5. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 12, 1 – 4a / Ps 33 / 2 Tim 1, 8b – 10 / Mt 17, 1 – 9
12. 3. – 3. postne nedelja: 2 Mz 17, 3 – 7 / Ps 95 / Rim 5, 1 – 2. 5 – 8 / Jn 4, 5 – 12
18. 3. – Sveti Jožef: 2 sam 7, 4 – 5. 12 – 14 / Ps 89 / Rim 4,13. 16 – 18. 22. / Lk 2, 41 – 51a
19. 3. – 4. postna nedelja: 1 Sam 16, 1b. 6 – 13 / Ps 23 / Ef 5, 8 – 14 / Jn 9, 1 – 41

5. 3. - 2. postna nedelja

Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod, blagoslovil te bom in naredil tvoje ime veliko, da bo v blagoslov.
Blagoslovil bom tiste, ki te bodo blagoslavljali, in preklel tiste, ki te bodo preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje.« Abram je šel, kakor mu je naročil Gospod.
(1 Mz 12, 1 – 4a)

Bog je poslal Abrama in njegove deželo v novo obljubljeno deželo. Dolgo je trajalo, da so šele njegovi daljni potomci pod vodstvom Mojzesa in Jozveta dokončno zasedli to deželo. V Evangeliju Jezus povabi tri izbrane apostole na goro in se tam pred njimi spremeni. Tako bleščečemu se pridružita še Mojzes in Elija. Petra dogodek tako prevzame, da bi kar postavil tabor treh šotorov. Iz oblaka se zasliši glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«

Smo v postnem in sinodalnem času, ki nas vabi na pot temeljitega spreobrnjenja. Na pričetku se še malo lovimo, ker ne vemo, kaj in kako bi pričeli spreminjati. Post zahteva odrekanja in dobrodelnost, sinoda poglobitev vere in pripadnosti Cerkvi. Jezusova družabnika iz onstranstva nam jasno sporočata, da je treba sprejeti Postavo torej Sveto pismo, ki se pričenja z Mojzesom. Predstavnik prerokov Elija priganja, da Božjo besedo dosledno izpolnjujemo. Oče iz nebes oboje potrdi Jezus učlovečena Božja Beseda je Sin, ki ga Oče nad vse ljubi in pristavi, da naj njega poslušamo: To pomeni, da ga slišimo in potem poslušamo torej ravnamo po Božji volji.

V zadnjih desetletjih se je na svetu ogromno stvari povsem spremenilo. Val sprememb je dosegel tudi našo Cerkev in vero. Spominjam se, kako so bile naše cerkve premajhne, sedaj so kar naenkrat prevelike…Sinoda nas vabi na pot z Gospodom na goro spremenitve, da nas Gospod opogumi, navduši in pošlje v nemirni svet. 1. 3. smo imeli v Novem mestu pastoralno konferenco. Tema dneva je bila: 'Mesto katehistov in katehistinj v Cerkvi'. Štirje predavatelji so osvetlili tematiko iz različnih zornih kotov. Prevladovalo je spoznanje, da so prav oni takoj za kateheti prvi poklicani pričevati za našo vero in jo posredovati pri verouku i n seveda širše pričati o Božji navzočnosti med nami. Takoj za njimi so starši in nato vsi verniki. Kakor sta se tista učenca iz Emavsa na veliko noč navdušena vrnila v Jeruzalema in pripovedovala ov vstalem Gospodu, tako smo vsi že pri krstu poklicani in poslani v sedanji svet pričevat o naši veri. Seveda je to poseben križ, ampak Jezus nas vabi, da ga vsak dan vzamemo s seboj, kamor koli gremo.

Korajža velja.

12. 3. – 3. postna nedelja

Ljudstvo je bilo tam žejno in tako je godrnjalo zoper Mojzesa: »Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino?« In Mojzes je vpil h Gospodu ter rekel: »Kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnali me bodo.« Gospod je rekel Mojzesu: »Pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin! Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi! Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti!« Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin. In dal je temu kraju ime Masa in Meríba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali Gospoda ter rekli: »Ali je Gospod med nami ali ne?«
(2. Mz 17, 3 – 7)

Danes je ob strani voda. Mojzes se je na poti iz Egipta v obljubljeno deželo do dobra namučil, ker so ga razvajeni rojaki v puščavi kar naprej provocirali in si želeli iti nazaj, kjer je bilo hrane dovolj, čeprav suženjske. Tako je bilo tudi, ko ni bilo vode. Prepirali so se z njim, da je tudi sam nekako podvomil, če mu bo uspelo z leseno palico odpreti skalo za novi izvir…Jezusa srečamo v bližini Sihema pri vodnjaku, ki ga je dal izkopati očak Jakob – Izrael. Tu se zaplete v pogovor z žensko, ki ima burno preteklost. Ona se čudi, da se ugleden Jud sploh ozre na Samarijanko. On pa pomembno zatrdi: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ›Daj mi piti,‹ bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« To jo spravi skoraj v smeh, saj nima s čim zajeti. Potem mu prizna, da nima moža. Jezus ji pove, da jih je imela že pet in tudi sedanji ni pravi mož. To je ženo tako osupnilo, da je hitela v mesto in povabila someščane, naj gredo prisluhniti izjemnemu preroku, ki je morda Mesija. Poslušali so jo, prišli k vodnjaku in se na svoja ušesa prepričali, da je Jezus res Zveličar sveta.

Če malo poškilimo na prvo stran, lahko ugotovimo, da si Jezus izbira zelo raznolike pričevalce, če je uporabil to ženo, ki je preživela 5 ne pravih - koruznih zvez, kaj potem meni manjka, da nebi tudi jaz koga povabil bližje živi vodi?! Morda nam bo lažje dojeti Jezusovo logiko z Pavlovim navedkom iz pisma Rimljanom: Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega: morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Vsi smo grešniki in vsi smo povabljeni k živi vodi, ki nam jo v posebni obliki ponuja ravno sinodalna pot z Gospodom. Ne zamudimo izjemne priložnosti.

Seja Ž P S in Ž K je bila prestavljena na 1. 3.

Kljub sneženju se nas je nekaj zbralo. Najprej je bilo dokaj izčrpno poročilo, kako potekajo zadeve v Karitas. Z Evropsko hrano je veliko konkretnega fizičnega dela. Skoraj še toliko je razne pisarije v razpredelnice in potem še trimesečno poročilo na Škofijsko karitas. To je v prvih dveh mesecih že porabilo več kot 70 ur prostovoljnega dela. Iz tega sledi prošnja, da bi se še kdo mlajših vključil med naše vrste. Našo Karitas smo ustanovili konec februarja 2006. Od takrat smo starejši 17 let in kar nekaj jih je že med rajnimi. Torej lepo vabljeni.

Seveda ni Karitas samo zbiranje in delitev hrane, ampak skoraj vse kar se dogaja v župniji. Pri nas je nekako najbolj pereče glede čiščenja in krašenja farne cerkve in kapel. Po dolgi razpravi in preudarjanju smo ostali mnenja, da vztrajamo pri sedanjem modelu. Zavedamo se, da smo obremenjeni in prezaposleni, ker nas pesti demografska kriza, kljub temu ne smemo obupavati. Prikličimo si v zavest, da je skrb za župnijsko središče predvsem konkretno dejanje naše vere. Le to je vir blagoslova in osebnega zadovoljstva.

18. marec popoldan 13.00 do 17.13
Dan farnega zavetnika sv. Jožefa in celodnevnega češčenja

Letos se oboje pokriva. Kljub temu bomo imeli sv. mašo samo popoldne, da se nas vsaj nekaj zbere. Prej ste vabljeni k češčenju najsvetejšega. Samo po sebi je umevno, da se češčenja udeležijo tudi vsi, ki sicer veliko molite sami ali skupaj in radi romate. Ravno dan celodnevnega češčenja vabi prav vse farane, da se pred Svetem Rešnjem Telesom združimo iz vseh delov župnije in vztrajamo čim več časa pred Njim. Tako bomo lahko primerno počastili farnega zavetnika sv. Jožefa. Oboje je zelo pomembno in predvsem koristno

Tečaj za zaročencev Črnomelj

Petek 17., sobota 18. in nedelja 19. marec.

Vsak dan se prične ob 16.00 in traja do 19.00.

Lepo priporočam vsem, ki se nameravate poročiti že letos pa tudi tistim, ki z datumom še odlašate. Morda se boste lažje odločili. Dragi mladi ne bojte se skleniti pravega cerkvenega zakona, to je vir milosti, ki Vam bo pomagal vzdrzati v naporih.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 6. 3. 18.00 Pr † Ivan in Ana Štefanc Predgrad 36
T 7. 3. 18.00 Zg † Vinko Šterbenc 30. dan
S 8. 3. 7.00 Trg † rajni duhovniki in za duhovne poklice
Č 9. 3. 18.00 Trg † Tončka Antič 2. obl.
P 10. 3. 18.00 Trg † Stanislav in Anica Starc n. Micka
S 11. 3. 15.00
18.00
Rd blagoslov kipa sv. Jakoba † Vlasta Kobe 30. dan
Trg † Ivana Madronič obl. Prelesje 10
N 12. 3. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 13. 3. 18.00 Pr † Nada Panjan n. vaščani Škrlovica in Zlati.
T 14. 3. 18.00 Trg v zahvalo za 50 let obrti
S 15. 3. 18.00 Čeplje † rajni Ivanc n. Metoda
Č 16. 3. 18.00 Trg † Jožef Mihelič Sodevci n. Trošt
P 17. 3. 18.00 SL † v dober namen n. Cveto Uršič
S 18. 3. 16.00 T s. Jožef žegnanje češčenje za farane in dobrotnike
N 19. 3. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

11. 3. ob 15.00 Radenci Blagoslov kipa sv. Jakoba: Po osrednji Sloveniji obstaja Jakobova pot (camino de Santjago Compostela). Ker je tudi v Beli krajini nekaj romarjev, ki so opravili peš romanje k sv. Jakobu v Španijo, so se domenili, da bi to pot speljali tudi mimo nas. Tako je na pobudo g. Igorja Tone naredil zanimiv kip sv. Jakoba. Nameščen bo v Radencih. Blagoslovili ga bomo 11. 3. ob treh popoldne.

40 dni brez alkohola: Slovenska karitas in 13 drugih skupin nas pozivajo, naj se tudi letos v postnem času prostovoljno odpovemo alkoholu. Gre za solidarnost z tistimi družinami, ki imajo enega ali več alkoholikov. Zaradi tega živijo v veliki stiski in mnogo krat v pravem peklu.
V komuni smo pomagali tudi alkoholikom. Ob tem smo se dodobra seznanili z to problematiko pa Vam toplo priporočamo solidarnost.

18. 3. ob 16.00 praznovanje sv. Jožefa in celodnevno češčenje.
Letos se prenese praznik našega farnega zavetnika iz nedelje na soboto. Tako bo zopet isti dan žegnanje in češčenje. Z češčenjem bomo pričeli ob 13.00 z litanijami sv. Jožefa ob 15.00 Križev pot in zaključili z praznično sv. mašo.

V marcu skrbimo za urejenost cerkve in kapel sami.