15. 11. – 33. nedelja med letom: Prg 31, 10 –13.19 – 20 / Ps 128 / 1Tes 5, 1 – 6 / Mt 25, 14 – 30
22. 11. – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA: Ezk 34,11-17/ Ps 23 / 1Kor 15,20-26 /Mt 25,31 – 46
29. 11. – 1. adventna nedelja: Iz 63,16 – 19 / Ps 80 / 1 Kor 1, 3 – 9 7 Mr 13, 33 – 37

15. 11. – 33. nedelja med letom

»Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi razsul. Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹«
(Mt 25, 14 – 309)

S to priliko je Jezus zadolžil vse nas, da se po svojih najboljših močeh potrudimo in zavzamemo za svoje dobro in napredek vsega človeštva.

Zase lahko rečem, da sem že kar nekaj časa na svetu in tudi kar nekaj naredil pa se še zmeraj izkaže, da se česa bojim narediti bolj sproščeno. Ko le poskusim, ugotovim, da ni tako težko. Kaj hočem s tem povedati? Glede ta zadnjega služabnika, ki se je bal gospodarja, ker je trd človek… Namesto trgovanja, je talent zavil in zakopal, da ga je lahko nepoškodovanega in neoškodovanega vrnil gospodarju. Končno je bil še kaznovan…

V življenju smo vedno povabljeni k 'tveganju'. Jezusova beseda je jasna. Vabi nas, da odrinemo na globoko in vržemo mreže na lov. Pazite o Belem dnevu ne po noči. Življenje se nam bo prej, ko slej izteklo in treba bo dati obračun. Če pošteno delamo in ne skoparimo s svojimi darovi, se nam ni treba bati srečanja z Gospodom. Gotovo nam bo rekel: 'v malem si bil zvest, pridi v veselje svojega Gospoda'. Če pa bomo čakali boljših časov, bomo ostali praznih rok kljub talentom, ki smo jih gotovo prejeli.

22. 11. – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, 43 tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.« (Mt 25, 31 – 46)
(Mt 25, 31 – 46)

Zopet lahko mirno nadaljujemo od prejšnje nedelje. Ta dolgi odlomek, bi se dal bistveno okrajšati pa sem nalašč pustil vse besedilo. Gre za dve ponovitvi, da bi se ja zavedali, kaj nam Jezus dopoveduje. On je Bog in ne potrebuje prav ničesar. Lahko bi ostal v nebesih in nas pustil v naši nesreči. Učlovečil se je zaradi nas in našega odrešenja. S svoje strani je naredil vse, da bi nam omogočil vstopiti v njegovo kraljestvo.

Pošteni ljudje se tega zavedajo in delajo po svoji vesti, da bi se na nek način priporočili 'višji sili'. Mi kristjani pa Boga poznamo in vemo, kako se mu najbolj priljubimo. Nikjer ni zahteval nič za sebe razen, da si vsak teden vzamemo prosti dan in praznujemo njemu na čast, nam v oddih in posvečenje. Če mu pa želimo kljub vsemu kaj dati, mu oddamo preko bližnjega , ki se je znašel v kakršni koli potrebi. Že v Betaniji je Judežu zatrdil, da imamo reveže vedno med seboj.

Torej: »Bil sem to in to… in ste mi preko revežev to in to!?«

Teden Karitas od 23. 11. do 29. 11.

Še se misel nadaljuje. Skozi vse leto smo povabljeni, da delamo v stilu,
kot ga je Jezus pokazal kaj bo štelo ob sodnem dnevu.
V tem tednu pa nas Cerkev vabi, da vse še stopnjujemo.
Geslo letošnjega tedna Karitas je: »SLIŠIM TE«.
Kdo naj koga sliši?
Ja Bog naj sliši nas,
mi pa naj slišimo tistega, ki mu lahko pomagamo.

Kako je z farnimi financami?

Zaradi odsotnosti vernikov pri maši je izostala tudi nedeljska nabirka in praznični ofri, kar se že pozna v blagajni. Že samo redno plačevanje položnic znese mesečno cca 360,00€. Vedno je treba tudi kaj sproti popraviti in žal tudi opraviti večja popravila, da je letna poraba okrog 20.000,00€. Letos smo že v prvih dveh mesecih toliko porabili za pokopališče. No to je itak iz grobnine. Vendar, če ne bi pazljivo ravnali s smetmi in sami vzdrževali reda na pokopališču, bi malo ostalo za take investicije, kot je bila letošnja. Če ne bi župnik veliko sam naredil in v stiski založil svojega denarja, bi zelo škripalo. Natančneje rečeno bi bilo stanje na naših objektih marsikje kritično. Sedaj se kažeta problematični strehi na sv. Andreju - Kalvarija in sv. Vidu - Laze. To bo treba čim prej rešiti. Ker nam je odsvetovano hoditi okrog, in na denarju zlasti kovinskem virus zelo dolgo preživi, je bolje poslovati elektronsko. Svoj dar – prispevek nakažite na trr. NLB: SI56 0243 0025 3648 548 Župnija Stari trg ob Kolpi. Hvala v naprej!

Ob zahvalni nedelji

Ob zahvalni nedelji sam pozabil omeniti pevce. Oprostite resnično iskrena zahvala za vsako zapeto pesem Bogu v čast in nam v spodbudo. Upajmo, da kmalu dočakamo dan, ko bomo zopet lahko skupaj pri sv. maši.

Sveta Marija zdravje bolnikov. Sveti Jožef, Sveti Rok, prosite za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 16. 11. 7.00 Trg † Pavel Šutej pogrebna
T 17. 11. 7.00 Trg † Ivan Rauh pogrebna
S 18. 11. 7.00 Trg Jurij Mašič 28. obl
Č 19. 11. 7.00 Trg † Anton Kovačič pogrebna
P 20. 11. 7.00 Trg † oče Peter obl. in rajni Gorički
S 21. 11. 7.00 Trg † družina Majerle Dol 7
N 22. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 23.11. 7.00 Trg † Pavel Šutej 8. dan
T 24. 11. 7.00 Trg † Ivan Rauh 8. dan
S 25.11. 7.00 Trg † Anton Kovačič 8. dan
Č 26. 11. 7.00 Trg † Mimica Rade n Kmet
P 27.11. 7.00 Trg † Katica Marentič
S 28.11. 7.00 Trg † Jurij Mašič obl.
N 29.11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Verouk na daljavo
Dragi veroukarji in starši! Žal se epidemija le počasi premaguje, da bomo še dolgo morali biti doma in čakati bolj varne čase. Lepo Vas pozdravljam in toplo priporočam, da si vsak teden vzamete pol ure časa tudi za verouk. Kateheze so pač tako sestavljene, da se da držati stik z življenjem in vero ter liturgičnem časom. Prav gotovo pa vsak dan skupaj molite in na nedeljo skupaj prisostvujte pri sv. maši po televiziji. Miklavž je letos dobil nova vrata, okna oltar in kip ter križ v cerkvi in na pokopališču. Lepo bi bilo na praznik, ki je ravno na nedeljo vse skupaj blagosloviti pa kot kaže ne bo možno, ker bom moral mašo opraviti sam. Ko bo možno bomo povabili škofa, da vse požegna in Miklavža, da obdari Vas pridne otroke. Sedaj pa le pridno molimo, da bi to bilo čim prej.

Do nadaljnjega je lahko v cerkvi pri molitvi samo eden vernik Za obhajilo se je treba predhodno naročiti…
Vsi odgovorni v državi in svetu si prizadevamo za omejitev pandemije. Tako je tudi v cerkvi sedaj omejitev samo na posameznika, ki naj pride in odide brez 'nevarnosti' da bi koga srečal in prenesel okužbo

Kaj dela župnik med epidemijo?
Minuli teden smo postavili nova vrata na kapelici v Predgradu in na Kalvariji. Na Vidmu pri sv. Miklavžu smo namestili novi daritveni oltar, novi kip sv. Miklavža in veliko razpelo. Na razpadajoči kapelico sv. Antona smo postavili novo ostrešje. Kar nekaj ali ne: Bogu hvala za pomoč

Dokler bomo brez skupnih sv. maš, tudi krašenje ni potrebno po vaseh.