19. 4. – BELA NEDELJA: Apd 4, 32 – 35 / Ps 118 / 1Jn 5, 1 – 6 / Jn 20, 19 – 31
26. 4. – 3. velikonočna nedelja: Apd 3, 13 – 15 / Ps 4 / 1 Jn 2, 1 – 5a / Lk 24, 35 – 48
1. 5. – prvi maj Jožef delavec: 1 Mz 1, 26 – 31; 2. 1- 3 / Ps 90 / Mt 13, 54 – 58
3. 5. – 4. velikonočna nedelja: Apd 4, 8 – 12 / Ps 118 / 1 Jn 3, 1 – 2 / Jn 10, 11 – 18

19. 4. Bela nedelja – nedelja božjega usmiljenja

Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn 20, 24 – 29).

Na belo nedeljo se srečamo z večno Tomaževo dilemo: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« To je pač naša človeška muka, da dokler sam ne preizkusim, ne morem sprejeti tudi še tako dobre stvari.

papez-benedikt.jpg

Ker pa je danes nedelja Božjega usmiljenja in hkrati papeška nedelja, se raje zahvalimo za neizmerno božje usmiljenje, ki se nam kaže tudi po tako zelo dobrem papežu Benediktu XVI. Kar naprej ga nekaj obtožujejo in kritizirajo, on pa vse pronicljivo in po nemško natančno pojasni. Potem se praviloma izkaže na eni strani Benediktova veličina in na drugi strani pa veliko ne znanje ter ne poznavanje naše vere ter Cerkvenih zadev. Bogu hvala za papeža in naj ga dobri Bog še naprej vsestransko podpira!

26. 4. – 3. velikonočna nedelja

Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. (Lk 24, 36 – 48).

Apostoli so bili spričo Jezusovega groznega trpljenja in 'popolnega poloma' zelo prestrašeni. Zato jih je ob prikazovanjih bodril ter pojasnjeval, da je tako napovedano v pismih, oni pa bodo priče temu do skrajnih mej sveta.

Na nas je, da to naročilo po svojih najboljših močeh izpolnimo.

Morda se kdo vpraša, kaj jaz tu lahko storim. Precej! Najprej pusti, da tudi Tebe osvoji vesela vest, da je Gospod vstal… Potem o tem poročaj svojim bližnjim… Potem moli v ta namen, moli tudi za nove duhovne poklice, moli tudi ta delujoče oznanjevalce doma in po svetu. Prisluhni, če Te morda Bog kliče, da še kaj več storiš v tej smeri, da materialno podpreš misijone, ali se jim priključiš. Moramo biti budni in dovzetni.

Po drugi strani pa nam je žal misijonska dejavnost pred nosom, ker se mora Evropa ponovno evangelizirati. To pomeni, da nam ni treba tarnati za delo. Imamo ga na pretek in ni ga dobro prelagati na jutri.

Prvi maj - sv. Jožef delavec – naše farno žegnanje

Nekaj let nazaj smo na ta dan imeli birmo z namenom, da bi poudarili pomembnost tega datuma. Letos smo birmo dali na vikend, da bi lažje proslavili farnega zavetnika sv. Jožefa, hkrati pa obhajamo 3. obletnico naše skupnosti Tav. Lepo vabim vse aktivne farane, da se udeležite praznične sv. maše. Posebej vabljeni vsi birmanci, ki ste prejeli ta zakrament prav na 1. maj. Potem pa tudi vse člane naše župnijske Karitas in sodelavce skupnosti Tav.

S prvim majem tudi pričenjamo šmarnice. To je posebna pobožnost, ki jo že stoletja izražamo naši nebeški Mami Mariji. Letos je zelo zanimivo branje o arškem župniki sv. Janezu Mariji Vijaneyu. Umrl je pred 150 leti 4. 8., Ker je zelo častil sveto Rešnje Telo, je stvar dvakrat primerna, ko se pripravljamo na evharistični kongres.

Zaradi naše razdeljenosti na toliko cerkva bo najbolje, da branje redno poslušate po radiu Ognjišče. V Predgradu boste verjetno redno molile ob uri, ki Vam najbolj ustreza. Tam kjer bo maša bo pač tudi branje in litanije.

Veroučna stran: Birma in Obhajilo 2009

Zadeva je zelo blizu, da ne gre več izgubljati časa.

 • Lepo prosim, da v družinah pripravljate otroke na srečanje z Gospodom v spovedi, obhajilu in birmi. Gre za zelo velike reči, ki jih niti odrasli ne moremo doumeti, ampak jih slutimo in verjamemo, da je tako. Koliko težje je za otroke, če nimajo zgleda.
 • Otrokom poskusimo čim bolj približati Boga, vero in Cerkev, kot nekaj izjemno pozitivnega. Bog nas noče izigrati, ampak osrečiti.
 • Ne glejmo samo na minimalno udeležbo pri vzgojnih naporih, ampak napnimo vse moči, da se otroci navdušijo za prejemanje zakramentov.
 • Ne izgovarjajmo se na tiste, ki samo občasno pridejo k sv. maši, ki ne delajo nalog in pri verouku redno nagajajo. Raje si vzemimo za vzor tiste, ki se resnično trudijo, da bi zadevo opravili kar se da normalno.
 • Ko sem ogledoval prijavnice in imena botrov, me je zelo stisnilo, saj bi le za redke lahko izdal potrdilo. Kaj moremo? Žal se nahajamo v velikem verskem pomanjkanju. Vsako leto prihajajo na vrsto novi ljudje, ki pa so žal vse dalje od Cerkve in redne verske prakse…
 • Ne nameravam več tožit nad našo versko revščino, ampak se obrnimo v prihodnost.
 • Bog je svet tako vzljubil, da nam je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje ne pogubil ampak imel večno življenje (Jn 3, 16). Bog želi, naj vsi prihajamo k njemu, da bi nas osrečil. Izkoristimo vse svoje možnosti in pomagajmo mladim, da spoznajo in vzljubijo našega Gospoda, ki jim prihaja na proti v Cerkvi s svojimi zakramenti.
 • Dragi birmanci in prvoobhajanci! Ne bojte se! Jezus Vas ima neizmerno rad in želi Vas obdariti s tistim, kar presega vse zaklade tega sveta. Le priti je treba k njemu in mu prisluhniti. Radi se pogovarjajte z domačimi pa tudi z Jezusom. Zlasti pa radi prihajajte k sv. maši in pri verouku skrbno poslušajte…

Zahvale

 • Toplo se zahvaljujem vsem ki ste se v prazničnih dneh udeleževali bogoslužja in zakramentov! Hvala vsem, ki ste pomagali urediti cerkev in sodelovali pri procesiji!
 • Hvala vsem, ki ste se trudili, da je bilo urejeno električno zvonjenje v Radencih. Vaški skupnosti in tistim, ki ste darovali denar, posekali ter spravili les!
 • Hvala tudi agrarni skupnosti Predgrad Jelenja vas za tri jelke, ki jih bomo porabili za prenovo večnamenske stavbe! Ker smo večino lesa posekali na področju Spodnjega Loga, smo seveda hvaležni in upamo, da bomo kmalu (čez nekaj let, ko spravimo skupaj večnamensko stavbo v Trgu) lahko pričeli urejati notranjost pa tudi zunanjost Petrove cerkve!
 • Res hvala vsem, ki kaj prispevate zlasti denar, ki ga kar naprej rabimo in smo z njim vedno na tesno pa kljub temu nekako zmoremo!
 • Hvala za dobronamerne kritike, opozorila in pohvale!
 • Sploh – stopimo skupaj in gremo na prej, saj se da to, mar ne.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 20. 4.
19.00
Pr † Egon Petric obl. in rajni Mihelič - Čopovi
T 21. 4.
19.00
Čeplje † Franc in Amalija Zupančič
S 22. 4.
19.00
Trg † Minka Butala obl. Trg 6
Č 23. 4.
19.00
Pr † Jure in Katarina Kraškovič
P 24. 4.
7.00
Trg † Mimica Šmalcelj n iz Slamne vasi
S 25. 4.
10.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike župnije ter skupnosti Tav
Dol na čast sv. Juriju za žive in mrtve Dolane
N 26. 4.
10.00
11.30
Trg † rajni iz družine Kralj Predgrad 61
Čeplje † Katarina in Franc Pezdirc
P 27. 4.
19.00
Pr † sestre Ivanka, Marija in Katarina Simčič
T 28. 4.
19.00
Čep za birmo, obhajilo, misijon in evharistični kongres
S 29. 4.
19.00
Zg † družina Mihelič Zagozdac 17 Prigrajčevi
Č 30. 4.
7.00
Trg † za duhovne poklice
P 1. 5.
10.00
Trg † Jožef Konda Paka 3
S 2. 5.
19.00
Rd † rajni Županovi
N 3. 5.
BELA NED.
8.30
10.00
S L † Pavel obl. in starši Veselič Paka 1
Trg za farane in dobrotnike

VELIKA SOBOTA – blagoslov velikonočnih jedi po novem razporedu:
Spodnji Log 9.00, Čeplje 9. 30, Zagozdac 10.00, Predgrad 10.30, Laze 11.00, Radenci 11.40, Trg 14. 00 in 15. 00. Če kdo zamudi, lahko mirno prinese zvečer in mu bom blagoslovil pri blagoslovu ognja pred vigilijo. O tem se lahko pogovarjate, vendar upoštevajte, da je župnik tudi vsako leto starejši in kar bolehen.

VELIKA NOČ: Kar se tiče praznovanja je vse lepo poteklo v lepem vremenu. Res se žalosten, še bolj zaskrbljen za tiste, ki so tudi za največji praznik ostali brez spovedi, obhajila, žal kar dosti tudi brez maše. Molimo za uspeh misijona, da bi se stanje izboljšalo.

Občni zbor naše Župnijske karitas: Ko to pišem, upam, da se nas bo zbralo dovolj rednih članov in zbor tudi v resnici opravili.

 • Najvažnejše je dejstvo, da nam je Karitas res potrebna. Čeprav se dobra dela ne razglašajo, smemo reči, da smo nekateri člani zelo aktivni – tudi uspešni. Razdelili smo kar dosti hrane pa tudi drugačne pomoč.
 • Skupnost Tav te dni praznuje 3. rojstni dan in postaja čedalje bolj prepoznavna doma ter širše.
 • Pripravili smo cca 50 m3 žaganega lesa za ostrešje več namenske stavbe, ki se bo v maju pričela dograjevati.
 • Predvsem smo iz srca hvaležni za vsako pozornost in vsak dar ter pomoč, ki nam jo kakor koli izkažete.

Dobri Bog naj Vam bogato povrne!

V maju skrbi ta cvetje v farni cerkvi Deskova vas.