Pregled večjih del, ki so jih opravili župniki od leta 1937.

Župnišče je bilo v sedanji obliki postavljeno 1808 leta, ker je 4 leta prej pogorelo. Znotraj ga je pričel prenavljati Lojze Rajk. Zunanjost pa je bila obnovljena leta 1996. Spodaj je kuhinja, učilnica, klet in kapela, ki je dostopna ves dan. Delavniške sv. maše so vse v kapeli tudi poleti, ker je bolj domače, kot v veliki farni cerkvi z nekaj verniki. V nadstropju je župnikovo stanovanje in še tri sobe za priložnostne goste. Tudi na podstrešju sta dve sobi. Zgornji del bo treba čim prej temeljito obnoviti in opremiti z enotnim pohištvom tudi vsa vrata. (dovolj dela za Jožefovo delavnico, ki je v bivših hlevih).

Gospodarsko poslopje je tik pred II. sv. vojno postavil župnik Alfonz Jarc, ker je bilo prejšnje na tem, da se samo poruši. Leta1990 sta hleva združena in v njih ima župnik Pavlakovič mizarsko delavnico, ki se imenuje Jožefova delavnica. Ko bo z mizarjenjem zaključeno, bo tu lahko prostorna župnijska dvorana.

 S kmetijstvom se je zelo uspešno ukvarjal župnik Martin Gorše in dolgoletna gospodinja Pepca Bevc. Po vojni je bilo prepovedano karkoli obnavljati zlasti na podružnicah. V Spodnjem Logu in Nemški loki je bilo vse nacionalizirano. Kljub temu je Goršetu uspelo prekriti zvonik farne cerkve.

Janez Kebe je vodil prekrivanje v Predgradu.

Lojze Rajk je prepustil kmetijstvo Goršetovi gospodinji Pepci Bevc, sam pa se le lotil obnove romarske cerkve v Zagozdacu. Pod njegovim vodstvom in veliko osebnega dela ter sredstev so bile obnovljene še cerkve v Čepljah, na Vidmu in v Radencih ter kapela sv. Andreja na Kalvariji. Zadnja leta si je zelo prizadeval, da je postavil nova orgle.

 Jože Pavlakovič je že iz Semiča kot mizar pomagal na Kalvariji in pri postavitvi orgel. Ob prihodu ga je pritegnila ruševina nad Kovačo vasjo. Še isto jesen je bilo počiščeno in najstarejša gotska kapela sv. Ane začasno pokrita z lepenko, kar je veter takoj razkril. Do prave obnove je prišlo šele lata 1998, kar je kazalo, da se podre zvonik in slavolok, ki loči ladjo od prezbiterija. Upamo, da bo leta 2004 dokončana. Po osamosvojitvi se je pri nas povečalo zanimanje za turizem, kar je narekovalo, da se vsaj na zunaj obnovi župnišče, ker je bilo končano 1996. V jubilejnem letu 1998 je bila prekrita in od zunaj prepleskana farna cerkev. Pri tem je izdatno pomagala škofija, občina Črnomelj in družba Unior. 1996 se je pričela obnova najstarejše podružnice sv. Vida v Lazih, ki še traja, ker država ne plačuje restavratorskih del. Leta 2000 je bil postavljen križev pot na Kalvariji in cerkev znotraj prepleskana ter opremljena z oltarjem iz Laz. Leta 2000 je bilo zamenjano ostrešje in kritina ladje cerkve v Spodnjem Logu. Leta 2003 je na novo postavljena spravna kapelica v parku pred farno cerkvijo s. Jožefa, pričela je obnova zunanjosti in okolice v Predgradu, ki bo 2004 dokončana. Seveda je drobnih mizarskih posegov povsod tudi v dekaniji in širše.