3. 10. – 27. nav. - rožnovenska nedelja: 1 Mz 2, 18 – 24 / Ps 128 / Heb 2, 9 – 11 / Mr 10, 2 – 16
10. 10. – 28. navadna nedelja: Mdr 7, 7 – 11 / Ps 90 / Heb 4, 12 – 13 / Mr 10, 17 – 30
17. 10. – 29. navadna nedelja: Iz 53, 10 – 11 / Ps 30 / Heb 4, 14 – 16 / Mr 10, 35 – 45

3. 10. - 27. nedelja med letom - rožnovenska

Pristopili so farizeji, in da bi ga preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovoril jim je: »Kaj vam je naročil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovolil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govoril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so jih grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objel jih je, položil nanje roke in jih blagoslavljal.
(Mr 10, 2 – 16)

Gre za zelo resno temo, ali je možna razveza zakona. Takoj odgovorim da ni razen v dveh izjemah, kar v naših razmerah in okoliščinah skoraj ne pride v poštev. Zato ostaja jasna Jezusova opomba: »Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Možno pa je ugotavljanje veljavnost sklenjenega cerkvenega zakona, če je prišlo ob sklenitvi do različnih napak. Vendar je tudi tukaj treba biti pozoren in pošten. Žal je sedaj tako rekoč še večji problem, da partnerja živita skupaj, a poročiti se ne želita. Farizeji bi gotovo vprašali, če je dovoljeno dvema živeti skupaj kakor mož in žena brez zakramenta, ali celo v enospolni navezi. Jezus bi to gotovo jasno zanikal…

Dragi moji, velja se globoko zamisliti nad tem in poskrbeti, da bi se sklepali pravi cerkveni zakoni, ter ostali skupaj vso večnost. To je najbolj trden temelj vsake družbe. Do sedaj je propadlo veliko civilizacij, ker so se nekako razvodenele. Na to je skoraj gotovo obsojena tudi naša zahodna civilizacija, če ne bomo jasno podpirali pravilno ustanovljene družine moža in žene (za nekrščene je pravilno sklenjen civilni zakon nerazvezljiv po naravnem zakonu). Teden, ki ga pričenjamo – 3. do 10. 10. – je ravno teden ta življenje. Kaj to pomeni? Da se dva zaljubljena odločita za ustanovitev družine, kar pomeni, da sta odprta za novo življenje. Otroci so za zakonca blagoslov in naravna potrditev. Zato se starši zvečine nikakor ne želijo odpovedati svojim otrokom, ampak jih z veseljem sprejemajo ter z vso ljubeznijo vzgajajo v dobre ljudi. Tudi tu je Jezus jasen, ko pravi: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo.«

10. 10. - 28. nedelja med letom

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življe-nja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je Potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: »Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« Ti pa so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.«
Peter pa mu je začel govoriti: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj.« Jezus je rekel: »Resnično, povem vam: Nikogar ni, ki bi zaradi mene in zaradi evangelija zapustil hišo ali brate ali sestre ali mater ali očeta ali otroke ali njive in ne bi zdaj, v tem času, skupaj s preganjanji, prejel stokrat toliko hiš, bratov, sester, mater, otrok in njiv, v prihodnjem veku pa večno življenje.
(Mr 10, 17 – 30)

Dogodek nas nekako prizadene. Mladenič pride in prosi Jezusa, naj mu pove če je na pravi poti. Vse zapovedi je vestno spolnjeval in čutil, da to še ni dovolj. Vpraša Učitelja, kaj bi še lahko dodal. Jezus ga vzljubi in mu pove, kam mora usmeriti vso svojo skrb. Verjetno je bil zelo navezan na svoje premoženje, kar ga je podzavestno begalo. Jezus pravi naj proda vse in izkupiček razdeli revežem. Potem naj pride k njemu praznih rok in žepov. Gre za zahtevno odločitev, ki te zaboli. Sv. Mati Tereza je tudi večkrat 'pribila', 'ko daješ miloščino, daj toliko, da te zaboli'… Še spomnim na sv. Antona Puščavnika, ki je dvakrat 'ubogal'. Prvič je nekaj premoženja prihranil za mladoletno sestro, ko je pri maši naslednjo nedeljo slišal, naj se ne boji prihodnosti, je šel in razdelil še tisto ter sestro zaupal dobrim vdovam. Potem je v puščavi postal še kako slaven in koristen do današnjega dne.

Tudi iz lastne izkušnje lahko mirno zapišem, da Bog vidi in razume naše namere ter sliši naše prošnje. Če se odpraviš na globoko, te gotovo ne bo pustil samega. Pred 42 leti sem zapustil delo in delavnico v veliki skrbi, kako se bo zadeva iztekla. Sedaj imam enkrat večjo delavnico in enkrat več strojev ter orodja pa tudi dela mi še ni zmanjkalo. Niti za trenutek mi ni bilo žal tveganja, niti napora v raznih okoliščinah.

S krstom smo stopili za Gospodom. Naredil nam je najboljši načrt, le slediti mu moramo in upoštevati pravila. Bolj se jih držimo, več uspehov bo rodilo, kar je vir miru in zadovoljstva. Ta glavno pride šele na koncu, ko se sedanje zemeljsko življenje prelije v večnost. Tam bo konec naporov in skrbi v občestvu svetih…

Dobili smo novega škofa msgr. dr. Andreja Saje

andrej sajeDolga 3 leta smo čakali na novega ordinarija. Upam, da bomo lahko kmalu z gotovostjo zatrdili,da se je splačalo počakati. Nekaj malega smo že izvedeli o njem in njegovim delu. Bistvo bomo občutili ob njegovem delu. Do takrat le radi molimo zanj in za vso Cerkev, da bi nam bil dober vodnik, pastir in posvečevalec. Do sedaj je bil dvakrat pri nas. Enkrat z nadško-fom dr. Šuštarjem in letos 25. 8. Obakrat je bil ponižno v ozadju. Gotovo pa je imel odprte oči in ušesa, da si je pričel sestavljati sliko o nas, ki je bo umestil v mozaik naše novomeške škofije. Zaželimo mu iskreno dobrodošlico v novi službi. Predvsem se potrudimo delati dobro, da nas bo vesel, ko pride z določenem namenu.

Oktober mesec rožnega venca

K molitvi se spravimo v različnih počutjih, ali potrebah. Bogu se verjetno najbolj dopade, če ga hvalimo in se mu zahvaljujemo. Žal pride molitev večkrat na vrsto, ko se znajdemo v stiski in prosimo za pomoč…

Ž Preživljamo obdobje velikanske svetovne stiske in čedalje večje zmešnjave. Od naše sicer kratke osamosvojitvene vojne ni bilo na naših tleh bolj resnega obdobja, ki je resno za ves svet in smrtno nevarno za milijone ljudi. Ta stiska povzroče toliko raznih razlag in proti razlag, da se skoraj ne ve, kdo pije, kdo plača. Torej je molitev na mestu. Rožni venec je zelo preskušena molitev, ki jo lahko molimo skupaj, ali posamič. Lahko je samo ena desetka, ali vsi štirje deli pa še kaj zraven.

Molitev lepa za vsak dan, la moli rad jo o kristjan! Se nam boste pridružili?

Spored sv. maš in bogoslužja

P 4. 10. 18.00 Pr † Marjan Kalčevič
- V zahvalo za 8 let in dar življenja
T 5. 10. 18.00 Trg v zahvalo
- † Katarina in Ivan Konda Dol 6 n. hčere
S 6. 10. 18.00 Trg Na čast sv. Jožefu
- † Viktor in Pavla Jurjevčič
Č 7. 10. 18.00 Trg † Vili Šajnič n. A. N.
- † Jože in ostali Grenc n. Janez
P 8. 10. 18.00 Rd † Stanko in ostali Grenc
- † Jože in ostali Grenc n. Janez
S 9. 10. 18.00 Trg † Vili Šajnič n. Marija Š.
- † Ivan Movrin n. Darko z družino
N 10. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Tonka Antič n. nečakinja Lidija
P 11. 10. 18.00 Pr † Marjan Kalčevič
- † Janez Stegne 30. dan n. A. P.
T 12. 10. 18.00 Trg V dober namen
- v zahvalo
S 13. 10. 18.00 Trg † Antun Sarić obl.
- † Katarina obl. in Alojz Kuzma
Č 14. 10. 18.00 Čep † starši Pezdirc in Edo Žabkar
- † Cilka in Ivan Rauh
P 15. 10. 18.00 Rd † strici Viktor, Rudolf, Mirko in Jože Šterbenc
- † Stanko in ostali Grenc
S 16. 10. 18.00 S L † Katica Škof
Za blagoslov dela na seminarju Butoraj
N 17. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Marjan Kalčevič

Lepo prosim, da upoštevate pogoje P C T za obisk sv. maše in ostalih bogoslužij. Gre za odgovornost do vseh udeležencev. Brez potrdila ne hodite v cerkev med bogoslužjem. Kdor nima ustreznega izkaza PCT lahko posluša in sodeluje od zunaj. Po končanem opravilu se odmakne od vhoda, da udeleženci lahko odidejo brez bližnjih stikov, ko se vhod sprosti Vas lahko obhajam po pravilih zunaj. Izven bogoslužja lahko vsak obišče cerkev, če je pač odklenjena. Tudi obisk pisarne je vedno možen za vse vendar posamič z masko in razkuževanjem. To mora biti naša skupna skrb, da nekako srečno prebrodimo to hudo nadlogo!!!

V oktobru skrbijo za farno cerkev Dol in Prelesje.