj vernikov, kot pred boleznijo. Sprašujemo se, kako bi zopet poživili naše bogoslužje, zlasti pa poglobili vero. Potreben bi bil farni misijon, ki pa bo moral biti malo drugačen, kot so bili do sedaj. Z misijonarjem želim obiskati prav vsako hišo predvsem starejše ljudi, ki že dolgo niso prejeli zakramentov.

V ta namen moramo veliko moliti skupaj in posamič…

Govora je bilo tudi, kako pomagati župniku pri urejanju farnega središča. Kar zmorem sam, rad naredim, vendar bi v delavnici ta čas lahko naredil veliko koristnejše stvari, ki običajno dosti stanejo, če jih moramo kupiti.

Skratka, po vseh župnijah se verniki potrudijo, da z denarjem in delom prispevajo za napredek in urejenost zgradb in okolice.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 21. 9. 18.00 Pr † Marko obl. in Anica Šterbenc Jelenja vas 2 - 5. dan
T 22. 9. 14.00
18.00
Videm pogreb † Pavlina Kovač Nemška Loka
Zg na čast Jezusovemu in Marijinemu srcu I.K. - 6. dan
S 23. 9. 18.00 Anton † Maksim Sedaj obl. in za zdravje A. S. - 7. dan
Č 24. 9. 18.30 Trg † Lucija in Jakob Rom ter Marija Kapš - 8. dan
P 25. 9. 18.00 Trg † Peter Muhvič n I. K. - 9. dan
S 26. 9. 15.00 Trg birma za birmance in farane in dobrotnike
N 27. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 28. 9 18.00 Pr †Pepica Kovačič 3. obl.
T 29. 9. 18.00 Trg Miholje † družina Movrin obl. Breseći iz G. Podgore
S 30. 9. 18.00 Čeplje † Pavlina Kovač 8. dan
Č 1. 10. 7.00 Rd † Jože Grenc ZDA n brat Janez
P 2. 10. 18.00 Zg † Ivan Romanič 3. obl.
S 3. 10. 18.00 SL † g. Pavle obl. in g. Štefan Krt.
N 4. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Devetdnevnica pred birmo:
Zaradi epidemije ne bo devetdnevnica potekala kot običajno po vseh naših podružnicah, ker so premajhne. Morda je tako še bolje, da se navadimo hoditi k sv. maši v farno cerkev.
Devetdnevnica je predvsem namenjena birmancem in družinam ter botrom, da se na birmo tudi duhovno pripravijo. Seveda so povabljeni še ostali verniki, da skupno molimo za darove Svetega Duha in ustvarjamo primerno praznično vzdušje.

24. 09 ob 18.30 Škofovo srečanje za birmanci:
Birmanci pridejo že prej v cerkev, da se malo umirijo in pripravijo na spraševanje. Po kratkem spraševanju bo sv. maša. Škof med sv. mašo spoveduje. Zaradi epidemije, se je spoved močno odmaknila pa jo toplo priporočam.
Po sv. maši bo se srečanje z ŽPS in ŽK.

26. 09. 15.00 slovesnost svete birme:
Zberemo se na dvorišču in potem v sprevodu odidemo v cerkev.
Za Birmance bodo rezervirane prednje klopi, Drugi se usedite po sorodstvih, ki boste potem itak skupaj doma praznovali za skupno mizo. Vsi imejte maske in upoštevajte priporočila NIJZa, da ne bi prišlo do nepotrebne zlasti pa do ne zaželene okužbe.
Vsi molimo, da bi vse lepo  in mirno šlo po Božji volji.

V septembru skrbi za urejenost farne cerkve Stari trg ob Kolpi.