19. 9. – 25. navadna nedelja: Mdr 2, 12 . 17 – 20 / Ps 54 / Jak 3, 16 – 4, 3 / Mr 9, 30 – 37
26. 9. – 26. navadna nedelja: 4 Mz 11, 25 – 29 / Ps 19 / Jak 5, 1 – 6 / Mr 9, 38 - 43. 45. 47 – 48
3. 10. – 27. navadna nedelja: 1 Mz 2, 18 – 24 / Ps 128 / Heb 2, 9 – 11 / Mr 10, 2 – 16

19. 9. – 25. nedelja med letom

Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.«
(Mr 9, 30 – 37)

Opozorjen sem bil, da nekatere moti, če v svoja razmišljanja oziroma med pridige vključim tudi aktualne dogodke, češ, naj se Cerkev ne vmešava v dnevno politiko. To je tako lepo elegantno rečeno, vendar je neodtujljiva naloga Cerkve voditi in vzgajati svoje vernike. Tako mora sproti tudi opozarjati na nevarnosti, ki prežijo na vernike in vse ostalo ljudstvo…

Tako nas današnja božja beseda konkretno spodbuja, da ravnamo modro torej odgovorno. Jezus je učencem naravnost povedal, da ga čaka v Jeruzalemu trpljenje in smrt pa tudi vstajenje. Namesto, da bi ga vprašali, kaj to pomeni, so razpravljali, kdo je največji in kateri položaj mu pripada. Ko jih je vprašal o čem so razpravljali, so ostali tiho. Dejal jim je, da ne gre za oblast, ampak za služenje. Tudi Cerkvi ne gre za oblast, ampak za služenje vsem tudi aktualni oblasti. Zato izvajalce oblasti z veseljem pohvali pa tudi opozori, kje, ali kaj morda dela narobe. Na gre za vmešavanje, ampak za pomoč. Vsi smo vedno dolžni za vsako oblast moliti, da bi delala dobro in pošteno.

Smo v svetovni pandemiji, ki ne prizanaša nikomur, a pri nas pa je na delu zavist, nevoščljivost in vsaka druga egoistična norost, ki je zbegala mnoge preproste ljudi, da ne poskrbijo za svojo zaščito tako, kot bi lahko. Posledično nas morajo omejevati na mnogih področjih, da bi obolelost čim bolj upočasnili in tako omogočili zdravstvenemu sistemu, da se ne bi zlomil in bi v še večjem kaosu ostali mnogi bolniki brez primerne oskrbe ter žal premnogi preminuli.

Jezus nam daje za zgled otroka, ki povsem zaupa svojim staršem. On čuti, da ga imajo radi. Zato ne dvomi, da mu bodo dali tisto, kar je premorejo zanj najbolje.

26. 9. - 26. nedelja med letom

Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam –, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.« »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.
(Mr 9, 38 – 43. 45. 47 – 48)

Zopet se tema nadaljuje in Jezus je v prvem delu pragmatičen – Nihče ne more nekaj dobrega storiti v Njegovem imenu, če ne veruje njegovemu nauku. To pomeni, da se naše delo potrdi skozi nadaljnjo prakso. Torej ne bodimo zavistni ob uspehu bližnjega. Eni se bojijo, da bodo ljudje opazili razliko. Ne nasedajmo, ampak vsakomur pomagajmo pri prizadevanju za osebno in skupno dobro.

Drugi del evangelija je skrajno resen. Gre za pohujšanje. Na vseh področjih naletimo na vabljive ponudbe, ki nas lahko kaj hitro potegnejo v vrtinec zasvojenosti. Najprej gre za 'nedolžno naslado', ki se lahko razvije v hudo grešno razvado, kar se prepogosto klavrno konča. Zato je Jezus odločen naj odrežemo že na pričetku, ko še ne bo rana prevelika.

Danes bomo dobili novega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta. Sklenimo, da mu bomo zvesti in poslušni. Le tako nam bo lahko pomagal v naših potrebah. Ne pozabimo redno moliti za njega in našo škofijo.

Verjetno nam bo kmalu kaj napisal. Vsako spodbudo bomo z veseljem prebrali in naredili vse, kar je v naši moči, da se po najboljših močeh uresniči volja našega novega pastirja. Sveti Andrej, prosi za njega in za nas!

Navodila škofovske konference za versko dejavnost pod pogoji P C T

1. Izvajanje verskih obredov je dovoljeno ob izpolnjevanju sledečih pogojev:

 • Vsi verniki starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).
 • Odgovorna oseba župnije(župnik) mora na vidnem mestu obesiti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT.
 • Odgovorna oseba (župnik oz. od njega pooblaščena oseba npr. mežnar, ministrant, član ŽPS) pri vhodnih vratih v cerkev preverja, ali verniki izpolnjujejo pogoje PCT.
 • Duhovniki morajo izpolnjevati pogoj PCT, pri čemer zanje zadošča tudi samotestiranje s hitrim HAG testom. O tem morajo voditi evidenco in test enkrat tedensko v enakih presledkih izvajati.
 • Zagotavljati je potrebno minimalni možni stik med udeleženci.
 • Obvezno je redno prezračevanje/ventiliranje prostorov (npr. odprta okna), v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.
 • Obvezna je uporaba zaščitnih mask znotraj cerkva; zunaj je obvezna zgolj, če ni mogoče zagotoviti 1,5 metra medsebojne razdalje.
 • Obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz zaprtih prostorov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

2. Ljudsko in zborovsko petje v cerkvah je dovoljeno.

3. Izvajanje verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja je dovoljeno pod pogojem, da osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoj PCT (zadošča samotestiranje). Otroci in ostali udeleženci starejši od 12 let morajo izpolnjevati pogoj PCT (tako kot to velja v šoli – zadošča samotestiranje).

4. Individualna duhovna oskrba je dovoljena brez izpolnjevanja pogoja PCT.

5. Ob smiselnem upoštevanju določil za svete maše, je dovoljeno obhajanje zakramentov spovedi, krsta, poroke in drugih bogoslužij.

6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni v skladu z navodili komunalnih služb in predpisov vlade ter priporočil NIJZ.

7. Župnijska pisarna je lahko odprta pod pogojem, da duhovnik in vernik izpolnjujeta pogoj PCT.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 20. 9. 19.00 Trg † Peter Barič n. Nada
- † Jože in ostali Grenc n. Janez
T 21. 9. 19.00
19.00
Trg v zahvalo
- †Anka in ostali Grenc n. Janez
S 22. 9. 19.00 Trg † Vilma Štaudohar
- † rajni Grenc n. Janez
Č 23. 9. 19.00 Trg za sodelavce Karitas
- † Janez Stegne 8. dan
P 24. 9. 18.00 Anton b. A M S † Maksim Sedej obl.
- na čast a.- m. Slomšku za zdravje dr. Anke S.
S 25. 9. 7.00 Rd † Stanko Grenc 30. dan
- Anka , Katarina in Jože Grenc n. brat Janez
N 26. 9. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Vincenc Pešelj 1. obl.
P 27. 9. 19.00 Pr † Katarina, Jure in Peter Kraškovič
- † Marijan Kalčevič
T 28. 9. 19.00 Trg V dober namen
- v zahvalo
S 29. 9. 18.00 Trg M.G. R. † rajni Movrin g. Podgora – Breseči
Nadangeli † rajni Grenc n. Janez
Č 30. 9. 19.00 Trg za duhovne poklice
- † Jože obl. in rajni Šterbenc Sodevci 2
P 1. 10. 19.00 Rd † Anica Butala 30. dan
- † Stanko in ostali Grenc
S 2. 10. 11.00

19.00
Trg ob krstu Jakoba Madronič
- v dober namen Plut
S L † Marija Lovšin n. m. cvetja
N 3. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Ivan Movrin in rajni Patrov n. Lidija

Gospod Jože Z. je opravil naslednje sv. maše: † Anka, Jože in Stanko Grenc, † Cilka in Ivan Rauh, v zahvalo, Cilka in Ivan Rauh n. m. cvetja, v zahvalo za srečno opravljeno delo, † rajni Rupe in Delač, Pavla in Matija Kovač, sorodniki iz S. V., †Roza Mihalič, † rajni Štaudohar Laze 5, † Marko in Anica Šterbenc obl.

Verouk ob petkih:

 • 1. razred 14.30 – 15.00,
 • 2. in 3. r. 15.00 do 15.30,
 • 4., 5., 6. r. 15.30 do 16.00,
 • 7., 8., in 9. r. 16.00 do 16.30.
 • Vsi redno k nedeljski sv. maši.

V septembru skrbijo za farno cerkev Radenci, oktobru Dol in Prelesje.