7. 11. – 32. zahvalna nedelja: 1Kr 17, 10 – 16 / ps 146 / Heb 9, 24 – 28 / Mr 12, 38 – 44
21. 11.- KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA: Dan 7, 13 – 14 / Ps 93 / Raz 1, 5 – 8 / Jn 18, 33 – 37
28. 11. – 1. adventna nedelja Karitas: Jer 33,14-16 /Ps 26 / 1Tes 3,12-4,2 / Lk 21, 28 – 34, 36

14. 11. - 33. nedelja med letom – nedelja ubogih

Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo.In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.« »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« »Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče«
(Mr 13, 24–32)

On koncu liturgičnega leta pride na vrsto razmislek o 'sodnem dnevu', bolje rečeno o smislu našega bivanja na tem minljivem svetu. Evangelist Marko je zelo kratek. Pač vesolje se bo enkrat zamajalo in spremenilo. Trenutne razmere s pandemijo in ekologije prilivajo še dodatno vodo na žleb zaskrbljenosti. Kljub vsemu temu še zdaleč ni rečeno, da bi se to kaj kmalu lahko uresničilo. Žal se je uresničilo že za 16 naših vernikov, ki smo jih pokopali v samo desetih mesecih. Ob smrti doživimo osebni 'konec tega sveta'.

Jezus pravi, da bodo angeli zbrali izvoljene iz vseh koncev sveta in videli bomo Sina človekovega priti z veliko močjo. Tu mu ne bo mogel nihče več škodovati, da bi nas iztrgal iz njegovih rok, ki so bile pribite na križ za naše odrešenje. Čeprav je zapis apokaliptičen, ne gre za grožnjo, ampak za tolažbo in upanje. Telo bo prej ali slej odpovedalo in razpadlo, duša pa bo preživela in počakala do dneva dovršitve stvarjenja in se združila s poveličanem telesom. Zaključek je jasen. Splača se potruditi in mirno pričakati osebni in skupni dan odrešenja.

Manarata – Pridi Gospod Jezus!

21. 11. – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in vé¬liki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«
(Jn 13, 33b – 37)

Če bi prebrali še en stavek naprej, bi slišali Pilatovo začudenje: »Kaj je resnica!«

To je sedaj glavno vprašanje: »Kdo ima prav?«

Pojdimo po vrsti. Pilat vpraša Jezusa, če je judovski kralj. Jezusa zanima, če je to njegova ugotovitev, ali so ga drugi poučili. Pilat se sklicuje na 'stroko', da ni Jud. Tvoji so te meni izročili. Jezus mu pojasni, da njegovo kraljestvo ni od tega sveta in Pilat zatrdi, da je vendarle Kralj. Ja Kralj je in hkrati Pot in Resnica in Življenje. Zato mu kristjani sledimo in se trudimo izpolniti Njegovo voljo…

Zaradi zmešnjave o covodu, je resnica na prepihu in gubi na teži. Zato se moramo zateči k pravi izvirni Resnici. Vsaka generacija se prej, ali slej mora soočiti z resnejšo preizkušnjo. Sedanja je malo večja. Povečujejo jo tisti, ki oznanjajo svojo resnico in omalovažujejo napore stroke ter aktualne oblasti, da bi bile posledice čim manjše. 'Satan naj bi nekaterim egzorcistom pojasnil, da gre za njegovo zmago…' Trenutno stanje priča, da mu je zelo dobro uspelo ob nesreči še dodatno razdvojiti narod. Kakor, da ni zadosti delitve na politični ravni, sedaj še zdravstvenem in verskem področju.

Papež in škofje ter velika večina duhovnikov nas rotijo naj molimo in pomirjamo. Jezusu ni nič ušlo iz rok, le daje nam možnost, da se končno opredelimo za Njega, ki ima zadnjo besedo na tem in onem svetu. On je gospodar tudi korona virusa in vsakega izmed nas. Živel Kristus Kralj.

14. 11. 2021 – Nedelja ubogih

Danes obhajamo prvič nedeljo ubogih. Papež Frančišek izhaja iz dogodka, ko je Marta mazilila Jezusa z dragocenim oljem. Mnogi so se spraševali, kaj to pomeni, da se porabi toliko dragocenega olja. Juda Iškarjot ga je ocenil na 300 denarijev, kar je približen enoletni zaslužek dninarja. Jezus je mrmranje slišal in jih oštel, da ga je pač mazilila za pogreb. Kasneje se je izkazalo, da ga na veliki petek niso utegnili ne umiti ne maziliti. Potem je zatrdil, da imamo in bomo imeli uboge vedno med seboj.

Le kaj nam hoče papež sporočiti s to posebno stanovsko nedeljo ubogih?

Na praznik Vseh svetih smo v prve blagru slišali: »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo!« Jezus blagruje premožne, ki niso navezani na svoje premoženje, ampak so ga pripravljeni deliti z reveži. Čez 14. dni bo nedelja Karitas. Pred njo pa je teden Karitas. Tu nas Cerkev vabi, da bi se nekako še bolj poglobili v stanje okoli nas in odkrili tiste naše so krajane, ki jih pesti revščina, ali katerekoli stiska. Verjetno je tudi nedelja ubogih naravnana v tej smeri. Hvala Bogu, da pri nas ni tiste prave krite revščine, kar nikakor ne pomeni, da med nami ni ubogih. Na to moramo biti vsi pozorni. Zlasti se potrudimo sosedje in poskrbimo, da ne bi kdo stradal in celo nastradal…

Zaradi epidemije je veliko revščine tudi zaradi zmede in napačne propagande, ter vsega drugega zavajanja, ali nagajanja. Gre za duhovno revščino, ki bo žal marsikoga stala zdravja,tudi življenja, ker se ne bo pravočasno cepil. Bolnice so polne in vsak dan jih toliko in toliko umrje. Naši škofje nas rotijo naj priporočamo cepljenje ter upoštevanje vseh navodil in se med seboj spodbujamo. Naredimo to obzirno in prepričljivo. To je sedaj bolj vazno, kot oddati nekaj rabljenih oblek na Karitas…

Zahvala novega škofa msgr. dr Andreja Sajeta (nadaljevanje)

Bogu se zahvaljujem za vse naše duhovnike, redovnike in redovnice, ki darujejo svoj duhovni dar poklicanosti za Božje ljudstvo. Posebej pa se Bogu zahvaljujem za vse vas brate in sestre, zbrane v župnijskih občestvih, ki vsak na svoj način prispevate k rasti Božjega kraljestva med nami in v naši škofiji. V zadnjih dveh letih nas je doletela preizkušnja epidemije. Hvala vam, da ste v tem času v družinah z veliko mero iznajdljivosti ohranjali in skrbeli za družinska bogoslužja, ki so ustvarjala mala občestva molitve. Naj ta domača vez molitve z Bogom ostane še naprej vir duhovne povezanosti. Beseda Karitas je v tem času dobivala pravi pomen celostne skrbi in razdajanja za človeka v stiski. Pravo karitativnost živijo zdravstveni delavci, ki svoj čas in svoje napore darujejo za naše zdravje, zato jim izrekam zahvalo. Hvala vsem sodelavcem Karitas, ki ste prihajali do ljudi v stiski. Prav tako hvala vsakemu, ki je prepoznal stisko bližnjega, pristopil do njega in mu lajšal duhovno ali materialno pomanjkanje. To so tisti skriti darovi uboge vdove, ki jih malokdo vidi, v Božjih očeh pa so neskončno veliki. S hvaležnostjo izročam Bogu vse trpeče brate in sestre doma, po domovih za ostarele in po bolnišnicah, ker dajete smisel svojemu trpljenju, ko se pridružujete trpečemu Jezusu. Ob tem pa se v molitvah spominjam vseh tistih, ki ste v bolezni izgubili svoje bližnje. Moja hvaležnost je bližina in povezanost v molitvi. Čas preizkušnje pa je tudi čas, ko se pokaže, kje je treba še okrepiti prizadevanja za skupno rast. Zato sem hvaležen vsem, ki si prizadevate za enotnost v našem narodu, in vsem, ki darujete svoje molitve za različne namene. Hvaležnost naj ne izgine iz naših src in iz naših dejanj, saj dobra dela govorijo o plemenitosti človekovega srca in njegovi povezanosti z Bogom. Tako dar uboge vdove ni več skrit med mnogimi večjimi darovi, ampak postane zgled darovanja in hvaležnosti.

Msgr. dr. Andrej Saje novomeški škof

Spored sv. maš in bogoslužja

P 15.11. 17.00 Pr † Julka in Pavel obl. ter rajni Štaudohar
T 16.11. 17.00 Trg † Jože Gregorič obl.
S 17.11. 17.00 Trg † rajni Patrovi in Valetičevi Blaževci 27
Č 18.11. 7.00 Trg † rajni duhovniki in za duhovne poklice
P 19.11. 17.00 Rd † Stanko in ostali Grenc
S 20.11. 17.00 Trg † Ivan obl. in Minka Butala
N 21.11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 22.11. 17.00 Pr † Marijan Kalčevič
T 23.11. 17.00 Trg † Bogomir Stark 30 . dan umrl v Canadi
S 24.11. 17.00 Čeplje † Amalija Kolarič 30. dan
Č 25.11. 17.00 Trg † Jože Mihelič 30. dan
P 26.11. 17.00 Rd † Jože Butala 30. dan
S 27.11. 17.00 SL v zahvalo za uspelo operacijo
N 28.11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Lepo prosim, da upoštevate pogoje P C T
3. 11. smo se v NM srečali s škofom msgr. dr. Andrejem in potem še po zumu 8. 11. Ob pogovorih o sinodi je izstopilo vprašanje glede epidemije in PCT. Škof nam je jasno položil na srce in dušo, naj pomirjamo in spodbujamo vernike k striktnemu upoštevanju vseh pogojev. Zlasti je priporočil naj se vendar čim prej vsi cepite. Glede cepiva je dejal, da je sprejeto s strani Cerkve na najvišji ravni. Torej nam ni treba imeti raznih moralnih pomislekov. Razne pomisleke in teorije širijo celo nekateri duhovniki in gibanja. Takim sporoča, naj nehajo zavajati. Če ne bodo ubogali, bo pač moral ukrepati po zakoniku Cerkvenega prava.

Osebno sem zgrožen, kako moreš iti k sv. maši in obhajilu in se na pragu lagati ter jeziti na tistega, ki preverja potrdila?!
Zdravstveni sistem je na robu zmogljivosti, ljudje umirajo, eni pa se še kar naprej dobesedno norčujejo in izigravajo vse tiste, ki se iskreno trudimo, da bi ta najtežja preizkušnja od revolucije do sedaj čim prej srečno minila. 

6. 11. ob 17. 00 prva seje Ž P S v novi sestavi in Ž K: 
Žal se nekaj novih članov ni moglo udeležiti. Seznanili smo se s stanjem in nekaj načrti za naprej. Potrudimo se, da bi zadeve resnično stekle.

28. 11. – Nedelja Karitas: Zadnji teden v Cerkvenem letu je tudi teden Karitas.
Ta teden  predvsem razmišljajmo, kaj in kako bi si med seboj pomagali in, kaj lahko storimo za reveže, ki jih imamo vedno med seboj. Ta dan je nabirka za Karitas.

V novembru skrbi za farno cerkev Stari trg.