8. 8. – 19. navadna nedelja: 1Kr 19, 4 – 8 / Ps 34 / Ef 4, 30 – 5, 2 / Jn 6, 41 – 51
15. 8 – Vnebovzetje D. Marije: Raz11, 9a. 12,1 – 6 / Ps 45 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 – 56
22. 8 – 21. navadna nedelja: Joz 1, 1 – 5 / Ps 34 / Ef 5, 21 – 32 / Jn 6, 60 – 69

8. 8. – 19. nedelja med letom

Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel ve¬ko¬maj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
(Jn 6, 41–51)

Jezus nadaljuje svoj evharistični govor in zatrjuje, da je On kruh življenja. Polemični poslušalci vztrajajo pri svojem, da poznajo njegove starše in ožje sorodstvo. Toda On pojasni, da je za vero v njega potrebna milost: Ne godrnjajte med seboj! »Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan.« Torej je vera milost in le vera je tista, ki nas pripelje do Jezusa, ki se nam sedaj daje kot KRUH ZA ŽIVLJENJE SVETA. Ta kruh imamo dostopen med sv. mašo pri obhajilu. Lahko ga tudi častimo v skupni, ali osebni adoraciji – češčenju.

Jezus je imel težave z rojaki, ker so ga 'preveč poznali'. Sedaj je problem omejitve zaradi covida 19. Še več težav je šibka vera, če jo je še sploh kaj. V naši ožji in širši domovini vera že dolgo upada. Epidemija je tu še pospešila negativno rast. Na nas je, da se kljub vsemu tesno oklenemo Jezusa, ki nas bo v nedeljo vprašal: »Hočete oditi tudi vi?« Odgovorimo mu skupaj za Petrom: »Gospod, kam naj gremo. Ti imaš besede večnega življenja. To pomeni, da poglobimo svojo vero in izkoristimo vse možnosti, ki jih je kljub omejitvam še vedno zadosti za tistega, ki se hoče vsaj malo potruditi.

Izkoristimo te počitniške dni, ko še ni večjih zapor in se približajmo svojemu Gospodu tudi v zakramentu sprave. Na veliko mašo bom na voljo v Zagozdacu pred in po sv. maši pa tudi drugače, ki se srečamo, ali po telefonu se lahko hitro zmenimo za najlažji način obračuna s svojimi problemi, ki nas oddaljujejo od KRUHA ŽIVLJENJA.

15. 8. – Marijino vnebovzetje

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«
In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.« Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
(Lk 1, 39 – 56)

Večtedensko branje zelo pomembnega Jezusovega govora prekine slovesni praznik Marijinega vnebovzetja in nas postavi v čas pred Jezusovim rojstvom. Torej kakšen teden po oznanjenju, ko je Marija izrekla odločilne besede: »Glej dekla sem Gospodova, naj se mi zgodi po tvoji besedi!« V naglici se je odpravila na pot k svoji sorodnici Elizabeti, ki je edina bila sposobna razumeti Marijin položaj. Ni se zmotila, ker je bila tudi Elizabeta napolnjena s Svetim Duhom. Zato je dodala drugi del molitve, ki jo najraje molimo: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!« Če malo poškilimo nedeljo nazaj, ali naprej, se spomnimo Jezusovih besed, da k njemu lahko pridemo, le če nas pritegne Oče iz nebes. Vera je namreč milost. In Marijo je nadangel Gabrijel naslovil z 'milosti polna'. To milost hoče deliti z tisto, ki se ji dogajajo podobne reči. Zato jo Elizabeta že na pričetku imenuje: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa!« To je občutil tudi še ne rojeni Janez, ki je poskočil pod Elizabetinem srcem.

Na današnji praznik smo priča dvojnega oziroma četvernega veselja ob prvem srečanju pred rojstvom Mesija in njegovega preroka. V resnici pa praznujemo in proslavljamo končno srečanje v nebesih, ko se pojavi prva med ženami z dušo in telesom v objemu Svete Trojice in ostalih nebeščanov.

Evangelist Luka nekako sam pri sebi pokomentira: Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« Res blagor vsem, ki verjamemo, da je bilo tako in da ni bilo zaman tudi za ves svet. Marija potem zapoje svojo Hvalnico Magnificat: V tej hvalnici je povzeta vsa odrešenjska zgodovina. V stari zavezi je veliko dogodkov, ki potrjujejo Marijine besede. Naduteži in nasilneži prej, ali slej zgubijo in jih obsodi zgodovina. Zmagujejo ponižni, ki zaupajo Gospodu in njegovim prerokom. Tudi krščanstvo je veliko močnejše in uspešneje, ko ga vodijo skromni in ponižni pastirji, ki pa imajo trdno vero v pomoč od zgoraj. Te dni obhajamo velik jubilej. Na praznik Jezusove spremenitve na gori 6. 8. 1221 je umrl sv. Dominik torej 800 let od njegove smrti. Prav on je prejel od Marije bistvena navodila za najbolj učinkovito in priljubljeno Marijino molitev – ROŽNI VENEC. Ta ponavljajoča molitev nas sicer lahko uspava, kar je koristno za počitek. Ne redko pa nas povede v premišljevanje odrešenjske zgodovine. Prične se z Gospodovem oznanjenju Mariji in zaključi z Marijinem kronanju za kraljico nebes in zemlje. 20 skrivnosti nas povede in vključi v vse bistvene dogodke naše vere. Ni čudno, da nam Marija sama ob prikazovanjih na raznih kraji in časih ponuja prav za prav roti, naj molimo to ravno prav dolgo pa eno¬stavno molitev. Zdrava Marija, milosti poln… Sveta Marija mati Božja, blagoslovljena…

Sv. Andrej na Kalvariji je dobil novo kritino

Sv. Andrej na Kalvariji je dobil novo kritino, župnik pa nekaj modric in nekaj dni bolj lahkega dela.

Hvala Bogu je potrebno in dokaj zamudno ter zahtevno delo opravljeno. V glavnem sem opravil sam. Pa ne zaradi dokazovanja ali izzivanja, ampak iz nujnosti in praktične koristi. Klepar Šuštarič je dodal obrobe im me pohvalil. Pri podiranju odra je počil en vijak in pristal sem na tleh 2 metra nižje. Hvala Bogu, da si nisem nič zlomil.

Čim prej bo treba še prekriti 10 postaj križevega pota, ker skodle v sedanjih razmerah ne zdržijo niti 20 let. Slišal sem kar nekaj komentarjev: 'čemu in zakaj'… Ob nastopu službe pred 31 leti sem obljubil, da bom skrbel za duhovno in materialno blaginjo naše župnije. To pomeni, da je treba narediti vse, kar zmoreš, da bi se obljuba izpolnila. Cerkvica nima nikakršnih sredstev, zato sem izbral najcenejšo možnost in glavna dela opravil zastonj z nekaj pomoči. Po svojih najboljših močeh se bom trudil še naprej, da bi tudi sv. Vid v Lazih čim prej dobil trdno streho Hvala Bogu in vsem, ki mi kaj pomagate!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 9. 8. 19.00 Pr † Pavel Kobe 30. dan
T 10. 8. 19.00 Trg † Karel Butala 30. dan
S 11. 8. 19.00 Čeplje † Roza M. Perić 8. dan
Č 12. 8. 7.00 Trg † rajni duhovniki in za duhovne poklice
P 13. 8. 19.00 Rd za zdravje D. Rd
S 14. 8. 19.30 Trg v zahvalo za dar življenja
N 15. 8. 10.00 Zagozdac za farane in dobrotnike
P 16. 8. 19.00 Pr † rajni Tkalčič
T 17. 8. 19.00 Trg za zdravje vse družine
S 18. 8. 19.00 Zg na čast M. B. za zdravje
Č 19. 8. 7.00 Trg † Rajni duhovniki in redovnice
P 20. 8. 19.00 Rd † Marija Kobe 3. obl.
S 21. 8. 19.00 S L † starši Makše in Činkelj
N 22. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Roteče povabilo naših škofov za cepljenje proti covid 19
Škofje roteče in toplo priporočajo cepljenje proti covid 19, da bi se izognili zopetnemu zaprtju javnega življenja s tem tudi naših cerkva. Resnično si ne želim že tretjič obhajati božiča in velike noči sam. Tudi pogrebov smo imeli to leto že več kot dovolj. Predvsem se zavedajmo ljubezni do bližnjega in poslušnosti Cerkvi.

10 – 14. Butoraj redni letni seminar prenove v Duhu.
Jaz pridem na vrsto običajno na četrtek, ali če kdo umanjka. Vi si pa le vzemite čas po svoji presoji. Blizu je in zunaj. Gostje so zanimivi s svojimi izkušnjami vere, ki jih radi delijo z vsakim, ki hoče – utegne prisluhniti.

15. 8. 10.00 – Zagozdac MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKA MAŠA:
Letos praznujemo največji Marijin praznik na nedeljo, kar je še večja spodbuda, da bomo z veseljem šli v Zagozdac. Upajmo na lepo vreme, da bo lahko sv. maša zunaj, da se bomo vsi videli in slišali. Naša zahodna civilizacija se sooča z resnim upadom vere. Korona je samo pospešila vsakoletni upad. Tradicionalna vera se razblinja. Lahko le upamo, da nas bo ta kriza streznila in naplavila čim več zaresnih vernikov, ki so zaradi vere in v moči vere pripravljeni narediti korak naprej. Priporočimo se Mariji vnebovzeti, da bi bili pripravljeni ponavljati za njo: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!«

V avgustu skrbijo za farno cerkev Zagozdac in Podgori.