26. 12. – Sveta družina: 1 Sam 1, 20 – 28. 22, 24 - 28 / 1 Jn 3, 1 – 2. 21 – 24 / Lk 2, 41 – 52
1. 1. – Marija, Svete Božja Mati: 4. Mz 6, 22 – 27 / Ps 67 / Gal 4, 4 – 7 / Lk 2, 16 – 21
2. 1. – 2. nedelja po božiču: Sir 1, 3- 6 / 8 – 12 / ps 147 / Ef 1, 3 – 6. 15 – 18 / Jn 1, 1 – 8
6. 1. – Gospodovo razglašenje: Iz 60, 1 – 6 / ps 72 / Ef 3, 2 – 3a. 5 – 6 / Mt 2, 1 – 12
9. 1. – Jezusov krst: Iz 40, 1 – 5. 9 – 11 / ps 29 / Apd 10, 34 – 38 / Lk 3, 15 – 16. 21 – 22

26. 12. – Sveta Družina – Štefan 1. mučenec

Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini, in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh.
(Lk 2, 41 – 52)

Zaradi praznika, se Jezus 'postara' za 12 let, ko se Jožef in Marija po lepo opravljenih obveznostih v Jeruzalemu, znajdeta v hudi preizkušnji. Jezus je postal polnopravni moški v judovski skupnosti. Vendar takoj nekaj 'ušpiči' – za tri dni se skrije v Očetovem domu. Zelo boleča lekcija za starša, ki se konča z podukom, da se Jezus zaveda kdo je in kakšna je njegova naloga na svetu. To je lahko opozorilo za vse družine, da je treba otrokom omogočiti in privzgojiti odnos do Cerkve, sv. maše in vere na sploh. Potrudimo se, dokler je še čas.

1. 1. Marija, Sveta Božja Mati – Novo leto 2022

Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.
(Lk 2, 16 – 21)

Spet smo v betlehemskem hlevčku. Pastirji so prišli pogledat, kaj so jim ponoči svetovali angeli. Po osmih dneh so novorojencu ob obrezi dali ime Jezus, kot ga je ob oznanjenju poimenoval že nad angel Gabriel. Rekli bi 'nič posebnega', vendar evangelist dostavi, da si je Marija vse zapomnila in premišljevala v svojem srcu.

Ravno to želim ponovno poudarit, da si tudi mi zapomnimo vse bistvo raznih voščil in čestitk. Ob Novem letu si običajno želimo vse naj, naj. Potrudimo se, da se te želje čim bolj uresničijo. Tako bomo naredili tisto, kar je v naši moči za korake v pravo smer. Na vse pa vedno kličimo Božji blagoslov z redno molitvijo in udeležbo pri zakramentih.

2. 1. – 2. nedelja po božiču

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga.
(Jn 1, 1 – 13)

Zopet se nekoliko odmaknemo od 'jaslic'. Evangelist Janez namesto 'božične idilike' ubere drugačno pot. Teološko utemeljuje, da je Jezus pravi Bog in človek. To je namen vsega Janezovega Evangelija, da je Jezus napovedani Mesija, ki je pravi Bog in pravi človek. V začetku svojega poročila o Jezusu naravnost zatrjuje, da je bila v začetku Beseda, ki je bila pri Bogu, Beseda je bila Bog. Po njej je vse nastalo, kar je nastalega. Sedaj se je ta Beseda učlovečila in naselila med nami. Ta učlovečena Beseda je tudi Luč, ki sveti v temi, žal se ji tema spretno izmika in trmasto ne sprejema luči. Klub temu mnogi luč sprejemajo, prihajajo k njej in postajajo Božji otroci.

Ko Jezus odraste, nastopi Janez in pričuje o Luči, ki se je naselila med nami. Janez je sam pojasnil, da ni on luč, ampak tisti, ki sicer prihaja za njim, a je v resnici pred njim in pred vsem…To je temeljna teologija Božiča. Tudi angel je pastirjem nakazal, da je Kristus Gospod torej Bog. Tudi sv. Frančišek je pred 800 leti želel doživeti v prvih jaslicah ravno to. kako je Bog prišel med nas in za nas.

6. 1. – Sveti trije kralji

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
(Mt 2, 1 – 12)

Obisk treh modrih v Betlehemu zlasti predhodno v Jeruzalemu, je takrat 'dvignil veliko prahu'. Ti učenjaki so se pojavili iznenada ne napovedano in poizvedovali po novorojenem Kralju. Dejstvo je prestrašilo Heroda in ves Jeruzalem. Ta kratko je sicer potegnil ravno Betlehem konkretno družine, ki so imeli leto do dve stare dečke, ki so bili kruto pomorjeni. Že tu lahko rečemo, da se zgodovina ponavlja. Oblastniki se krčevito držijo oblasti. Za to so pripravljeni žrtvovati ne slutene zadeve. Koliko vojakov pa tudi civilov je bilo pobito ali drugače uničeno samo v II. svetovni vojni, kaj šele v vseh vojnah, prevratih in revolucijah…

Ampak trije modri niso prišli oblasti rušit, ali prevzet, temveč so se prišli z darovi poklonit. Novorojenčka so kraljevsko obdarili, kar je bilo za Sveto Družino nenavadno presenečenje. Žal so morali še isto noč hitro na dogo in naporno pot do Egipta in tam bivali kar nekaj let…

Kaj se iz tega lahko naučimo? Od Eve in Adama zlo zasleduje človeka in ga skuša zvabiti stran od Boga. Žal mu veliko krat uspeva, vendar Bog ima zadnjo besedo ima tudi učinkovito vojsko angelov, ki nam sporočajo življenjsko pomembna navodila. Na nas je, da se iz dogodkov kaj naučimo in ne popuščamo zlobnemu skušnjavcu, ki je vedno na preži. Tudi mi se napotimo v Betlehem pred jaslice in položimo v tisto betlehemsko pomanjkanje zlata – svoja dobra dela, kadila – svoje molitve, mire – svoje grehe, ki smo se jih v božični spovedi skesali. Lahko tudi pomolimo, zapojemo, ali celo kaj darujemo za potrebe Cerkve, misijonov, Karitas.

Gašper, Miha in Boltežar, prosite za nas!!!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 12. 17.00 Pr Anževoživi in † rajni Predgrajci
T 28. 12. 17.00 Trg v Trg † Albina Štaudohar obl.
S 29. 12. 17.00 Trg † Majda obl. in Ana Strugar
Č 30. 12. 7.00 Trg za duhovnike, bogoslovce in duhovne poklice
P 31. 12. 17.00 Rd v zahvalo za vse dobro v iztekajočem letu
S 1. 1. 14.00 Zg na čast Mariji Sveti Božji Mami za blagoslov v '22
N 2. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 3. 1. 17.00 Pr † Peter Kobe 20. obl
T 4. 1. 7.00 Trg † Jože Mihelič n. kulturno društvo
S 5. 1. 17.00 Adlešiči † rajni duhovniki
Č 6. 1. 16.00 Trg za sodelavce Karitas in aktivne člane Ž P S
P 7. 1. 17.00 Rd †Stanko Grenc n. Mimica in Helena Dimnik
S 8. 1 17.00 SL † Matija Kovač n nečakinja Katica
N 9. 1. 10.00 Trg za farane in blagoslov družin

27. 12. ob 17.00 pr Anževo: Praznovali bomo v mejah možnega. To pomeni dosledno upoštevanje P C T pogojev. Kdor ni 3 x cepljen se naj testira. V cerkvi ni možna pogostitev za zunaj se pozanimajte, kaj je možno oziroma smiselno. Slišim, da se kritično pogovarjate glede obiska sv. maše necepljenih. Navodila so jasna in kazni visoke. Velja za vse cerkve in pogrebe. Razen na nedeljo in zapovedane praznike župnik ne kontrolira. Kontrolira pa Bog in si misli svoje, kako se more vernik »švercati in lagati na cerkvenem pragu«. Epidemija ni zadeva samo župnika, ampak vsakega odraslega in osveščenega človeka. To pomeni, da se spodbujamo, opominjamo in če je potrebno ukrepamo!!!

1. 1. ob 14.00 Zg Marija, Sveta Božja Mati To je že tradicionalna sv. maša in molitev za blagoslov v novem letu 2022. Lepo vabljeni pod zgoraj omenjenimi pogoji. Bodimo modri in ne izzivajmo še večje nesreče, ampak prosimo, da bi nadloga čim prej minila.

6. 1. ob 16.00 Sveti trije kralji: Lepo vabljeni aktivni člani Karitas in Ž P S. Po maši romanje v naš Betlehem, nato kratko druženje v veliki kuhinji. Včasih so k nam prišli še iz drugih župnij vendar je novi sev omikron preveč nevaren, da bi izzivali še več okužb  po vsej dekaniji.

Verouk bomo pričeli na prvi petek 7. 1. vsi razredi razen 1. po urniku.

Eno leto se poslavlja, drugo pričenja. Hvala vsem, ki ste kar koli in kakor koli storili za bližnjega, župnijo in župnika. Slabo opustimo in dobro podvojimo tudi v 2022!

V januarju skrbi za kapelo Tav in župnišče Deskova vas.