Pokopališka cerkev je zelo stara morda celo iz 13. stoletja. Zvonik je na preslico, ki je zelo zanimivo pozidana z močno bazo, nato se dvakrat nesimetrično zoži. Stara bronasta zvona sta bila pobrana po II. vojni, podobno kot v Čepljah in Spodnjem Logu ter pretopljena v spomenik revolucije v Kočevju. Sedaj sta dva nova 72 in 50 kg, ki ju je oskrbel Lojze Rajk leta 1989. Po  vojni je bila cerkev, kot vsa župnija nacionalizirana in zapuščena. Streha je puščala, da je propadel strop ladje in odpadlo velik del ometa v prezbiteriju, ki nekoliko že spominja na gotiko. Prezbiterij je bil ves poslikan, žal pa je ostalo samo nekaj ornamentov in dve glavi. Na kamniti menzi je kulisa iz platna s sliko sv. Miklavža, ki jo je naslikal ljubiteljski slikar iz Kranja. Za predlogo je imel sliko iz ljubljanske stolnice, le da je mitra od sedanjega papeža Janeza Pavla II. Tudi ta oltar že dolgo čaka na župnika, da naredi krilnega.

Ker je okrog cerkve pokopališče, cerkev priložnostno služi tudi za vežico, če je potrebno.

Sv. maše so na praznik vseh svetih 1. 11. ob 12.00, na Miklavževo nedeljo ob 12.00 in ob pogrebih, ter izjemoma za 8. dan po pogrebu.

Ključ je v gostilni Torbar na Brezovici in pri župniku.