23. 1. – 3. navadna nedelja: Neh 8, 2 – 10 / Ps 19 / 1 Kor 12, 12 – 30 / Lk 1, 1 – 4 ; 4, 14 – 21
30. 1. – 4. navadna nedelja: Jer1, 4 – 5. 17 – 19 7 Ps 71 / 1 Kor 12, 31 – 13, 13 / Lk 4, 21 – 30
6. 2. – 5. navadna nedelja: Iz 6, 1 – 8 / Ps 138 / 1 Kor 15, 1 – 11/ Lk 5, 1 – 11

23. 1. – 3. nedelja Božje besede

Jezus se je v môči Duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili.
Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«
(Lk 4, 14 – 21)

Obhajamo nedeljo Božje besede. Gornji odlomek je kakor nalašč za to priložnost. Po nekaj dneh ali tednih je Jezus prišel domov v Nazaret. Po navadi je šel na soboto v shodnico. Prijavil se je, da bi on bral Božjo besedo. Poiskal je odlomek iz znanega mesijanskega preroka Izaija, ki je jasno opredelil Mesijevo poslanstvo.

Ljudje so zavzeto pričakovali Mesija, vendar so v glavnem pričakovali političnega osvoboditelja. Šlo jim je predvsem, da bi se znebili nadležnih Rimljanov. Jezus je jasno vedel, da je mesija za vse človeštvo zato je prebral osrednjo mesijansko prerokbo in nato dostavil: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«

Drugo nedeljo bomo slišali nadaljevanje. Danes se poglobimo v prerokbo. Ob krstu se je nad njim prikazal Sveti duh v podobi kakor golob in Oče ga je razglasil za ljubljenega Sina, nad katerim ima veselje. Hebrejci kasneje Izraelci in končno Judje so postali izvoljeno ljudstvo z Abrahamom, Izakom in Jakobom na čelu, da bi se v tem ljudstvu pripravil prostor za učlovečenje Božje Besede, ki bo odrešil ves svet.

Jezus je učlovečena Božja Beseda po kateri je vse nastalo, kar je nastalo zatrjuje Janez na pričetku svojega Evangelija. Sedaj v svojem domačem kraju na Gospodov dan v shodnici prebere vsebino mesijanstva: »Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu«. Ne gre za preganjanje nobenega naroda, ampak za vzpostavitev pravičnosti in medsebojnega spoštovanja ter sodelovanja z Božjo milostjo. To velja najprej za Hebrejce potem za vse narode. Zato se je Jezus takoj 'zameril' domačinom, ki so si želeli, da bi Mesija pregnal vse zatiralce. Ravno slednji se morajo spreobrniti in pričeti ravnati pravično.

Večina človeštva si želi, da bi drugi upoštevali naš prav in naše navade ter pravice. Vsi se moramo truditi, da bi upoštevali Božjo voljo in drug drugemu pomagali postajati boljši osvobojeni ljudje. Bog nam prihaja naproti po Svetem pismu in Cerkvenem učiteljstvu. Božjo besedo redno beremo, jo skušamo razumeti in nauk posredujemo mlajšemu rodu ter širše. Tu nam sedaj prihaja na proti sinodalna pot. Vsi smo povabljeni, da povemo vse, kar premoremo dobrega in izrazimo tudi tisto, kar nas skrbi, žalosti, ali ne razumemo pravilno. Jezusa je Sveti Duh mazilil ob krstu, ko je molil. Tudi mi smo bili krščeni in prejeli še ostale zakramente. Sedaj redno molimo in poslušajmo, kaj nam Duh sporoča, da bi to globalno leto preizkušnje po našem spreobrnjenju postalo ljubo Gospodu, kar bo odprlo neizmerne zaklade milosti za nas in ves svet.

30. 1. – 4. navadna nedelja

In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.
(Lk 4, 21 – 30)

Nadaljevanje od prejšnje nedelje. Jezusova trditev, da se je prerokba uresničila ravno na njem, ja prisotne razdelila. Eni so pritrjevali in slavili Boga, večina pa se je vpraševala: »Ali ni to Jožefov sin?« Ker jim je bil Jezus dobro znan, se jim je pojavil dvom, ali je res on pravi Mesija. Zato je nadaljeval, kot smo ravnokar slišali. Kakor so ga odpravili izpred vrat še nerojenega v Betlehemu, ga sedaj hočejo pahniti v prepad. Vendar se on ne ustraši. Pove jim, kar jim gre in sredi med njimi odide v druge kraje. Prej je omenil dva izjemna čudeža, ki sta se zgodila po prerokih Eliju in Elizeju med pogani. Ravno s tem še bolj potrdi, da gre za vse človeštvo. Pogoj je vera in zaupanje.

Epidemija nas vse bolj stiska. Kaže, da bomo deležni okužbe vsi cepljeni in ne cepljeni. Ne postanimo podobni Nazarečanom, ki so podvomili v Mesija Jezusa, da tam ni naredil nobenega čudeža. Le na nekaj bolnikov je spotoma položil roko in jih ozdravil. Tako strašna in smrtonosna bolezen nikakor ni slučaj, čeprav je lahko prišla povsem po naravni poti in zakonitosti. Bog želi, da se ob njej zamislimo in poiščemo, 'kaj nam je storiti, da ne bomo trpeli zaman'. Ko je prerok Jona končno prišel v Ninive in je prišel glas prerokbe do kralja je ukazal: »Dal je razglasiti po Ninivah in rekel, na ukaz kralja in njegovih velikašev je rekel: »Ljudje in živina, govedo in drobnica naj ničesar ne okusijo, naj se ne pasejo in naj ne pijejo vode! Ljudje in živina naj se ogrnejo z raševino in naj z vso močjo kličejo k Bogu, vsakdo naj se obrne od svoje slabe poti in od nasilja, ki je v njegovih rokah«. (Jon 3, 7 – 8). Ninivljani so se spreobrnili in bili rešeni grožnje, da bodo pokončani. Pustimo prerekanja za in proti. Prisluhnimo dobronamernim nasve¬tom in storimo, kar je v naši moči. Predvsem pa darujmo stisko usmiljenemu Bogu in ga prosimo za moč spreobrnjenja. Vsak ima na sebi kaj za poboljšati. Vsi smo na isti barki s katero je Jona hotel pobegniti od svoje dolžnost. Zato so ga morali vreči v morje, riba ga je po treh dneh odvrgla na suho. Končno je ubogal Boga in rešil uboge, a krivične Ninivljane. Mi z večine vemo razlikovati med desno in levo roko, zato se moramo še bolj potruditi, da se zadeve pričnejo reševati globalno. Tudi to je ena od nalog sinode. Torej na delo.

Teden molitve za edinost kristjanov

Gre za osnovno nalogo vseh krščenih. Jezus je tik pred odhodom v vrt Getcemani med velikoduhovniško molitvijo prosil za našo edinost: »Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. (Jn 17,6–18).

Veliko zelo resnih besed trditev in želja je izraženo v tej goreči molitvi ob prvi sv. maši. Gre za posredno zadnje naročilo svojim učencem pred trpljenjem. Pred vnebohodom pa jim je dejal naj naredijo vse narode za njegove učence, da bo svet zedinjen v Njem. Seda smo mi na vrsti, da skrbimo za medsebojno edinost in sodelovanje. Predvsem pa molimo, da bi se otresli predsodkov do drugače mislečih.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 24. 1. 17.00 Pr † Danica Kapš 30. dan
T 25. 1. 17.00 Trg v Trg † Ivan, Katica in starši Konda n. Mija
S 26. 1. 17.00 Pr † Marijan Kalčevič
Č 27. 1. 17.00 Trg na čast Svetemu Duhu in Mariji Pomagaj
P 28. 1. 17.00 Rd † Peter, Katarina in brat Peter obl. Gorički
S 29. 1. 17.00 Trg † Marija in Marko Šterbenc obl. Močile 2
N 30. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 31. 1. 17.00 Pr † družina Movrin Jelenja vas Muvrnovi
T 1. 2. 17.00 Trg † Jožef Mihelič n. Marija in Vlado Š.
S 2. 2. 16.00 Zg † Mariji za zdravje in prenehanje epidemije
Č 3. 2. 17.00 Trg † Tončka Antič za rojstni dan in god
P 4. 2. 17.00 Rd † Slavo Kapš 30. dan
S 5. 2. 17.00 SL † Franc in Marija Grahek Vojna v.
N 6. 2. 10.00 Trg za farane in blagoslov družin

2. 2. ob 16.00 Zg – svečnica: Pred sv. mašo kot običajno blagoslov sveč pred cerkvijo. Letos so enako visoke  pa ene bolj debele. Vsaka hiša naj ima blagoslovljeno svečo, ki naj se vsaj ob nedeljah prižge in ob raznih godovih in praznovanjih. Če Vam zgori prehitro, dobite drugo zastonj v veži župnišča. Tu si jo lahko nabavite tudi tisti, ki ne boste mogli priti k blagoslovu. Hvaležen bi bil, če namenite vsaj 2 € za potrebe župnije.

Epidemija se zopet razvnema po zaslugi seva omikron: Vse kaže, da nas epidemija stiska v obroč. Kakorkoli že, treba je živeti naprej. Sam razmišljam, kaj bo, če bom zbolel, ali moral v karanteno. Dokler bom mogel bom maševal po oznanjenih namenih sam. Vi pa molite doma in na spletu, ali radiu Ognjišče poslušajte sv. mašo. Če bo kdo mogel, bo prišel opraviti sv. mašo v nedeljo, drugače opravite doma. Zdravi lahko obiščete pokopališča in farno cerkev, ki je odprta vsak dan podnevi.  Vsi skupaj in posamič redno poglobljeno molimo, da bi šla nadloga čim prej mimo nas. V resnici naj ne gre čisto mimo nas, ampak se zamislimo nad seboj in družbo ožje in širše in kaj sklenimo. Še bolj bi bilo, če bi zmogli tudi kaj obljubiti in BOGU PODARITI SVOJE SKRBI, ŽRTVE IN ŽELJE.       

Tečaj priprava na zakon: Letos bosta zopet dva tečaja v naši dekaniji.
Spomladanski: Od 22. 4. do 24. 4. od 16.00 do 19.00
Jesenski: 14. 10. do 16. 10. od 16.00 do 19.00

V januarju skrbi za kapelo Tav Deskova vas v februarju Paka in Kovača vas.
Čiščenje farne cerkve bo treba opraviti v skupni akciji več vasi.