1. 5. – 3. velikonočna ned. sv. Jožef del.: Apd 5, 27 – 32. 40 – 41 / PS 30 / Raz 5, 11 – 14 / Jn 21, 1 – 19
8. 5. – 4 vel. nedelja Dobrega Pastirja: Apd 13, 14. 43 – 54 / Ps 100 / Raz 7, 14 b – 17 / Jn 10, 27 – 30
15. 5. – 5. velikonočna nedelja: Apd 14, 21b – 27 / Ps 145 / Raz 21, 1 – 5a / Jn 13, 31 – 33 a. 34 – 35

1. 5. – 3. velikonočna Nedelja – Jožef Delavec

Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, le kakih dvesto komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih. Ko so pojedli, je Jezus rekel Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Hrani moja jagnjeta!« Spet, drugič, mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« Rekel mu je: »Pasi moje ovce!« Tretjič mu je rekel: »Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?« Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce! Resnično, resnično, povem ti: Ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel; ko pa se postaraš, boš raztegnil roke in drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš.« To pa je rekel, da je označil, s kakšno smrtjo bo poveličal Boga. In ko je to rekel, mu je dejal:»Hôdi za menoj!«
(Jn 21,1-19)

21. poglavje evangelija po Janezu je v resnici dodatek. Gre za zelo pomembno sporočilo. Prvič, da apostoli brez Gospoda ne morejo narediti praktično nič koristnega.

Drugič, da mora biti ljubezen na prvem mestu. Vse se prične, kakor da bi se apostoli do vnebohoda dolgočasili. Niso imeli neke prave iniciative pa reče Peter, da gre na delo, ki mu najbolj gre – ribariti. Vso noč zastonj. Zjutraj provokativno vprašanje, če imajo kaj za prigrizniti. Kaj hujšega za razočarane in utrujene ribiče. On pa, naj vržejo na desno in v hipu polna mreža!?

V nadaljevanju se Jezus spravi na Petra. Sicer ga ne imenuje z imenom, ki mu ga je sam izbral, ampak z osebnem – Simon Janezov sin ali me ljubiš? Peter takoj izstreli: Seveda, saj veš, da te ljubim. Toda Jezus še dvakrat ponovi isto. Takrat se Peter zave, da gre hudo zares in še enkrat razločno ter na glas zatrdi: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.«

Jezus bi lahko Petra vprašal glede zatajitve pa se je pozslužil trojnega vprašanja glede ljubezni. Tako mu je trikrat položil na srce naj pase, varuje in hrani njegove ovce – njegovo novo nastajajoče Božje ljudstvo. Papež Frančišek se tega zelo zaveda. Ob vsaki priložnosti nas nagovarja, vabi in svari…naj hodimo za njim.

Ne preslišimo tega klica in tudi mi z dejanji pokažimo, da imamo radi našega Gospoda, ki nam pravi naj vržemo mrežo na desno in bomo našli hrano za ta in oni svet.

8. 5. – nedelja Dobrega Pastirja – tudi Florjanova

Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz in Oče sva eno.«
(Jn 10, 27 – 30)

Odlomek je zelo kratek pa vendar zelo zgovoren. Imenuje se Dobri Pastir, ki pozna svoje ovce in se zanje daruje.

Danes je svetovni molitveni dan za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice. Zadnje čase se čedalje bolj kaže, da nam prav teh poklicev primanjkuje. Zanimivo je, da nam v Evropi primanjkuje že mnogih drugih poklicev, ki jih nekako nadomeščamo z migranti. Glede duhovnih poklicev si na ta način ne bomo mogli kaj dosti pomagati, ker takih migrantov praktično ni.

Moramo se zanesti na lastne vire. Med korono sem pisal kratek članek za glasilo Nova rast, ki povezuje molivce za duhovne poklice. Ena od ugotovitev je, da se rojeva malo otrok na družino, zunaj prave družine pa še manj. Po drugi strani pa lahko ugotovimo, da mnogi mladi ostajajo samski. Torej bi tudi edinec lahko vstopil v semenišče ali samostan. Gotovo, vendar je takšno dejanje potrebna primerna količina milosti, ki jo pač moramo izprositi. Zato je molitev zelo zelo potrebna, da bi zdržali mi, ki smo vse starejši in nas je vse manj. Še bolj pa, da bi se tisti, ki čutijo klic z Božjo pomočjo pogumno podali za Gospodom. Papež nam je velik zgled in izziv, ki vedno proti koncu srečanja povabi: 'ne pozabite moliti za mene.' Kar nekaj nas je bilo vključenih v živi rožni venec. Eno desetko na dan za nove duhovne poklice. Ne pozabimo in se potrudimo.

1. maj – sv. Jožef Delavec

Naša župnija tudi danes praznuje god sv. Jožefa. Praznik dela je uveden, da bi se dal poudarek tistim, ki se trudijo za vsakdanji kruh in še prispevajo za funkcioniranje družbe. Le z delom se ustvarja dodana vrednost zato je potrebno delavcem dati zasluženo priznanje in primerno plačilo. Dosedanja vlada si je zelo prizadevala, da bi plače razbremenili in zmanjšali davek, kar jim je uspelo šele letos. Upajmo, da bo novela ostala. To je najbolj konkreten dokaz, da delo cenimo in delavce spoštujemo.

Drugo mesec maj je Marijin mesec, ki ga zaznamujejo šmarnice. Molimo rožni venec in litanije. Med sv. mašo beremo primerno branje Mariji v čast in nam v spodbudo. Ker imamo pri nas delavniške sv. maše po vseh podružnicah in se maše udeležuje sorazmerno malo obiskovalcev, branje nima pravega učinka, ki je viden v celoti vsega meseca. Zato se bomo bolj posvetili molitvi pred sv. mašo.

4. 5. – Sveti Florjan – zavetnik gasilcev.

Slovenci smo pregovorno gasilci, kar se lepo sliši, po drugi strani pa nas to ne sme uspavati. Zato je prav, da se gasilske sv. maše, ki bo 8. 5. ob 10.00 v farni cerkvi gotovo udeležimo v čim večjem številu. Dve leti je bilo zaradi epidemije precej ovirano. Naj bo letos toliko bolj množično in tako še bolj slovesno. Letos nas čakata dva blagoslova. V Radenci gasilski dom 30. 7. popoldan.

V Starem trgu pa novi gasilski avto, 6. 8. popoldan. Za oboje iskrene čestitke vsem, ki se trudite za našo varnost in nove pridobitve!

PAPEŽ IN ŠKOFJE NAS VABIJO K MOLITVI:

  • Za sinodo: gre za skupni in zelo potrebni namen, da bi vsak izmed nas našel svoje mesto v Cerkvi in opravil tisto poslanstvo, ki mi ga je Gospod določil.
  • Za mir v Ukrajini, da bi se strasti napadalcev pomirile in bi se vsi potrudili za premirje. Zlasti za trpeče civile pa tudi uboge vojake na obeh straneh, za begunce in na tisoče ranjenih ter žal pobitih.
  • Za našo domovino, zlasti za novo izvoljeno sestavo državnega zbora ter novo vlado, da bi se vsi potrudili za naše skupno dobro. Da bi nam dali zgled sodelovanja. Da bi presegli nepotrebna razdvajanja in pokazali, kako se da skupaj narediti še več dobrega za našo ožjo domovino Slovenijo in Evropo.
  • Za papeža, škofe in duhovnike, da bi nas vodili po poti odrešenja. Da bi v nas vzbujali globoko vero, trdno upanje in dejavno ljubezen do Boga in bližnjega.
  • Za naše starše in dobrotnike, za družine, za prvoobhajance, birmance, botre in vse dobrotnike…
  • Za nove duhovniške, redovniške in misijonske poklice.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 2. 5. 19.00 Pr † Peter in Katarina Štefanc Jelenja vas
T 3. 5. 19.00 Zg † Katarina in Ivan Mihelič n F S
S 4. 5. 9.00 Podzemelj † rajni duhovniki in za duhovne poklice
Č 5. 5. 19.00 Rd † Jože in Stanko Grenc
P 6. 5. 19.00 Trg † Jožef Mihelič n Šterbenc
S 7. 5. 11.00 Trg krščevanje za krščence in njih družine
N 8. 5. 10.00 Florjanova Trg za farane in dobrotnike
P 9. 5. 19.00 Pr † Maksim in za zdravje Anke Sedej
T 10. 5. 19.00 Trg † Ivan Movrin Patrov
S 11. 5. 19.00 Zg † Marija in Franci Seničar n. F S
Č 12. 5. 7.00 Trg † rajni duhovniki
P 13. 5. 19.00 Rd † družina Kuretič obl. in Francka Farič
S 14. 5. 19.30 SL † rajni Škof in Makše
N 15. 5. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Do birme je samo še 6 tednov, do prvega obhajila samo pet.
Žal nam je daljši pogovor o birmi odpadel. Zaradi pomanjkanja duhovnikov, sem moral pomagati v Črnomlju. Kaj storiti? Starši in botri se potrudite, da bodo birmanci redno pri verouku in zlasti pridite skupaj k nedeljski sv. maši. Doma se pogovarjajte predvsem o darovih Svetega Duha o tem, kaj birmancu prinese zakrament. Darila in pogostitev so sicer samo po sebi umevni, vendar je bistveno  duhovno okolje in razpoloženje.
S strani župnije podarimo Sveto pismo in še kaj malega zraven.
Lepo je da družina in boter prispeva tudi za kateheta, ki se je trudil dolga leta, da bi otroke pripeljal do vseh zakramentov uvajanja.
Devet dnevnica se prične na prvi petek 3. 6. ob 19.00 v Radencih
Srečanje s škofom bo 10. 5. ob 18.30 v kapeli Janeza Krstnika.
Škof msgr. Andrej Glavan je  naročil, naj dobro pripravimo domače in botre na sv. spoved, ki jo bodo lahko opravili pri njem po srečanju.

Glede skrbi za urejenost farnega središča: Eni ste zadevo že dolgo razumeli in osvojili. Žal pa se ene soseske nikakor ne morejo navaditi in domeniti, da je treba vsako soboto poskrbeti, da se uredi farna cerkev, mala kapela in pritličje župnišča, ko je sv. maša v veliki kapeli je treba urediti tudi veliko kapelo in dohod do nje. Nekoč sem predlagal, da prvo soboto pridete vsi in temeljito pospravite, potem pa dežura po ena hiša, kakor se zmenite, da ne ostane zadeva neurejena.  To je pač Vaša priložnost, da nekaj postorite za farno središče. Sedaj smo vključili tudi Čeplje, Kralje, Brezovico in Nemško Loko.

V maju skrbijo za urejenost farne cerkve in župnišča Zagozdac in Podgori.