Zaradi majhnega obiska sv. maše ob delavnikih in dolgih mrzlih zim je marsikje v zimskem času sv. maša na delavnike v priložnostni kapeli. Tako je bilo tudi pri nas. Ob mojem prihodu sem takoj kapelo vsaj za silo opremil, da je dajala izgled bogoslužnega prostora. Dokončno podobo pa je dobila v začetku decembra leta 2002. Zaradi izjemno velike farne cerkve so že od leta 1998, ko sem si poškodoval nogo, delavniške sv. maše skozi vse leto v kapeli. Tako je tudi Njasvetejše že nekaj let v župnišču in kapela je dostopne vse dni 24 ur. Žal se tega farani morda premalo zavedajo.