7. 8. – 19. nedelja med letom: Mdr18, 6 -9 / Ps 33 / Heb 11, 1 -2 . 8 – 19 / Lk 12, 32 – 48
14. 8. – 20. nedelja med letom: Jer 38, 4 – 6. 8 – 10 / Ps 40 Heb 12, 1 – 4 / Lk 12, 49 – 53
15. 8 – MARIJINO VNEBOVZETJE: Raz 11, 9; 12, 1 – 6 / Ps 45 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 – 56
21. 8. – 21. nedelja med letom: Iz 66, 18 – 21 / Ps 117 / Heb 12, 5 – 7. 11 – 13 / Lk 13, 33 – 30

7. 8. – 19. nedelja med letom

Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Prodajte svoje premo¬ženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce.« »Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posadil za mizo. Pristopil bo in jim stregel. In če pride ob drugi ali tretji nočni straži in jih najde takó, blagor jim! Vedite pa: Če bi hišni gospodar vedel, ob kateri uri pride tat, ne bi pustil vlomiti v svojo hišo. Tudi vi bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov.« Peter je rekel: »Gospod, ali pripoveduješ to priliko za nas ali za vse?« Gospod je dejal: »Kdo je torej zvesti in preudarni oskrbnik, ki ga bo gospodar postavil nad svojo služinčad, da ji odmeri hrano ob pravem času? Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob prihodu našel, da tako dela! Resnično, povem vam: Čez vse svoje premoženje ga bo postavil. Če pa ta služabnik reče v svojem srcu: ›Moj gospodar zamuja s svojim prihodom‹ in začne pretepati hlapce in dekle, pojedati, popivati in se upijanjati, bo gospodar tega služabnika prišel na dan, ko ga ne pričakuje, in ob uri, za katero ne ve; presekal ga bo na dvoje in mu dal delež z neverniki. Kajti tisti služabnik, ki spozna voljo svojega gospodarja, a ničesar ne pripravi in ne dela po njegovi volji, bo hudo tepen. Tisti pa, ki je ne spozna in stori kaj takega, kar zasluži udarce, bo malo tepen. Od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo, in komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali.«
(Lk 12, 32 – 48)

Jezus nam kliče, naj se ne bojimo, čeprav se nam zdi, da smo čedalje manjša čreda. Takoj naprej svetuje, naj bodo naša ledja prepasana, lučke prižgane in noge obute. Naj bomo pripravljeni za na pot, ko nas pokliče, da se preselimo k njemu v nebesa.

Potem v prispodobi pove, kako se to v resnici dogaja. Naj bomo pripravljeni, kakor bi pričakovali izjemnega gosta – najvišjega gospodarja. Seveda ne bo prišel On sam, ampak bo poslal svojo deklo smrt. Ob vsem delu in obveznostih mora biti skrb za duhovno kondicijo vedno na vidnem mestu, da lahko ob vsakem trenutku stopimo pred najvišjega sodnika.

Seveda ne gre, da bi sedaj samo tarnali in begali sem ter tja, ampak za razumno in pošteno ravnanje. Vsako delo je treba opraviti vestno in pošteno ter ob dogovorjenem času. Zelo pomemben dejavnik, da se odrečemo odlašanju in prelaganju odgovornosti na drugega. Torej ne se bati in brez panike, ampak zavihati rokave in z Božjo pomočjo na odgovorno delo. Ne begati za raznimi samozvanimi preroki, ali še slabše samozvanimi rešitelji. Prešeren je že zdavnaj zapisal: »zvesto srce in delovno ročico za doto bi bili dobil, ki je nima milijonarka!«

14. 8. – 20 nedelja med letom

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel! Moram pa prejeti krst in v kakšni stiski sem, dokler se to ne dopolni. Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem; razdelili se bodo: oče proti sinu in sinu proti očetu; mati proti hčeri in hči proti materi; tašča proti svoji snahi in snaha proti tašči.«
(Lk 12, 49 – 53)

Tale odlomek, bolje rečemo kratek nagovor zbode v srce. Le kako je mogel Jezus izreči kaj takega? V resnici bi bilo z Njegove strani ne pošteno, če nas ne bi opozoril na to, da je hoditi za njim dokaj veliko tveganje na medsebojni ravni. Ljudje težimo po miru in lagodju. On pa prinaša napetosti, ker se je treba odreči nepomembnim rečem. Judovstvo in ostale religije gradijo na ustaljenih ritualih in raznih darovanjih Jahveju ali malikom… Jezus zahteva od nas konkretna dejanja. Ne samo nedeljska sv. maša in redna molitev, ampak pošteno ravnanje ter tveganje tudi lastnega življenja za pomoč bližnjemu. Dobesedno rečeno 'od besed k dejanjem!'

To postane problematično, če pride na oblast 'tradicionalist', ki ne trpi spre-memb. Ko nekdo iz družine stopi na pot za Gospodom, se kaj lahko zaneti dru-žinski prepir, ali požar, kar ne pomeni, da mora kristjan druge prisiliti v novo vero, ampak se on ne sme spustiti odvrniti od hoje za Gospodom. Bodimo prizanesljivi do počasnežev, a hkrati odločni in dejavni kristjani. Sedaj je veliko govora o 'svo-bodi govora', ali celo o 'sovražnem govoru'. Peter nam v svojem pismu nalaga, če kdo hoče vedeti za razlog naše vere, mu povejmo jasno, vendar prijazno.

15. 8. – VELIKA MAŠA

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« Marijina hvalnica In Marija je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku, kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil Mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom: Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.« Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.
(Lk 1, 39 – 56)

Zapovedani praznik Marijinega vnebovzetje je za nas vse priložnost, da se ozremo nazaj in preverimo, če naša pot še vedno drži v nebesa. Ko se je Marija pojavila na Elizabetinem dvorišču, je bila tudi Elizabeta napolnjena s Svetim Duhom in v hipu dojela izjemnost dogodka: Tudi še ne rojeni Janez je odreagiral. Elizabeta se je začudila nad tem, da jo obišče mati njenega Gospoda. Srečanje dveh bodočih mam je sprostila napetost, ki se je nabirala ob spoznanju, da sta bili izbrani za rojstvo Odrešenika in njegovega neposrednega preroka.

Mariji je nadangel Gabriel nakazal, kam naj gre proslaviti svojo izvoljenost. Obisk je Elizabeti prinesel nepopisno radost. Tako sta skupaj podoživljala milostne trenutke.

Tudi nas praznik dviga v nebeško družbo. Naša vera je dokaj naporna, zato potrebujemo primernih spodbud za vztrajneje na poti za Gospodom. Marija se je gotovo zavedala zapletov, kako bo to sprejel zaročeni mož Jožef in okolica. Kljub temu je bila sproščena in popolnoma vdana v Božjo pravičnost. To ji je zagotavljalo, da se bo vse dobro končalo.

Tudi nam se bo dobro končalo, če bomo le odločno stopali za Gospodom na Marijino priprošnjo. Zato le dobro izkoristimo možnosti, ki se nam ponujajo. Mi bomo imeli posebno priliko kar tri dni. 13. 8. blagoslov mega jaslic, nato nedelja in končno slovesni Marijin praznik. Vse te dni bom pred sv. mašo v spovednici, da opravimo dobro spoved in se tako tudi mi razbremenimo napetosti, ki se nam stopnjujejo z vsakim grehom in vsakim dnevom odlašanja.

Marija v nebese vzeta, prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 8. 8. 20.00 Pr † Tone in Milka Šavrič
T 9. 8. 20.00 Trg † Jožef Mihelič n. S. P.
S 10. 8. 20.00 Zg † Zlata in Anton Šegina n. Lojz
Č 11. 8. 20.00 Pr † Ana Majerle 10. obl. In ostali Kukini
P 12. 8. 8.00 Rd žive in rajne sodelavke v Kr. n. s Florjana
S 13. 8. 16.00
19.00
Zg † Mimica Rade n. Mojca
Trg † Ivan Butala obl.
N 14. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 15. 8. 10.00 Zg Marijino vnebovzetje za farane in dobrotnike
T 16. 8. 20.00 Pr † Emica in Jurij Verderber obl. Vrt
S 17. 8. 20.00 Trg † Nada Panjan n. Janez Petrič
Č 18. 8. 20.00 Trg † Jože Mihelič n. Trošt
P 19. 8. 20.00 Rd † Marija Kobe obl.
S 20. 8. 20.00 SL na čast krstnim zavetnikom
N 21. 8. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

13. 8. Zagozdac blagoslov mega jaslic:
Gre za poseben dogodek. Gozdarji so naleteli na izjemno star in debel hrast, ki ga je bilo težko spraviti do ceste. Ponudili so ga Tonetu, če bi on iz njega kaj 'izvabil'. Po enem letu ga je uspelo pripeljati v zunanji atelje. Tam ga je letos po Treh kraljih pričel klesati. Še po temi tudi pri -7 stopinj se je počasi kazala podoba jaslic.
Trajalo je do pomladi. Potem so z velikimi napori zadevo preselili v Zagozdaško cerkev. Tu so nastale lesene jaslice. Pri strehi je sodeloval tudi župnik…
Odločili smo se, da bo primeren dan za blagoslov sobota pred veliko mašo.
Lepo vabljeni. Najprej bo sv. Maša. Takoj po sv. Maši se bomo preselili k novonastalemu znamenju in ga blagoslovili.  To bo priložnost podoživeti božično skrivnost na 'avstralski način' med vročino.
Po blagoslovu bo še kulturni program naših društev. Nato pa krajša pogostitev.
V cerkvi bomo postavili na ogled nekaj čez 15 jaslic, ki so bile narejene za vsakoletno razstavo jaslic po Sloveniji.
Skratka, gre za izjemno umetnino, ki jo je uspelo Toniju ustvariti v mrzlih dneh Januarja in februarja ter še kar nekaj dni do današnjega dne.
Hvala Bogu za našega Toneta, ki nas vedno preseneča z novimi stvaritvami. Mi mu izkažimo hvaležnost z obiskom pa tudi z primernim darom v puščico.

15. 8. 0b 10.00 VNOBOVZETJE Device Marije. Vabljeni k zagozdaški Mariji, da se ji izpovemo in priporočimo za vse lepo in hudo, ki nas spremlja skozi leto.

V avgustu skrbijo za urejenost farne cerkve Radenci.