19. 2. – 7. nedelja med letom: 3 Mz 19, 1 – 2. 17 – 18 / Ps 103 / 1 Kor 3, 16 – 23 / Mt 5, 38 – 48
26. 2. – 1. postna nedelja: 1 Mz 2, 7 – 9; 3, 1 – 78 / Ps 51, Rim 5, 12 – 19 / Mt 4, 1 – 11
5. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 12, 1 – 4a / Ps 33 / 2 Tim 1, 8b – 10 / Mt 17, 1 – 9

19. 2. – 7. navadna nedelja

Gospod je spregovoril Mojzesu in rekel: »Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci: ›Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. Ne sovraži svojega brata v svojem srcu; odkrito posvári svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha! Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe; jaz sem Gospod.
(3Mz 19, 1 – 2. 17 – 18)

Prvo berilo je zelo kratko le dve vrstici. Božje naročilo Mojzesu, naj jim pove, bolje rečeno, naj jim ukaže: »Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.« To je bistvo naše biti in žiti, da se trudimo biti sveti. To pomeni, da se mora v nas zrcaliti Božje veličastvo. Ravnati in delovati moramo, kakor Bog deluje. Seveda ne moremo tega povsem uresničiti, kar nas nikakor ne odvezuje od tega, da vedno znova poskušamo delovati po božje. Naj nas ne čudi, kaj našteva Jezus v Evangeliju. Kristjani moramo uresničevati blagre. Zato odpade vsako maščevanje in preračuna¬vanje. Ne ustavljaj se lakomnežu, ne nasilnežu ne prevarantu, ampak jim mirno dajaj, kar te prosijo. Kakor Bog daje, da sije sonce nad vsemi, naj so dobri, ali hudobni, pošteni ali krivični…

Resnično se vse sliši dokaj čudno, vendar samo na ta način se prične zdravljenje družbe, skupnosti, ali posameznika. Dokler tulimo z volkovi smo podobni volkom, kar samo poglablja prepad med našim – človeškim in božjim. Jezus pa želi, da po vsem prestopimo na njegovo božjo stran.

Pred nami je 40 dnevni postni čas priprave na veliko noč. Kdo si ne želi lepih praznikov, ki bodo upajmo zopet normalni brez omejitev zaradi korone. Prazniki bodo toliko lepi, koliko se bomo potrudili že sedaj in se vadili v svetosti. Naš umetnik Tone ima v svoji delavnici že dolgo napisano: »lahko postanem svetnik«. To bi si morali vsi napisati v srce, da bi se čim bolj trudili uresničevati Jezusova navodila in priporočila. Ne gre za neke visoko leteče parole, ampak vztrajno delo na sebi. Zakaj bi se obremenjeval s sosedom? Jaz grem za Gospodom. To je rekel Jezus Petru, ko ga je v prašal glede Janeza: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj ti to mar? Ti hôdi za menoj!« (Jn 21, 22).

26. 2. – 1. postna nedelja – Jezus premega skušnjave

Gospod Bog je iz zemeljskega prahu zoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek postal živa duša. Gospod Bog je zasadil vrt proti vzhodu v Edenu in je tja postavil človeka, katerega je bil izoblikoval. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega.
Kača pa je bila bolj prekanjena kakor vse živali na polju, ki jih je naredil Gospod Bog. Rekla je ženi: »Ali je Bog res rekel, da ne smeta jesti z nobenega drevesa v vrtu?« In žena je rekla kači: »Od sadu drevja v vrtu jeva, ›le z drevesa sredi vrta,‹ je rekel Bog, ›ne jejta sadu, tudi dotikajta se ga ne, sicer bosta umrla!‹« Kača pa je rekla ženi: »Nikakor ne bosta umrla! V resnici Bog ve, da bi se vama tisti dan, ko bi jedla z njega, odprle oči in bi postala kakor Bog, poznala bi dobro in húdo.« Žena je videla, da je drevo dobro za jed, mikavno za oči in vredno poželenja, ker daje spo¬zna¬-nje. Vzela je torej od njegovega sadu in jedla, dala pa je tudi možu, ki je bil z njo, in je jedel. Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov.
(1 Mz 2, 7 – 9;3,1 – 7)

V prvem berilu smo priča, kako je kača – hudobni duh prevaral prva človeka. Sicer se je prva 'opekla' Eva, ampak je ravno tako padla krivda na Adama. Napisno je v obliki zgodbe in v duhu tedanjega časa, ki je moškim dajal prednost pred ženskami. Iz nadaljevanja sledi, da je Bog najprej 'zasliševal' Adama. Dejstvo je, da se ljudje običajno damo speljati na hudičeve limanice. Zato nam Jezus že na začetki postnega časa nazorno pokaže, kako se moramo ustaviti hudiču in njegovim ponudbam. Predvsem se z njim ne vpletajmo v pogovor. Najboljši način je »apage satan!« – poberi se satan! Kača namreč prične z izmišljenim dejstvom. Vpraša, ali je res Bog dejal, da ne jejta… Eva prične pojasnjevati. Tako se je zapletla v nevaren pogovor, ki je pripeljal do katastrofe prvih staršev in vsega človeštva. Zlo je prišlo nad svet in vse človeštvo. Jezus nas je z trpljenje, smrtjo in vstajenjem odrešil. Kljub temu je ostalo grešno nagnjenje, ki nas vedno vleče navzdol. Ravno to je tista težava, da se nam tako hitro rado zalomi, ko si mislimo, saj lahko mali poskusim. Ne, ne izplača se tvegati. Zato se postavimo ob Jezusa, ki odločno vztraja pri svojem.

Pavel nas v drugem berilu bodri, da nismo ostali brez pomoči. Po Jezusovi zaslugi se je na nas v izobilju izlila milost. Ravno zato si moramo prizadevati, da bi se čim prej po zakramentu sprave izlila milost tudi na nas. Tako bi se tudi mi lažje uprli hudičevim provokacijam.

Skupna skrb za naše cerkve in kapelice

Naše cerkve in znamenja so velik zaklad kulturne in predvsem verske dediščine. Vsi verniki smo dolžni, da po svojih močeh pomagamo ta znamenja ohranjat v primerni kondiciji in urejenosti. Pri nas se je to nekoliko zameglilo, ker so fantje iz komune Tav marsikaj postorili na mesto faranov. Takrat je bilo normalno, saj je župnija dejavno pomagala komuni. Sedaj je to obdobje že nekaj časa mimo. Zato se moramo zopet potruditi, kot po vseh drugih župnijah.

Glavno redno opravilo je, da ena, ali več vasi en mesec pride pospraviti cerkev, kapeli in župnišče ter bogoslužni prostor primerno okrasiti. Hkrati pri nedeljski sv. maši prispevamo po svojih najboljših močeh nekaj denarja v puščico za druge potrebe, ki so če dalje večje. Hvala vsem, ki to razumete in se organizirano potrudite in brez godrnjanja izpolnite svojo peilžnost. Ene vasi, oziroma ene družine pa vedno nekaj godrnjajo in se izgovarjajo na vse mogoče načine. Ko pa oni kaj rabijo mora biti vse natanko, kot so si zamislil. To je skrajno neodgovorno in nesramno do onih pridnih. Župnik se zelo trudi, da naredi tisto, kaj on zna in kolikor zmore podpira tudi finančno, kar potrjuje tudi občinska plaketa za leto 2022.

O tem bomo razpravljali na seji Ž P S in Ž K 25. 2. 2023 ob 18.00.

Na izobraževanju za tajnike Ž. karitas so poudarili, da ni samo razdeljevanje E U hrane delo Karitas, ampak vse kar se dogaja v župniji. To pomeni, da skozi delo in prispevke v župniji izražamo Bogu hvaležnost za župnijo, za župnika in vse kaj nam Bog preko župnije naklanja. Če pravega odziva ni, lahko škof župnijo celo ukine. Sedaj poteka sinoda in veliko je razmišljanja, kako urediti oskrbo župnij, ko je vsako leto toliko manj duhovnikov in še ti so vse starejši. Naj se to ne sliši kot grožnja, ampak resno povabilo k sodelovanju.

Iskreno sem hvaležen ga. Katici ter ga. Anki in ga. Anici iz Predgrada, ki so polek vsega drugega dela tudi v Predgradu najmanj enkrat mesečno počistile ves dom Tav in vse ostalo, kar bi morali tisti, ki so ta mesec na vrsti. Sedaj se je treba resno dogovoriti, da se vključi čim več vernikov. Je pa tudi druga možnost, da se nekoga najame, vendar je treba zagotoviti reden vir dohodkov. Včasih je bila bera za župnijo, za župnika in za mežnarja. Vse to smo nekako pozabili in praktično, razen redkih izjem opustili. Nastopili so drugačni časi, da po starem enostavno ne gre več. Zato je glavni namen sinode, da se čim več ljudi izjasni in da svoje predloge. O vsem je treba resno premisliti in sprejeti najboljše sklepe, ki bi jih potem sorazmerno uresničevali. Naše seje Ž P S so vedno odprte, kar pomeni, da lahko pridete tudi tisti, ki imate koristen predlog.

Na podelitvi občinske plakete je bilo ganljivo

Hvaležen sem predlagateljem, občini in vsem faranom, ki ste prepoznali, da sem v teh 32 leti bil od neka širše koristi. Hvala Bogu, ki me je po nadškofu msgr. Šuštarju posla k Vam in novomeškima škofoma msgr. Andrejema, ki me so toliko časa pustili med Vami! Vsako priznanje je obveza za naprej. Zato obljubim, da se bom po svojih močeh trudil še na prej. K sodelovanju ste povabljeni tudi ostali. Bodite brez skrbi vsako dobro delo, ki ga v božjem imenu opravimo za Cerkev, ali za bližnjega, se nam bogato obrestuje že tu na tem svetu, kaj šele na onem. Ob prehodu v onostranstvo bo štelo samo to, koliko smo iz hvaležnosti za odrešenje storili dobrega bližnjemu in prispevali k skupnemu dobro. Hvala, hvala, hvala!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 20. 2. 18.00 Pr † Peter 20. obl. in Ana Kobe Jelenja vas
T 21. 2. 18.00 Trg † Marija in Marko Šterbenc obl. Močile 2
S 22. 2. 18.00 Trg v. kap. pepelnica † Marija in Franc Seničar . sin
Č 23. 2. 18.00 Zg † Vinko Šterbenc 8. dan
P 24. 2. 18.00 Rd † Vlasta Kobe 8. dan
S 25. 2. 18.00 Trg † Vlado Molec 30. dan
N 26. 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 27. 2. 18.00 Pr v zahvalo za srečen porod n. Kramarič
T 28. 2. 18.00 Zg † Ana in Ivan Mavrič Kanad
S 1. 3. 18.00 Pr † g. Maks Kozjek
Č 2. 3. 18.00 Trg † Jožef Mihelič Sodevci n. Trošt
P 3. 3. 18.00 Rd v zahvalo za leto 2022
S 4. 3. 18.00 SL † Marija obl., Alojz Činkelj in starši Makše
N 5. 3. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

25. 2. ob 18.00 seja Ž P S in Ž K: Od zadnje seje se je veliko nabralo, kar je treba pregledati in ovrednotiti. Ob začetku leta je dobro pogledati tudi naprej. Lepo povabljeni.

Postna postava:
V postnem času nam cerkev predpisuje:
Strogi post je dvakrat in sicer na pepelnico 22. 2. ta dan ne jemo mesa, če le gre niti rib. Na dan se lahko do sitega najemo samo enkrat. Isto velja tudi na veliki petek 7. 4. 2023. Strogi post velja samo za polnoletne do 60 leta. Zdržek od mesa pa velja za vse.
Vse petke v postnem času je zdržek od mesa.

40 dni brez alkohola: Slovenska karitas in 13 drugih skupin nas pozivajo, naj se tudi letos v postnem času prostovoljno odpovemo alkoholu. Gre za solidarnost z tistimi družinami, ki imajo enega ali več alkoholikov. Zaradi tega živijo v veliki stiski in mnogo krat v pravem peklu.
V komuni smo pomagali tudi alkoholikom. Ob tem smo se dodobra seznanili z to problematiko pa Vam toplo priporočamo solidarnost.

V februarju urejajo kapeli, župnišče in cerkev Brezovica Čeplje, Kralji, Nemška Loka in Vimolj.