5. 9. – 23. navadna nedelja: Iz 35, 4 – 7a / Ps 146 / Jak 2, 1 – 5 / Mr 7, 31 – 37
12. 9. – 24. navadna nedelja: Iz 50, 5 – 9 / Ps 116 / Jak 2, 14 – 18 / Mr 8, 27 – 35
19. 9. – 25. navadna nedelja: Mdr 2, 12 . 17 – 20 / Ps 54 / Jak 3, 16 – 4, 3 / Mr 9, 30 – 37

5. 9. – 23. nedelja med letom

. Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«
(Mr7, 31 – 37)

Lahko bi na kratko zapisal, pač še eden od mnogih Jezusovih čudežev. Vendar se velja zamisliti Tudi ob tem dogodku. Evangelist Marko je veliko pisal o ozdravljenjih. Ob vsakem dogodku lahko pomislimo na določeno bolezen in probleme v zvezi z njo. Zanimiv je komentar očividcev, ki so dejali, da vse prav dela: »gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.«

Menim, da je velik problem naše civilizacije, zlasti naše domovine, da se čedalje manj slišimo in mnogi kritično napak govorijo. Malokdo je sposoben živeti brez prižganega radia, ali pametnega telefona ter vse mogočih predvajalnikov preglasne glasbe. Kako moreš potem kaj slišati, kaj šele si kaj zapomniti in povezati med seboj? Od tod tudi napačno govorjenje. Večina se izgovarja in zanaša na 'človekove pravice'. Žal na ta način kršimo eno temeljnih. Da bi bil slišan in v doglednem času tudi uslišan!

Kaj narediti? Prisluhnimo našemu Gospodu in mu sledimo v izpolnjevanju dveh največjih zapovedi, torej 'ljubezni do Boga in do bližnjega'. Potrudimo se, da bi vsak dan vsaj kaj malega prebrali iz Svetega pisma in se kaj pomenili z Gospodom. Gre za redno molitev, ki nas edina lahko 'zaščiti' pred vdorom kričačev in nergačev…

12. 9. - 24. nedelja med letom

Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik; drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in pograjal Petra: »Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.
(Mr 8, 27 – 37)

Kot kaže iz prvega dela odlomka so ljudje različno slišali in opredelili Jezusa. Vsi so si bili edino, da gre za izjemnega preroka. Peter je povzel videnje oziroma vedenje apostolov. Zatrdil je: »Ti si Mesija.« To je neskončno več, kot prerok. Preroki so Mesija napovedovali in ljudi pripravljali na njegov prihod. Med voditelji izvoljenega ljudstva in pobožnimi farizeji ter znanstvenimi pismoukih preroki niso uspeli vzbuditi toliko zanimanja, da bi ga tudi oni prepoznali kot Mesija. Za njih je bil žal moteč 'vsiljivec'. To ga je pripeljalo pred veliki zbor, pred Pilata in na križ. Jezus se je tega dobro zavedal, zato je apostole na to večkrat opozoril. Vsakemu človeku se bi to uprlo, ker pač nismo sposobni razumeti Božje odrešenjske ekonomije. Dejstvo je, da se zlo ne premaga z maščevalnim zlom, ampak s prostovoljnim žrtvovanjem in ljubeznijo. Temu se enostavno ne moremo izogniti, ampak je zelo koristno čim prej sprejeti Jezusovo povabilo, naj vsak dan vzamemo svoj križ in ga zvesto nesemo za njim.

V vzhodni liturgiji sv. Janeza Zlatoustega je zelo pomenljiva prošnja: »Za pravilen odgovor na strašni sodbi, Gospod usmili se.« To vprašanje je aktualno skozi vse naše življenje, namreč: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« na to vprašanje moramo odgovoriti s svojim ravnanjem in prizadevanjem za vse splošni napredek ter skupno dobro. Ne gre za neke izbrane in vzvišene besede, ampak za način življenja. Kot sem že omenil, Jezus nam je položil na srce dve skoraj enaki zapovedi in povabilo na pot s križem za Gospodom. To je pravilen odgovor, ki ga bomo kakor v filmu videli ob dokončnem srečanju z Gospodom. Srečali se bom z Gospodom iz oči v oči in potem še s seboj. Takrat bom videli svoj odgovor in Jezus nam bo pomignil, naj stopimo za njim v večno veselje. Bog ne daj, da bi moral skomigniti z rameni in prepustiti lažnivemu prišepetovalcu, ki bi nas z velikim veseljem pospremil v brezno gorja. Torej je v naših rokah je naša usoda in verjetno še koga iz naše druščine.!?

25. 8. ob 10.00 obisk vseh duhovnikov in škofov naše škofije

Kaj takega se še ni zgodilo v naši 800 letni zgodovini. Obiskalo nas je čez 50 duhovnikov, dosedanji in novoimenovani škof. Dosedanji generalni vikar in škofijski ekonom, rektor semenišča, predsednik škofijske Karitas in naš župan g. Andrej Kavšek. Po besednem bogoslužju in nagovoru škofa Andreja smo še zmolili litanije in prejeli blagoslov z najsvetejšim. Nato sem povedal nekaj osnovnih podatkov o župniji in razlogu, zakaj smo se zbrali ravno pri nas. 800 let navzočnosti duhovnika v naši dolini i leto sv. Jožefa. Sledilo je ganljivo slovo zbranih duhovnikov od dosedanjega škofa msgr. Andreja Glavana ter Generalnega vikarja g. Božidarja Metelka in ekonoma g. dr. Janeza Grila. G. škof je dobil Marijin kipec ostala dva pa nekaj sredstev za v toplice.

Nadaljevali smo zunaj pred vežico, kjer je bilo postreženo z pogačami, sirom in pijačo. Vso zadevo sta popestrili teti K&B – Katarina in Bernardka s skečema ob obisku v bolnici in priložnostnimi darili za oba navzoče škofa, ki pa sta se le podpisala na stolčka, ki jih je na starega leta dan 2020 za igralki naredil župnik iz rantice. Le to je prejel od njiju za 70 letnico 23.6. 2020. nato nas je na kratko nagovoril tudi župan g. Andrej in zagotovil, da se trudijo za čim boljše povezave, kar je pogoj, da se še kdo okorajži živeti v naši lepi Poljanski dolini.

Sledilo je kosilo v Prelesju pri Madroniču na obali naše čiste Kolpe. Bogu hvala in škoda, da niste izkoristili priložnosti in prišli na dogodek, ki se zlepa ne bo ponovil.

10. 9. ob 15.00 pričetek verouka

Ker se epidemija ponovno zelo razvnema, je veliko vprašanje, kako bo možen verouk in redna sv. maša z ljudstvom, se je treba potruditi in pričeti čim prej. Menim, da je najbolje, da se zberemo vsi skupaj v petek 10. 9. ob treh v farni cerkvi in skupaj pomolimo za uspešen pričetek ter nadaljevanje. Hkrati se bo¬mo prešteli in ugotovili, kateri razredi bi bili lahko skupaj. Če bo prvega razreda vsaj 5, bi bilo dobro imeti posebej. 2. in 3. skupaj, 4., 5., 6. in 7., skupaj te birmanci 8. in 9. skupaj. Če se šola zapre, bo zopet po zumu. Zlasti za prvoobhajance in birmance nujno redno spremljanje, kar bom tudi preverjal.

Seveda je glavni in nepogrešljivi del verouka redna nedeljska sv. maša in domače veri naklonjeno ozračje. Vera se na pridobi z izsiljevanjem, ali prisilo ampak z oznanilom in toplim priporočilom. Starši, botri in predvsem stari straši imate edinstveno priložnost, da svojim najdražjim podarite največ – vero in večno življenje v slogu članka na levi strani. Korajža velja!

V farni cerkvi smo prepleskali 'cokelj'

Res je bilo že potrebno. Žal se je sedaj pokazalo, da ve vsa cerkev potrebna beljenja. Vendar bo morala še nekaj let počakati. Čistili smo 3. 9. popoldne. Hvala vsem, ki ste se odzvale povabilu. Žalosti nas, da se nekateri znajo zelo spretno izmikati z vsemogočimi izgovori. Ob komuni smo se nekako odvadili skrbeti za farno središče: Sedaj je treba zopet vsak teden cerkev pomesti in okrasiti. Strnimo vrste in opravimo vsak svoj del pa bo vsem lepše in lažje.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 6. 9. 19.00 Pr † Mimica Rede n. sestra dr. Elica
T 7. 9. 19.00
19.00
Trg na čast sv. Jožefu
S 9. 9. 16.00 Zg zlata maša v zahvalo za 50 let mašništva
- za bolne in ostarele
- † Anka, Jože in Stanko Grenc
Č 9. 9. 19.00 Trg † Jurij obl in Julijana Mihelič Sodevci
- † Cilka in Ivan Rauh namesto sveč
P 10. 9. 19.00 Rd † Anica Butala 8. dan
- v zahvalo za srečno opravljeno delo
S 11. 9. 7.00 Trg v zahvalo Plut
- v zahvalo
N 12. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † rajni Rupe in Delač Vrt
P 13. 9. 19.00 Pr † Pavel in Anica obl. ter brat Pavel Majerle
- † Peter Mihelič in Ana Štaudohar
T 14. 9. 19.00 Trg mala kapela v dober namen C. U.
- v zahvalo n. I. K.
S 15. 9. 19.00 Čep žegnanje † oče Anton in Pavla Kovač 1. obl.
- † Cilka in Ivan Rauh nm. cvetja in sveč
Č 16. 9. 7.00 Trg za duhovne poklice
- Pavla in Matija Kovač N. L. N sorodniki Siji vrh
P 17. 9. 19.00 Rd † Stanko Grenc n brat Janez
- † Roza Mihalič
S 18. 9. 19.00 S L † rajni iz družine Hliš n. Urška
- † Rajni Štaudohar Laze 5
N 19. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- †Marko in Anica Šterbenc obl. Jelenja vas 2

8. 9. ob 16.00 Zagozdac – ponovitev zlate maše mojega predhodnika g. Lojzeta Rajka. G. Lojze se zelo želi tudi pri nas zahvaliti za 50 let duhovništva. Mislim, da je najboljši kraj in datum ravno Zagozdac na malo mašo. Tu ste skupaj opravili največje delo – obnove cerkve. Na Marijin rojstni dan se zbiramo pri njej stari in oboleli. Tudi zlatomašnik z župnikom vred spadava v to druščino. Med sv. mašo bo pode-ljen zakrament bolniškega maziljenja. Pred sv. mašo bo prilika za sv. spoved, pridite!

10. 9. 15. 00. v farni cerkvi pričetek verouka. Pridite vsi hkrati starši in otroci, da se pozdravimo, preštejemo, malo pomolimo in domenimo, kako bo verouk potekal. Kot vidimo, si vsi želimo, da bi šole bile vse leto odprte. Tudi za verouk velja enako, če se pa kljub temu zalomi, bo treba zopet na daljavo. Izkoristimo, dokler lahko!

14. 9. Povišanje sv. križa žegnanje v mali kapeli: če bo le še odprto bi bilo prav, da se opravi sv. maša v mali kapeli in potem še kaj pomoli. Pred nami je naporna zima. Nihče ne ve kako se bo vse skupaj odvijalo. Prav nič ne bo narobe, če molimo za Božje varstvo in pomoč. Jezus je dokazal svojo ljubezen do nas s tem, da se je pustil pribiti na križ in umrl za naše odrešenje. Tudi sedaj nam želi pomagati in nam lahko pomaga, le prositi ga je treba z dobro vero in redno pa še kaj navmes.

15. 9. Žalostna Mati Božja Čeplje žegnanje: Če kdaj nam je sedaj tudi čepeljska Žalostna Marija še kako blizu. Prav Žalostna M B nas gotovo najbolj razume in nam želi pomagati. Pridimo ponižno in skesano ter ji priporočimo sebe, svoje bližnje in vse ostale.

V septembru skrbijo za farno cerkev Radenci.