10. 7. – 15. navadna nedelja: Iz 55, 10 – 11 / Pa 65 / Rim 8, 18 – 23 / Mt 13, 1 – 23
17. 7. – 16. navadna nedelja: Mdr 12, 13. 16 – 19 / Ps 86 / Rim 8, 26 – 27 / Mt 13, 24 – 43
24. 7. – 17 navadna nedelja: 1 Kr 3, 5. 7 – 12 / Ps 119 / Rim 8, 28 – 30 / Mt 13, 44 – 46

10. 7. – 15. navadna nedelja

Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sédel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je: »Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo, in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zrastlo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad: eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša!« (Mt 13, 1 – 9).

S tem odlomkom se pričnejo Jezusovi govori v obliki prilik. To je značilnost semitskih govorov, da govornik pove neko splošno poznano zadevo in z njo skuša čim bolj ponazoriti svojo aktualno temo. Lahko priznamo, da je Jezus izbral zelo primeren motiv in poudaril, kako težko je postati dober dejaven kristjan. Kar priznajmo si, kolikokrat smo se za kaj trdno odločili, a se je potem vse obrnilo povsem drugače. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno in predvsem počasen.

Svetujem, da to in naslednje prilike, ki jih bomo poslušali naslednje nedelje, pazljivo poslušamo in potem sprejmemo njihovo razlago. Potem pa je treba slišano in sprejeto Božjo Besedo čim natančneje zaživeti v praktičnem vsakdanjiku.

Predlagam konkreten test: 'Se imamo za praktične kristjane? Seveda se imamo. Je nam že prekipelo glede neodgovorne in predvsem nesposobne vlade? Je! Bi treba nekaj ukreniti? Bi! Sem res prepričan, da bomo sedaj volil kristjane v stranki, ki ji vera ni nekaj nepotrebnega?!... Upam, da bomo rezultate testa lahko kmalu preverjali po volitvah.'

Ne pustimo dragocenih semen vere izginotju, ampak jih posejmo v dobro zemljo krščanske pripravljenosti za vsako dobro delo.

17. 7. – 16. navadna nedelja

Podal jim je drugo priliko; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: ›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«
Prilika o gorčičnem zrnu in kvasu Še drugo priliko jim je podal; rekel je: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je nekdo vzel in vsejal na svoji njivi. To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča in po¬stane drevo, tako da priletijo ptice neba in gnezdijo na njegovih vejah.« In povedal jim je spet drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je vzela žena in ga umesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« (Mt 13, 24 – 33)

Že smo pri drugih prilikah. Posebno prva je večkrat aktualna. Človek se toliko trudi in naredi vse, kar je v njegovi moči pa mu se tako rado vse spridi. Od kod neuspeh, od kod zlo, od kod nesoglasja, bolezni nesreče, nepoštenje … Od kod?

Hudič je tisti nevoščljivec, ki nas zalezuje in žal dokaj uspešno dela proti nam. Hudičeva izmišljotina je tudi, da ga sploh ni, ampak so si ga izmislili teologi, da bi z njim strašili naivne vernike. Ko je bi papež še prefekt kongregacije za nauk vere, mu je nekdo od naprednih teologov oponašal, češ kako more še verjeti v hudiča. On mu je ponudil v branje knjigo in to ne katerokoli, ampak Evangelij. Oporečnik je molče odšel. Saj je v Evangeliju toliko primerov, ko Jezus izganja hudiča. Tudi v razlagi te prilike je naravnost povedal koga pomeni hudoben človek: »Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič«. (Mt 13, 39). Ne čudimo se, da nam gre marsikaj narobe. Hudič se resno trudi, da bi nas odvrnil od prizadevanja za dobro. Problem je začeti odkrit boj z tem nevidnim nasprotnikom, ker so prvi koraki ne gotovi in težko opazni.

Prav tu pa nam Jezus prihaja naproti še z dvema prilikama o gorčičnem zrnu in o kvasu. Eno najmanjših semen gorčično zrnce se ob setvi dobesedno izgubi med grudicami. Kdo bi verjel, da bi iz tega lahko kaj nastalo. In vendar zraste kar velika zel, da se celo ptice lahko v njegovi senci skrijejo in celo gnezdijo. Torej, če je hudič še tako zvit in pregnan, je Bog neprimerno večji, močnejši in predvsem uspešnejši. Seveda pa zahteva nekaj potrpljenja. Verjetno tudi zaradi tega, Jezus doda še kratko opozorilo s primero kvasa v testu, ki nevidno vse prekvasi, da si lahko pripravimo rahel lepo vzhajan kruh.

Sklenimo z vabilom: Pogumno stopimo na pot odrešenja. Prisluhnimo Jezuso-vim besedam in klicu, ki nas vabi, da bi tudi mi postali kvas božjega kraljestva v svojem okolju. Nikar se na izgovarjajmo, da se ne izplača, ker je itak že vse zamujeno. Bog je večen in naše duše tudi. Hudičeva oblast pa je omejena!

tav-logo-mali.jpgMed počitnicami obmirujejo razne redne stvari. Tako je tudi s pomočjo naših dekanijskih župnij. Upam, da se bo pomoč nadaljevala tudi v jeseni.
Mi pridno delamo in skušamo tudi sami kaj pridelati. Stroški gradnje tudi naraščajo, denar pa žal ne …

17. 7. ob 10.00 Zahvalna sv. maša gospoda Lojzeta Rajka

Moj predhodnik gospod župnik Lojze Rajk te dni obhaja 40 letnico duhovništva. Sam tako pravi, da se zaveda svojega krhkega zdravja. Po njem bi se kar lahko zgodilo, da ne bi dočakal zlate sv. maše čez deset let. Zato je prosil, če bi v nedeljo lahko maševal v naši župniji, ki ji je služil 13 let. Rad bi se s sv. daritvijo zahvalil na vseh mestih, kjer je služboval.

Seveda ga bomo sprejeli z velikim veseljem in neobremenjenim srcem. V trinajstih letih si je toliko prizadeval, da bi svoje spodobnosti čim bolj izkoristil za napredek naše starodavne župnije, ki ima toliko površino in toliko cerkva, a tako omejena sredstva in malo ljudi.

Torej pridite v čim večjem številu in po sv. maši ostanite vsaj pol ure v parku, kjer bomo radi postregli, 'če kaj prinesete s seboj'. Da bo vsaj malo tudi v njegovem stilu, bo med sv. mašo ofer za dograditev doma za Tav in naše pastoralne potrebe.

Jubilantu pa seveda iz srca čestitamo za dolgih in napornih 40 let. Hkrati pa mu kličemo še na mnoga, mnoga uspešna leta bodi si v tujini, ali doma!

»Dragi gospod Lojze! Dobrodošel in Bog Te živi!«

OSEMSTO LET NAŠE ŽUPNIJE od MCCXXI do MMXXI = MCCC let

Ne se prestrašiti. To bomo praznovali šele čez deset let. Namreč 1221 je prišel v našo dolino prvi stalni kaplan iz pražupnije Ribnica. To je zelo konkreten dogodek, ki je Poljanski dolini prinesel veliko dobrega saj je že čez 27 let tu bila ustanovljena prava župnija. Pred 13 leti smo lepo praznovali 750 letnico.

800 letnica pa je še bolj okrogla in visoka. Zato se kaže nanjo temeljito pripraviti. Lepo povabljeni, da vsi, ki imate kaj domoljubne žilice razmišljate, kako bi zadevo najbolje pripravili. Zgodovinarji naj svoje izsledke in papirje skušajo strniti , da bi lahko ob tem jubileju izdali primeren zbornik, ker je to sedaj že nekaj samoumevnega, da ne rečem nujnega. Predgrajci imate veliko izkušenj z prangerijado. Kulturna društva lahko zbirate razne običaje in sploh narodno blago. Turistična društva lahko prispevajo s kakšnim panojem in opozarjate na veliki dogodek in našo častitljivo starost. Verniki pa bomo kaj več molili in skušali čim bolj poživiti vero. Skratka predvsem Vas vabim, da o tem razmišljate in posredujete svoje predloge…

Spored sv. maš in bogoslužja

P 11.7.
20.00
Pr † staro straši Majerle jelenja vas 2
T 12. 7.
20.00
Trg po nameni škofije N M
S 13. 7.
17.00
Trg † Pavel Šterk n. žena
Č 14. 7.
7.00
Trg † za zdravje in pravo pamet KIK
P 15. 7
20.00
Trg † Jurij Šuster obl.
S 16. 7.
8.00
Rd za farane i dobrotnike
N 17. 7.
10.00
Trg † Ema Verderber 1. obl. Vrt
P 18. 7.
20.00
Pr † Ferdinand Kuk obl.
T 19. 7.
20.00
Trg † Jože Mihelič 2. obl
S 20. 7.
20.00
Pr † starši Marjeta in Pavel Smuk obl.
Č 21. 7.
7.00
Trg † Pepca Bevc n Nečakinja
P 22. 7.
20.00
Trg † Ivan in Katarina Antič n. Marijanka
S 23. 7.
20.00
Rd na čast Mariji Pomagaj za zdravje
N 24. 7.
8.30
10.00
11.30
S L za farane in dobrotnike
Trg † Anton Janežič
Rd † stari starši Grenc

16. 7. ob 20.00 sv. maša v Jakovinih: vsakoletna sv. maša na god Karmelske Matere Božje. Na ta dan so se 1858 končala prikazovanje Bernardki v Lurdu. Na sv. mašo se vedno pripravimo s križevem potom, ki se prične ob 19, 00 ob domačem vinogradu na Zavrhi. Mnogi me večkrat vprašujete, če bomo še kaj šli skupaj v Međugorje. Žal gremo zadnje čase le službeno zaradi komune, da se ne morem še angažirat za ostale vernike. Prav lepo vabljeni v Jakovine k Lurški Mariji, kar z dobro vero pa ravno tako učinkovito, da rečemo Brezmadežni hvala za vse dobro in hudo…

24. 7. – Krištofova nedelja. Po vseh sv mašah bo običajni blagoslov voznikov in vozil. Na ta dan zbiramo sredstva za nabavo vozil našim misijonarjem. Lani smo Belokranjci sami zbrali za cel avto, ki ga je misijonar Matija Nared končno tudi prevzel na Madagaskarju.

24. 7. ob 15. 00 - Blagoslov obnovljene kapelice sv. Ane pri radenskem kalu: radenska kapelica je dolgo čakala na obnovo. Potem pa se je obnova dodobra zavlekla, ker jo je želel pokojni mojster Peter Šterbenc kar se da lepo urediti. Žal pa mu je zdravje in končno smrt stvar preprečila. Tako so morali delo dokončati zavzeti mlajši Radenčani. Zagozdački Toni je tudi že dolgo izklesal kip sv. Ane, ki se je že kar udomačil v župnišču.
Hvala Bogu sedaj je sedaj vse pripravljeno pa Vas lepo vabimo na magdaleninsko nedeljo popoldne ob treh, k blagoslovu. Udeležbo je napovedal tudi p. Franci Seničar.

V juliju skrbijo za cvetje v farni cerkvi Sodevci.