Prvotna cerkev je bila posvečena sv. Janezu Evangelistu. To so Turki z gradom vred požgali in podrli. Novo večjo cerkev so pozidali s pomočjo grofa v 18. stoletju. Na kamnitem portalu je latinski napis, ki služi tudi za letnico:

 To je leto 1737. Cerkev je enoladijska in zelo velika za podružnico. Izstopa zelo velik in lep zlat oltar. V sredi je sv. Sebastijan, na levi sv, Fabjan in na desni sv. Janez Krstnik, zgoraj še sv. Jošt in verjetno sv. Miklavž. Na zelo stari pridižnici so upodobljeni Evangelisti, kar še edino spominja na prejšnjo cerkev sv. Janeza. To je namreč edina podoba sv. Janeza Evangelista. Pod stopnicami pridižnice sta na deske naslikani dve podobi evangelistov v bizantinskem slogu, kar je razen ruševin sv. Ilije na Graščici, edina priča in ostanek pravoslavja v naši dolini. Ravno tu v Predgradu je bila precejšnja skupina uskokov. Menda je Marija Terezija pravoslavje odločno zatrla. Ostalo je nekaj priimkov in narodna noša ter nekaj kol – plesov in pesmi. Od stranskih oltarjev so ostali samo kamniti podstavki z monolitnimi kamnitimi miznimi ploščami in podiji. Na levi je sedaj improviziran Marijin oltarček, ki ima vedno zalogo sveč. Dolga leta je na tem mestu vedrila Marija iz Zagozdaca. Na desni pa je našel zatočišče oltar sv. Jurija iz Dola, ki je že v obnovi. V zvoniku sta dva železna precej težka zvona. Po II. sv. vojni je bila obnova prepovedana in skodlasta streha je dobesedno razpadla. Tako je bilo treba zamenjati vse ostrešje in strop v ladji. Delo je začel že Gorše in dokončal Kebe. Oltar je pozlatil in obnovil Maks Kozjek župnik v Hinjah za časa Lojzeta Rajka. Leta 2003 je bil obnovljen zvonik in prednja stena ter cerkev osvetljena. 2004 bo še dokončana fasada in urejena okolica. Upajmo do 24. 06. To je zelo poživilo vso vas.

 Sv. maše so redno vsak ponedeljek, ki velja za starejše in otroke tudi za nedeljsko. Ker je to največja vas v župniji, je sv. maša večkrat tudi ob sredah, ali torkih. Glavno žegnanje je na god sv. Janeza evangelista 27. decembra popoldne. Po sv maši je še tradicionalno 'kolanje' – kulturen program, ki ga organizira kulturno društvo iz Predgrada. Za obnovo v prejšnjih letih so veliko prispevali izseljenci. Za zunanjost pa agrarna skupnost in občina Kočevje za okolico. Ključ je pri sosednji hiši št.3.