25. 12. – BOŽIČ DNEVNA SV. MAŠA: Iz 52, 7 – 10 / Ps 98 / Heb 1, 1 – 6 / Jn 1 1 – 18
1. 1. – MARIJA SV. BOŽJA MATI: 4 Mz6, 22 – 27 / Ps 67 / Gal 4, 4 – 7 / Lk 2, 16 – 21
8. 1. – nedelja Jezusovega krsta: Iz 42, 1 – 7 / Ps 29 / Apd 10, 34 – 38 / Mt 3, 13 – 17

25. 12. - BOŽIČ

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Sionu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalemske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkupil Jeruzalem. Gospod je razgalil svoj sveti laket pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga.
(Iz 52, 7 – 10)

Prerok Izaija se v odlomku veseli vrnitve iz babilonske sužnosti. 70 let so bivali v izgnanstvu. Večina tistih, ki so bili pregnani jih je umrla v tuji deželi. Le redki, ki so bili zelo mladi takrat, so dočakali tudi vrnitev. Jasno, da so se veselili. Potem se je ta napoved pričela uporabljati, za napoved mesijanskih dni…

Vendar je Bog vse presenetil. Ni prišel po tedanji tradiciji, ki je veljala predvsem v 'vsemogočnem' rimskem cesarstvu v bleščečim 'triumfu', ampak kot nebogljen otrok nepomembne galilejske družine na poti, ki je našla zavetje v občasnem hlevu na robu mesteca. Ni bilo navijačev, ne nastopajočih, tudi medijev ni bilo. Pojavil se je nebeški glasnik, ki je preprostim pastirjem oznanil, kaj se je zgodilo v njihov bližini. Ne smemo prezreti neke podobnosti, da je verjetno tam pasel drobnico naj mlajši Jesejev sin David, ki ga je dal poklicati prerok Samuel in nato mazilil za drugega kralja v Izraelu. Jezusa so klicali tudi Sin Davidov zlasti tisti, ki so prosili ozdravljenja, ali usmiljenja.

Jezus – Odrešenik prihaja k nam povsem mirno in dokaj zakrito. Ne želi nastopati z oblastjo, ampak blago, kar prinaša milost za ves svet.

Vse človeštvo je zasužnjeno od Adamovega greha. Sedaj končno prihaja odrešenje. Zadev ne rešuje s silo, ampak z Božjem objemom z milostjo. Zato se ga veselijo preprosti in redki izbrani modreci, ki ga obiščejo čez nekaj časa pa še ti morajo zbežati pred tistim, ki bi se mesija moral najbolj razveseliti. Žal so razmere po 2022 letih zelo podobne. Rešitev je silno enostavna le prisluhniti je treba angelskemu refrenu:

»SLAVA BOGU NA VIŠAVAH IN MIR LJUDEM, KI SO MU PO VOLJI!«

1. 1. – Marija Sveta Božja Mati

Gospod je govoril Mojzesu in rekel: »Govôri Aaronu in njegovim sinovom: ›Tako blagoslavljajte Izraelove sinove; recite jim:
Gospod naj te blagoslovi in te varuje.
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv.
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.‹ Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil.«
(4 Mz 6, 22 – 27)

Z Marijinim praznikom pričenjamo novo leto 2023. Zunanji kazalniki in dejavniki nam ne obljubljajo raja na zemlji. Zahodno človeštvo se obnaša, kakor da Boga ni. Torej se nima kaj vtikati v naše zadeve. Tako samopašno ravnanje nas je pripeljalo v zelo zapleten položaj, ko ne vemo kdaj se bo končala vojna v Ukrajini, še manj pa vemo, koliko bo še pobrala življen in sredstev, ki so nam zagotavljala blaginjo.

Nebesa nam po veri in Cerkvi podajajo roko sprave in dejavno pomoč. Že Mojzesu je bil narekovan ta blagoslov. Zato je modro, da tudi na drugi in tretji sveti večer blagoslovimo domove ter okolico na sam praznik osmine, ali Novo leto pa pokličemo božji blagoslov. Ker je nedelja bosta dve sv. maši v Trgu in pri Mariji v Zagozdacu, to je razlog več, da se bogoslužja udeležimo. Kristjani dejavno živimo svojo vero med bogoslužjem in po njem. Žal smo se nekako navadili, da je še tako majhna ovira, 'dovolj' velik razlog za opustitev nedeljske sv. maše. Žal!?

Na Novega leta dan naredimo sklep, da se bomo to leto in naprej še posebej potrudili za reden obisk nedeljskih in prazničnih sv. maš. Naj nam Devica Marija -Sveta Božja Mati izprosi potrebno milost, da bi sklep držali in ga širili tudi še na kakšno delavniško sv. mašo. Lepo prosim družine šolarjev, da bi se tudi one potrudile in otroke čim bolj redno uvajali v liturgično življenje. Zdaj imamo že vsega toliko, da se skoraj ne znajdemo med vsemi obveznostmi. Treba je presoditi, kaj je obvezno in kaj priložnostno, če pač utegnemo. Ob smrti bo treba vse izpustiti iz rok. Ostala bo samo vera in tisto, kako sem jo, ali iz nje živel.

O Mariji je večkrat zapisna opomba, de je vse te besede ohranila v svojem srcu in jih premišljevala. Kaj brani nam, da ne bi posnemali svoje nebeške Mame. Naredimo ji to veselje in še koga pridobimo za polno krščansko življenje.

Zahvale

V Predgradu so bile zaščitene in prelakirane klopi ter pod v zakristiji. Narejen je tudi nov ambon. Vse je opravil g. Janez. Kramarič. Stroške so krili posamezniki in agrarna skupnost. Članici Ž P S se zahvaljujeta vsem, ki so kakorkoli prispevali, da so se klopi zaščitile in obnovile. Todi župnik je iskreno hvaležen za opravljeno delo. Posebej sem hvaležen, da ste vse opravili na svojo pobudo in sami. To je povsem pravilno, da soseska poskrbi za svojo cerkev. Župnija pač pomaga po svojih močeh. Ker smo letos v farni cerkvi opravili velikansko delo, župnik res ni utegnil niti pomagati niti kaj prispevati. Torej pohvala pobudi in izvedbi ter zahvala vsem! Bog povrni!

Na domu Tav je bila postavljena sončna elektrarna in v j hiši montirani I R grelci, kar eno z drugim lepo služi za bolj čisto ogrevanje. Ker še ne vemo, koliko bomo lahko pridelali energije sami, občasno zakurimo tudi centralno, da nas ne bi ob letnem obračunu presenetil prevelik račun Sicer je oboje stalo nekaj več kot 22. 000,00€.

Nove klopi so glavni zalogaj, ki je bil letos skoraj ves izpeljan. Še bomo dokončali zadnjo steno. Bogu sem iskreno hvaležen, ki mi je dal toliko moči in zdravja, da sem glavno delo opravil skoraj sam in tako prihranil kar nekaj tisoč €. Tone se je tudi zelo potrudil in 'zmogel' izklesati 40 reliefov z globoko svetopisemsko vsebino in simboliko. Nejmu smo mu poplačali, vendar je njegov prispevek težko ovrednotiti. Zato smo lahko obema hvaležni. Nekateri ste tudi sami že nekaj prispevali, upam, da boste prispevali še drugi. Hvala vsem in vsakomur posamič.

Hvala vsem čistilkam in krasilkam, ki pridete urediti cerkev in župnišče! Ene s te redne in brez slabe volje, ene pa nikoli 'ne utegnejo'. Prvim pohvala, onim drugim pa več korajže v novem letu.

Hvala prostovoljkam in prostovoljcem Ž. Karitas, ki redno pomagate pri delitvi evropske hrane. S tem je kar nekaj dela. Posebej ga Katica ima tudi veliko usklajevanja in pisanja raznih poročil ter usklajevanja in z nabavo raznih dobrin.

Gotovo je še veliko drugih zadev in koristnih dogodkov. Vsem iskrena hvala.

Vsi skupaj se zahvalimo dobremu Bogu, ki nas je podpiral in ohranil pri življenju!

Voščilo

voscilo 2023

Spored sv. maš in bogoslužja

P 26. 12. 10.00 Zg † Albina in rajni Štaudohar
T 27. 12. 15.00 Pr † na čast sv. Anžetu za zdravje Poljancev
S 28. 12. 17.00 Pr † Danica Kapš 1. obl.
Č 29. 12. drugje Trg † Majda Strugar in po namenu romarjev
P 30. 12. 17.00 Trg sv. Družina † rajni Majerle Dol 7
S 31. 12. 17.00 Rd za zdravje in srečen porod
N 1. 1.
NOVO LETO
10.00
14.00
Trg za farane in dobrotnike
Zg † družina Molec G. Podgora 1
P 2. 1. 17.00 Pr za srečno vožnjo
T 3. 1. 17.00 Trg † Alojz Kljun obl.
S 4. 1. 9.30 Trg † za duhovne poklice
Č 5. 1. 17.00 Rd † Kobe Stanislav 1. obl.
P 6. 1. 17.00 Trg Trije kralji † Jože Butala 1. obl. n sestra
S 7. 1. 17.00 SL na čast krstnim zavetnikom
N 8. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

24. 12. – sveti večer: jaslice se postavijo že popoldne, ali zgodaj zvečerob večernem zvonjenju (16.30) se pokropijo - tudi domovi ter okolica. Ob tem se moli veseli del rožnega venca, ali poje 'Poslušajte vsi ljudje'. Potem je slovesna družinska večerja.

25. 12. – polnočnica: To je najlepša sv. maša v letu. Presenetijo in navdušijo nas nove jaslice. Letos je v jaslice vključena vsa ladja. Na klopeh so prizori iz stare zaveze, ki je hrepenela po božiču. Predzadnji prizor na levi strani je sv. Luka, ki je najbolj opisal božično dogajanje. Duhovniki in pevci se trudimo za čim bolj slovesno bogoslužje. Po opravilu v cerkvi se še malo zadržimo zunaj in hitimo spat, da bi lahko vstali in se še udeležili dnevne sv. maše ob 10.00.

25. 12. – sveti dan: glavno opravilo je v cerkvi. Sledi slovesno družinsko kosilo nato obisk najožjih sorodnikov, ali prijateljev.

26. 12. – sv. Štefan 1. mučenec: na ta dan se tradicionalno blagoslavljajo konji. Ne vem natančno zakaj ravno na ta praznik. Mi bomo konje in lastnike ter vse ostale vernike z veseljem sprejeli v Zagozdacu. Blagoslov bo pri novi sicer leseni štalici za cerkvijo po sv. maši.

27. 12. – ANŽEVO. Glavno žegnanje v Predgradu, po maši kolanje v gradu. 

30. 12. – SVETA DRUŽINA: Letos je ta praznik na petek, ker je Novo leto  na nedeljo. Lepo vabljene zlasti mlade družine z otrocih. PA VESEL BOŽIČ!

V januarju skrbijo za kapeli Zagozdac in Podgori.