9. 3. – 5. post. tiha nedelja: Ezk 37, 12 – 14 / Ps 130 / Rim 8, 8 – 11 / Jn 11, 1 – 45
16.3. – 6. post. CVETNA ned.: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mt 26, 14 – 75; 27, 1 – 66
20. 3. – VELIKA NEDELJA: Apd 10, 37 – 43 / Ps 118 /1 Kol 3, 1 – 3 7 / Jn 20, 1 – 9

9. 3. tiha nedelja – Jezus je vstajenje in življenje

17 Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. 18 Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. 19 Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. 20 Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. 21 Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; 22 a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« 23 Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« 24 Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« 25 Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; 26 in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« 27 Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.« (Jn 11, 17-26).

Pričujoči dogodek je bil pika na »I« za sklep, da Jezusa umorijo. Še več. Tudi Lazarja je treba likvidirati. Tako takrat uradna judovska politika in duhovščina. Mi pa poglejmo, kaj se je v bistvu dogajalo.

Ko je Jezus ozdravil slepo rojenega, čemur smo bili priča prejšnjo 4. postno nedeljo, se je s svojimi učenci zatekel na vzhodno stran Jordana. Ta čas je nenadoma umrl njegov najboljši prijatelj Lazar iz Betanije, kjer je tolikokrat prenočil in bil tudi v naprej maziljen z dragocenim oljem za pogreb. Ko je za smrt zvedel se je razveselil in še nekaj časa pomudil ob Jordanu. Nato je prišel v Betanijo in tam našel žalujoči sestri ter veliko Judov celo iz Jeruzalema. Stanje ga je ganilo, da se je tudi sam razjokal.

Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.« In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustite, naj gre!« (Jn 11, 40-44).

Pred klicanjem se je na glas zahvalil Očetu in pojasnil, da zaradi navzočih učencev ter žalujočih. Potem pa je mrtvemu prijatelju ukazal naj pride ven. Tako se je tudi zgodilo.

Iz odlomka se lahko tudi razbere, da je za to utrditev vere žrtvoval to hudo preizkušnjo svojih prijateljev in dobrotnikov. Koliko je pretrpel rajni nadškof Perko, da smo lahko ob njegovem odhodu mi utrdilo svojo vero? Pri Jezusu gre vedno zares. Ostanimo tesno ob njem.

16. 3. CVETNA NEDELJA – Jezus pred vélikim zborom

57 Ti, ki so prijeli Jezusa, so ga odvedli k vélikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. 58 Peter pa je šel od daleč za njim do palače vélikega duhovnika. Stopil je noter in sédel med služabnike, da bi videl konec. 59 Véliki duhovniki in ves véliki zbor so iskali lažno pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, 60 vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopili dve 61 in rekli: »Ta je dejal: ›Božji tempelj morem podreti in ga v treh dneh postaviti.‹« 62 Tedaj je véliki duhovnik vstal in mu rekel: »Nič ne odgovoriš? Kaj je to, kar ta dva pričata proti tebi?« 63 Jezus pa je molčal. Véliki duhovnik mu je tedaj rekel: »Rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji Sin.« 64 Jezus mu je dejal: »Ti sam si rekel. Toda povem vam:

Poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici Moči in priti na oblakih neba.«

65 Tedaj je véliki duhovnik pretrgal svoje oblačilo in rekel: »Bogokletje je izrekel! Kaj potrebujemo še prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje. 66 Kaj se vam zdi?« Oni pa so odvrnili: »Smrt zasluži!« 67 Tedaj so mu pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi so ga udarjali 68 in govorili: »Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril.« ( Mt 26, 57 - 68).

Ena najlepših nedelj še zlasti za otroke, ko prinesejo svoje lepe butarice, da bi z njimi pospremili našega Odrešenika v naš domači Jeruzalem – farno cerkev. Kljub tem pa se ravno na to nedeljo, bere 'pasijon'- poročilo o Jezusovem trpljenju in smrti. To se sicer ponovi tudi na veliki petek, vendar je žal takrat dosti manj ljudi. Naj nam ne bo težko prisluhniti pa tudi v tem tednu še katerikrat prebrati vsaj del te bogate in dramatične vsebine, ki govori o najvažnejši zadevi naše vere.

20. 3. VELIKI ČETRTEK -Postavitev Gospodove večerje

26 Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.« 27 Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. 28 To je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. 29 A povem vam: Odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega Očeta.« 30 In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. (Mt 26, 26 - 29).

Spomin na zadnjo večerjo in ustanovitev zakramentov sv. Rešnjega telesa ter duhovništva. Pred tem je Jezus vsem učencem umil noge. Dal je njim in nam zgled, kako naj kristjan ravna. Naj nam ne bo nikoli težko skloniti se k človeku v stiski in mu pomagati v njegovi potrebi. Potem pa je bil Jezus v vrtu Getcemani sam, ker so učenci podremali. Mi pa se radi malo pomudimo v božjem grobu ob njem, ki je bil tako sam, zapuščen, pokopan.

21. 3. VELIKI PETEK - Jezus pred Pilatom

28 Od Kajfa so torej Jezusa peljali v sodno hišo. Bilo je zgodaj zjutraj. Sami niso šli v sodno hišo, da se ne bi omadeževali, ampak bi smeli jesti pashalno jagnje. 29 Pilat je prišel ven k njim in rekel: »Kakšno tožbo imate zoper tega človeka?« 30 Odgovorili so in mu rekli: »Ko ne bi bil hudodelec, bi ti ga ne izročili.« 31 Tedaj jim je Pilat dejal: »Vzemite ga in ga sodite po svoji postavi.« Judje so mu rekli: »Mi ne smemo nikogar usmrtiti.« 32 S tem se je izpolnila Jezusova beseda, s katero je označil, kakšne smrti bo umrl. 33 Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« 34 Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« 35 Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« 36 Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« 37 Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« 38 Pilat mu je rekel: »Kaj je resnica?« (Jn 18, 28- 38).

Dan Jezusove smrti. Dan posta tudi od dela in premišljevanja – sočustvovanja z trpečim Gospodom. Potrudimo se za zbranost in razmislek, koliko mi je bilo že odpuščenega in koliko bo še treba. Kako velika cena je bila potrebna, za mojo svobodo in upanje, da mi bo prizaneseno, če bom le ponižno prosil. Jezus je razočaran predvsem, ker nočemo prositi.

22. 3. – VELIKA SOBOTA - Jezusovo vstajenje

1 Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. 2 In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. 3 Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. 4 Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. 5 Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. 6 Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! Stopíta sèm in poglejta kraj, kamor so ga položili. 7 Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« 8 Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. 9 In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. 10 Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« (Mt 28, 1-10).

Ta dan so ženske in otroci zaposleni z pripravo ter žegnom velikonočnih jedil. Tudi moški si naj ne nalagajo nekih 'velikih' opravil. Saj bo vendar jutri največji praznik…

Praznik se prične že zvečer pri velikonočnem ognju. Duhovnik ga blagoslovi in pri jem prižge velikonočno svečo. Potem jo slovesno prinesem v cerkev. Hvalnica luči je odgovor na poročilo apostola Janeza, ki je ugotovil, da tema ni sprejela luči. Mi Jezusovi izvoljenci jo sprejemamo in smo mu iz srca hvaležni, da je posvetil v našo temo.

Letos bomo z veseljem prisostvovali tudi pri delitvi zakramenta sv. birme: Josipu, Igorju, Damirju, Sebastjanu in Marku. To je izredno lep in pomenljiv dogodek, da nekdo, ki je v mladosti nekaj zamudil, sedaj odrasel zavestno prejme. Molimo zanje in pridimo zraven.

Kaj naj še rečemo na vse to?

Zahvalimo se dobremu Bogu, da se letos lahko tako rano udeležimo praznovanja Velike noči.

Bog nas ima zares rad. Kakor je naredil takrat, ko je Jezus vse to doživljal takrat na prvo veliko noč, to doživljamo pri vsaki sv. mašni daritvi. On se vedno daruje in opravičeno pričakuje od nas vernikov, da se mu pridružimo. Toliko bolj ob obletnici. Res pa je tudi, da je vseka nedelja mala velika noč. Za prve kristjane je bilo to samoumevno, čeprav je mnoge potem doletela smrt. Ko so mlade kristjane iz severne Afrike ujeli pri sv. maši v privatni hiši, so jih vprašali, kako to, da so bili pri maši, ko pa so vedeli, da je za ta prekršek zagrožena smrt. Mučenec Emerit je leta 304 med zasliševanjem pojasnil: »Brez Gospodovih skrivnosti ne moremo biti«. Tudi danes ni drugače, razen, da se tega ogromno kristjanov ne zaveda.

Dragi verniki! Vsem želim lepo doživete velikonocne obrede in vse običaje, ki so z praznovanjem povezani! Vaš župnik poljanski!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 3.
9. 00
S L za farane in dobrotnike
T 11. 3.
18. 00
Pr † Rajni starši Kralj Predgrad
S 12. 3.
18. 00
Zg † Zlata obl. In rajni Šegina G. Podgora
Č 13. 3.
7. 00
Trg † župnik Tinček Bergant
P 14. 3.
8. 00
Rd † Anica Kobe Tratinska
S 15. 3.
8. 00
16. 00
kapela † Marica obl. in Jože Mukavec
cerkev na čast sv. Jožefu za farane in dobrotnike
N 16. 3.
cvetna
10. 00
11. 30
Trg † Anica obl. In Marko Šterbenc Jelenja vas 2
Čeplje za farane in dobrotnike
P 17. 3.
18. 00
Pr † Ivan Konda Dol 6
T 18 3.
18. 00
Čeplje za duhovne poklice
S 19. 3.
18. 00
Trg cerkev † za naše rajne duhovnike in duše v vicah
Č 20. 3.
18. 00
Trg v zahvalo za evharistijo in duhovne poklice
P 21. 3.
15. 00
Kalvarija križev pot nato obredi v farni cerkvi
S 22. 3.
19. 00
Trg blagoslov ognja in Vigilija za birmance
N 23. 3.
VELIKA
NOČ
6. 30
10. 00
12. 00
S L za farane in dobrotnike
Trg † Angela Kranjec
SL † Rajni Škof in Makše

Pojasnilo glede sv. maš na podružnicah: Pred več kot 30 leti, verjetno s prihodom g. Kebeta, je bilo samo po sebi umevno, da je uvedel sv. maše tudi po podružnicah. Takrat je bilo več ljudi in prevozi redki ter slabi. Tudi duhovnikov je bilo takrat precej več. Sedaj se razmere drastično spreminjajo. Obisk sv. maše je čedalje manjši, ceste so urejene, pri vsaki hiši je avto, ali celo več. Duhovnikov pa vsak mesec manj. Iz tega razloga škofje resno opominjajo, da je treba vse nedeljske sv. maše spraviti v farno cerkev. Župniki se seveda trudimo, da bi čim dlje zadržali sedanje stanje. Ko pa je treba iskati zamenjavo, jasno, da ne bomo nekoga pošiljali na podružnico za dober ducat ljudi. Lepo prosim, da to upoštevate in pridete k nedeljski sv. maši tam, kjer je. Če ni sv. maše v vasi, ne opravičuje od nedeljske obveze priti k sv. maši.

Pomoč ljudem na Madagaskarju: Misijonsko središče nam je poslalo letake s položnico za pomoč ljudem na Madagaskarju, ki jih je opustošil ciklon. Darujte po svojih najboljših močeh. »CIKLON UNIČUJE – DOBROTA REŠUJE«

Veliki teden: To je najbolj resen čas v letu. Vzemimo si časa za poglobitev vere. Predvsem Vas vabim na veliko soboto, ko bo kar nekaj naših fantov prejelo zakrament sv. birme. Prinesite s seboj sveča za slavje luči in obnovitev krstnih obljub.

Blagoslov ognja 7.00

Spodnji Log 8.30

Nemška Loka 9.00

Čeplje 9.20

G. Podgora 9.40

Zagozdac 10.00

Jelenja vas 10.20

Predgrad 10.40

Do 11.00

Laze 11.20

Vrt 11.40

Bilpa 12.00

Prelesje 12.30

Sodevci 13.30

Radenci 14.00

Stari trg 16.00

Lepe in

poglobljene

praznike!

V marcu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Sodevci