12. 11. – 32. navadna nedelja: Mdr 6, 12 – 16 / Ps 63 / 1 Tes 4, 13 – 18 / Mt 25, 1 – 13
19. 11. – 33. navadna nedelja: Prg 31. 10 – 3. 19 – 20 / Ps 128 / 1 Tes 5, 1 – 6 / Mt 25, 14 – 30
26. 11. – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA: Ezk 34,11 – 17 / Ps 23 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Mt 25, 31 – 43

12. 11. 32 . navadna nedelja

»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovoril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«
(Mt 25, 1 .13)

Prilika razkriva našo človeško naivnost. Skoraj ne moreš verjeti, kako si znamo zatiskati oči z naivnimi izgovori. Pri sv. krstu so nam dali novo svečo prižgano na velikonočni. Tista je verjetno dogorela, ali se izgubila, vendar velikonočna se vedno znova vsako veliko soboto prižge na velikonočnem ognju in slovesno prinese v cerkev. Duhovnik, ali diakon trikrat zapoje: »Kristusova luč!« Verniki odgovorijo: »Bogu hvala!« Pri obnovi krstnih obljub si verniki vsako leto nalijemo novega olja, da bi nam luč vere svetila skozi vse leto.

Ne nasedajte na naivne izgovore, ki nam jih narekuje 'hudoba', zato pri vsaki nedeljski sv. maši dodajajmo svetega olja, da varno hodimo proti cilju, ko nam bo prišel na proti ženin Odrešenik in nas pri njegovi luči prepoznal ter povabil na večno nebeško gostijo. Žal se lahko zgodi, da nam življenjski viharji luč ugasnejo. Takrat jo čim prej prižgite pri dobri spovedi zlasti v velikonočnem času, da bomo vredno uživali velikonočno in nato nebeško gostijo.

19. 11. – 33. navadna nedelja

Tako bo namreč kakor s človekom, ki se je odpravljal na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval. Ta, ki je prejel pet talentov, je šel takoj z njimi trgovat in je pridobil pet drugih. Prav tako je tisti, ki je prejel dva, pridobil dva druga. Oni pa, ki je prejel enega, je šel, skopal jamo in skril denar svojega gospodarja. Po dolgem času je prišel gospodar teh služabnikov in napravil z njimi obračun. Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih in rekel: ›Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nato je pristopil tisti, ki je dobil dva talenta, in rekel: ›Gospodar, dva talenta si mi izročil, glej, dva druga sem pridobil.‹ Gospodar mu je rekel: ›Prav, dobri in zvesti služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Vstopi v veselje svojega gospodarja!‹ Nazadnje je pristopil oni, ki je dobil en talent, in rekel: ›Gospodar, vedel sem, da si trd človek. Žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi r Zbal sem se in sem šel ter zakopal tvoj talent v zemljo. Glej, tu imaš, kar je tvojega!‹ Gospodar pa mu je odgovoril: ›Malopridni in leni služabnik! Vedel si, da žanjem, kjer nisem sejal, in zbiram, kjer nisem razsul? Zato bi moral dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi. Vzemite mu torej talent in ga dajte tistemu, ki jih ima deset; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Neuporabnega služabnika pa vrzite ven v najzunanjejšo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.
(Mt 25, 14 . 30)

Prispodoba še bolj spodbuda za odgovorno ravnanje s svojimi darovi, ki smo jih prejeli že ob rojstvu. Vsak človek dobi splošne in posebne darove. Naloga staršev in vzgojiteljev je, da te darove pri otrocih opazujemo in razvijamo. V prvi vrsti je treba otroku privzgojiti čut odgovornega ravnanja za pridnost pri učenju ter raznih drugih opravili. Če se odkrije poseben dar, ga je treba negovati in otroku omogočiti, da ga čim bolj razvije. Od Boga in družbe smo dobili veliko dobrih darov, ki nam omogočajo, da se lahko izučimo za neki poklic, kej bom lahko uresničil svoje splošne in posebne danosti. To je naša nebeška dediščina, ki se je ne zakoplje, ampak da v uporabo tudi širši družbi. Potem se Gospoda ni treba bati, kako bo ob prehodu s tega sveta. Največji dar je dejavna vera, torej redno prilivajmo olja.

20. obletnica blagoslova naše spravne kapele

Te dni je minilo 20 let od blagoslova naše spravne kapelice, kjer je zapisanih 70 naših faranov, ki jih je pokončala druga svetovna vojna in revolucija. Kapelico je bogato opremil naš veliki dobrotnik slikar žal pokojni Maksim Sedej ml.

Obletnico bomo zelo lepo praznovali in obogatili z blagoslovom zadnje strani naših novih klopi, kjer bo na 15 h reliefih upodobljeno 24 pomembnih Slovencev in Slovenk, ki so na sebi lasten način izpričali našo katoliško vero. Med njimi so 4 škofje, 4 blaženi, 11 kandidatov za blažene, 12. mučencev, 2 mistikinji in naša Mimica… Vsi skupaj tvorijo množico vernikov, ki so v svojim življenju razvili različne talente in jih dali v službo širši okolici. Sedaj iz nebes kličejo nam, da se tudi mi po svojih najboljših močeh potrudimo in z Božjo pomočjo naredimo nekaj lepega za Boga, za bližnjega in predvsem za sebe.

Tako bodo naše edinstvene klopi lepo zaključene še od zadaj. Naši slovenski nebeščani nas bodo vabili, naj se jim pridružimo v prizadevanju za poglobitev vere, ki vodi k spravi s seboj in med seboj ter v širši družbi. Vse nam je nujno potrebno za zdrave odnose in pošteno delo.

Duhovnik za sedanji čas – tri dnevni seminar v Strunjanu

Letošnje iskanje na že tradicionalnih dneh v Strunjanu smo posvetili temeljitemu razmišljanju, kako se bodo morale župnije med seboj povezati, ko bomo starejši duhovniki obnemogli in mnogi pomrli. Šmihelski župnik in predsednik Škofijske karitas je naredil temeljito analizo na podlagi statistik, kaj nas čaka do leta 2050. (Jaz bom takrat star 100 let, kar pomeni, da tudi, če doživim ne bom kaj dosti zmogel.) Žal se naše župnije ne da nikamor prilepiti. Torej bo tu prostor za 'starčke', ki jim bodo morali pomagati iz Črnomlja. To pomeni, da bo treba čim prej nedeljske sv. maše uskladiti s sosednjimi župnijami. Le tako bo lahko eden duhovnik opravil v dopoldanskem času tri maše v treh župnijah. Verjetno se bo treba kdaj odpeljati tudi kam drugam, ali bo nekdo prišel tudi morda samo v soboto zvečer, ali med tednom.

To že sedaj pomeni za vse nas, da se potrudimo in izkoristimo duhovnika dokler je med nami in še kaj zmore, da še zadnje stavbe spravimo v dobro kondicijo. Zadnji dan smo se odkrito pogovarjali z predstavniki zavoda za spomeniško varstvo, ki so nam postregli z podatki koliko denarja imamo na voljo za pomoč. Premalo, zato si od države ne moremo kaj dosti obetati, ker denar rabi bolj za podporo drugim skupinam, kot nam, ki so nas razglasili za nekoristne.

Naj nam to ne jemlje poguma, ampak strnimo vrste in postorimo tisto, kar lahko in kolikor lahko. Kako lepo je bilo v Prelesju, ko smo na hitro ob muhastem vremenu postavili križ. Zbrali smo se 'mimogrede' in križ stoji. Bo pa za blagoslov več časa.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 13. 11. 17.00 Pr † Anica in Pavel Majerle Šepoči
T 14. 11. 17.00 Trg † Jože obl. in rajni Patrovi
S 15. 11. 17.00 Trg † Starši in Peter Muhvič n. Oktavija
Č 16. 11. 17.00 Zg † rajni Movrin Zagozdac 2
P 17. 11. 17.00 Rd † Vlasta Kobe
S 18. 11. 10.00 Trg za spravo v našem narodu in slogo v dolini
† Maksim Sedej za zdravje dr. Anke
N 19. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 20. 11. 17.00 Pr † Pepica, Mimica in Elica Paličeve n. Kramarič
T 21. 11. 17.00 Zg † Peter Žagar 30. dan G. Podgora
S 22. 11. 17.00 Trg † Ivan in Marica Šutej Plemenitaš 4
Č 23. 11. 7.00 Trg za okrevanje mame Skušek
P 24. 11. 17.00 Rd † rajni Gorički
S 25. 11. 17.00 SL † starši Škof in Makše
N 26. 11. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

Urejanje grobov za praznik vseh svetnikov in vernih duš dan
Za praznik je bilo pokopališče zelo elegantno urejeno. Žal je popoldne dobilo zopet stari izraz prenasičenosti z preveč sveč in mnogega cvetja. Že dolgo si mnogi prizadevajo, da ne bi na grobove pretirano nosili sveč in cvetja, ker oboje dosti stane, potem nato nastane veliko odpadkov. Naravno cvetje se lahko kompostira in pesek se lahko raztrese po parkirišču, plastiko pa je treba voziti izza Novega mesta v Brusnice. Lepo prosim, da se vsi potrudimo in skušajmo s svojim ravnanjem pomagati našemu planetu in ljudem v stiski preživeti.

15. 11. 17.00 Seja Ž P S in Ž K Pred nami je pomemben dogodek, ki ga moramo vsaj malo predebatirati in osmisliti. Lepo prosim, da pridete. Ko je treba nekaj narediti, se tako radi izmikamo potem pa kritiziramo župnika.?!

12. 11. bo v Črnomlju odkrilt in blagoslovljen spomenik 12. duhovnikom, ki so med vojno in po njej v Beli krajini izgubili življenje. Spomenik smo jim postavili sedanji duhovniki iz naše dekanije. Nekaj so prispevale tudi župnije, stoji pred župniščem v Črnomlju.

18. 11. ob 10.00 bo upokojeni beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar blagoslovil še 15 reliefov z štiriindvajsetimi podobami pomembnih Slovencev.

26. 11. ob 15.00 Blagoslov novega križa v Prelesju. Na hitro smo se odločili za novi križ in ga še hitreje postavili. Za blagoslov si vzemimo kaj več časa. Vabljeni.

V novembru skrbijo za farno cerkev Predgrad in Jelenja vas.