Terapija se sestoji iz štirih glavnih stebrov, ki se med seboj enakovredno prepletajo.

I. Bratstvo

Vsi gojenci tvorijo enotno skupnost v medsebojnim bratstvu in solidarni pomoči. Starejši po stažu pomagajo mlajšim. Ob vstopu dobi gojenec 'angela varuha', ki ga sproti v vse uvaja.

II. Red in snaga:

Zasvojenci v veliki večini zgubijo občutek za red in koristno uporabo časa. Zato je dnevni red trdno določen, ki se ga je treba držati. Ravno tako je treba biti čist in urejen. Isto velja za vse bivanjske in delovne prostore.

III. Delo:

Odvisniki običajno zelo zanemarijo delo, mnogi ga celo opustijo. Tako se dnevno dela do 8 ur. Opravila so različna in vedno v cilju nekaj koristnega narediti za skupnost, ali okolico. Ker gre za bolnike, se ne postavlja običajnih norm, ampak se predvsem spodbuja. Dela se na polju za pripravo hrane, priprava drv, urejanje in gradnja bivanjskih prostorov, izdelava spominkov. Pomembno delo je tudi v rokodelskih delavnicah. Vzpodbuja se razvijanje osebnih nadarjenosti. Po dogovoru se lahko kakšno delo opravi tudi izven skupnosti, kar mora biti res dobro urejeno in na neki način nagrajeno.

IV. Molitev:

Najvažnejša je skupna in osebna molitev. Glavni terapevt in zdravnik je naš Odrešenik Jezus Kristus. Zato se je treba z njim redno skozi ves dan pogovarjati – moliti. Čez dan se skupno izmolijo trije deli rožnega venca. Na teden sta dve sv. maši. Nedeljska je skupaj z verniki v cerkvi. Med tednom pa je ena sv. maša samo za skupnost v kapeli. Če kdo želi, se lahko udeleži še katere sv. maše med tednom. Dvakrat tedensko je skupno pol urno češčenje sv. Rešnjega telesa. Vsak dan je zelo zaželena osebna molitev. Skupnost je ekumensko odprta za druge vere, vendar je skupna molitev in duhovnost katoliška. Če je gojenec druge vere, lahko osebno opravlja še svoje molitve in po nekaj mesecih bere svoje svete ter duhovne knjige.