800 let od prihoda stalnega kaplana

21. 3. – 5. postna – tiha nedelja: Jer 31, 31 – 34 / Ps 51 / Heb 5, 7 – 9 / Jn 12, 20 – 33
25. 3. – Gospodovo oznanjenje: Iz 7, 10 – 14 / Ps 40 / Heb10, 4 – 10 / Lk 1, 26 – 38
28. 3. – cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mr 14, 1 – 15, 47
1. 4. – veliki četrtek: 2 Mz 12, 1 – 14 / Ps 116 / 1 Kor 11, 23 – 26 / Jn 13, 1 – 15
2. 4. – veliki petek: Iz 52, 13 – 53, 12 / Ps 31 / Heb 4, 14 – 14; 5, 7 – 9 / Jn 18, 1 – 19, 42
3. 4. – velika sobota: Rim 6, 3 – 11 / Ps 118 / Mr 16, 1 – 7
4. 4. – VELIKA NOČ: Apd 10, 34 – 43 / Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9

21. 3. – 5. postna - tiha nedelja

Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.«
»Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govoril.« Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl.
(Jn 12, 20 – 33)

Danes na tiho nedeljo slišimo Jezusa govoriti zelo resno. 'Prišla je ura'…'Če pšenično zrno ne pade v zemljo…'. 'Zdaj je moja duša vznemirjena…'

To pomeni, da je skrajni čas za trezen premislek o sebi in za ukrepanje. Premisli¬mo, ali je vse tisto, kar počnem res tako dobro, da ne zgrešim cilja, ki je v nebesih. Letošnji post je zaradi epidemije in vseh ukrepov ter trpljenja še posebej primeren in blagoslovljen čas, da naredimo temeljito inventuro svojega početja. Kar delamo je lahko dobro in koristno, vendar bi lahko z malo truda naredili še kaj boljšega. Bog nam po Cerkvi prihaja naproti. Ponuja nam svojo pomoč, le roko je treba stegniti in narediti korak v pravo smer. Opraviti dobro spoved in poskrbeti za manjkajoče zakramente (krst, obhajilo, birma, poroka, maziljenje ...).

Veliki teden je še toliko bolj primeren, da vse skupaj še premislimo in z Božjo pomočjo naredimo korak bližje, k sebi, k bližnjemu in k Bogu.

28. 3. – Cvetna nedelja

Ko je bil v Betaniji, v hiši Simona Gobavca, in je sedèl pri mizi, je prišla žena z alabastrno posodico dragocenega dišavnega olja iz pristne narde. Strla je posodico in ga izlila na njegovo glavo. Nekateri pa so bili nejevoljni in so govorili med seboj: »Čemú ta potrata olja? Saj bi ga lahko prodali za več kot tristo denarijev in denar dali ubogim!« In jezili so se nanjo. Jezus pa jim je rekel: »Pustite jo! Kaj ji delate težave? Dobro delo mi je storila. Uboge imate namreč vedno med seboj, in kadar hočete, jim lahko dobro storite, mene pa nimate vedno. Kar je mogla, je storila: vnaprej mi je pomazilila telo za pogreb. Resnično, povem vam: Kjer koli po svetu bo oznanjen evangelij, bodo pripovedovali tudi to, kar je ona storila, njej v spomin.« Tedaj je Juda Iškarijot, eden izmed dvanajsterih, šel k vélikim duhovnikom, da bi jim ga izročil. Ko so za to slišali, so se razveselili in obljubili, da mu bodo dali denar. Iskal je torej način, kako bi jim ga ob priložnosti izročil. Prvi dan nekvašenega kruha, ko so žrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.«
(Mr14, 3 – 15)

Cvetna nedelja nas vpelje v veliki teden. Najprej podoživimo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem. Potem pri maši poslušamo poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti na križu. Kot slišimo, je Jezus natančno vedel, kaj ga čaka v Jeruzalemu in kako se bo moral podrediti Očetovi volji ter opraviti še drugi del naloge zaradi česa je prišel na svet. Prišel je svet odrešil njegovih grehov in njih posledic. Ljudje so se Jezusovega prihoda razveselili in ga slovesno pospremili v Jeruzalem na praznik velike noči. Apostolom je nekajkrat napovedal, dramatičen preobrat. Vsega so se v polnosti zavedli šele ob binkošti. Šele takrat ob prejemu Svetega Duha so apostoli jasno povedali, kaj se je zgodilo in za kaj gre sedaj.

Sedaj gre za nas in za naše zanamce. Svetovna epidemija in vse druge resne razmere nas opozarjajo, da je na nas, kako bomo praznovali in kako naprej ravnali.

Kako bomo letos praznovali naše največje praznike?

Dekan nas je duhovnike povabil na pogovor, kako naj pripravimo vse, kar je možno, da bi letošnji prazniki lepo potekali in obrodili čim več duhovnih sadov ter dobrega počutja. Ugotovili smo, da so razmere po terenu različne glede na velikost cerkva in število obiskovalcev. Zato se bomo župniki osebno odločali, kako bomo prilagodili bogoslužja, da bi bilo čim manj nevarno in čim več ljudi deležno duhovnih sadov.

Na cvetno nedeljo bo blagoslov zelenja in cvetja v cerkvi brez procesije na pričetku sv. maše. To pomeni, da pridete z butaricami v cerkev kot običajno in ostanete na svojih mestih.

Veliki četrtek na koncu sv. maše prenesemo najsvetejše v božji grob in razkrijemo oltarje. Ko se pomaknete pred božji grob obdržite primerno medsebojno razdaljo, da skupaj zmolimo desetko,'ki je postavil sv.evharistijo.'

Veliki petek. Vse spremljate iz sedežev. Počastitev križa je samo z poklonom in poklekom, kdor pač lahko poklekne.

Velika sobota. Ob 7.00 bo blagoslov ognja. Držite primerno razdaljo.

Blagoslov jedil bo kot je bilo nekoč po vaseh. Lepo prosim, da držite primerno razdaljo. Tudi v Čepljah in Radencih bo blagoslov zunaj pred cerkvijo, ker je v cerkvi prostora samo za enega in duhovnika. V Predgradu bo dva krat. Po prvem blagoslovu takoj zapustite cerkev in omogočite naslednji skupini varen vstop. Iz enakih razlogov bo blagoslov tudi na Kalvariji za Kovačo in Deskovo Vas. Tudi zunaj imejte maske in čim večjo razdaljo.

Vigilija bo zvečer ob 20.00. Pri ognju se zbere lahko največ 10 oseb. Ostali počakajte v cerkvi. Pri prižiganju sveč ne dihajte en v drugega. Lahko uporabite tudi osebni vžigalnik.

Velika noč: vstajenje bo ob 7.00. na varni oddaljenosti se zberemo pred božjim grobom, ostali na svojih mestih. Ker je petje prepovedano, bo vse recitirano. Procesija je simbolna samo do glavnega oltarja. Zahvalna pesem in praznična sv. maša. Na mesto ofra darove oddajte v puščico, ali v nabiralnik.

Doma se skušajte dogovoriti kdo pojde kateri dan. Tudi med tednom, da bi se Vas čim več lahko v teh dneh vsaj enkrat udeležilo bogoslužja.

Bolni in onemogli seveda vse spremljajte od doma.

Želim Vam lepo in poglobljeno doživete praznike in srečno odločanje za v naprej. Pospremimo Jezusa v Jeruzalem, na kalvarijo in ga dočakajmo ob vstajenju!

Dragi verniki in vsi Polanci! Kljub vsej skrbi in stiskam Jezus prihaja med nas kot Kralj, ki nikogar od svojih ni pahnil v smrt, ampak je sam prostovoljno v groznem trpljenju dal življenje za nas vse. Po treh dneh je vstal in vsem nam zagotovil vstajenje. Za to se pa moramo potruditi tudi mi vsak osebno. Potrudimo se in lepo praznujmo!

Vaš vdani Jože Pavlakovič župnik polanski!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 22. 3. 16.00 Trg pogreb † Ana Kobe Jelenja vas
T 23. 3. 18.00 Trg † Tončka Antič 8. dan
S 24. 3. 18.00 Trg za zdravje Kristine n A. Koce
Č 25. 3. 18.00 Zg † Zlata Šegina in Štefanija Frice n. Vida
P 26. 3. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovniki
S 27. 3. 8.00 Trg † Stane Starc 3. obl.
N 28. 3. 10.00
11.30
Trg za farane in dobrotnike
Trg † Marko in Marija Šterbenc obl. Močile 2
P 29. 3. 19.00 Pr † Ana Kobe 8. dan
T 30. 3. 19.00 Trg † rajni starši Marentič Sodevci
S 31. 3. 19.00 Trg † Cilka in Ivan Rauh Vimolj
Č 1. 4. 19.00 Trg † Katarina Konda n. hčere
P 2. 4. 15.00 Trg obredi velikega petka
S 3. 4. 20.00 Trg † Tončka Antič n. brat Jože in sestra Marija
N 4. 4. 7.00
10.00
12.00
Trg za farane in dobrotnike
Trg Anica 1. obl. in Peter Kavšek
SL za zdravje v družini

28. 3. – Cvetna nedelja zaradi omejitve druženja bo blagoslov zelenja v cerkvi pri obeh sv. mašah. Butarice prinesite s seboj v klopi. Blagoslov bo na pričetku sv. maše.

1. 4. ob 19.00 – veliki četrtek: vse bo potekalo v farni cerkvi. Zato se temu primerno oblecite, da Vas ne bo zeblo.

2. 4. ob 15.00 Veliki petek: obredi bodo v cerkvi.

3. 4. –  Velika sobota: ob 7.00 blagoslov ognja skozi dan blagoslovi jedil, ob 20.00 blagoslov ognja in prenos velikonočne sveče v farno cerkev nato vigilija in sv. maša. Prinesite sveče.

Spored blagoslovov velikonočnih jedil

Kraj Čas Kraj Čas Kraj Čas
Spojni Log 8.30 Jel. Vas 10.20 Prelesje 12.20
Nemška Loka 9.00 Predgrad 10.40 Sodevci 12.40
Čeplje  9.20 Predgrad 11.00 Radenci 13.00
G. Podgora 9.40 Dol 11.20 Kalvarija 13.30
Zagozdac 10.00 Laze 11.40 Stari trg 15.00

V Predgradu bo dvakrat. Pridite samo po eden, lahko tudi za dve družini.

4. 4. – VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA: ob 7.00 vstajenje in slovesna sv maša brez procesije in petja. (Vse spremljate na svojih mestih čim bolj cikcak).

Za bolne in 'rizične skupine' je najvarneje spremljati od doma. Tudi blagoslov jedli bo iz mnogih župnij po spletu. Poslušajte oznanila in obvestila.

V aprilu skrbijo za farno cerkev vaščani iz Deskove vasi.