29. 10. – 30. navadna nedelja: 2 Mz 22, 20 – 26 / Ps 18 / 1 Tes 1, 5c – 10 / Mt 22, 34 – 40
1. 11. – VSI SVETI: Raz 7, 2 – 4. 9 – 14 / Ps 24 / 1 Jn 3, 1 – 3 / Mt 5, 1 – 12a
5. 11 – 31. navadna nedelja – zahvalna: Mal1, 14b – 2, 2b. 8 – 10 / Ps 131 / 1 Tes 2, 7 - 9 / Mt 23,1 - 12
12. 11. – 32. navadna nedelja: Mdr 6, 12 – 16 / Ps 63 / 1 Tes 4, 13 – 18 / Mt 25, 1 – 13

29. 10. – 30. navadna nedelja - žegnanjska

Farizeji pa so slišali, da je saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na istem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
(Mt 22, 34 – 40)

Danes gre za poglavitno vprašanje, 'kaj je naše največja naloga?'

Odgovor: Ljubiti Boga nad vse in bližnjega kakor samega sebe!?

Odgovor je jasen, zatika se nam, kdo je bližnji, oziroma, da se le ne bi preveč zamudili z izkazovanjem ljubezni Bogu. Ko pa imamo ravno na nedeljo toliko pomembnih obveznosti. Ampak edina obveznost na nedeljo je priti pravočasno k sv. maši in pri njej aktivno sodelovati. Vse drugo je, če in koliko utegnemo.

Predniki so nam zgradili toliko in tako velikih ter lepih cerkva. Tovariši so jih lepo število podrli. Ostale pač moramo primerno vzdrževati. Tudi tako izkazujemo ljubezen do Boga in naših prednikov ter tistih, ki nas obiskujejo. Lepo prosim, nikar preveč ne tehtajmo in preračunavajmo, ampak se potrudimo, da ne bo župnik v zadregi ob pogrebu, še bolj pa pokojni, ko se mu bo zavrtel film, kako je ljubil…?!

1.11 – VSI SVETI

»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani,
kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«
(Mt 5, 3 – 12)

Na vse svete vedno beremo Jezusov program. Uresničitev tega je zanesljiva vstopnica za nebesa. Evangelij se razlikuje od stare zaveze, ker nič ne ukazuje niti ne prepoveduje, ampak blagruje tiste, kater se držijo Boga, ki je ljubezen. Tistim, ki jim to uspeva, se ne rabijo bati za uspeh na tem svetu, še bolj na onem. Kmalu bo praznik Kristusa Kralja, ko bomo slišali povabilo: »Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti…« Ti pojdejo na desno torej v nebesa.

5. 11. – 31. navadna nedelja – zahvalna

Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem: »Mojzesov stol so zasedli pismouki in farizeji. Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne ravnajte; jo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si širše molitvene jermene in podaljšujejo robove na obleki Radi imajo častno mesto na gostijah, prve sedeže shodnicah, pozdrave na trgih in da jim ljudje pravijo ›rabi‹. Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih. Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš Vodnik, Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.
(Mt 23, 1 – 12)

Na zahvalno nedeljo nam Jezus polaga na srce, naj ostanemo normalni na zemlji in si ne domišljamo, da smo kaj več od drugih. Če nam je kaj dobrega uspelo, se zavedajmo, da je uspeh odvisen od mnogih dejavnikov in pomočnikov.

Jezu nam je nekje položil na srce: 'Kadar vse naredite, kot je prav, recite, nekoristni hlapci smo, storili smo, kar smo bili dolžni storiti'. Tega se je močno zavedala sv. mati Tereza iz Kalkute. Dejala je, da najrajši čisti sanitarije, ker tako izganja iz sebe hudega duha. Kakšna konkretna ponižnost.

Kljub temu se iz srca zahvalim vsem in vsakomur posebej, ki je karkoli in kakorkoli ter kolikor dobrega storil Bogu, ali bližnjemu! Bog Vam obilo povrni!

22. 10. ob 15.00 blagoslov kapelice v Sodevcih

Ob zelo lepem vremenu se nas je zbralo veliko vernikov tudi tistih, ki bivajo drugod in povabljenih faranov od drugod. Bogoslužje so zelo lepo polepšali pevci in zlasti pevke skupine Cantate Domino iz Kočevja. Prebrali smo pomenljiva odlomka Iz razodetja in Evangelija po Luku. Marija Romarica prinaša Odrešenika, ki trka na vrata naših src, da bi mu odprli in povabili k svoji skromni večerji, potem pa bi on nas povabil k svojemu obedu sv. maše, ki šteje za nebesa.

Po blagoslovu smo še skupno izmolili veseli del rožnega venca.

Nato je bilo prijetno druženje ob sladkarijah in pečenem kostanju ter raznim napitkom. Naj nas dogodek spominja, kako so nam taka srečanja potrebna in osrečujoča. Da bi le bila čim bolj pogosta. Nakazuje se blagoslov novega križa v Prelesju in zlasti blagoslov zadnjega dela klopi v farni cerkvi z podobami naši dvajsetih izjemnih Slovencev, ki naj nam bodo v izziv in spodbudo.

Klic k razumu in solidarnosti

Spet so nas zajele ujme, ki povzročajo velikanske škode, po drugi strani se vojne vse bolj razplamtevajo. Tudi naše domače razmere postajajo vse bolj nepredvidljive. Vse povzroča veliko gorja, škode in neslutenih stroškov.

Bliža se zima, ki zadeve še bolj zapleta in vse glasneje trka na naša srca k solidarnosti. Predvsem molimo za uspeh sinode, za mehčanje krutih src, pri nas k spoštljivi preudarnosti in modrosti, da bi vendar zmagovala ljubezen nad oholostjo ter samo mojim prav. Marija pomagaj nam sleherni čas!

Zadnji del zahvale našega škofa

Naravne nesreče in vojni konflikti so pritegnili pozornost medijev. Dogajajo pa se tudi bolj spodbudne stvari. Sinodalno dogajanje je recimo bolj skrito očem javnosti, a zato nič manj pomembno. Spodbuja poslušanje in sprejemanje. Bogu smo hvaležni za tiste župnijske skupnosti in druga mala občestva vernih, kjer doživljamo živost Cerkve, dejavno poslušanje in dobronamerno govorjenje iz srca. Prosimo Gospoda, da bi znali v krščanskih skupnostih premagati strah, da bi se odprli Svetemu Duhu in da bi se poizkusili v poslušanja in odprtosti srca.

Bratje in sestre! Bogu se zahvaljujem za vse sodelavce, duhovnike, redovnike, redovnice in angažirane vernike laike. Zaradi vaše zavzetosti so župnije in druga občestva žive skupnosti, v katerih čutimo, da med nami celo sredi stisk prebiva Bog. Hvala tudi vsem, ki svoje trpljenje darujete za različne potrebe sveta in Cerkve. Skupaj se učimo zaupati Gospodu, da ne bi skrbeli, ampak ob vsaki priložnosti izražali svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem (prim. Flp 4,6).

Msgr. dr. Andrej Saje škof novomeški.

Končni urnik verouka

Četrtek: 2., 3. razred  ob 14.30 do 15.00
  4., 5., 6., razred ob 14.00 do 14.30
  7., 8. – birmanci ob 15.00 do 15.30

Žal se vedno zgodi, da je treba ravno ta dan in ravno takrat nekam iti, to skušam razumeti in predlagam, da pridete ob uri, ko utegnete, saj je verouk vedno pogovor o veri in Bogu ter verskem življenju.

Nikakor pa ni opravičila za nedeljsko družinsko sv. mašo. To je zapovedano z Božjo in Cerkveno zapovedjo. Veliki greh ima tisti, ki ne poskrbi , da se vsa družina redno ne udeležuje, vsaj malega pa vsi ostali!!

22. 10. ob 15.00 blagoslov kapelice v Sodevcih

Ker prvotno načrtovani blagoslov skupaj s blagoslovom ceste ni bil združljiv, smo se odločili za nedeljo popoldan. Lepo vabljeni, da skupaj izmolimo rožni venec in litanije, kaj zapojemo in se tako priporočimo Mariji za varstvo na naših poteh. Zlasti polagam na srce mladim, naj se radi odločajo za pravi zakon in še kaj otrok. Samo to je tista prava podlaga za preživetje naših krajev.

Marija Romarica, prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 30. 10. 17.00 Zg † Peter Šterk 8. dan G. Podgora
T 31. 10. 17.00 Pr † Anica in Pavel Majerle Šepoči
S 1. 11.
VSI SVETI
8.00
10.00
12.00
S L † za pozabljene duše v vicah
Trg za farane in dobrotnike
Videm † Matija in Katica Kovač Nemška Loka
Č 2. 11.
verne duše v vicah
8.00
17.00
18.00
Trg po namenu svetega očeta
Rd † za duše v vicah
Pr † družina Žagar Predgrad 40
P 3. 11. 17.00 Rd † Marija in Jure Kobe n. Štangelj
S 4. 11. 17.00 Trg † Marija obl. in Ivan Štajdohar Trg 4
N 5. 11. 10.00 Trg zahvalna nedelja za farane in dobrotnike
P 6. 11. 17.00 Str † s. Cvetka Djudjaj
T 7. 11. 17.00 Str † za rajne duhovnike in duhovne poklice
S 8. 11. 17.00 Trg † starši Ane in Jože Pavlakovič
Č 9. 11. 17.00 Trg † Marjanka in rajni Ivanušič n. Ivanka
P 10. 11. 17.00 Rd † Janez Dimnik
S 11. 11. 17.00 SL † Katarina Pezdirc
N 12. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Urejanje grobov za praznik vseh svetnikov in vernih duš dan
Lepo je, da skrbimo za grobove skozi vse leto, za praznike še posebej. November je itak posvečen s spominom na vse naše rajne. Na praznik vseh svetih se sicer spomnimo in priporočimo našim rajnim sorodnikom in dobrotnikom, ki so že v nebesih in so sveti. 2. november pa je spomin vseh rajnih, ki še niso zasedli svojega mesta v nebesih. Za njih darujemo svoje molitve, svete maše in odpustke. Temu lahko dodamo še naša dobra dela. In zelo dobro delo je, če poskrbimo za urejen grob in okoli njega. Okrasimo ga okusno in ne nagrmadeno plastike v obliki rož in sveč. Oboje nekaj stane in kmalu postane problematičen odpadek. Torej bodimo skromni z plastiko in razkošni z dobrimi deli in deli usmiljenja. Prihranjen denar lahko namenite za Karitas, ki še vedno zbira za prizadeta v letošnjih ujmah.

Naročanje sv. maš: večkrat se zadnji teden spomnimo, da bi treba naročiti obl. sv. mašo, ki naj bi bila na določen dan. Zelo rad ustrežem, če ni že datum zase­den, če pa je, takrat pride do težav. Zato svetujem, da se obletne sv. maše naročajo v pisarni najmanj en mesec prej. Vsi smo dolžni ob nedeljah priti k sv. maši v farno cerkev. Po sv. maši lahko v pisarni skupaj vpišemo in vnesemo na koledar na najbolj ustrezen datum!

V oktobru skrbijo za farno cerkev Kovača vas in Paka v novembru Predgrad in Jelenja vas.