10. 12 – 2. adventna nedelja: Iz 40, 1 – 5 . 9 – 11 / Ps 85 / 2 Pt 3, 8 – 14 / Mr 1, 1 – 8
17. 12. – 3. adventna nedelja: Iz 61,1-2. 10 – 11 / Ps Lk 1, 45 – 54 / 1 Tes 5, 16 – 24 / Jn 1, 67- 8.19 -28
24. 12. – 4. adventna nedelja: 2 Sam 7, 1 – 5. 8 – 12. 14 – 16 / Ps 89 / Rim 16, 25 – 27 / Lk 1, 26 – 38

10. 12. – 2. adventna nedelja

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku Izaiju: »Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi:
Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.«
(Mr 1, 1 – 8)

Z adventom smo pričeli liturgično leto B, kjer se izmenjujeta evangelista Marko in Janez. Danes beremo pričetek Markovega zapisa. On prične na kratko. Pokaže na Janeza Krstnika, on je tisti, ki so ga napovedovali stari preroki, da bo prišel z Elijevim duhom. Imenuje ga Glas vpijočega v puščavi. V resnici je to prirejena Izaijeva prerokba, ki se glasi: 'V puščavi pripravite Gospodovo pot!' Kakorkoli že pričenja se nova doba odrešenja. V adventu nam lepo pride spodbuda, da izravnamo, kar je krivega – torej opravimo dobro adventno spoved. Zaradi spleta okoliščin imamo ravno danes spovedni dan. Nič ni narobe, če spoved opravimo čim prej, da bom lažje postorili vse potrebno za lepe božične praznike. Naši vrli predstavniki v evropskem parlamentu so pač pogruntali, da se ne spodobi uporabljati božični prazniki, ker to moti ilegalne prišleke, ki niso naše vere. Po mojem bolj moti bivše kristjane, ki so svojo vero zapravili zaradi velikega hlastanja za dobičkom za vsako ceno. Torej izravnajmo Gospodovo pot in pospravimo v svoji duši vse tisto, kar nas ovira pri dobri pripravi na naše najlepše torej božične praznike, ki se naj prelijejo v blagoslovljeno leto 2024.

17. 12. – 3. adventna nedelja

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovoril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.
(Jn 1, 6 – 8. 19 – 28)

Danes nam Janez ponovi isto zadevo, kot prejšnjo nedeljo Marko, le da jo nekoliko dopolni. To je značilnost Janezovega Evangelija. Sodobniki so Janeza Krstnika preverjali kdo je, namesto, da bi mu prisluhnili in se pripravili na Odrešenikov prihod. Sedaj to poslušamo še v adventu, kar nas navaja na dobro adventno spoved in ureditev medsebojnih odnosov v družini, soseski in v družbi.

Ljudje smo res čudni. Namesto, da bi opozorila vzeli zares, raje v nedogled preverjamo vir. Žal je sedaj veliko prirejenih vesti, vendar je Evangelij star 2000 let in preverjen skozi vso burno krščansko zgodovino. Torej ga vzemimo zares in ukrepajmo dokler imamo še kaj časa.

Sveti Frančišek je svojo vero preverjal na mnoge načine in iskal, kako bi jo še bolj poglobil. Razmere so bile podobne sedanjim. Zato se je odpravil na dolgo in tvegano pot v Sveto deželo. Srečal se je s sultanom in dogovoril za premirje v križarski vojni. Žal ga kristjani niso poslušali, da je Sveta dežela še dolgo krvavela. Tudi seja ni videti konca prelivanja krvi ne samo v Sveti deželi ampak širom sveta zlasti v Afriki in Aziji.

V Frančiškovem času so bile navade, da so vitezi aktivno sodelovali pri prazničnih mašah in kar s konji jezdili po cerkvah. Papež je te ceremonije dokončno prepovedal. Ob tem je sv. Frančišek v Grecci uprizoril prve žive jaslice. Prosil je domačine, da so pripeljali v votlino vola in osla ter mlad par z otrokom. Okrog so se razporedili preprosti domačini kot pastirji. Ob prizoru je Frančišek podoživljal stisko Svete družine, ki je morala daleč od doma v opuščenem hlevu sprejeti na svet božjega Sina. S tem dejanjem je podaril svetu jaslice.

V sedanjem raztresenem stanju, ko mrgoli lučk, veseljačenja in druge omame za površno zabavo, je klic Janeza Krstnika, naj pripravimo Gospodu pot v naša srca in naše površne odnose še kako pomemben in potreben.

Lepo prosim, da se zares potrudimo in pristopimo k našim jaslicam, za katere upam, da bodo opravičile 800 letnico prvih. Sedaj se bo lahko obisk pričel že pod korom, kjer nas sprejema 24 vrlih Slovencev. Oni so svojo trdno vero zapečatili z velikimi dejanji, ali žal predčasno z mučeniško smrtjo. Ob straneh se sprehodimo skozi staro zavezo do ambona, kjer je prizor Jezusovega oznanjenja Mariji in Jožefove privolitve v takojšnjo poroko ter posvojitve Jezusa. Pot nas popelje naprej do votline rojstva. Nad njo se daruje Jezusova nekrvava daritev. Od oltarja vodi pot do tabernaklja, kjer nas vse leto pričakuje Gospod. Pod oltarčkom Kraljice Miru smo umestili mini jaslice, ki spominjajo na osemstoletnico. Ko se obrnemo vidimo Jezusovo življenje od Egipta do binkošti in naprej. Cerkev ima kaj povedati, potrebno je le nekaj Frančiškove ponižnosti, da bi spoznali, kako naj pripravljamo pot Gospodu.

Kako se naj obnašamo v cerkvi med bogoslužjem in izven njega?

Pripravljeno je bilo lepo in dovolj in tudi prostora je bilo še veliko.

Na naših konferencah se metliški župnik in prodekan trudi, da bi nas čim bolj seznanil z koncilskimi odloki. Pričeli smo z odlokom o bogoslužju. Mašniki naj dosledno upoštevamo misal in druge bogoslužne knjige in obrednike. Dejal je, da so dovolj debele in jim ni treba nič dodajati.

Na koncilu je bilo potrjeno glede drž, kdaj se stoji, sedi ali poklekne. Večna luč nas opozori, da je navzoč Jezus pod podobo posvečenega kruha. V tej cerkvi, ali kapeli pokleknemo na desno koleno, ko vstopimo in ko odhajamo. V drugih cerkva se le pobožno priklonimo proti glavnemu oltarju. Med sv. mašo mašnik še poklekne med povzdigovanjem in tik pred obhajilom. Verniki med bogoslužjem stojijo, ali sedijo. Med spremenjenjem lahko tudi klečijo. Nikoli pa ni potrebno poklekniti, ko se gre brati berilo in po njem. Tu je prevoden pobožen priklon proti daritvenemu oltarju. Ravno tako ni treba poklekovati v vrsti tik pred obhajilom. S tem se samo povzroči zmeda in dodatno raztresenost ostalih vernikov pa še nevarno je. Zaradi velike prisotnosti covid in drugih virusov je še vedno normalno obhajilo na roko. Na jezik obhajamo izključno na koncu. Morda ni pretežko pogledati, če je še kdo odzadaj in ga pustiti naprej. Taka so navodila stroke in usklajena ter potrjena s strani Cerkve. Bodimo obzirni do večine in potrpimo ter se prilagodimo.

Ob zaključku leta

Ob zaključku leta je dobro obnoviti naročnini verskega tiska. Nabaviti nove koledarje, poravnati grobnino. Tudi bera za župnijo in župnika še vedno ni ukinjena. Problem je le, ker se župniku ne da kar naprej nekaj prosjačiti in nergati, kaj nam še vse manjka, da bi dohajali standarde sosednjih župnij.

Želim Vam poglobljen advent, blagoslovljeno vesel božič in 2024.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 11. 12. 17.00 Pr † rajna snaha n. Rakovnik
T 12. 12. 17.00 Trg † rajni Vili Šajnič 3. obl.
S 13. 12. 17.00 Trg † rajni Šmitovi
Č 14. 12. 17.00 Trg † Elica Humar n. Biserka
P 15. 12. 17.00 Rd † Slavko Kobe obl. in rajni starši Kapš S. Radenci
S 16. 12. 17.00 Trg † Slavica Majerle 3. obl. in Ivan Špehar obl.
N 17. 12. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 18. 12. 17.00 Pr † Katarina in Anton Štefanac n. F. S.
T 19. 12. 17.00 Trg v zahvalo za vse dobro v letu 2023 n. Janezovi
S 20. 12. 17.00 Trg † družina Butala in Mavrin
Č 21. 12. 7.00 Trg † g. prof. Jože Trošt
P 22. 12. 17.00 Rd † rajni Štrbenski s. Radenci n. Jože Šterbenc
S 23. 12. 17.00 SL † Frančiška Škof, Frančiška in Justina Makše obl.
N 24. 12. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

6. 12. Videm žegnanje ob 16.00
Zbralo se nas je kar lepo število. Glavni razlog  so bili otroci v resnici darila. Če bi se otroci tako potrudili za obisk nedeljske sv. maše  in starše 'prisilili' priti, bi nas bilo več in bi nam bilo lepše in več blagoslova na Miklavževo priprošnjo. Starši, malo se zamislite ob tem in ukrepajte po Vaši dolžnosti.

Teden Karitas od 26. 11. do 3. 12.
Hvala vsem, ki ste prišli k sv. maši in prispevali svoj dar. Nabralo sej je nekaj čez 600 €. Če ste kaj spremljali obisk misijonarja g. Pedra Opeka, ste se lahko prepričali, kaj pomeni beseda karitas. To je ljubezen v delovanju. On ne odneha neglede na ovire in skoraj obupne razmere. Po 50 leti trdega dela se vidijo otipljivi rezultati.  Je pač karizmatik, ki zna pritegniti na tisoče dobrotniku, da mu pomagajo kupiti dovolj riža za svoje lačne sodelavce. Oni pošiljajo otroke v šolo, da dobijo obrok riža. To je poslanstvo Karitas, dati lačnemu jesti in ponuditi izobrazbo…

21. 12. od 6. 00 do 19.00 spovedni dan v Črnomlju. Na božič se pripravljamo skozi vse leto, še posebej v adventu. Ekonomija nas razvaja z veselim decembrom, kar ni naj bolje za duhovno pripravo. Zato izkoristimo vsaj nedelje in ta občinski spovedni dan za dobro adventno spoved.

24. 12. – 4. adventna nedelja in sveti večer: Nedelja se bo prevesila v sveti večer. Blagoslov doma, pokopališča in jaslic bo ob 17. 00. Potem kot običajno 19.00 v Spodnjem Logu  večerna sv. maša. Polnočnica kot običajno ob polnoči.

V decembru čisti in ureja kapeli in župnišče Zagozdac in Podgori.