17. 10. – 29. navadna nedelja: Iz 53, 10 – 11 / Ps 30 / Heb 4, 14 – 16 / Mr 10, 35 – 45
24. 10. – 30. nedelja – misijonska: Jer 31, 7 – 9 / Ps 126 / Heb 5, 1 – 6 / Mr 10, 46 – 52
31. 10. – 31. navadna nedelja: 5 Mz 6, 2 – 6 / Ps 18 / Heb 7, 23 – 28 / Mr 12, 28b – 34

17. 10. - 29. nedelja med letom - rožnovenska

Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«
(Mr 10, 35 – 45)

Želja po vodilnih mestih in vsem kar je s tem povezano je prisotna v vsaki družbi. Tako sta se spozabila celo dva apostola. Itak sta bila skupaj s Petrom vedno ob Jezusu. Ampak 'ziher je ziher'. Celo mama je prosila Jezusa v njunem imenu. To je povzročilo slabo voljo pri ostalih pri Jezusu pa žalost…

Božje kraljestvo je ustanova, ki prihaja iz nebes in tudi seže do nebes. Zato mora temeljiti na povsem drugih temelji. Žal se pri nas lahko na vsakem koraku prepričamo, kako si nekateri želijo oblasti. Za dosego so pripravljeni žrtvovati praktično vse. Lahko bi rekli, kakšna sebičnost na najvišji ravni. Med vami pa naj ne bo tako. Temelj Božjega kraljestva je ljubezen. Ljubezen ne gospoduje, ampak služi. Te dni smo se trudili pomladiti Ž P S. Žal ni bilo velikega navdušenja. Saj bi že nekaj pomagali, ampak ne bi se izpostavljali pred druge vernike. Lepo je biti ponižen, vendar je včasih treba tudi stopiti iz anonimnosti in prispevati svoj delež za blagor ostalih.

Pričanja se sinoda, ki želi narediti prav to, da stopimo skupaj hierarhija (papež. škofje, duhovščina in ostalo Božje ljudstvo). Škofje so naročili naj intenzivno in redno molimo, da bi prišlo do 'preboja' in bi našli načina, kjer in kako bi še bolje sodelovali. Razmere v zahodnem svetu – tudi pri nas se zelo hitro slabšajo. Kmalu bo pomanjkanje duhovnikov še bolj očitno. Zato so potrebni osveščeni laiki, ko bodo lahko dejavno pomagali.

24. 10. – 30. nedelja med letom – misijonska

Prišli so v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedèl ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.
(Mr 10, 46 – 52)

Današnji odlomek evangelija po Marku je za misijonsko nedeljo kakor nalašč. Slepi Timajev sin prosi Jezusa, da bi spregledal. Ko ga ozdravi, pusti beraško palico in malho ter se napoti za Jezusom…

To je poslanstvo misijonov doma in po svetu. Človeštvo je zaslepljeno. Tam, kjer še ni prodrla luč Evangelija, hodijo v temi v somraku poganskih naravnih dognanj. Zahodni krščanski svet pa je zaslepljen z neslutenem napredkom in potrošniško zablodo. Tako so misijonarji silno iskani po svetu in doma.

Kaj to pomeni za nas?

Priznajmo si, da nas je pandemija še dodatno oropala marsičesa. Toliko časa smo bili brez skupne sv. maše, verouka in obiskov na domu. Sedaj se zadeve počasi sestavljajo nazaj. Tu je treba veliko potrpežljivosti in spodbud. Mediji žal ropotajo svojo matro, da bi treba zamenjati vlado, stroko pa tudi večino škofov in duhovnikov. Žal se z zamenjavo na 'horuk' ne bo nič kaj dosti izboljšalo. Ko je naš veliki misijonar g. Pedro Opeka prišel na Madagaskar, se je zavzel za najrevnejše, ki so na smetišču iskali, kaj za pod zob, ali kar bi se dalo še uporabiti in celo prodati. Po dolgih desetletji so ti ljudje zgradili vasi, šole, bolnice… Sedaj živijo v hišah in imajo delo z redno plačo. Misijonar je prinese Kristusovo luč in hkrati napredek…

Pri nas je napredek šel še kako predaleč, da je večina krščenih izgubila stik z Lučjo, ki sveti v temi. Premnogi so se tako oddaljili, da celo otroke puščajo nekrščene v nekem upanju, da se bodo sami odločili za krst, ko odrastejo. To so žalostna dejstva, ki skrbijo nas duhovnike, škofe vse tja do papeža.

Slepi Bartimaj je klical za Jezusom, naj se ga usmili. Navzoči so ga hoteli utišati, vendar ga je Jezus pravočasno slišal in poklical k sebi. Takrat so ga tudi navzoči bodrili, da naj le gre in mu zaupa svojo nesrečo. Vse se je zelo lepo končalo. Slepec je spregledal in stopil na novo pot za Gospodom. Tudi mi smo povabljeni na pot za Gospodom. Danes, da razširimo svoje srce in malo globlje sežemo v žep ter prispevamo za misijone. Še globlje pa sežimo v srce in še bolj goreče prosimo za misijone pri nas ter po svetu.

Novi pomlajen župnijski pastoralni svet

Volitve bi morale biti že leta 2019 pa so zaradi pandemije odpadle. Mi smo že takrat opravili poizvedovanje, kdo bi lahko bili in bi sprejel odgovorno nalogo. Sedaj smo posvet ponovili in ponudbo so sprejeli.

G. Srečko Hrovatin Zagozdac, g. Tone Šegina Zagozdac, g. Jure Mašič Sodevci, ga. Jana Mihelič Sodevci, ga. Vida Lambret Vrt, ga. Anka Majerle Predgrad, ga. Anica Štefanc Predgrad, g. Valentin Tekavec Kralji in ga Katica Špehar Deskova vas. g. Jernej Medic Stari trg ob Kolpi. Seveda se na predlog župnika in ob soglasju predlaganega svet lahko razširi, ali skrči. Pred nami so veliki premiki, ki bodo zahtevali kar nekaj napora. Zato se vsem, ki ste sprejeli svojo službo iskreno zahvalim in obljubim molitev ter vse, kar je v moji moči, da Vam ne bi bilo nikoli žal napora za delo v božjem kraljestvu.

Prošnja naših škofov

Ob pričetku sinode so nam škofje posredovali željo - naročilo, naj redno skupaj in posamič molimo za uspeh sinode, ki bo trajal dve let. Najprej eno leto po škofijah, nato v drugo leto v Rimu. Gre za nas in naše zanamce zato molimo in spremljajmo dogodke.

Druga skrb škofov je ta nadležna epidemija, ki se že predolgo vleče ter mori in pohablja tolike ljudi. Trdoživi virus ima zelo močno podporo v razdeljenosti in zaslepljenosti velikih množic, ki se na vse kriplje trudijo, da nam ne bi pomagala zdravstvena stroka z učinkovitem cepivu. Molitev je potrebna, da bi zmagal zdrav razum in spoštovanje tistih, ki res nekaj vedo in imajo s čim pomagati.

Oktober mesec rožnega venca

Prošnje naših škofov, misijoni, novi Ž P S in toliki drugi problemi naravnost vpijejo za podporo. Rajši se vključimo v skupno in posamično molitev. 13. ta mesec je bil spomin 104 let od zadnjega prikazanja Marije v Fatimi. Tam je še kako prisila naj radi molimo rožni venec. Tudi v Medžugorju Marija že 40 let prosi naj se redno moli za mir in vse drugo, kar nas skrbi in pritiska.

Molitev lepa za vsak dan, la moli rad jo o kristjan! Se nam boste pridružili?

Bliža se 1. november praznik vseh svetnikov

Za ta dan se urejajo grobovi. Lepo je, da se poravna tudi najemnina. Položnice dobite pri župniku, lahko tudi po pošti, če me pokličete.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 18. 10. 18.00 Pr † Marjan Kalčevič
T 19. 10. 18.00 Trg v čast Svetemu Duhu
- † vsi rajni Movrin D. Podgora n. Lidija
S 20. 10. 18.00 Zg na čast sv. Štefanu
- † za blagoslov dela na Butoraju
Č 21. 10. 18.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
- za duhovne poklice
P 22. 10. 18.00 Rd † Stanko in ostali Grenc
- † starši Simčič obl.
S 23. 10. 18.00 Trg † Vili Šajnič n. Marija Š.
- † Tonka Antič n. Marija
N 24. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † starši in Peter Muhvič n. hči
P 25. 10. 18.00 Pr † Marjan Kalčevič
- † Matija Kovač n. Katica
T 26. 10. 18.00 Trg † Anka in ostali Grenc
- v zahvalo
S 27. 10. 18.00 Trg † Ivan Movrin n. Milena
- † Matija Kovač n. Tekavec
Č 28. 10. 18.00 Čep † starši in Dragica Matjašec
- † Cilka in Ivan Rauh
P 29. 10. 18.00 Rd † Anica in ostali Grenc
- † Stanko Grenc n. Janezovi
S 30. 10. 18.00 S L † rajni starši Štaudohar Laze 5
Matija Kovač n. Zalaznik
N 31. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Ivan Movrin n. Milena z družino

Lepo prosim, da upoštevate pogoje P C T za obisk sv. maše in ostalih bogoslužij. Upam, da ste se že zvečine prepričali, da se brez PCT potrdila pač skoraj nikamor ne more. Tako tudi obisk sv. maše ni nekaj posebnega, ampak tedenski zelo pomemben opravek vsakega aktivnega kristjana. Nedeljska sv. maša je obvezna za vsakogar, ki mu to omogoča zdravje in ostale okoliščine. Iz preventive se pač zahteva izpolnjevanje P C T pogojev. Če se potrudimo, da lahko obiščemo vse ostale ustanove, se velja potruditi tud za obisk sv. maše. Najlažje se je izgovarjati na sitnega župnika, vendar Bog ni naiven… Potrpimo še to jesen in zimo v upanju, da bo tudi ta nadloga enkrat mimo. Zlasti molimo za prenehanje bolezni.

V oktobru skrbijo za farno cerkev Dol in Prelesje, v novembru Stari trg.