9. 7. – 14. navadna nedelja: Zah 9, 9 – 10 / Ps 145 / Rim 8, 9. 11 – 13 / Mt 11, 25 – 30
16. 7. – 15. navadna nedelja zlatomašna: Iz 55, 10 – 11 / Ps 65 / Rim 8, 18 – 23 / Mt 13, 1 – 23
23. 7. – 16. navadna nedelja: Mdr 12, 13. 16 – 19 / Ps 86 / Rim 8, 26 – 27 / Mt 13, 24 – 43

9. 7. – 14. navadna nedelja

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
(Mt 11, 25 – 30)

Prejšnjo nedeljo nas je odlomek kar nekoliko prestrašil, ker je Jezus naravnost povedal, da moramo Njega postaviti na najvišjo točko ljubezni in hkrati vsak dan sprejeti križ ter striktno hoditi za Njim. Danes je povsem drugačen skoraj nežen. Zahvaljuje se Očetu za preproste in ponižne vernike. Skratka, pojasni nam, da od nas ne pričakuje, nekih nečloveških, ali herojskih dejanj. Želi samo, da mu sledimo in vzamemo njegovo oznanilo zares. Če pač postavimo vero in ljubezen na prvo mesto, bo vse prišlo na pravo mesto. Življenje je naporno in zahteva od nas veliko truda, ne glede na versko opredelitev. Jezus nas vabi, da vse vzamemo brez godrnjanja in jadikovanja, ampak stopimo za njim v zaupanju. (Na primer: pred 17. leti smo pričeli s skupnostjo Tav in vztrajali 13 let. Marsi kaj smo doživeli in dali skozi pa se nam takrat ni zdelo kaj posebnega. Po štirih letih premora so nas za tri dni obiskali člani skupnosti Srečanje iz treh komun, ki še delujejo v Sloveniji. Dali smo jim samo prostor v župnišču in kuhinjo. Kljub tem sem občutil velik napor in kar nekaj skrbi. Takrat pa je šlo z Božjo pomočjo 'kar lepo na lahko'. Bogu hvala.).

Zaupajmo v Boga pa se nam ni treba ničesar bati. Sv. Janez Pavel II. Bi dejal: »Korajža velja!« Torej pogumno. Vzemimo si vsak dan vsaj nekaj časa za molitev, da se priporočimo Gospodu in mu izročimo svoje dnevne in daljše načrte. Zlasti se resno udeležujmo nedeljskih sv. maš. Ravno tu dobimo konkretna navodila in moč za izvedbo. Pri sv. maši položimo na oltar ob kruh in vino se svoje napore, da jih Gospod sprejme in oplemenitene vrne za uspešno hojo za Njim.

18. 6. – 11 navadna nedelja

Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša!« Tedaj so pristopili učenci in mu rekli: »Zakaj jim govoriš v prilikah?« Odgovoril je in jim dejal: »Vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo; kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi: Poslušali boste, poslušali – a ne boste doumeli, gledali boste, gledali – a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu; z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor pa vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo! Kajti resnično, povem vam: Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali.«.
(Mt 13, 1 – 17)

Slišali smo zelo primerno priliko, kako je z našim oznanjevanjem. Oznanjevalci poslušalcem beremo Božjo Besedo in je tudi bolj, ali manj uspešno komentiramo. Uspeh je relativen. Sedaj so ceste neprimerno širše in številne, da veliko semena pade ob njih. Tudi grabežljivih ptic je vse več in vse bolj pretkanih ter drznih. Tako se veliko semen izgubi. Tudi suše so zelo vroče, da hitro pomori tisto na plitki zemlji. Tudi zaraščanje je v velikem razmahu. To pomeni, da na dobro zemljo pade le nekaj. Rezultati so hitro opazni, saj doživljamo velik upad vernosti, kar se je odrazilo, da smo letos v celi državi imeli samo 3 nove maše.

Papež Frančišek je že pred leti razglasil sinodo, ki naj razišče in ugotovi vzroke ter predloži napotke, kako bi čim bolj sanirali nastali položaj. Zavedamo se, da ne bo 'čarobne paličice', ampak povabilo k še bolj zavzetemu delu v Njegovi setvi in žetvi. Naš viniški poet Župančič je v neki pesmi zapisal preroške verze za današnji čas. »Predaj se vetru, naj se izpoje in izjoče. A mornar, ko je najvišji dan, izmeri daljo in stran!« Okolje nas vabi, dobesedno vleče k uživanju, tudi na kredit. Po drugi strani pa draginja tlači našega duha. Prazna denarnica nas bo prej, ali slej prisilila k večji skromnosti, ki se ji lahko reče post. To je tudi verska drža. Če poškilimo nazaj na prejšnjo nedeljo, tam nas Jezus vabi, naj pridem k njemu, da nas poživi in ohrabri. To pomeni, da s vso skrbnostjo negujmo poganjek naše vere in ga redno zalivajmo na naši plitki Poljanski zemljici pa na ptice in osat ne pozabimo.

Novo v župniji

Na 73. rojstni dan sem dokončal tri stola – sedilje za kapelo Janeza Krstnika. Blagoslovil sem jih 24. 6. na žegnanje v veliki kapeli. Sedaj se stoli lepo ujemajo z klopmi. Pred časno nam je župnija Semič podarila oltar. Naredil sem ga 1990 za cerkev Sv. Duha. Sedaj so tam dali kamniti oltar iz farne cerkve sv. Štefana, ki so jo povsem prenovili. Namestil sem ga v veliko kapelo, ker je Janez Krstnik za Jezusa napovedoval, da nas bo krstil v ognju in Svetem Duhu.

Ta dan 24. 6. so mi gasilci izročili novo svečano uniformo, da bom še lahko kaj po paradiral po naši dolini. Hvala jim, da so držali obljubo dano na mojo prošnjo ob Florijanovi nedelji.

3. 7. sem pospravil zidarski oder na Kalvariji. Tako je križev pot prekrit v trajno kritino. Pričel sem sicer že 25. maja. Zavleklo se je, da sem najprej za nabavo slemenskih opek in potem še izdelavo obrob. Ko bo malar utegnil, jih bomo še prepleskali. Hvala Bogu! Seveda se sme tudi kaj prispevati. Prosil bi predvsem vaško skupnost Deskova vas, da bi kaj primaknili, saj jih še nisem do sedaj nič prosil.

Še to leto bi treba zamenjati kritino tudi na cerkvi sv. Vida v Lazih. Kapelice je bilo enostavno pokrivati, ker so majhne. Cerkev je pa večja in tam so skodle metrske, da jih bo težko odstraniti. Čakati pa ne upam, ker se že kar na nekaj mesti vidi skozi. To sicer ni tako hudo, vendar, če nas zopet doleti mega toča, bo cerkev zalilo. Gre za našo najstarejšo cerkev čez 800 let. V njej so tudi najstarejše poslikave, zato bi bila neprecenljiva škoda, če bi se poškodovale. Les je že pripravljen. Počakati moramo še na soglasje zavoda za varovanje kulturne dediščine in zbrati kaj sredstev ter pogum.

Nepozaben tabor »Migaj, zdravo uživaj« - 'valovi poletja'

Naša Škofijska karitas N M je od 3. do 7. 7. organizirala prvi tabor za manjše otroke. Takoj se je pokazalo, da je zamisel zelo dobra. 17 otrok se je ves teden veliko in veselo gibalo ter igralo. Hvala ga Petri za idejo in drugim animatorkam ter in ministerstvu za zdravje, ki je projekt finančno podprlo. Sicer do Kolpe nismo dospeli, nič zato, ker se na blazinah da ležati tudi v senci, ali celo v strehi med nevihto. Upajmo, da bo do drugega leta prišla še kaka ideja in reklama pa bomo še z večjim zagonom nadaljevali, kjer se je letos končalo. Morda bomo tudi razširili še za kakšen teden za otroke od drugod. Še večje veselje in korist bo, če se bodo otroci tudi doma in na počitnicah veselo gibali in pozabljali na telefone ter ostalo novodobno kramo. Potem bo novi tabor 2024 hitro prišel. Bravooooo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 7. 20.00 Pr † Elizabeta, Rudi in Mihelič obl. K. vas
T 11. 7. 20.00 Trg † Ivan in Marija Butala
S 12. 7. 20.00 Trg † Marija Šmalcelj obl. Jerjeva
Č 13. 7. 20.00 Zg † živi in rajni iz družine Mihelič n. p F. S.
P 14. 7. 20.00 Rd † Jože Šterbenc 30. dan Gorički
S 15. 7. 20.00 Trg † rajni Miklarčevi
N 16. 7. 10.00 Trg zlata maša v zahvalo za 50 let duhovništva
za farane in dobrotnike
P 17. 7. 20.00 Pr † Katarina in Jože Majerle obl. Dol 1
T 18. 7. 20.00 Rd † starši in bratje Butala d. Radenci
S 19. 7. 20.00 Trg † rajni iz družine Kapš Prelesje 1
Č 20. 7. 20.00 Trg † Ivan in Katarina Konda
P 21. 7. 20.00 Rd † Marija Kobe 8. dan D. Radenci
S 22. 7. 20.00 SL v zahvalo
N 23. 7. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

16. 7. ob 10.00 Stari trg ob Kolpi zlata maša p. Francija Seničarja.
Naš veliki in lepi dogodek se hitro bliža, kar pomeni, da se je treba čim bolj aktivirati. Pripraviti okolico in svoje duše. Primerno okrasiti cerkev čim bolj uglasiti pevce. Zlasti se zavedajmo, da je duhovništvo velik dar in zaklad, ki ga prejme posamezni, vendar ne samo za sebe, ampak za vse Božje ljudstvo. P. Franci služi že 50 let kot frančiškan in kot duhovnik: prvič sen ga videl na Preloki verjetno leta 1974 na pogrebu sošolca Jureta. Potem je vsako leto prihajal na obletno sv. mašo tudi frančiškan iz Strunjana. Najbližje sva se srečala ob srebrni maši pred 25. leti. Vedno deluje pomirjujoče in preprosto, kot frančiškanu najbolj priliči. Bodimo trdno prepričani, da tudi on veliko misli na nas in nas priporoča v molitvah ter pri sveti daritvi. Zato se bomo zlate maše udeležili v čim večjem številu in se tako skupaj z njim in njegovimi iz srce zahvalili za 50 zlatih let ter prosili za še mnoga ne preveč naporna leta.

16. 7. ob 20.00 sv. maša v Jakovinih. Upam, da bomo praznovanje pravočasno opravili in se bom vsaj jaz lahko podal na romanje k Lurški Mariji.

16. 7. ob 19.00 Predgrad Cantate Dominu: V sklopu polanskih večerov bo v predgrajski cerkvi bo koncert naše znane pevske skupine, ki ga toplo priporočam. Oni že dolga leta pojejo Gospodu in nam poslušalcem. Seveda najraje pri sv. maši. Pa tudi na koncertu.

30. 7. ob 10.00 Stari trg maševal bo generalni vikar g. Peter Kokotec

V juliju skrbi za farno središče Stari trg ob Kolpi.