Triladijska cerkev je iz 17. stoletja tudi dokaj velika za to sosesko. Postavila naj bi jo grofica po neki zaobljubi. Zato je tudi zunaj rdeče barve, kar spominja na neki žalosten dogodek iz turških vojn. Glavni oltar je baročen velik kip Marije sedeče na prestolu je pozlačen. Nad njo je bila ovalna slika, ki se je nekje izgubila. Sedaj smo jo nadomestili z novo 'Marijino Kronanje', delo in dar umetnika Maksima Sedeja ml. Ravno ta slika dokazuje umetnikovo veliko vrednost, saj se na prvi pogled skoraj ne opazi, da gre za novo in moderno sliko. Tako so namreč barve usklajene s starimi kulisami oltarja. Naknadno sta dodelana dva okvirja z kipom sv. Notburge na desni in sv. Agate na levi. Stranska oltarja sta povsem razpadla. Nekaj ostankov je na šoli. Na  levem oltarju sta prosto stoječa kipa verjetno Miklavža in sv. Jerneja. V župnišču pa se hrani kip device Marije z Jezusom. Leta 1939 je ob vaškem požaru pogorelo ostrešje. že med vojno si je župnik Jarc prizadeval, da bi pokril zvonik. Italijani pa so že sestavljeno ostrešje zvonika pobrali in odpeljali na Vimolj. Marijin kip je bil prepeljan v Predgrad, ostalo pa je propadalo, dokler se ni župnik Rajk sredi osemdesetih let lotil temeljite obnove. Obnova je bila zaključena, ko je avgusta leta 1989 škof Stanislav Lenič blagoslovil tri zvona. Naknadno so bile narejene smrekove enostavne klopi in zvonjenje je avtomatizirano, cerkev pa osvetljena. Sedaj čaka precej m3 hrastovine za nove prave cerkvene klopi. Zraven cerkve je še osnovna šola last vasi Zagozdac, ki je zunaj urejena, notranjost pa čaka, da pride na vrsto. Ključ je na št. 17. Iz ljubljanske smeri prva hiša na desni.

Sv. maše so na vse Marijine praznike in še po potrebi ob torkih, ali sredah. Glavni romarski shod je 15. 8. ob 10.00. Na mali šmaren 8. 9. popoldne ob 16.00 je redno srečanje bolnikov in ostarelih.