30. 10. – 31. nedelja med letom – žegnanjska: Mdr 11, 22- 2, 2 / Ps 145 2 Tes 1, 11 – 2, 2 / Lk 19,1 – 10
1. 11. – VSI SVETI: Raz 7. 2 – 4.9 – 14 / Ps 24 / 1 Jn 3, 1 – 3 / Mt 5, 1 – 12a
6. 11. – 32 nedelja med letom – zahvalna: 2 Mkb 7, 1 – 14 / Ps 17 / 2 Tes 2, 16 – 3, 5 / Lk 20, 27 – 38
13. 11. – 33. nedelja med letom: Mal 3, 19 - 20a / Ps 98 / 2 Tes 3, 7 – 12 / Lk 21, 5 – 19

30. 10. – 31. nedelja med letom - žegnanjska

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: »Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.« Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.«
(Lk 19, 1 – 10)

Cerkveno leto se počasi izteka, zato prihajajo na spored resnejše teme.

Zahej se je srečal z Jezusom na nenavaden način. Ker se je zavedal svoje grešne nepriljubljenosti, se je bal pravovernih Judov, še bolj pa Učitelja, zato se je skri v krošnjo smokve. Gnala ga je radovednost in vsaj podzavestna želja po spremembi. Jezus je začutil njegovo željo in ga povabil pred se in se povabil na obed. Rezultat je bil popoln – spreobrnjenje, štirikratno povračilo in polovico ubogim. K hiši je prišlo zveličanje.

Jezus še enkrat pokaže, da ni važno, kako velik je greh, ampak kako je velika želje in volja po spreobrnjenju. Zahej je to imel in prejel milost, da je videl Gospoda in ga pogostil v svoj hiši. Po vrh mu je Učitelj podari odpuščanje in vstop v nebesa.

Nauk dogodka je jasen. Vsi smo grešniki povabljeni v nebesa, le potruditi se je treba, da se čim večkrat srečamo z Gospodom pri obedu – pri sv. maši in v molitvi.

1. 11. – VSI SVETI

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
(Mt 5, 1 – 12)

Na ta praznik se vedno berejo blagri. Še v pesmi se ponovi verz: »Blaženi visi nebeščan…« Gre za zgoščeno katehezo z obljubo. Jezus osemkrat ponovi razne nagibe oziroma krepostnega življenja, ki človeku pomaga do bolj umirjenega notranjega življenja. Da bi se za to lažje odločili in držali so nam stalen izziv svetniki in blaženi. To niso bili neki 'mačoti', ali silaki, ampak preprosti in slabotni ljudje, ki so se pustili voditi Božjemu Duhu in z Božjo pomočjo naredili velika dela. Le treba se je odločiti in si v srce zapisat, da lahko postanem svetnik in potem to živeti odprt za vzgibe Duha.

Le kako naj to počnemo?

Predvsem se izogibaj godrnjanja in zavisti, da je Bog druge bolj obdaril. Naredi to, kar znaš in zmoreš z ljubeznijo, kot da delaš za Boga. Ne računaj na takojšnje plačilo. Ne prehitevaj in ne preskakuj stopnic. Sv. mati Tereza iz Kalkute je dejala: »Naredimo nekaj malega za Boga'. Veliko je naredila in preživela veliko 'suhih let', ko ni čutila Božje bližine. Ker je kljub temu vztrajala, je postala največja žena prejšnjega stoletja.

Vsi svetniki in blaženi prosite za nas ter pomagajte nam!

6. 11. 32. nedelja med letom- zahvalna

Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Vprašali so ga: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato jo je vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Čigava bo torej žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«
(Lk 20,27 – 38)

Še en primer, kako se bi izognili Jezusovemu povabilu k spreobrnjenju. Saduceji so bili praktični materialisti. Hoteli so Jezusu dokazati protislovje pa so se tudi tokrat ušteli. Naj nam tudi ta primer pomaga k ponižnosti. Namesto, da se hočemo na kakršenkoli način 'izmazati' se pustimo pomaziliti za božjo milostjo pri spovedi in obhajilu. Pri vsakdanjih opravilih pa posnemajmo svetnike. Pa srečno za Gospodom!

Pomembnem dogodkom na proti

31. 10. ob 11.00 v Kočevju sv. maša ob zaključku izkopa 3000 žrtev pod Macesnovo gorico. Med njimi je gotovo kar nekaj Poljancev. Ko obiskujemo grobove se spomnimo tudi teh pred kapelico sprave.

1. 11. – VSI SVETI. Ta dan se veselimo s svetniki. Po maši bomo blagoslovili naša pokopališča.

2. 11. Verne duše. Obisk sv. maše, pokopališč, obhajila ter spovedi je pogoj za odpustek, ki ga podarimo tistim, ki še čakajo na nebesa v vicih.

5. 11. seja Ž P S in Ž K – priprava na obisk novega škofa. Sinoda še poteka in škofa zanima, kako se mi trudimo ohranjati in poživljati svojo vero.

4. do 12. 11 – devetdnevnica pred prvim obiskom novega pastirja. Med sv. mašo bom kaj pojasnil, zlasti bomo molili, da bi nam obisk koristil in nove klopi dolgo in dobro služili.

13. 11. ob 10.00 blagoslov novih klopi, ki ga bo opravil novi škof msgr. dr. Andrej Saje. Z veseljem se bomo dogodka udeležili in pri njem aktivno sodelovali. Škofu bomo pozorno prisluhnili in mu po sv. maši tudi kaj povedali. Sinoda želi, da se pogovarjamo in vodilni prisluhnemo. Škof zelo rad posluša, da potem premišljeno lahko tehtno odgovarja.

Zahvale

Ob zahvalni nedelji se zahvaljuje tudi naš škof, kar bo verjetno povedal sam prihodnjo nedeljo. Se iskreno zahvalim.

Tudi jaz se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej za vse dobro, kar storite meni, bližnjemu in svojim zaradi Božjega imena. Pred vsem hvala tistim pridnim ženskam, ki skrbite za urejenost v farne cerkve in naših številnih podružnic, tistim, ki prihajate k sv. maši ob nedeljah, praznikih in med tednom. Tistim, ki redno, ali občasno prispevate v puščico za potrebe župnije. Hvala tistim, ki ste darovali za nove klopi. Hvala Toniju, ki se je to leto resnično potrudil in izkazal z Mega jaslicami in nato z 39. svetopisemskimi podobami na klopeh. Hvala prostovoljcem Karitas za delitev hrane. Hvala pevcem in pevkam, bralcem in vsem ostalim, ki ste kaj prispevali.

Posebej pohvalim moške, ki so dvakrat čistili višje dele cerkve in številnim ženskam, ki ste temeljito počistile vse v dosegu s tal in po tleh. Skratka Bog bodi zahvaljen, da smo preživeli to naporno leto in upajmo doživeli škofov obisk!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 31. 10. 17.00 Pr † V dober namen A. Kovačič
T 1. 11. 8.00
10.00
12.00
S L † rajni duhovniki
Trg za farane in dobrotnike
Videm † Katarina in Matija Kovač N L
S 2. 11. 8.00
16.00
17.00
Trg po namenu sv. očeta
Rd † za duše v vicah
Pr † starši in stari starši Štaudohar in Tanja
Č 3. 11. 17.00 Trg † Nada Panjan
P 4. 11. 17.00 Rd † Jožef Mihelič
S 5. 11. 17.00 Trg † Ivanček Butala
N 6. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 7. 11. 17.00 drugje † morda spregledane sv. maše
T 8. 11. 17.00 drugje za duhovne poklice
S 9. 11. 17.00 drugje † rajni duhovniki in redovnice
Č 10. 11. 17.00 Čeplje † Cilka in Ivan Rauh obl.
P 11. 11. 17.00 Rd † Jožef Mihelič .
S 12. 11. 17.00 SL † za duše v vicah
N 13. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Vsi sveti – prvi božič na ta dan se veselimo vseh tisti ki jih je Cerkev razglasila za svete in blažene. Skupaj z njimi se veselimo in obračamo nanje, ki so tudi v nebesih.

2. 11. – verne duše v vicah: Ta dan molimo za tiste rajne, ki še niso vsega zadostili za svoje grehe. Njim pomagamo z molitvami, sv. mašami in odpustki.

5. 11. ob 17.00 – Seja Ž P S in Ž K: Moramo se pripraviti na sprejem novega škofa msgr. dr. Andreja Saje. K nam pride 13. 11., da nam blagoslovi nove klopi in se sreča z nami ter pogovori v duhu sinodalne poti.

13. 11. ob 10.00 blagoslov novih klopi: Gre za veliko pridobitev Že sedaj, ko še ni vse gotovo te ob vstopu v cerkev prevzame povsem drugačen občutek. Ko se pa malo sprehodiš ob podobah iz zgodovine Cerkve, še toliko bolj. Upam, da bo do 12. 11. vse na svojem mestu. Bistveno pa je, da k nam prihaja naš novi pastir škof msgr. dr. Andrej Saje. Z veseljem ga bomo sprejeli, mu prisluhnili in zanj še bolj redno molili. Lepo prosim, da se sv. maše in blagoslova udeležite v čim večjem številu.
Pred dogodkom bomo opravili devet dnevnico. Povabljeni predvsem redni molivci tudi Vsaj tam, kjer bo sv. maša. Seveda povabljeni  k sv. spovedi, da bi obhajilo od škofa prejeli v pospravljeno dušo.
Župnik se veseli tudi bogatega ofra na vse svete in ob blagoslovu. Hvala v naprej.

V novembru skrbijo za kapeli, župnišče in cerkev Kovača vas. ter Paka.