Cerkvi sta stali na najvišji točki hriba Graščice, ki je pogorela od strele nekje po i. svetovni vojni. Sedaj so samo še kar dobro ohranjeni zidovi z zvonikom vred. Gre za zelo zanimivo in edinstveno kombinacijo dveh cerkva, ki je ena bila katoliška in druga pravoslavna. Valvasor je napisal, da se duhovnika lahko med sv. mašo gledata, ker sta se hrbtni strani oltarjev nasanjala en na drugega. Žal drugih zapisov nisem odkril. Sedaj poteka neka pobuda s strani lovcev, da bi ne tako majhno cerkvico za silo pokrili in zidovje rešili pred propadom.