9. 8. – 19. navadna nedelja: 1Kor 19, 4 – 8 / Ps 34 / Ef 4, 30 – 5, 2 / Jn 6, 41 – 51
15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE: Raz12, 1 – 6a / Ps 45 / 1Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 - 56
16. 8. – 20. navadna nedelja: Preg 9, 1 – 6 / Ps 34 / Ef 5, 15 – 20 / Jn 6, 51 – 58
23. 8. – 21. navadna nedelja Joz 24, 1-2a. 15 – 17 / Ps 34 Ef 5, 21 – 32 / Jn 6, 60 – 69

9. 8 – 19. navadna nedelja

Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« (Jn 6, 41 – 51).

Kot vidimo, se tema o evharistiji in duhovništvu nadaljuje pa tudi zaostruje. Judje pričnejo godrnjati nad tem, da se ima za živi kruh iz nebes, ko je vendar iz Nazareta. On pa nadaljuje da je ta kruh njegovo meso za življenje sveta…

Pri stvari gre zelo zares. Treba se je odločiti in sprejeti Jezusovo sporočilo in predvsem Jezusovo DARITEV v kateri se nam ves PODARJA, da bi mi večno živeli. Jasno, da nam tukaj hudič ponuja pogosto celo vsiljuje goro raznih pomislekov samo zato, da bi nas od vrnil od Jezusa. Gre za resno nalogo, da se vedno znova odločamo za Jezusa za KRUH ŽIVLJENJA.

V letu duhovništva in evharistije se bomo ja odločili prav. Lepo prosim, da sledimo Božji besedi in sporočilom, ki jih poslušamo ob nedeljskih sv. mašah. Ne pustimo se zapeljati stran od Jezusa v družbo stalnih nezadovoljnežev in kritikastrov, ki vedno najdejo razlog za kritiko in seveda za ne udejanjenje božje volje. Božja volja je namreč jasna: DA BI SE VSI LJUDE ZVELIČALI.

15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE

In Marija je rekla:
»Moja duša poveličuje Gospoda
in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,
kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.
Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,
kajti velike reči mi je storil Mogočni
in njegovo ime je sveto.
Njegovo usmiljenje je iz roda v rod
nad njimi, ki se ga bojijo.
Moč je pokazal s svojo roko,
razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.
Mogočne je vrgel s prestolov
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Zavzel se je za svojega služabnika Izraela
in se spomnil usmiljenja,
kakor je govoril našim očetom:
Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.« (Lk 1, 46 – 55).

Marijin Magnificat, kot se imenuje pričujoča hvalnica je eden izmed najlepših v Svetem pismu. Še lepše pa je to, da se dobro uresničuje napoved, da jo bomo od slej poveličevali vsi rodovi. No ravno vsi je še ne poveličujejo, vendar na svetovni ravni se krščanstvo širi. V letu duhovništva in evharistije hvalnico lažje razumemo, saj nas omenjena leta stalno dvigajo k Bogu in tam seveda 'naletimo' na Marijo. Ona je namreč vedno z njim najtesneje povezana.

Svetujem in priporočam, da si to hvalnico večkrat preberete molite izmolite. Gotovo ne boste ostali ravnodušni, ampak vas bo poživila in povezala med seboj.

16. 20. – navadna nedelja – da bi razumeli znamenja

Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« Jud- je so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.« (Jn 6, 41 – 51).

Še vedno smo pri isti temi. Jezus trdno vztraja pri svojem, da je pravi kruh, ki prihaja iz nebes. Potem pa dodaja, de je ta kruh življenja pogoj za večno življenje. Kljub temu pa ne pojasni, kako se bo to v resnici zgodilo. Vse kaže, da je hotel ljudi nekoliko zresniti in presejati. Že prejšnjo nedeljo smo ga slišali, kako jim je oponesel, da ga iščejo iz napačnega razloga. Za njim so drli zaradi hrane zastonj, prezrli pa so ogromno znamenje saj je bilo tistega kruha čez poldrugo tono.

Prav pri tem nekoliko trdem vztrajanju se zopet spomnimo na leto evharistije. Kaj hitro se nam zdi samo po sebi umevno, da je vsak dan sv. maša in Bog varuj, da bi odpadla nedeljska… Župnik je dolžan to zagotoviti. Prav – res je dolžan maševati za svoje vernike. Kako pa kaj verniki? Ali so tudi oni kaj 'dolžni', recimo priti ob nedeljah in praznikih k sv. maši in pristopiti k sv. obhajilu?! za prejem sv. obhajila je le treba izpolniti določene pogoje – biti brez velikega greha. Potrebna je tudi prava vera, da prejemamo pod podobo kruha samega živega Boga…

Veroučna stran: - kaj je to veliki greh?

Veliki greh storimo, če prekršimo eno morda več od Desetih božjih ali 5 Cerkvenih zapovedi. Le te so zelo jasne in ni nobenih možnosti, da bi jih kakor koli omilili. No Jezus jih je sam 'povzel' v dve »Ljubiti Boga na vso moč in bližnjega enako kot sebe«. Torej nastopi veliki greh tam, kjer se krši ljubezen do Boga in do bližnjega.

Bog Jezus Kristus se pri sv. daritvi daruje za nas in se nam podarja za srečo v tem življenju ter srečno večnost. Mi pa za to daritev 'nimamo časa' nimamo posluha. Enostavno nočem priti k Jezusovi daritvi, po kateri se nam podarja in nam postaja hrana za večnost. To je višek božje ljubezni. Mi smo pa nekako otopeli in se imamo za nebogljene prebivalce 'solzne doline', ki ne vemo ne kod ne kam. V resnici pa Bog ve za kam nas je ustvaril in za nas povsem poskrbel. Če na to nočemo odgovoriti, pač kršimo žalimo neizmerno božjo ljubezen. opustiti nedeljsko sv. maše je zelo velik greh.

Ravno tako je velik greh če nočemo sprejeti zakramenta sprave, da bi pri sv. maši lahko prejeli sveto obhajilo. Nedopustno je živeti na koruzi, če bi se lahko poročil, ampak zaradi malomarnosti ali zadrtosti enega oziroma obeh partnerjev se ne poročijo. Izgovori so tako puhli, da ni časa, ali denarja…

Normalno je greh, če 'ne utegnemo' poskrbeti za svoje starše. Koliki bi ob nedeljah radi prišli k sv. maši pa jih nima kdo pripeljati. Koliko je tudi drugih zanemarjanj svojih staršev in sorodnikov pa tudi sosedov.

Zakaj je splav smrtni greh, ki te izobči iz Cerkve? Enostavno, ker je to umor nedolžnega ter nezmožnega obrambe. Tu je bilo že veliko povedanega, vendar ostane umor – umor.

Kraja, utaja, prevara, laž, goljufija, lahkomiselnost in temu podobno so grehi zato, ker so uperjeno proti lastnini in dobremu počutju bližnjega torej proti ljubezni do bližnjega.

Še bi se marsikaj dalo odkriti na primer, da smo dolžni izkazovati Bogu čast, hvalo in zahvalo za vse, kar stalno dela za nas ter nas vabi k sebi.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 8.
20.00
Pr † Ljubo Mihelič in Pavel Štaudohar
T 11.8.
20.00
Trg † Marija Brinc n Lukanič
S 12. 8.
20.00
Trg † Mima obl. in družina Miklarčeva Trg 25
Č 13. 8.
7.00
Trg † starši Neža in Rudi Maurin Žnidarjevi D. vas
P 14. 8.
20.00
Rd † Katarina Stariha r. Kobe umrla v Metliki
S 15. 8.
8.00
10.00
Trg † za farane in dobrotnike
Zg † rajni Frice in Mavrin Podgora
N 16. 8
8.00
10.00
Pribanjci po namenu krajanov
Trg † Anton Tekavec obl. Jelenja vas
P 17. 8.
20.00
Pr za farane in dobrotnike
T 18. 8.
20.00
Anton † Jože Mihelič 30. dan Kovača vas
S 19. 8.
20.00
Zg za zdravje n Hrovatin
Č 20. 8.
7.00
Trg † za vse rajne n Anka S.
P 21. 8.
20.00
Trg cerkev † oče Rudolf in rajni Sodevci 2
S 22. 8.
20.00
Rd † Jurij Švegelj obl.
N 23. 8.
8.30
10.00
S L † Rajni Prinčič
Trg za farane in dobrotnike

Zagozdac 2009: Kot dobro vemo smo lani za veliki šmaren blagoslovili nov oltar, ambon in klopi v naš Zagozdaški podružnici. S strani župnika je bila dana tiha obljuba, da bodo klopi še dodelane in zakristija urejena. Žal je župnik bil zelo zaposlen na drugem področju pa bo ta obljuba uresničena pozneje. Kljub temu bomo tudi letos v Zagozdacu blagoslavljali. Že dalj časa se trudijo za obnovo kala in okolice, kar jim se letos skoraj uspelo. Tone je naredil skulpturo žene, ki nosi vodo proti vasi. Zavedati se moramo, da je voda vir življenja. Po drugi strani je ravno pitne vode vse manj. Upam, da ne bomo tako hitro prišli tako daleč, da bi morali zopet uporabljati vodo iz kalov in mlak. Ravno tako upamo, da pa bodo živali zadovoljne z to vodo in bo prihodnje leto mrgolelo majhnih živalic… Čestitamo!

Lepa gesta našega izseljenca Rudy Maurvina: Te dni me je prijetno presenetilo darilo iz Amerike. Naš izseljenec Rudy Žnidarjev iz Čikaga ZDA je poslal ček z 2.500,00 $ za potrebe cerkve sv. Jožefa. Naj porabimo tam, ker je najbolj potrebno. Ravno so v delu sedeži za župnika in smomaševalce tre manjkajoči pod v prezbiteriju. Tudi ambon je že zelo najet od črvov. Vse si želim čim prej končati. Če bo kaj ostalo za župnijsko dvorano, bo tudi namensko uporabljeno.
Darovalcu se iskreno zahvaljujem, hkrati pozivam vse izseljence, da po svojih močeh tudi oni kaj prispevajo za našo starodavno župnijo, ki se pripravlja na visok jubilej 800 let prihoda prvega rednega kaplana, ki bo leta 2021.

V avgustu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Dol in Prelesje.