4. 9. – 23. navadna nedelja: Ezk 33, 7 – 9 / Ps 95 / Rim 13, 8 – 10 / Mt 18, 15 – 20
11. 9. – 24. navadna nedelja: Sir 27, 30 – 28 / Ps 103 / Rim 14, 7 – 9 / Mt 18, 21 – 35
18. 9. – 25. navadna nedelja: Iz 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20c – 24. 27 / Mt 20, 1 – 16a

4. 9. – 23. navadna nedelja

»Če tvoj brat greši, pojdi in ga posvári na štiri oči. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa te ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa tudi Cerkve ne posluša, naj ti bo kakor pogan in cestninar.
Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih.«
»Resnično, povem vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih.
Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18, 15 – 20).

Že prejšnjo nedeljo je Jezus jasno opozoril na križ, ki ga moramo kristjani zvesto in zavestno nositi z njim in za njim. Danes pa slišimo zelo konkreten primer, kako naj ravnamo z bratom, ki očitno greši. Treba ga je posvariti. Če ne odreagira, se je treba potruditi in grešnika pripeljati do kesanja ter poboljšanja. Če pa se res ne da, ga je treba pustiti ob strani. Z človekom, ki se noče odreči zavestnemu napačnemu ravnanju, enostavno ne moreš sodelovati na tem področju. V nadaljevanju pa pokaže, kako naj si tudi v takih primerih pomagamo. Redna in zlasti skupna molitev je zmožna rešiti zelo zapletene probleme. Jezus sam zagotavlja, da se dvema ali več molivcem sam približa in dejavno ukrepa.

Nedavni obisk pri svetem arškem župniku J. M Vianneyu me je v tem še kako potrdil. On se je na vso moč trudil, da bi svojo malo in zelo oddaljeno župnijo prenovil. To mu je v vsej polnosti uspelo. On ni tratil časa za nepomembne stvari pač pa poudarjal. 'Pridi v cerkev vsaj eno minuto prej in v njej pred najsvetejšim ostani vsaj minuto več…'

11. 9. - 24. navadna nedelja

Tedaj je pristopil Peter in mu rekel: »Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat?« Jezus mu je dejal: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat. Zato je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan deset tisoč talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in vse ti povrnem.‹ Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan sto denarijev. Zgrabil ga je, ga davil in rekel: ›Vrni, kar si dolžan!‹ Ta je padel predenj in ga prosil: ›Potŕpi z menoj in ti povrnem.‹ Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedat, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: ›Hudobni služabnik! Ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?‹ In njegov gospodar se je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler mu ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu.« (Mt 18, 21 – 35).

Zopet smo se znašli na perečem področju. ODPUŠČATI IN ODPUSTITI DO KDAJ? Jezusov odgovor je v nedogled - stalno. Prispodoba je več kot očitna. Bog nam je vse odpustil in nam odpušča vedno nove in nove nečednosti, če ga le prosimo. To je tako daleč nad tem, kar se nam pripeti bi morali sproti odpuščati…

Teorijo še kar dobro obvladujemo in nam je znano, kaj od nas pričakuje Bog po Cerkvi. Praksa pa je malo težja. Revolucionarji so nas učili maščevanja. Teorijo so krvavo podpisali po revoluciji s tisoči umorjenimi in raztresenimi po vsej naši majhni domovini. Demokracija podprta s tržnim gospodarstvom se ne sramuje komolčarstva. Za dosego cilja se je treba preriniti v ospredje, ali na vrh lestvice. Tu tako rekoč ni milosti… Oboje se je pokazalo z zelo neprijaznim obrazom. Krščanstvo pa ponuja drugačno pot. Zaključujemo leto solidarnosti in dobrodelnosti in pričenjamo leto socialne pravičnosti.

Krščanstvo ponuja povsem drugačna pravila. Kakor se moramo zdravi in za delo zmožni zelo potruditi, da bi pridelali čim več, ravno tako moramo biti pripravljeni deliti težko prigarano z tistimi, ki iz kakršnegakoli razloga nimajo za preživetje. To je cerkveni socialni nauk. Kaj pa to ima opraviti z odpuščanjem? Prav veliko, saj sta lenoba, kakor tudi pohlep in izkoriščanje vnebovpijočia greha. Grešnike je treba svariti, jim pomagati k spreobrnjenju in jim odpuščati. Predvsem pa pomagati na novo pot. V komuni Tav imamo s tem veliko zelo resnih in lepih izkušenj…

tav-logo-mali.jpgZaključna dela na našem skupnem domu se nadalju¬jejo. Kažejo se tudi novi stroški, ki bo jih treba nekako pokriti. Vem, da se mnogi niti ne zavedate, kaj bomo s temi prostori pridobili tudi za župnijo. Predvsem topla dvorana za maše po zimi. Lepo bi bilo, da bi vsak faran kaj malega prispeval, ker veliko ne zmoremo. Torej sedaj je prilika, da se izkažemo.

OSEMSTO LET NAŠE ŽUPNIJE od MCCXXI do MMXXI = MCCC let

Leta zelo hitro minevajo, zato se nič ne čudite, da se je treba pripravljati že sedaj. Skupaj zbirajmo, da bomo imeli kaj pokazati ob velikem jubileju. Morda bi sestavili vsaj delno kroniko. Sam nekako menim, da bi v Oznanilih vsaj občasno zapisal kakšno doživetje v svojem bivanju in delovanju med vami.

Novo veroučno leto – Leto birme: Pouk se je pričel 1. 9.. Z veroukom bomo še malo počakali, da se urniki nekoliko ustalijo. To bo po 19. 9. Letos bo poudarek na birmi in pastoralnem obisku našega škofa v župniji. Birmanci bodo imeli tudi skupne kateheze povezane sv. mašo. Tako bo vsako drugo nedeljo verouk v Knežji Lipi in nato maše v Spodnjem Logu. Za birmance iz Trga pa ob sobotah v Radencih.
Verouk je bolj teoretične narave. Kateheza pred zakramentom pa želi otroku – tudi odraslimi približati pomen vere v našem vsakdanjem življenju. Dragi starši nikar se ne hudujte nad župnikom, ki vedno nekaj komplicira. Gre za Vas in Vaše otroke, da bi vero čim bolj spoznali in iz nje dejavno zaživeli.

70 letnica petja naših petih pevk:
Drage naše železne pevke! Predvsem Vam čestitamo za ta veliki jubilej! Takoj sledi topla zahvala za vztrajnosti in za vsako lepo pesem, ki ste jo darovale Bogu, Mariji, ali svetnikom. Prepričan sem, da ste tudi same hvaležne za ta veliki dar, da ste lahko tolika leta sodelovale pri najsvetejši daritvi na tako vzvišen način. Še vedno ste dobrodošle, da vsaj s srcem pojete na čast dobremu Bogu.
Žal je stanje v župniji precej podobno tistemu izpred 70 let. Takrat je župnik Jarc pisal škofu Gregoriju, naj mu pošlje kaplana, ki obvlada petje, da bi poživil petje v župniji. Poslal je res najboljšega, ki je hitro uresničil njegovo željo. Vse je vzdržalo do danes. Sedaj pa smo zopet na pričetku. Res želim, da pridete s kora v cerkev. Tako se Vam bo lahko še kdo pridružil. Saj je veliko dobrih pevcev, le gor si nekako ne upajo. Vsi skupaj pa molimo, da bi se vendar čim prej našel nekdo, ki bo ustanovil novi zbor za naslednja desetletja.

Versko izobraževanje za vsakogar Katehetsko pastoralna šola v Novem mestu, Smrečnikova ul. 60. Informativni dan 23. 9. 2011 ob 17.00 zavod Friderika Baraga. Kdor hoče svoje versko znanje poglobiti, je priložnost še kako lepa. S to Šolo se lahko dobi tudi misija za poučevanje verouka …

Spored sv. maš in bogoslužja

P 5. 9. 19.00 Pr † rajni Muvrnovi Jelenja vas
T 6. 9. 19.00 Trg na čast sv. Antonu
S 7. 9. 7.00 Trg za duhovne poklice
Č 8. 9. 16.00 Zg † rajni Meteževi in Movrinovi
P 9. 9. 19.00 Trg † rajni Turkovi G. Podgora
S 10. 9. 10.00
19.00
Trg † Vsi rajni in živi Butaleči
Rd † starši Štangelj in Katarina Grenc obl.
N 11. 9. 10.00 Trg † Miha, Marija in Jože Majerle Pikeći Predgrad
P 12. 9. 19.00 Pr za farane in dobrotnike
T 13. 9. 19.00 Trg † Ivan Panjan
S 14. 9. 19.00 Trg † na čast sv križu za vso podporo pri naporih
Č 15. 9. 19.00 Čep † Rajni Šterk in Kure obl. Čeplje
P 16. 9. 19.00 Trg † po namenu škofije N M
S 17. 9. 19.00 Rd † Viktor Kobe
N 18. 9. 8.30
10.00
11.30
S L za dober pričetek verouka
Trg † Marko obl. in Anica Šterbenc Jelenja vas 2
Čep žegnanje za farane in dobrotnike

8. 9. on 16.00 Zagozdac Mala maša in maša za naše bolnike in ostarele: Te sv. maše so postale lepa tradicija. Prav pa je, da postanejo tudi poglobljene in čim bolj doživete. Lepo prosim, da domači, ali sosedje pripeljete čim več naših preskušenih bratov in sester. Med sv. mašo se deli tudi sv. bolniško maziljenje. Kdo ga lahko prejme? Tisti, ki je resno bolan in nima velikega greha. Maziljenje sicer grehe odpušča pod pogojem, da se bolnik enostavno ne more izpovedati (nezavest, koma, ali velika nevarnost, da nastopi smrt..). V normalnih okoliščinah pa je seveda dobro prej opraviti zakramentalno spoved. Kronično bolni in ostareli lahko prejmejo sv. maziljenje enkrat letno. Če pa se bolezen slabša tudi bolj pogosto.
Pred sv. mašo bo prilika za sv. spoved prosim izkoristite.

9.9. ob 19.00 seja ŽPS in Ž K: vroče poletje je za nami in pred nami veliko nalog. Lepo vabljeni, da se pogovorimo o jesenskih načrtih in nalogah.

17.9. jubilejna Stična mladih:
Mnogi so bili v Madridu, mi se potrudimo vsaj do Stične… lepo bi bilo, da tudi kdo od naših mladih sliši in doživi kaj spodbudnega.

24. 9. Sarajevo razglasitev petih Drinskih mučenk za blažene. Med njimi sta dve Slovenki. Zahvalna sv. maša bo tudi v Žužemberku 22. 10.

V septembru skrbi za cvetje v farni cerkvi Stari trg.