15. 10 – 28. navadna nedelja: Iz 25, 6 – 10 / Ps 23 / Flp 4, 12 – 14. 19 – 20 / Mt 22, 1 – 14
22. 10. – 29. navadna nedelja: Iz 45, 1. 4 – 6 / Ps 96 / 1 Tes 1, 1 – 5b / Mt 22, 15 – 21
29. 10. – 30. navadna nedelja: 2 Mz 22, 20 – 26 / Ps 18 / 1 Tes 1, 5c – 10 / Mt 22, 34 – 40

15.10. – 28. navadna nedelja

Jezus jim je spet spregovoril v prilikah. »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih osramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjezil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na poti in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečene svatovske obleke. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovske obleke?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«
(Mt 22, 1 – 14)

Prispodoba o nebesih. Kralj je Bog, ki vabi vse ljudi k sebi na svojo svatbo. Mi se ob zelo aktivni pomoči hudega duha na vse mogoče načine izmikamo, da bi se takoj v vsej polnosti vključili v božje kraljestvo, ki se je z Jezusovim rojstvom naselilo med nami. Zato sedaj lahko priliko obrnemo na nedeljsko in praznično sv. mašo.

Pri sv. maši se daruje sam naš Gospod in nudi nam najodličnejšo hrano za dušo, ki je hkrati veljavna vstopnica za nebesa. Jezus je navedel le tri izgovora, zakaj vabljeni niso utegnili priti. Mi jih imamo na stotine. Žal.

Potem je poslal nove sle naj povabijo vsakega, ki ga najdejo, samo da se dvorana napolni. Ob pregledu svatov je žal ugotovil, da je notri nekdo, ki ni prav pripravljen, ni imel primerne obleke. Le kje naj klošar sedaj dobi primarno obleko?! Gre predvsem za obleko duše, ki se opere in zlika pri spovedi. (V zahodnih državah se skoraj nihče več ne spoveduje. O tem smo poslušali na pastoralni konferenci 4. 10. 20 23.) To je res velik problem, ki sega tudi v našo dolino.

Drugi problem je primerna konkretne obleka. Za nedeljsko sv. mašo je treba izbrati pražnjo obleko – torej mora biti čista in cela. Kavbojke so namenjene za na farmo in delo. To se sicer nekako spregleda morajo pa biti cele ne naravni še manj umetno razcapane – raztrgane!! Ostala oblačila naj bodo dosti velika, da pokrijejo ramena in kolena. Ravno zaradi ne upoštevanja teh navodil imajo večje župnije uvedene za prvo obhajilo in za birmo posebne enotne albe ali halje. To samo dokazuje, da se ne znamo domeniti, kaj kam in kako sodi.

Torej na delo v delovni obleki, po opravkih v bolj praktičnih, v šolo in na šport v športnih. K sv. maši in na kulturne prireditve v najboljših oblekah. Duša pa naj bo vedno oblečena v belo čisto obleko posvečujoče milosti. Tako nam ne bo nikoli nerodno in bo vse lepo minilo brez zadreg, tudi prehod v nebesa.

22. 10. – 29. navadna nedelja

Tedaj so farizeji odšli in se posvetovali, kako bi ga ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«
(Mt 22, 15 – 21)

Ta prilika je še bolj konkretna in bridka.

Stalna dilema, da bi čim bolj prinašali naokrog zlasti državo, ki zatira narod in vero. V Jezusovem času so bili Judje okupirani s strani Rimljanov. Cesar je bil običajno precej pogolten, da so bili davki vedno 'preveliki'. Tudi trenutna naša oblast ni ravno skromna z davki in drugimi mehanizmi, ki nam niso všeč. Farizeji so seveda Jezusa potisnili v past. Če bi reke da, ali ne, bi bilo za ene narobe. Pa je našel salomonsko rešitev z kovancem, na kateri je bila podoba verjetno cesarja Tiberija. Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«

V normalni demokraciji si mora oblast prizadevati za čim večjo blaginjo svojih državljanov. To se dosega z čim manjšimi davki in tako, da se zbrani državni denar smotrno porabi v korist vse družbe. Ker je takšen ideal zelo težko doseči, postaja skušnjava toliko večja, da bi kaj le prikrili in si povečali osebni proračun.

Skušajmo še bolj poenostaviti. Jezus s tem pove, da moramo vsi prispevati k napredku družbe, da lahko država funkcionira. Verniki moramo biti za zgled ostalim v poštenju, pridnosti in dobrodelnosti. Seveda moramo prispevati tudi k temu, da bodo na oblasti ter odgovornih mestih pošteni in najboljši, sposobni kadri, ki bodo z državnim denarjem ravnali odgovorno in upoštevali vse sloje ter skupine.

Bog ne rabi denarja, rabi ga pa Cerkev za vzdrževanje bogoslužnih objektov ter raznih skupnih služb tudi duhovnikov in redovnic. Po nekod imajo tako zvani cerkveni davek. Pri nas je vse ne prostovoljni ravni. Vsak prispeva pač po svoji presoji. V naši župniji Vaši prispevki še daleč ne pokrijejo vseh stroškov. Večino nadomesti 'mojster župnik', ki marsikaj naredi sam in vse svoje viške prispeva v farni proračun. Seveda ste vedno povabljeni, da kaj prispevate pa tudi kaj pomagate. Dve stvari sta nekako obvezni. To je najemnina grobov in krašenje cerkve ter čiščenje župnijskih prostorov. Eni to naredite redno in z veseljem, eni žal z godrnjanjem, enim pa ni mar za nič, ko pa je treba kaj od župnije dobiti, mora biti vse takoj urejeno brez kakega opomina, na dejansko stanje.

Ps: Pred nami je slovesni praznik vseh svetih in tradicionalni ofer. Bomo videli, kako ste razumeli gornje stavke, ker je blagajna resnično skoraj prazna, zaradi zamenjave župnikovega avtomobila, ki se v zelo velikem % rabi za potrebe župnije.

V naprej hvala vsem, ki se po svojih močeh trudite, da nam nekako gre.

Končni urnik verouka

Četrtek: 2., 3. razred  ob 14.30 do 15.00
  4., 5., 6., razred ob 14.00 do 14.30
  7., 8. – birmanci ob 15.00 do 15.30

Žal se vedno zgodi, da je treba ravno ta dan in ravno takrat nekam iti, to skušam razumeti in predlagam, da pridete ob uri, ko utegnete, saj je verouk vedno pogovor o veri in Bogu ter verskem življenju.

Nikakor pa ni opravičila za nedeljsko družinsko sv. mašo. To je zapovedano z Božjo in Cerkveno zapovedjo. Veliki greh ima tisti, ki ne poskrbi , da se vsa družina redno ne udeležuje, vsaj malega pa vsi ostali!!

22. 10. ob 15.00 blagoslov kapelice v Sodevcih

Ker prvotno načrtovani blagoslov skupaj s blagoslovom ceste ni bil združljiv, smo se odločili za nedeljo popoldan. Lepo vabljeni, da skupaj izmolimo rožni venec in litanije, kaj zapojemo in se tako priporočimo Mariji za varstvo na naših poteh. Zlasti polagam na srce mladim, naj se radi odločajo za pravi zakon in še kaj otrok. Samo to je tista prava podlaga za preživetje naših krajev.

Marija Romarica, prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 16. 10. 19.00 Tinje za † duhovnike in duhovne poklice
T 17. 10. 19.00 Tinje † za rajne duhovnike
S 18. 10. 18.00 Tinje na čast Svetemu Duhu I. K.
Č 19. 10. 19.00 Tinje † Edvard Žabkar
P 20. 10. 19.00 Rd † starši Simčič
S 21. 10. 19.00 Trg † Jožef Mihelič 2. obl.
N 22. 10 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 23. 10. 19.00 Pr † Ivan in Katarina Konda
T 24. 10. 19.00 Trg † rajni Mihelič Sodevci 18
S 25. 10. 19.00 Trg † starši Kuzma
Č 26. 10. 19.00 Trg † Družina Majerle Dol 7
P 27. 10. 19.00 Rd † rajni Stuparjevi
S 28. 10 19.00 SL † starši Škof, Makše in Činkelj
N 29. 10. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Urejanje grobov za praznik vseh svetnikov in vernih duš dan
Lepo je, da skrbimo za grobove skozi vse leto, za praznike še posebej. November je itak posvečen s spominom na vse naše rajne. Na praznik vseh svetih se spomnimo in priporočimo našim rajnim sorodnikom in dobrotnikom, ki so že v nebesih in so sveti. 2. november pa je spomin vseh rajnih, ki še niso zasedli svojega mesta v nebesih. Za njih darujemo svoje molitve, svete maše in odpustke. Temu lahko dodamo še naša dobra dela. In prav dobro delo je, če poskrbimo za urejen grob in okoli njega. Okrasimo ga okusno in ne nagrmadeno plastike v obliki rož in sveč. Oboje nekaj stane in kmalu postane problematičen odpadek. Torej bodimo skromni z plastiko in razkošni z dobrimi deli in deli usmiljenja. Prihranjen denar lahko namenite za Karitas, ki še vedno zbira za prizadeta v letošnjih ujmah.

Glede čiščenja in krašenja naših cerkva, to je čedalje težje, ker nas je vse manj in tiste, ki so to rade storile, zbolevajo. Nujno je vključevati mlade. Za podružnice je samo po sebi umevno, da poskrbijo vsaj takrat, ko je njihova maša. Narediti nekaj za cerkev je nekaj izjemnega. Naši predniki so jih pred stoletjih zgradili in obdržali. Ne bomo jih sedaj pustili zanemarjenih in ne obiskanih na milost in ne milost zobu časa. Toliko bolj, ker se neizogibno bliža čas, ko ne bo domačega duhovnika.

22. 10. ob 15.00 Blagoslov  obnovljene kapelice in novega kipa Marije Romarice v Sodevcih. Lepo vabljeni vsi Sodevčani in ostali, ki hodite mimo

V oktobru skrbijo za farno cerkev Kovača vas in Paka v novembru Predgrad in Jelenja vas.