17, 12. – 3. adventna nedelja: Iz 61, 1 – 11 / Ps Lk 1, 47 – 54 /1Tes 5,16 – 24 /Jn 1, 6 – 8.19-28
24. 12. – 4. adventna nedelja: 2 Sam 7, 1 – 5. 8 – 12 / Ps 89 / Rim 16, 26 – 38 / Lk 1, 26 – 38
25. 15. – BOŽIČ ZORNA MAŠA: Iz 62, 11 – 12 / Ps 97 / Tit 3, 4 – 7 / Lk 2, 15 – 20
31. 12. – Sveta družina: 1Mz 15, 1 – 6; 21, 1 – 3 / Ps 105 /Heb 11, 8. 11 – 19 / Lk 2, 22 – 40

17. 12. – 3. adventna nedelja

Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zavoljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči.
To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. Priznal je: »Jaz nisem Mesija.« »Kaj torej? Si mar Elija?« so ga vprašali. »Ne, tudi to nisem,« jim je rekel. »Ali si prerok?« »Ne,« je odgovoril. Rekli so torej: »Kdo si, da bomo mogli odgovoriti tistim, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« Odposlanci so bili iz vrst farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ne Mesija ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem v vodi, med vami pa stoji on, ki ga ne poznate, tisti, ki pride za menoj, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen na sandali.« To se je zgodilo v Betaniji, onkraj Jordana, kjer je Janez krščeval.

Janez Krstnik je jasen. On je nekaj posebnega. Torej tisti, ki bo uvedel, krstil in pokazal Odrešenika. Naloga ni bila niti malo lahka. Moral je naravnost povedati vsakomur, kaj mu gre. Vendar je delo opravil tako, kot mu je bilo naročeno.

S tem je nakazal, kako bo moral novozavezni pastir opravljati svojo službo. Tu smo mišljeni prav vsi od papeža, škofov, župnikov do zadnjega duhovnega pomočnika. Tudi diakoni in laiki niso izvzeti. Kristjan mora poznati svoje dolžnosti, svoja pooblastila in svoje meje. Nimamo prav nobene možnosti, da se skrivamo in izgovarjamo ter prelagamo odgovornost na drugega. Ko se je Janez branil krstiti Jezusa, mu je odgovoril: Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spo¬dobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« (Mt 3, 15). Tako tudi mi sprejmimo Janezovo povabilo zares in se dobro pripravimo na božične praznike.

24. 12. – 4. adventna nedelja

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.
(Lk 1, 26 – 38)

Nadangel Gabriel oznani Mariji nebeški načrt odrešenja, ki se bo pričel uresničevati pod njenim srcem. Ker je bila že v naprej od Boga izbrana in obvarovana, je z vsem svojim bistvom pristala na sodelovanje z edinstvenim stavkom: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!«

Dragi bratje in sestre sporočila zadnjih adventnih nedelj so namenjena vsemu svetu, v naši župniji tudi in predvsem nam.

Ne preslišimo povabila. Vsi smo povabljeni k sodelovanju za svoje osebno spreobrnjenje in odrešenje ter za spreobrnjenje in odrešenje vsega sveta. Že to 'muhasto vreme' nas opominja, da se je čas dopolnil in ni več možnosti odlašanja.

25. 12. – Božič- zorna sv. maša

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
(Lk 2, 15 – 20)

Po burni zlasti pa sveti noči se pastirji nemudoma odpravijo pogledati, kaj se je zgodilo. Niso bili razočarani pa tudi praznih rok niso prišli. Počastili so novoroje-nega in obdarili. Potem so pripovedovali, kaj vse so doživeli na betlehemskih pašnikih. Sicer ni napisano, kaj so si mislili o vsem Betlehemčani. Žal jih je kmalu doletela huda nadloga, ki jim je Herod pomoril vse novorojence.

Naše Jaslice pritegnejo pozornost tudi širše. Postavlja se vprašanje, ali je dovolj samo priti in pogledati polansko posebnost. Verjetno ne. Ob postavljanju se mi je utrnila misel. 'Mnogi pridejo samo za božič v farno cerkev, da vidijo jaslice… Oče pa čaka, da bi prišli kot izgubljeni sin skesano z željo, da spet zaživijo pristno krščansko življenje, ko so se spravil z Očetom in med seboj.'

Angeli so peli slavo Bogu na višavah in oznanjali na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Prav jaslice so tisto čudo, ki nas razneži in omehča naša srca, da se lažje odločimo za pomiritev in ureditev naših skozi naporno leto razmajanih odnosov. Dajmo skušajmo poglobiti svoj odnos do Boga in bližnjega.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Jaslice so na pol narejene. Upamo, da nam do božiča uspe dokončati. Naša pot pa se bo nadaljevala do zmage nad zlom, ki nas je zasužnjilo.

cerkev

Voščilo

voscilo za bozic

Spored sv. maš in bogoslužja

P 18. 12. 17.00 Pr † Pepca Kovačič n Šavrič
T 19. 12. 17.00 Zg † Karlina Mavrin obl. G. Podgora
S 20. 12. 17.00 Trg † Ane 1. obl. in Jože Pavlakovič
Č 21. 12. 7.00 Trg † po namenu N M
P 22. 12. 17.00 Trg † Peter Muhvič
S 23. 12. 17.00 Rd v zahvalo za vse dobro v letu 2017 Švegelj
N 24. 12.
sveti
večer
9.00

11.00
19.00
Trg Za farane in dobrotnike
- † Rajni in živi Gomboc
Čeplje † družina Hrovatin
S L† Frančiška Škof in Frančiška Makše obl.
P 25. 12.
BOŽIČ
SVETI
DAN
00.01

9.00

11.00
Trg za Farane
- Ivan Špehar obl.
- Jože Butala obl.
- Jožefa Movrin n. Branka
Čeplje † rajni iz družine Hrovatin
T 26. 12.
Sv. Štefan
9.00

11.00
Trg † Albina Štaudohar obl.
- živi in rajni Kretič
Zg za blagoslov živali in srečo pri kmetovanju
S 27. 12. 17.00 Predgrad na čast Anžetu v zahvalo in priprošnjo…
Č 28. 12. 7.00 Trg za vse nedolžne otroke ki trpijo
P 29. 12. 17.00 Trg † Majda in Ana Strugar obl.
S 30. 12. 17.00 Rd v zahvalo za vse dobro v letu 2017
N 31. 12.
Sveta
družina
9.00

11.00
Trg za farane in dobrotnike
- za družine in otroke …
S L † Marija in Anton Ficko obl.

V Črnomlju bo spovedovanje v četrtek 21. 12. od 7.00 do 19.00.

24. 12 -  4. adventna nedelja in sveti večer: 4. adventno nedeljo se bo prevesila v sveti večer. Lepo vabljeni ob 17.00 k blagoslovu jaslic…

25. 12. – BOŽIČ: Polnočnica bo kot navadno ob pol noči prej prilika za spoved. Zorna maša je ob 9.00 in nato še dnevna ob 11.00 v Čepljah.

26. 12. – sv.  Štefan: Ob 9.00 maša v kapeli J. Krstnika in ob 11. 00 Zagozdac ter blagoslov konj.

27. 12. sv. Janez Evangelist ob 17.00 Anževo žegnanje v Predgradu.

31. 12. – SVETA DRUŽINA. 9.00: Ta dan lepo povabljene mlade družine z otroki še posebej tisti pari, ki ste se poročili to leto.

V decembru in januarju bomo za farno cerkev in kapelo skrbeli iz Tav.