Cerkev sodi v barok, dolgo je bila podružnica Nemške Loke. Od leta 1953 pa je farna cerkev, ker je v Nemški Loki cerkev požgana. Oltarček je samo eden. V srednji niši je plastika žalostne Matere Božje. Na levi sv. Janez Krstnik in na desni sv. Jernej. Na zadnji strani je oltarna slika z istim motivom, le da ima spodaj še podobi sv. Jurija in sv. Martina. žal je precej uničena. Oltar je restavriral župnik Maks Kozjek za čas župnika Rajka, ali Kebeta. Cerkev je tudi drugače obnovljena zunaj in znotraj. Le klopi je treba še narediti, kar bo v bližnji prihodnosti. V zvoniku sta dva železna zvona. Ključ je pri Hrovatin Alojzu, ki je tudi mežnar v Čepljah št. 7 in pri župniku v Starem trgu.

Sv maše so vsako drugo nedeljo po zimi ob 11.30, v letnem času pa ob 8.30 in vsak četrtek zvečer (17.00 – 20.00) odvisno od dolžine dneva.